Issue cover v9i24

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 9 (24); 2018

Research Papers

Systematic Analysis of Gene Expression Alteration and Co-Expression Network of Eukaryotic Initiation Factor 4A-3 in Cancer
Yan Lin, Jinyan Zhang, Junying Cai, Rong Liang, Guoying Chen, Gang Qin, Xueqiong Han, Chunling Yuan, Zhihui Liu, Yongqiang Li, Donghua Zou, Yingwei Mao
J. Cancer 2018; 9(24): 4568-4577. doi:10.7150/jca.27655
Full text PDF PubMed PMC

Knockout of MTF1 Inhibits the Epithelial to Mesenchymal Transition in Ovarian Cancer Cells
Liang Ji, Guannan Zhao, Peng Zhang, Wenying Huo, Peixin Dong, Hidemichi Watari, Limin Jia, Lawrence M Pfeffer, Junming Yue, Jinhua Zheng
J. Cancer 2018; 9(24): 4578-4585. doi:10.7150/jca.28040
Full text PDF PubMed PMC

Overexpression of FNDC1 in Gastric Cancer and its Prognostic Significance
Jun Ren, Gengming Niu, Xin Wang, Tao Song, Zhiqing Hu, Chongwei Ke
J. Cancer 2018; 9(24): 4586-4595. doi:10.7150/jca.27672
Full text PDF PubMed PMC

Decoding Somatic Driver Gene Mutations and Affected Signaling Pathways in Human Medulloblastoma Subgroups
Charles J. Robbins, Mayassa J. Bou-Dargham, Kevin Sanchez, Matthew C. Rosen, Qing-Xiang Amy Sang
J. Cancer 2018; 9(24): 4596-4610. doi:10.7150/jca.27993
Full text PDF PubMed PMC

Detection of CK19 mRNA Using One-step Nucleic Acid Amplification (OSNA) in Prostate Cancer: Preliminary Results
Alexander Winter, Svenja Engels, Philipp Goos, Marie-Christin Süykers, Rolf-Peter Henke, Holger Gerullis, Friedhelm Wawroschek
J. Cancer 2018; 9(24): 4611-4617. doi:10.7150/jca.26794
Full text PDF PubMed PMC

α-1,2-Mannosidase MAN1C1 Inhibits Proliferation and Invasion of Renal Clear Cell Carcinoma
Haoming Li, Gang Wang, Yipeng Yu, Wengang Jian, Daming Zhang, Yongquan Wang, Tengda Wang, Yuyang Meng, Chao Yuan, Cheng Zhang
J. Cancer 2018; 9(24): 4618-4626. doi:10.7150/jca.27673
Full text PDF PubMed PMC

Cancer-Associated Fibroblasts Correlate with Tumor-Associated Macrophages Infiltration and Lymphatic Metastasis in Triple Negative Breast Cancer Patients
Jing Zhou, Xiao-Hua Wang, Yi-Xin Zhao, Cheng Chen, Xin-Yun Xu, Qi sun, Hong-Yan Wu, Ming Chen, Jian-Feng Sang, Lei Su, Xiao-Qiao Tang, Xian-Biao Shi, Yin Zhang, Qiao Yu, Yong-Zhong Yao, Wei-Jie Zhang
J. Cancer 2018; 9(24): 4635-4641. doi:10.7150/jca.28583
Full text PDF PubMed PMC

Hedgehog Interacting Protein 1 is a Prognostic Marker and Suppresses Cell Metastasis in Gastric Cancer
Hui Sun, Shu juan Ni, Min Ye, Weiwei Weng, Qiongyan Zhang, Meng Zhang, Cong Tan, Lei Wang, Dan Huang, Xiang Du, Midie Xu, Weiqi Sheng
J. Cancer 2018; 9(24): 4642-4649. doi:10.7150/jca.27686
Full text PDF PubMed PMC

