Issue cover v10i2

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 10 (2); 2019

Research Papers

Amlexanox and UPF1 Modulate Wnt Signaling and Apoptosis in HCT-116 Colorectal Cancer Cells
Michael Bordonaro, Darina Lazarova
J. Cancer 2019; 10(2): 287-292. doi:10.7150/jca.28331
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Chinese Herbal Medicine Wenxia Changfu Formula Reverses Cell Adhesion-Mediated Drug Resistance via the Integrin β1-PI3K-AKT Pathway in Lung Cancer
YaNan Zhang, ZhiChun Wu, HuaYun Yu, HuaXin Wang, Guowei Liu, ShiJun Wang, XuMing Ji
J. Cancer 2019; 10(2): 293-304. doi:10.7150/jca.25163
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The Radiosensitization of Sodium Glycididazole on Nasopharyngeal Carcinoma Cells via Enhancing DNA Damage and Promoting Apoptosis
Xiaoli Min, Fangling Huang, Huichao Huang, Shuang Zhao, Guoqiang Wang, Minze Zhou, Zhuchu Chen, Maoyu Li, Yongheng Chen
J. Cancer 2019; 10(2): 305-312. doi:10.7150/jca.25941
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Prognostic Value of the Tumor Size in Resectable Colorectal Cancer with Different Primary Locations: A Retrospective Study with the Propensity Score Matching
Xiao Li, Bang An, Jincai Ma, Bo He, Jianni Qi, Wenwen Wang, Chengyong Qin, Qi Zhao
J. Cancer 2019; 10(2): 313-322. doi:10.7150/jca.26882
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Mutation Profiling of Malignant Lymphoma by Next-Generation Sequencing of Circulating Cell-Free DNA
Peng Sun, Cui Chen, Yi Xia, Yu Wang, Pan-Pan Liu, Xi-Wen Bi, Yang W. Shao, Qiu-Xiang Ou, Xue Wu, Hang Yang, Man Nie, Xue-Wen Zhang, Zhi-Ming Li, Wen-Qi Jiang
J. Cancer 2019; 10(2): 323-331. doi:10.7150/jca.27615
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Optimal Timing for Postsurgical Adjuvant Therapy in Patients with Gastric Cancer: A Propensity Score Matching Study
Shih-Ming Huang, Yen-Chao Chen, Wan-Yu Chen, Lan-Yan Yang, Din-Li Tsan, Ngan-Ming Tsang, Wing-Keen Yap, Chien-Sheng Tsai, Wai-Man Leung, Ji-Hong Hong, Joseph Tung-Chieh Chang, Ta-Sen Yeh, Tsung-Han Wu, Yi-Chan Chen, Yun-Hsuan Lin, Bing-Shen Huang
J. Cancer 2019; 10(2): 332-340. doi:10.7150/jca.27753
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Short-term Outcomes of Transanal versus Laparoscopic Total Mesorectal Excision: A Systematic Review and Meta-Analysis of Cohort Studies
Zhiyuan Wu, Wenlong Zhou, Fu Chen, Wentao Wang, Yong Feng
J. Cancer 2019; 10(2): 341-354. doi:10.7150/jca.27830
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Aberrantly DNA Methylated-Differentially Expressed Genes and Pathways in Hepatocellular Carcinoma
Changzhou Cai, Weilin Wang, Zhenhua Tu
J. Cancer 2019; 10(2): 355-366. doi:10.7150/jca.27832
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Alteration of Adaptive Immunity in a Colorectal Peritoneal Carcinomatosis Model
Rongchen Shi, Wei Xiang, Xia Kang, Lili Zhang, Jinping Wang, Hongming Miao, Fengtian He
J. Cancer 2019; 10(2): 367-377. doi:10.7150/jca.27947
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The Effect of HER2 Single Nucleotide Polymorphisms on Cervical Cancer Susceptibility and Survival in a Chinese Population
Yan Gao, Xiuwu Tang, Jieqin Cao, Rong Rong, Zhengmin Yu, Yang Liu, Yan Lu, Xiaowen Liu, Lei Han, Jiting Liu, Jun Zhang, Ming Xu, Fang Liu
J. Cancer 2019; 10(2): 378-387. doi:10.7150/jca.27976
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Appraisal of Prognostic Interaction between Sidedness and Mucinous Histology in Colon Cancer: A Population-Based Study Using Inverse Probability Propensity Score Weighting
Zi-Xian Wang, Lu-Ping Yang, Hao-Xiang Wu, Dong-Dong Yang, Pei-Rong Ding, Dan Xie, Gong Chen, Yu-Hong Li, Feng Wang, Rui-Hua Xu
J. Cancer 2019; 10(2): 388-396. doi:10.7150/jca.28014
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

