Issue cover v12i2

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 12 (2); 2021

Research Papers

Predictive value of preoperative lymphocyte-to-monocyte ratio on survival outcomes in bladder cancer patients after radical cystectomy
Hai Bi, Ye Yan, Dong Wang, Zijian Qin, Guoliang Wang, Lulin Ma, Yi Huang, Jian Lu
J. Cancer 2021; 12(2): 305-315. doi:10.7150/jca.50603
Abstract Full text PDF PubMed PMC


TRIM37 contributes to malignant outcomes and CDDP resistance in gastric cancer
Keiji Nishibeppu, Shuhei Komatsu, Jun Kiuchi, Takuma Kishimoto, Yusuke Takashima, Katsutoshi Shoda, Tomohiro Arita, Toshiyuki Kosuga, Hirotaka Konishi, Atsushi Shiozaki, Takeshi Kubota, Kazuma Okamoto, Hitoshi Fujiwara, Hitoshi Tsuda, Eigo Otsuji
J. Cancer 2021; 12(2): 316-325. doi:10.7150/jca.47577
Abstract Full text PDF PubMed PMC


A New Method for the Detection of Colorectal Cancer and the Precancerous Lesions: Occult Blood Testing Combination with Promoter Methylation in the Fecal Sample
Dan-Yang Wang, Kang-Xin He, Ying Huang, Qin-Qin Lou, Ti He, Xiao Xu
J. Cancer 2021; 12(2): 335-342. doi:10.7150/jca.50525
Abstract Full text PDF PubMed PMC


The Inhibitory Effects of Recombinant Hespintor Combined with Sorafenib on Transplanted Human Hepatoma in Nude Mice, and Transcriptional Regulation of Hespintor Based on RNA-Seq
Yong-Zhi Lun, Jie Sun, Ben Liu, Wen Dong, Ling-Hong Pan, Jian Lin, Jing-Xia Zhang
J. Cancer 2021; 12(2): 343-357. doi:10.7150/jca.50500
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Visualization and bibliometric analysis of cAMP signaling system research trends and hotspots in cancer
Caoli Tang, Duanya Liu, Yongsheng Fan, Jun Yu, Cong Li, Jianmei Su, Chunhong Wang
J. Cancer 2021; 12(2): 358-370. doi:10.7150/jca.47158
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Characterization of a new human astrocytoma cell line SHG140: cell proliferation, cell phenotype, karyotype, STR markers and tumorigenicity analysis
Yanyan Li, Ting Sun, Zhi Chen, YunXiang Shao, Yulun Huang, Youxin Zhou
J. Cancer 2021; 12(2): 371-378. doi:10.7150/jca.40802
Abstract Full text PDF PubMed PMC


The Effect of Neoadjuvant Therapies for Patients with Locally Advanced Gastric Cancer: A Propensity Score Matching Study
Tongbo Wang, Yingtai Chen, Lulu Zhao, Hong Zhou, Chaorui Wu, Xiaojie Zhang, Aiping Zhou, Jing Jin, Dongbing Zhao
J. Cancer 2021; 12(2): 379-386. doi:10.7150/jca.46847
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Silencing of CASC8 inhibits non-small cell lung cancer cells function and promotes sensitivity to osimertinib via FOXM1
Xizi Jiang, Jingqian Guan, Yitong XU, Hongjiu Ren, Jun Jiang, Muli Wudu, Qiongzi Wang, Hongbo SU, Yao Zhang, Bo Zhang, Zifang Zou, Yujiao Hu, Xiaodan SUN, Xueshan Qiu
J. Cancer 2021; 12(2): 387-396. doi:10.7150/jca.47863
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Association of Preoperative Serum Carcinoembryonic Antigen and Gastric Cancer Recurrence: A Large Cohort Study
Qinbo Cai, Wen Zhou, Jin Li, Xinde Ou, Chuangqi Chen, Shirong Cai, Weiling He, Jianbo Xu, Yulong He
J. Cancer 2021; 12(2): 397-403. doi:10.7150/jca.47899
Abstract Full text PDF PubMed PMC


