Issue cover v10i1

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (1); 2019

Research Papers

The Efficiency of Verteporfin as a Therapeutic Option in Pre-Clinical Models of Melanoma
Jason W. Lui, Sixia Xiao, Kelsey Ogomori, Jon Hammarstedt, Elizabeth C. Little, Deborah Lang
J. Cancer 2019; 10(1): 1-10. doi:10.7150/jca.27472
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Epithelioid Trophoblastic Tumors: Treatments, Outcomes, and Potential Therapeutic Targets
Junjun Yang, Liju Zong, Jing Wang, Xirun Wan, Fengzhi Feng, Yang Xiang
J. Cancer 2019; 10(1): 11-19. doi:10.7150/jca.28134
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Pathological and Prognostic Impacts of FGFR2 Overexpression in Gastric Cancer: A Meta-Analysis
Hyeong Su Kim, Jung Han Kim, Hyun Joo Jang, Boram Han, Dae Young Zang
J. Cancer 2019; 10(1): 20-27. doi:10.7150/jca.28204
Abstract Full text PDF PubMed PMC

The Risk of Gynecologic and Urinary Tract Cancer with Pelvic Inflammatory Disease: A Population-Based Cohort Study
Hui-Wen Lin, Po-Hui Wang, Chung-Yuan Lee, Jing-Yang Huang, Shun-Fa Yang, Yi-Hsuan Hsiao
J. Cancer 2019; 10(1): 28-34. doi:10.7150/jca.29278
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Validation of Prognosis Value of Cumulative Prognostic Scores Based on Serum High-Density Lipoprotein Cholesterol and Albumin Levels in Patients with Colorectal Cancer
Hao Huang, Lin Zhang, Du-bo Chen, Xue-gao Yu, Xiao-hong He, Min Liu, Pei-song Chen
J. Cancer 2019; 10(1): 35-42. doi:10.7150/jca.26637
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Circulating miR-1290 and miR-320d as Novel Diagnostic Biomarkers of Human Colorectal Cancer
Xiangxiang Liu, Xueni Xu, Bei Pan, Bangshun He, Xiaoxiang Chen, Kaixuan Zeng, Mu Xu, Yuqin Pan, Huiling Sun, Tao Xu, Xiuxiu Hu, Shukui Wang
J. Cancer 2019; 10(1): 43-50. doi:10.7150/jca.26723
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Identification of Key Genes and Pathways in Female Lung Cancer Patients Who Never Smoked by a Bioinformatics Analysis
Ke Shi, Na Li, Meilan Yang, Wei Li
J. Cancer 2019; 10(1): 51-60. doi:10.7150/jca.26908
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Comparison of Clinicopathological Features and Prognosis between ALK Rearrangements and EGFR Mutations in Surgically Resected Early-stage Lung Adenocarcinoma
Pupu Li, Qiongqiong Gao, Xiangli Jiang, Zhongli Zhan, Qingna Yan, Zhaona Li, Chun Huang
J. Cancer 2019; 10(1): 61-71. doi:10.7150/jca.26947
Abstract Full text PDF PubMed PMC

In-hospital Mortality after Surgical Resection in Hepatocellular Carcinoma Patients with Portal Vein Tumor Thrombus
Xiu-Ping Zhang, Yu-Zhen Gao, Zhen-Hua Chen, Kang Wang, Yu-Qiang Cheng, Wei-Xing Guo, Jie Shi, Cheng-Qian Zhong, Fan Zhang, Shu-Qun Cheng
J. Cancer 2019; 10(1): 72-80. doi:10.7150/jca.27102
Abstract Full text PDF PubMed PMC