Proteomic Identification of Plasma Biomarkers in Children and Adolescents with Recurrent Hodgkin Lymphoma
Ombretta Repetto, Lara Mussolin, Caterina Elia, Lia Martina, Maurizio Bianchi, Salvatore Buffardi, Alessandra Sala, Roberta Burnelli, Maurizio Mascarin, Valli De Re
J. Cancer 2018; 9(24): 4650-4658. doi:10.7150/jca.27560
Full text PDF PubMed PMC

Utilization of Reactive Oxygen Species Targeted Therapy to Prolong the Efficacy of BRAF Inhibitors in Melanoma
Long Yuan, Rosalin Mishra, Hima Patel, Safnas Abdulsalam, Kenneth D. Greis, Ana Luisa Kadekaro, Edward J. Merino, Joan T. Garrett
J. Cancer 2018; 9(24): 4665-4676. doi:10.7150/jca.27295
Full text PDF PubMed PMC

High Expression of lncRNA AFAP1-AS1 Promotes the Progression of Colon Cancer and Predicts Poor Prognosis
Hao Bo, Liqing Fan, Jingjing Li, Zhizhong Liu, Shanshan Zhang, Lei Shi, Can Guo, Xiayu Li, Qianjin Liao, Wenling Zhang, Ming Zhou, Bo Xiang, Xiaoling Li, Guiyuan Li, Wei Xiong, Zhaoyang Zeng, Fang Xiong, Zhaojian Gong
J. Cancer 2018; 9(24): 4677-4683. doi:10.7150/jca.26461
Full text PDF PubMed PMC

OIP5 Promotes Growth, Metastasis and Chemoresistance to Cisplatin in Bladder Cancer Cells
Dailian Wang, Zhicong Chen, Fan Lin, Ziqiang Wang, Qunjun Gao, Haibiao Xie, Huizhong Xiao, Yifan Zhou, Fuyou Zhang, Yingfei Ma, Hongbin Mei, Zhiming Cai, Yuchen Liu, Weiren Huang
J. Cancer 2018; 9(24): 4684-4695. doi:10.7150/jca.27381
Full text PDF PubMed PMC

Revealing Different Lung Metastatic Potentials Induced Metabolic Alterations of Hepatocellular Carcinoma Cells via Proton Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy
Yang Chen, Donghong Lin, Zhong Chen, Jianghua Feng, Naishun Liao
J. Cancer 2018; 9(24): 4696-4705. doi:10.7150/jca.27329
Full text PDF PubMed PMC

Bone Metastases Pattern in Newly Diagnosed Metastatic Bladder Cancer: A Population-Based Study
Chao Zhang, Lele Liu, Fang Tao, Xu Guo, Guowei Feng, Feiran Chen, Yao Xu, Lili Li, Xiuxin Han, Vladimir P. Baklaushev, Andrey S. Bryukhovetskiy, Xin Wang, Guowen Wang
J. Cancer 2018; 9(24): 4706-4711. doi:10.7150/jca.28706
Full text PDF PubMed PMC

CLDN10 is Associated with Papillary Thyroid Cancer Progression
Yili Zhou, Jingjing Xiang, Adheesh Bhandari, Yaoyao Guan, Erjie Xia, Xiaofen Zhou, Yinghao Wang, Ouchen Wang
J. Cancer 2018; 9(24): 4712-4717. doi:10.7150/jca.28636
Full text PDF PubMed PMC

A Randomized Controlled Study of rhTPO and rhIL-11 for the Prophylactic Treatment of Chemotherapy-Induced Thrombocytopenia in Non-Small Cell Lung Cancer
Yunhua Xu, Xia Song, Fangmin Du, Qiong Zhao, Li Liu, Zhiyong Ma, Shun Lu
J. Cancer 2018; 9(24): 4718-4725. doi:10.7150/jca.26690
Full text PDF PubMed PMC

