A note on plagiarism (please read before submission): There is a zero-tolerance policy towards plagiarism in this journal. Manuscripts are screened for plagiarism at any stages, and if found they will be rejected/retracted.
Journal of Genomics recent articles:

Research Paper
Programmable CRISPR interference for gene silencing using Cas13a in mosquitoes
Aditi Kulkarni, Wanqin Yu, Alex Moon, Ashmita Pandey, Kathryn A. Hanley, Jiannong Xu
J. Genomics 2020; 8: 30-36. doi:10.7150/jgen.43928
[Abstract] [Full text] [PDF]


Research Paper
Draft Genome Analysis of Christensenella minuta DSM 22607, exhibiting an unusual expansion of transporter homologs of unknown function
David A Coil, Guillaume Jospin, Jonathan A. Eisen
J. Genomics 2020; 8: 25-29. doi:10.7150/jgen.43162
[Abstract] [Full text] [PDF]


Short Research Paper
Draft genome sequence of Deinococcus sp. KR-1, a potential strain for palladium-leaching
Hironaga Akita, Yuya Itoiri, Akio Kumagai, Noriyo Takeda, Akinori Matsushika, Mamoru Oshiki, Zen-ichiro Kimura
J. Genomics 2020; 8: 21-24. doi:10.7150/jgen.42020
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Nanotheranostics recent articles:

Research Paper
Liposome-Templated Indocyanine Green J- Aggregates for In Vivo Near Infrared Imaging and Stable Photothermal Heating
Calvin C. L. Cheung, Guanglong Ma, Kostas Karatasos, Jani Seitsonen, Janne Ruokolainen, Cédrik-Roland Koffi, Hatem A.F.M Hassan, Wafa' T. Al-Jamal
Nanotheranostics 2020; 4(2): 91-106. doi:10.7150/ntno.41737
[Abstract] [Full text] [PDF]


Research Paper
Phospholipid Oxygen Microbubbles for Image-Guided Therapy
Traci D. Reusser, Kang-Ho Song, David Ramirez, Richard KP Benninger, Virginie Papadopoulou, Mark A. Borden
Nanotheranostics 2020; 4(2): 83-90. doi:10.7150/ntno.43808
[Abstract] [Full text] [PDF]


Research Paper
Organ Biodistribution of Radiolabelled γδ T Cells Following Liposomal Alendronate Administration in Different Mouse Tumour Models
Julie T-W. Wang, Naomi O. Hodgins, Wafa' T. Al-Jamal, John Maher, Jane K. Sosabowski, Khuloud T. Al-Jamal
Nanotheranostics 2020; 4(2): 71-82. doi:10.7150/ntno.32876
[Abstract] [Full text] [PDF]

JCA Top cited papers:

Cover image

Research Paper
Retrospective analysis of the prognostic value of PD-L1 expression and 18F-FDG PET/CT metabolic parameters in colorectal cancer
Hao Jiang, Rongjun Zhang, Huijie Jiang, Mingyu Zhang, Wei Guo, Jifeng Zhang, Xinglu Zhou, Wenbin Pan, Sheng Zhao, Ping Li
J. Cancer 2020; 11(10): 2864-2873. doi:10.7150/jca.38689
[Abstract] [Full text] [PDF]

Research Paper
Decreased Expression of NUSAP1 Predicts Poor Overall Survival in Cervical Cancer
Qiqi Xie, Wen Ou-yang, Mingwei Zhang, Huimei Wang, Qiuyuan Yue
J. Cancer 2020; 11(10): 2852-2863. doi:10.7150/jca.34640
[Abstract] [Full text] [PDF]

Research Paper
Novel Imprint Cytological Classification for Small Pulmonary Adenocarcinoma Using Surgical Specimens: Comparison with the 8th Lung Cancer Staging System and Histopathological Classification
Tomoyuki Nakagiri, Tomio Nakayama, Toshiteru Tokunaga, Akemi Takenaka, Hidenori Kunoh, Hiroto Ishida, Yasuhiko Tomita, Shin-ichi Nakatsuka, Harumi Nakamura, Jiro Okami, Masahiko Higashiyama
J. Cancer 2020; 11(10): 2845-2851. doi:10.7150/jca.35027
[Abstract] [Full text] [PDF]

Research Paper
Effect of CELSR3 on the Cell Cycle and Apoptosis of Hepatocellular Carcinoma Cells
Zucheng Xie, Yiwu Dang, Huayu Wu, Rongquan He, Jie Ma, Zhigang Peng, Minhua Rong, Zhekun Li, Jiapeng Yang, Yizhao Jiang, Gang Chen, Lihua Yang
J. Cancer 2020; 11(10): 2830-2844. doi:10.7150/jca.39328
[Abstract] [Full text] [PDF]

Research Paper
Dysbindin facilitates invasion and metastasis by promoting phosphorylation of ERK in epithelial ovarian cancer
Xiaohui Lv, Xin Guo, Yi Ru, Fuxing Zhou, Xiaoshan Yang, Junli Ge, Jia Li, Shujuan Liu, Kuo Jiang, Biliang Chen
J. Cancer 2020; 11(10): 2821-2829. doi:10.7150/jca.39269
[Abstract] [Full text] [PDF]