High Expression Levels of AGGF1 and MFAP4 Predict Primary Platinum-Based Chemoresistance and are Associated with Adverse Prognosis in Patients with Serous Ovarian Cancer
Haiyue Zhao, Qian Sun, Lisong Li, Jinhua Zhou, Cong Zhang, Ting Hu, Xuemei Zhou, Long Zhang, Baiyu Wang, Bo Li, Tao Zhu, Hong Li
J. Cancer 2019; 10(2): 397-407. doi:10.7150/jca.28127
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Elevated Serum S100A9 Indicated Poor Prognosis in Hepatocellular Carcinoma after Curative Resection
Jun Meng, Feng Gu, Hua Fang, Bin Qu
J. Cancer 2019; 10(2): 408-415. doi:10.7150/jca.28409
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Addition of Capecitabine in Breast Cancer First-line Chemotherapy Improves Survival of Breast Cancer Patients
Di Xu, Xiu Chen, Xingjiang Li, Zhixiang Mao, Wenjuan Tang, Wei Zhang, Li Ding, Jinhai Tang
J. Cancer 2019; 10(2): 418-429. doi:10.7150/jca.29739
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Identification of Putative UL54 (ICP27) Transcription Regulatory Sequences Binding to Oct-1, v-Myb, Pax-6 and Hairy in Herpes Simplex Viruses
Ying-Ying Wang, Yan-Ning Lyu, Hong-Yi Xin, Jun-Ting Cheng, Xiao-Qin Liu, Xian-Wang Wang, Xiao-Chun Peng, Ying Xiang, Victoria W. Xin, Cheng-Biao Lu, Bo-Xu Ren, Yan-Fang Liang, Jia-Fu Ji, Zhaowu Ma, Shu-Zhong Cui, Hong-Wu Xin
J. Cancer 2019; 10(2): 430-440. doi:10.7150/jca.29787
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

miR-1307-3p Stimulates Breast Cancer Development and Progression by Targeting SMYD4
Sanghak Han, Hua Zou, Jin-Won Lee, Jeonghee Han, Heung Cheol Kim, Jeong Jin Cheol, Lee-Su Kim, Haesung Kim
J. Cancer 2019; 10(2): 441-448. doi:10.7150/jca.30041
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Elevated Serum Sialic Acid Levels Predict Prostate Cancer As Well As Bone Metastases
Cong Zhang, Lei Yan, Hongkai Song, Zheng Ma, Dongshan Chen, Feilong Yang, Liang Fang, Zeyan Li, Kui Li, Dawei Li, Nengwang Yu, Hainan Liu, Zhonghua Xu
J. Cancer 2019; 10(2): 449-457. doi:10.7150/jca.27700
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

TP53 gene rs1042522 allele G decreases neuroblastoma risk: a two-centre case-control study
Jiao Zhang, Yang Yang, Wenya Li, Lizhao Yan, Da Zhang, Jing He, Jiaxiang Wang
J. Cancer 2019; 10(2): 467-471. doi:10.7150/jca.27482
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