Angiopoietin-like Protein 2 is a Useful Biomarker for Pancreatic Cancer that is Associated with Type 2 Diabetes Mellitus and Inflammation
Takuma Yoshinaga, Tatsuyuki Niou, Toru Niihara, Yoriko Kajiya, Emiko Hori, Ayako Tomiyoshi, Erena Tokudome, Hiroto Nishimata, Takayuki Takei, Masahiro Yoshida
J. Cancer 2018; 9(24): 4736-4741. doi:10.7150/jca.25404
Full text PDF PubMed PMC

Body Mass Index is Negatively Associated with Endometrial Cancer Stage, Regardless of Subtype and Menopausal Status
Yifei Gao, Xujing Dai, Arier C Lee, Michelle R Wise, Fang Shen, Qi Chen
J. Cancer 2018; 9(24): 4756-4761. doi:10.7150/jca.21137
Full text PDF PubMed PMC

Functional Genome-wide Screening Identifies Targets and Pathways Sensitizing Pancreatic Cancer Cells to Dasatinib
Wenwen Chien, Makoto Sudo, Ling-Wen Ding, Qiao-Yang Sun, Peer Wuensche, Kian Leong Lee, Norimichi Hattori, Manoj Garg, Liang Xu, Yun Zheng, Sigal Gery, Sarawut Wongphayak, Henry Yang, Erkan Baloglu, Sharon Shacham, Michael Kauffman, Seiichi Mori, H. Phillip Koeffler
J. Cancer 2018; 9(24): 4762-4773. doi:10.7150/jca.25138
Full text PDF PubMed PMC

Glucocorticoid-Inducible Kinase 2 Promotes Bladder Cancer Cell Proliferation, Migration and Invasion by Enhancing β-catenin/c-Myc Signaling Pathway
Jin-Bo Chen, Meng Zhang, Xiao-Long Zhang, Yu Cui, Pei-Hua Liu, Jiao Hu, Hui-Huang Li, Hang Jin, Long-Fei Liu, Min-Feng Chen, He-Qun Chen, Chao-Zhao Liang, Xiong-Bing Zu
J. Cancer 2018; 9(24): 4774-4782. doi:10.7150/jca.25811
Full text PDF PubMed PMC

Efficacy and Safety of Everolimus plus Somatostatin Analogues in Patients with Neuroendocrine Tumors
Wenhao Ge, Dongkai Zhou, Lijun Zhu, Wei Song, Weilin Wang
J. Cancer 2018; 9(24): 4783-4790. doi:10.7150/jca.25908
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Potential Management of Circulating Tumor DNA as a Biomarker in Triple-Negative Breast Cancer
Mao Shang, Chunxiao Chang, Yanqing Pei, Yin Guan, Jin Chang, HuiHui Li
J. Cancer 2018; 9(24): 4627-4634. doi:10.7150/jca.28458
Full text PDF PubMed PMC

Fertility Sparing Management in Non-Epithelial Ovarian Cancer. Which Patients, What Procedure and What Outcome?
Nikolaos Thomakos, Anastasios Malakasis, Nikolaos Machairiotis, Paul Zarogoulidis, Alexandros Rodolakis
J. Cancer 2018; 9(24): 4659-4664. doi:10.7150/jca.26674
Full text PDF PubMed PMC

Spontaneous Cancers, But Not Many Induced Ones in Animals, Resemble Semi-New Organisms that Possess a Unique Programmed Cell Death Mode Different from Apoptosis, Senescent Death, Necrosis and Stress-Induced Cell Death
Mingjun Shi, Haiyan Zhou, Mingjuan Lei, Lichan Chen, Lucas Zellmer, Yan He, Wenxiu Yang, Ningzhi Xu, Dezhong Joshua Liao
J. Cancer 2018; 9(24): 4726-4735. doi:10.7150/jca.26502
Full text PDF PubMed PMC

The Role of Galectins in Tumor Progression, Treatment and Prognosis of Gynecological Cancers
Chetry Mandika, Thapa Saroj, Xiaoli Hu, Yizuo Song, Jianan Zhang, Haiyan Zhu, Xueqiong Zhu
J. Cancer 2018; 9(24): 4742-4755. doi:10.7150/jca.23628
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image