The Hemoglobin, Albumin, Lymphocyte, and Platelet (HALP) Score is a Novel Significant Prognostic Factor for Patients with Metastatic Prostate Cancer Undergoing Cytoreductive Radical Prostatectomy
Yadong Guo, Donghui Shi, Junfeng Zhang, Shiyu Mao, Longsheng Wang, Wentao Zhang, Ziwei Zhang, Liang Jin, Bin yang, Lin Ye, Xudong Yao
J. Cancer 2019; 10(1): 81-91. doi:10.7150/jca.27210
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Molecular Mechanism of Anti-Cancer Activity of the Nano-Drug C-PC/CMC-CD59sp NPs in Cervical Cancer
Liangqian Jiang, Yujuan Wang, Feng Zhu, Guoxiang Liu, Huihui Liu, Huanhuan Ji, Shuhua Zheng, Bing Li
J. Cancer 2019; 10(1): 92-104. doi:10.7150/jca.27462
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Prognostic Value of the Nutritional Risk Screening 2002 Scale in Metastatic Gastric Cancer: A Large-Scale Cohort Study
Yuan-Fang Li, Run-Cong Nie, Ting Wu, Shu-Man Li, Shi Chen, Wei Wang, Xiao-Jiang Chen, Guo-Ming Chen, Ying-Bo Chen, Zhi-Wei Zhou, Shu-Qiang Yuan
J. Cancer 2019; 10(1): 112-119. doi:10.7150/jca.27729
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Incidence of Ipilimumab-Related Serious Adverse Events in Patients with Advanced Cancer: A Meta-Analysis
Chang-Ying Guo, Si-Cong Jiang, Yu-Kang Kuang, Hao Hu
J. Cancer 2019; 10(1): 120-130. doi:10.7150/jca.28120
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Prognostic Value of PDZ-Binding Kinase/T-LAK Cell-Originated Protein Kinase (PBK/TOPK) in Patients with Cancer
Yi Zhang, Xianjin Yang, Rong Wang, Xu Zhang
J. Cancer 2019; 10(1): 131-137. doi:10.7150/jca.28216
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Crosstalk between Fisetin-induced Apoptosis and Autophagy in Human Oral Squamous Cell Carcinoma
Bong-Soo Park, Nak-Eun Choi, Ji Hye Lee, Hae-Mi Kang, Su-Bin Yu, Hye-Jin Kim, Hyun-Kyung Kang, In-Ryoung Kim
J. Cancer 2019; 10(1): 138-146. doi:10.7150/jca.28500
Abstract Full text PDF PubMed PMC

A Functional 5'-UTR Polymorphism of MYC Contributes to Nasopharyngeal Carcinoma Susceptibility and Chemoradiotherapy Induced Toxicities
Zhen Guo, Youhong Wang, Yu Zhao, Yi Jin, Liang An, Heng Xu, Zhaoqian Liu, Xiaoping Chen, Honghao Zhou, Hui Wang, Wei Zhang
J. Cancer 2019; 10(1): 147-155. doi:10.7150/jca.28534
Abstract Full text PDF PubMed PMC

LXRα Promotes the Differentiation of Human Gastric Cancer Cells through Inactivation of Wnt/β-catenin Signaling
Yu Gao, Zihua Chen, Ran Wang, Xiangzhou Tan, Changhao Huang, Guanyang Chen, Zhikang Chen
J. Cancer 2019; 10(1): 156-167. doi:10.7150/jca.28600
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Modern Radiation Further Improves Survival in Non-Small Cell Lung Cancer: An Analysis of 288,670 Patients
Monica Cheng, Shruti Jolly, William O. Quarshie, Nirav Kapadia, Fawn D. Vigneau, Feng-Ming (Spring) Kong
J. Cancer 2019; 10(1): 168-177. doi:10.7150/jca.26600
Abstract Full text PDF PubMed PMC