More attention should be paid to adult gastric cancer patients younger than 35 years old: extremely poor prognosis was found
Wen-Long Guan, Lu-Ping Yuan, Xiang-Lei Yan, Da-Jun Yang, Miao-Zhen Qiu
J. Cancer 2019; 10(2): 472-478. doi:10.7150/jca.27517
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The Prognostic Value of Pretreatment Plasma Fibrinogen in Urological Cancers: A Systematic Review and Meta-analysis
Haifeng Song, Guanyu Kuang, Zhenan Zhang, Binglei Ma, Jie Jin, Qian Zhang
J. Cancer 2019; 10(2): 479-487. doi:10.7150/jca.26989
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Potential Mutations in Uveal Melanoma Identified Using Targeted Next-Generation Sequencing
Jiayi Yu, Xiaowen Wu, Junya Yan, Jinyu Yu, Ting Yin, Jie Dai, Meng Ma, Tianxiao Xu, Huan Yu, Longwen Xu, Lu Yang, Zhiyuan Cheng, Zhihong Chi, Xinan Sheng, Lu Si, Chuanliang Cui, Jun Guo, Yan Kong
J. Cancer 2019; 10(2): 488-493. doi:10.7150/jca.26967
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Systemic inflammation score predicts survival in patients with intrahepatic cholangiocarcinoma undergoing curative resection
Yong Zhang, Shi-Ming Shi, Hua Yang, Liu-Xiao Yang, Zheng Wang, Xue-Dong Li, Dan Yin, Ying-Hong Shi, Ya Cao, Zhi Dai, Jian Zhou, Qing Chen
J. Cancer 2019; 10(2): 494-503. doi:10.7150/jca.26890
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Association of RAGE gene four single nucleotide polymorphisms with the risk, invasion, metastasis and overall survival of gastric cancer in Chinese
Dan Hu, Qing Liu, Xiandong Lin, Hejun Zhang, Jinxiu Lin, Xiongwei Zheng, Feng Peng
J. Cancer 2019; 10(2): 504-509. doi:10.7150/jca.26583
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Lycopene upregulates ZO-1 and downregulates claudin-1 through autophagy inhibition in the human cutaneous squamous cell carcinoma cell line COLO-16
Suyun Bi, Li Li, Heng Gu, Min Li, Song Xu, Wenbo Bu, Mengli Zhang, Zhihai Zhou, Xu Chen
J. Cancer 2019; 10(2): 510-521. doi:10.7150/jca.26578
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

First-line continual EGFR-TKI plus local ablative therapy demonstrated survival benefit in EGFR-mutant NSCLC patients with oligoprogressive disease
Qinghua Xu, Hui Liu, Shuyan Meng, Tao Jiang, Xuefei Li, Shixiong Liang, Shengxiang Ren, Caicun Zhou
J. Cancer 2019; 10(2): 522-529. doi:10.7150/jca.26494
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

BCL6 Rearrangement Indicates Poor Prognosis in Diffuse Large B-cell Lymphoma Patients: A Meta-analysis of Cohort Studies
Shu Li, Zhan Wang, Liming Lin, Zhaoxing Wu, Qingfeng Yu, Feiqiong Gao, Jiawei Zhang, Yang Xu
J. Cancer 2019; 10(2): 530-538. doi:10.7150/jca.25732
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Inhibition of malignant human bladder cancer phenotypes through the down-regulation of the long non-coding RNA SNHG7
Congjie Xu, Jiaquan Zhou, Yang Wang, Anfang Wang, Liangju Su, Shuan Liu, Xinli Kang
J. Cancer 2019; 10(2): 539-546. doi:10.7150/jca.25507
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

MicroRNA-449a Inhibits Tumor Metastasis through AKT/ERK1/2 Inactivation by Targeting Steroid Receptor Coactivator (SRC) in Endometrial Cancer
Yuan Hu, An-Yue Wu, Cong Xu, Ke-Qi Song, Wen-Jing Wang, Xia Yin, Wen Di, Zu-Bei Hong, Li-Hua Qiu
J. Cancer 2019; 10(2): 547-555. doi:10.7150/jca.27748
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Review

Adjuvant Radiochemotherapy versus Chemotherapy Alone for Gastric Cancer: Implications for Target Definition
Jing Xu, Jonathan Zhu, Qichun Wei
J. Cancer 2019; 10(2): 458-466. doi:10.7150/jca.27335
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Letter To The Editor

Bevacizumab Added to Neoadjuvant Chemotherapy in HER2-Negative Non-Metastatic Breast Cancer
Guoxing Wan, Fengjun Cao, Xuanbin Wang, Xue Sun
J. Cancer 2019; 10(2): 416-417. doi:10.7150/jca.29461
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]