USP43 directly regulates ZEB1 protein, mediating proliferation and metastasis of colorectal cancer
Dao-xiong Ye, Si-si Wang, Ying Huang, Xiao-jie Wang, Pan Chi
J. Cancer 2021; 12(2): 404-416. doi:10.7150/jca.48056
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Long noncoding RNA DLEU2 affects the proliferative and invasive ability of colorectal cancer cells
Xiaoyun He, Bingbing Yu, Gaoyan Kuang, Yongrong Wu, Meili Zhang, Pengfei Cao, Chunlin Ou
J. Cancer 2021; 12(2): 428-437. doi:10.7150/jca.48423
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Whole-exome Sequencing of Prostate Cancer in Sardinian Identify Recurrent UDP-glucuronosyltransferase Amplifications
Tiansheng Zeng, Maria Antonietta Fedeli, Francesco Tanda, Yuyong Wang, Dongsheng Yang, Bei Xue, Lisha Jia, Giuseppe Palmieri, Leonardo A Sechi, David J. Kelvin
J. Cancer 2021; 12(2): 438-450. doi:10.7150/jca.48433
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Prognostic Factors of Survival with Aflibercept and FOLFIRI (fluorouracil, leucovorin, irinotecan) as Second-line Therapy for Patients with Metastatic Colorectal Cancer
Jinchul Kim, Hana Kim, Jung Yong Hong, Jeeyun Lee, Se Hoon Park, Joon Oh Park, Young Suk Park, Ho Yeong Lim, Won Ki Kang, Seung Tae Kim
J. Cancer 2021; 12(2): 460-466. doi:10.7150/jca.49176
Abstract Full text PDF PubMed PMC


MUC 15 Promotes Osteosarcoma Cell Proliferation, Migration and Invasion through Livin, MMP-2/MMP-9 and Wnt/β-Catenin Signal Pathway
Tonglei Chen, Zhenshi Chen, Xiaoning Lian, Weidong Wu, Lei Chu, Shaoru Zhang, Lihui Wang
J. Cancer 2021; 12(2): 467-473. doi:10.7150/jca.49641
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Differences Related to Cancer Screening by Minority and Rural/Urban Status in the Deep South: Population-based Survey Results
Casey Daniel, Salma Aly, Sejong Bae, Isabel Scarinci, Claudia Hardy, Mona Fouad, Wendy Demark-Wahnefried
J. Cancer 2021; 12(2): 474-481. doi:10.7150/jca.49676
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Targeting the CtBP1-FOXM1 transcriptional complex with small molecules to overcome MDR1-mediated chemoresistance in osteosarcoma cancer stem cells
Xun Chen, Qian Zhang, Xiaoqian Dang, Tao Song, Yufei Wang, Zirui Yu, Shihui Zhang, Jinzhu Fan, Fei Cong, Wentao Zhang, Ning Duan
J. Cancer 2021; 12(2): 482-497. doi:10.7150/jca.50255
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Sex Disparities in the Clinical Characteristics, Synchronous Distant Metastasis Occurrence and Prognosis: A Pan-cancer Analysis
Yutong Wang, Ziqian Zeng, Mingshuang Tang, Min Zhang, Ye Bai, Huijie Cui, Yao Xu, Xu Guo, Wenjuan Ma, Guijun Xu, Lisha Qi, Jingyi Wang, Siyu Chen, Dongqing Gu, Min Mao, Xin Wang, Chao Zhang
J. Cancer 2021; 12(2): 498-507. doi:10.7150/jca.50536
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Preoperative Denosumab may increase the Risk of Local Recurrence of Giant-cell Tumor of Bone Treated with Curettage: A Systematic Review and Meta-analysis
Yongzhao Zhao, Zhenyu Cai, Xiaodong Tang, Zhiye Du, Yi Yang, Wei Guo
J. Cancer 2021; 12(2): 508-517. doi:10.7150/jca.50575
Abstract Full text PDF PubMed PMC


High mobility group box 1 regulates gastric cancer cell proliferation and migration via RAGE-mTOR/ERK feedback loop
Tuo Tang, Shengnan Wang, Tianyu Cai, Zhenyu Cheng, Yu Meng, Shimei Qi, Yao Zhang, Zhilin Qi
J. Cancer 2021; 12(2): 518-529. doi:10.7150/jca.51049
Abstract Full text PDF PubMed PMC