Research Paper
Greater Survival Improvement in African American vs. Caucasian Women with Hormone Negative Breast Cancer
Robert Wieder, Basit Shafiq, Nabil Adam
J. Cancer 2020; 11(10): 2808-2820. doi:10.7150/jca.39091
[Abstract] [Full text] [PDF]

Research Paper
Preoperative plateletcrit is a Prognostic Biomarker for Survival in Patients with Non-Small Cell Lung Cancer
Joon Young Hur, Ha Yeon Lee, Hye Jung Chang, Cheon Woong Choi, Dae Hyun Kim, Wan Kyu Eo
J. Cancer 2020; 11(10): 2800-2807. doi:10.7150/jca.41122
[Abstract] [Full text] [PDF]

Research Paper
P4HA2 contributes to cervical cancer progression via inducing epithelial-mesenchymal transition
Yuan Cao, Qicai Han, Juan Li, Yanyan Jia, Ruitao Zhang, Huirong Shi
J. Cancer 2020; 11(10): 2788-2799. doi:10.7150/jca.38401
[Abstract] [Full text] [PDF]

Research Paper
EphB2 represents an independent prognostic marker in patients with gastric cancer and promotes tumour cell aggressiveness
Jie Yin, Zhilei Li, Lin Ye, Emily Birkin, Liting Li, Rui Xu, Guangyong Chen, Jiafu Ji, Zhongtao Zhang, Wen G. Jiang, Yuxin Cui
J. Cancer 2020; 11(10): 2778-2787. doi:10.7150/jca.38098
[Abstract] [Full text] [PDF]

Research Paper
Impacts of RETN genetic polymorphism on breast cancer development
Chao-Qun Wang, Chih-Hsin Tang, Huey-En Tzeng, Lulu Jin, Jin Zhao, Le Kang, Yan Wang, Gui-Nv Hu, Bi-Fei Huang, Xiaoni Li, Yong-Ming Zhao, Chen-Ming Su, Hong-Chuan Jin
J. Cancer 2020; 11(10): 2769-2777. doi:10.7150/jca.38088
[Abstract] [Full text] [PDF]

Research Paper
Circular RNA CCDC66 promotes gastric cancer progression by regulating c-Myc and TGF-β signaling pathways
Guifang Xu, Yanke Chen, Min Fu, Xueyan Zang, Mingming Cang, Yanlong Niu, Weiya Zhang, Yu Zhang, Zheying Mao, Meng Shao, Hui Qian, Wenrong Xu, Hui Cai, Pengcheng Jiang, Xu Zhang
J. Cancer 2020; 11(10): 2759-2768. doi:10.7150/jca.37718
[Abstract] [Full text] [PDF]

Review
Pancreatic Cancer, Gut Microbiota, and Therapeutic Efficacy
Xiang Zhang, Qiaofei Liu, Quan Liao, Yupei Zhao
J. Cancer 2020; 11(10): 2749-2758. doi:10.7150/jca.37445
[Abstract] [Full text] [PDF]

Research Paper
The prognostic value of miRNA-18a-5p in clear cell renal cell carcinoma and its function via the miRNA-18a-5p/HIF1A/PVT1 pathway
Huan Wang, Zhong-Yi Li, Zu-Hao Xu, Yuan-Lei Chen, Ze-Yi Lu, Dan-Yang Shen, Jie-Yang Lu, Qi-Ming Zheng, Li-Ya Wang, Li-Wei Xu, Ding-Wei Xue, Hai-Yang Wu, Li-Qun Xia, Gong-Hui Li
J. Cancer 2020; 11(10): 2737-2748. doi:10.7150/jca.36822
[Abstract] [Full text] [PDF]

Research Paper
CA-125, CA-153, and CYFRA21-1 as clinical indicators in male lung cancer with ocular metastasis
Biao Li, Qing Yuan, Yu-Ting Zou, Ting Su, Qi Lin, Yu-Qing Zhang, Wen-Qing Shi, Rong-Bin Liang, Qian-Min Ge, Qiu-Yu Li, Yi Shao
J. Cancer 2020; 11(10): 2730-2736. doi:10.7150/jca.36238
[Abstract] [Full text] [PDF]

Research Paper
Intraoperative Diagnosis and Surgical Procedure with Imprint Cytology for Small Pulmonary Adenocarcinoma
Tomoyuki Nakagiri, Tomio Nakayama, Toshiteru Tokunaga, Akemi Takenaka, Hidenori Kunoh, Hiroto Ishida, Yasuhiko Tomita, Shin-ichi Nakatsuka, Harumi Nakamura, Jiro Okami, Masahiko Higashiyama
J. Cancer 2020; 11(10): 2724-2729. doi:10.7150/jca.35026
[Abstract] [Full text] [PDF]

Research Paper
MicroRNA-145 suppresses epithelial to mesenchymal transition in pancreatic cancer cells by inhibiting TGF-β signaling pathway
Shaojun Chen, Junyi Xu, Yao Su, Li Hua, Chengjun Feng, Zhan Lin, Haixin Huang, Yongqiang Li
J. Cancer 2020; 11(9): 2716-2723. doi:10.7150/jca.34902
[Abstract] [Full text] [PDF]

More ...