High expression of MiR-98 is a good prognostic factor in acute myeloid leukemia patients treated with chemotherapy alone
Ning Hu, Zhiheng Cheng, Yifan Pang, Hongmian Zhao, Li Chen, Chao Wang, Tong Qin, Qianyu Li, Yu Han, Jinlong Shi, Lin Fu
J. Cancer 2019; 10(1): 178-185. doi:10.7150/jca.26391
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Additional Chemotherapy with 5-FU plus Leucovorin between Preoperative Chemoradiotherapy and Surgery Improved Treatment Outcomes in Patients with Advanced Rectal Cancer
Song Ee Park, Jin Hwa Choi, Chang Hwan Choi, Suk Won Park, Beon Gyu Kim, Seong Jae Cha, In Gyu Hwang
J. Cancer 2019; 10(1): 186-191. doi:10.7150/jca.25366
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Neoadjuvant Chemoradiation Treatment for Resectable Esophago-Gastric Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis
Xiangyu Meng, Lu Wang, Yan Zhao, Bo Zhu, Ting Sun, Tao Zhang, Xiaohu Gu, Zhichao Zheng
J. Cancer 2019; 10(1): 192-204. doi:10.7150/jca.25915
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Professional Oral Health Care at General Dental Clinic Reduces Postoperative Complications of Head and Neck Free-Flap Reconstruction Surgery
Masatoshi Usubuchi, Kazuto Matsuura, Takahiro Goto, Yukinori Asada, Takayuki Imai, Takenori Ogawa, Kengo Kato, Shigeru Saijo
J. Cancer 2019; 10(1): 205-210. doi:10.7150/jca.26298
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Deciphering Microenvironment of NSCLC based on CD8+ TIL Density and PD-1/PD-L1 Expression
Ziying Lin, Jincui Gu, Xiaoxian Cui, Lixia Huang, ShaoLi Li, Jinlun Feng, Baomo Liu, Yanbin Zhou
J. Cancer 2019; 10(1): 211-222. doi:10.7150/jca.26444
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Association of SMUG1 SNPs in Intron Region and Linkage Disequilibrium with Occurrence of Cervical Carcinoma and HPV Infection in Chinese Population
Feng Ye, Hanzhi Wang, Jia Liu, Qi Cheng, Xiaojing Chen, Huaizeng Chen
J. Cancer 2019; 10(1): 238-248. doi:10.7150/jca.27103
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Log Odds Could Better Predict Survival in Muscle-Invasive Bladder Cancer Patients Compared with pN and Lymph Node Ratio
Shengming Jin, Beihe Wang, Yiping Zhu, Weixing Dai, Peihang Xu, Chen Yang, Yijun Shen, Dingwei Ye
J. Cancer 2019; 10(1): 249-256. doi:10.7150/jca.27399
Abstract Full text PDF PubMed PMC

The Efficacy and Safety of First-line Chemotherapies for Advanced Biliary Tract Cancer: A Network Meta-analysis
Wei Zheng, Jie Ying, Yan Zhou, Zhiwen Lu, Ke Min, Weimin Wang, Yun Zhang, Miao Zhang, Jian Yang
J. Cancer 2019; 10(1): 257-266. doi:10.7150/jca.27487
Abstract Full text PDF PubMed PMC

High Expression of Indoleamine 2, 3-Dioxygenase in Adenosquamous Lung Carcinoma Correlates with Favorable Patient Outcome
Wenjuan Ma, Hao Duan, Rongxin Zhang, Xing Wang, Haineng Xu, Qianghua Zhou, Li Zhang
J. Cancer 2019; 10(1): 267-276. doi:10.7150/jca.27507
Abstract Full text PDF PubMed PMC

The Significance Role of microRNA-200c as a Prognostic Factor in Various Human Solid Malignant Neoplasms: A Meta-Analysis
Feng Wang, Lei Zhang, Haoxiang Xu, Ran Li, Lingyan Xu, Zhiqiang Qin, Bing Zhong
J. Cancer 2019; 10(1): 277-286. doi:10.7150/jca.27536
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Tuning the Protein Phosphorylation by Receptor Type Protein Tyrosine Phosphatase Epsilon (PTPRE) in Normal and Cancer Cells
Jinping Liang, Jun Shi, Na Wang, Hui Zhao, Jianmin Sun
J. Cancer 2019; 10(1): 105-111. doi:10.7150/jca.27633
Abstract Full text PDF PubMed PMC

An In-Depth Look at Small Cell Carcinoma of the Ovary, Hypercalcemic Type (SCCOHT): Clinical Implications from Recent Molecular Findings
Bingjian Lu, Haiyan Shi
J. Cancer 2019; 10(1): 223-237. doi:10.7150/jca.26978
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image