LncRNA LOXL1-AS1 promotes esophageal squamous cell carcinoma progression by targeting DESC1
Hongle Li, Jie Chu, Jinlin Jia, Jinxiu Sheng, Xue Zhao, Yurong Xing, Fucheng He
J. Cancer 2021; 12(2): 530-538. doi:10.7150/jca.51136
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Can Patients with Pancreatic Cancer and Liver Metastases Obtain Survival Benefit from Surgery? A Population-Based Study
Bing-Bing Su, Dou-Sheng Bai, Jiang-Quan Yu, Chi Zhang, Sheng-Jie Jin, Bao-Huan Zhou, Guo-Qing Jiang
J. Cancer 2021; 12(2): 539-552. doi:10.7150/jca.51218
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Minimal Residual Disease and Survival Outcomes in Patients with Mantle Cell Lymphoma: a systematic review and meta-analysis
Yu Zhou, Haizhu Chen, Yunxia Tao, Qiaofeng Zhong, Yuankai Shi
J. Cancer 2021; 12(2): 553-561. doi:10.7150/jca.51959
Abstract Full text PDF PubMed PMC


18F-FDG PET/CT Scans Can Identify Sub-Groups of NSCLC Patients with High Glucose Uptake in the Majority of Their Tumor Lesions
Anne M. Hendriks, Adrienne H. Brouwers, Panagiotis Giannopoulos, Joop D. Lefrandt, Wim Timens, Harry J.M. Groen, Geertruida H. de Bock, Mathilde Jalving
J. Cancer 2021; 12(2): 562-570. doi:10.7150/jca.45899
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Predictive value of tumor mutation burden (TMB) with targeted next-generation sequencing in immunocheckpoint inhibitors for non-small cell lung cancer (NSCLC)
Xiaoting Ma, Yujian Zhang, Shan Wang, Jing Yu
J. Cancer 2021; 12(2): 584-594. doi:10.7150/jca.48105
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Immunological Role and Prognostic Value of APBB1IP in Pan-Cancer Analysis
Qianyun Ge, Ganxun Li, Jin Chen, Jia Song, Guangzhen Cai, Yi he, Xuewu Zhang, Huifang Liang, Zeyang Ding, Bixiang Zhang
J. Cancer 2021; 12(2): 595-610. doi:10.7150/jca.50785
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Circular PVT1 regulates cell proliferation and invasion via miR-149-5p/FOXM1 axis in ovarian cancer
Min Li, Chi Chi, Liqin Zhou, Youguo Chen, Xiuwu Tang
J. Cancer 2021; 12(2): 611-621. doi:10.7150/jca.52234
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Current Progress in CAR-T Cell Therapy for Hematological Malignancies
Donglei Han, Zenghui Xu, Yuan Zhuang, Zhenlong Ye, Qijun Qian
J. Cancer 2021; 12(2): 326-334. doi:10.7150/jca.48976
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Adding Adjuvants to Fluoropyrimidine-based Neoadjuvant Chemoradiotherapy for Locally Advanced Rectal Cancer: An Option Worthy of Serious Consideration
Fengpeng Wu, Chaoxi Zhou, Bingyuan Wu, Xiaoxiao Zhang, Kanghua Wang, Jun Wang, Linlin Xiao, Guiying Wang
J. Cancer 2021; 12(2): 417-427. doi:10.7150/jca.48337
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Research progress of radiation-induced hypothyroidism in head and neck cancer
Ling Zhou, Jia Chen, Chang-Juan Tao, Ming Chen, Zhong-Hua Yu, Yuan-Yuan Chen
J. Cancer 2021; 12(2): 451-459. doi:10.7150/jca.48587
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Regulation and biological functions of the CX3CL1-CX3CR1 axis and its relevance in solid cancer: A mini-review
Selma Rivas-Fuentes, Alfonso Salgado-Aguayo, Jenny Arratia-Quijada, Patricia Gorocica-Rosete
J. Cancer 2021; 12(2): 571-583. doi:10.7150/jca.47022
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image