Issue cover v12i14

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 12 (14); 2021

Research Papers

Graphic abstract

Chronic stress accelerates the process of gastric precancerous lesions in rats
Jiayi Zheng, Weiwu Cai, Xuen Lu, Wei He, Ding Li, Haoyu Zhong, Liangjun Yang, Siyi Li, Haishan Li, Sereen Rafee, Ziming Zhao, Qi Wang, Huafeng Pan
J. Cancer 2021; 12(14): 4121-4133. doi:10.7150/jca.52658
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prognostic Role of the Ubiquitin Proteasome System in Clear Cell Renal Cell Carcinoma: A Bioinformatic Perspective
Hongda Guo, Yan Li, Yaxiao Liu, Lipeng Chen, Zhengdong Gao, Lekai Zhang, Nan Zhou, Hu Guo, Benkang Shi
J. Cancer 2021; 12(14): 4134-4147. doi:10.7150/jca.53760
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

An integrative microenvironment approach for laryngeal carcinoma: the role of immune/methylation/autophagy signatures on disease clinical prognosis and single-cell genotypes
Xueran Kang, Yisheng Chen, Bin Yi, Xiaojun Yan, Chenyan Jiang, Bin Chen, Lixing Lu, Yuxing Sun, Runjie Shi
J. Cancer 2021; 12(14): 4148-4171. doi:10.7150/jca.58076
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prognostic Value of the Albumin-to-γ-glutamyltransferase Ratio for Gallbladder Cancer Patients and Establishing a Nomogram for Overall Survival
Lejia Sun, Xindi Ke, Dongyue Wang, Huanhuan Yin, Bao Jin, Haifeng Xu, Shunda Du, Yiyao Xu, Haitao Zhao, Xin Lu, Xinting Sang, Shouxian Zhong, Huayu Yang, Yilei Mao
J. Cancer 2021; 12(14): 4172-4182. doi:10.7150/jca.49242
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

POSTN promotes proliferation and epithelial-mesenchymal transition in renal cell carcinoma through ILK/AKT/mTOR pathway
Yuan-yuan Jia, Yue Yu, Hong-jun Li
J. Cancer 2021; 12(14): 4183-4195. doi:10.7150/jca.51253
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MicroRNA-1246 by Targeting AXIN2 and GSK-3β Overcomes Drug Resistance and Induces Apoptosis in Chemo-resistant Leukemia Cells
Bei Xie, Linjing Li, Zhewen Zhang, Lei Zhao, Juan Cheng, Cunmin Zhou, Jie Cheng, Jing Yan, Jing Chen, Juan Yi, Bei Wang, Suya Jin, Hulai Wei
J. Cancer 2021; 12(14): 4196-4208. doi:10.7150/jca.58522
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

circ0101675 promotes malignant process via sponging miR-1278 and upregulating WNT3A/5A in non-small cell lung cancer
Wei Du, Jianpeng Hu, Rong Hu, Min Yang, Yun Peng, Zhiwei Zhang, Yuehua Li, Xiusheng He
J. Cancer 2021; 12(14): 4209-4217. doi:10.7150/jca.57255
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Overexpression of NMHC IIA Promoted Invasion and Metastasis of Nasopharyngeal Carcinoma Cells
Dan Xiong, Dayang Chen, Dawei Liu, Wei Wu, Xiaowen Dou, Xiang Ji, Jian Li, Xiuming Zhang
J. Cancer 2021; 12(14): 4218-4228. doi:10.7150/jca.47506
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

High Expression of RhoBTB3 Predicts Favorable Chemothrapy Outcomes in non-M3 Acute Myeloid Leukemia
Shuang-Hui Yang, Wei Liu, Jie Peng, Ya-Jing Xu, Yan-Feng Liu, Yan Li, Min-Yuan Peng, Zhao Ou-Yang, Cong Chen, En-Yi Liu
J. Cancer 2021; 12(14): 4229-4239. doi:10.7150/jca.50472
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumor-derived Exosome Promotes Metastasis via Altering its Phenotype and Inclusions
Yu Zhou, Fan Chen, Xiaodong Xie, Huifang Nie, Shu Lian, Chunlian Zhong, Chengbin Fu, Weiyu Shen, Bifei Li, Yongqing Ye, Yusheng Lu, Lee Jia
J. Cancer 2021; 12(14): 4240-4246. doi:10.7150/jca.48043
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Downregulation of THRSP Promotes Hepatocellular Carcinoma Progression by Triggering ZEB1 Transcription in an ERK-dependent Manner
Qiong Hu, Xiaolu Ma, Chuner Li, Chenhao Zhou, Jiayao Chen, Xuechun Gu
J. Cancer 2021; 12(14): 4247-4256. doi:10.7150/jca.51657
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Galectin-9 and PSMB8 overexpression predict unfavorable prognosis in patients with AML
Yongping Zhang, Song Xue, Qi Hao, Fuhong Liu, Wenqiu Huang, Jingbo Wang
J. Cancer 2021; 12(14): 4257-4263. doi:10.7150/jca.53686
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Development and Validation of an Immune-Related Long Non-coding RNA Prognostic Model in Glioma
Xiaowei Qiu, Yehong Tian, Jingnan Xu, Xin Jiang, Zeyu Liu, Xuewei Qi, Xin Chang, Jianxin Zhao, Jinchang Huang
J. Cancer 2021; 12(14): 4264-4276. doi:10.7150/jca.53831
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inhibition of p22phox Suppresses Epithelial Ovarian Cancer Cell Proliferation and Tumorigenesis
Qi Li, Xiaomin Feng, Fengnan Niu, Jun Yang, Yuemei Xu, Xiaohong Pu, Jun Chen, Xiangshan Fan, Binghua Jiang, Qin Huang
J. Cancer 2021; 12(14): 4277-4287. doi:10.7150/jca.54163
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hereditary cancer syndrome-associated pathogenic variants are common in patients with hematologic malignancies subsequent to primary solid cancer
Joowon Oh, Yu Ri Kim, Yoonjung Kim, Boyeon Kim, Kyung Sun Park, Seong-Hyeuk Nam, Kyung-A Lee
J. Cancer 2021; 12(14): 4288-4294. doi:10.7150/jca.54169
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Systematic Analysis of 4-gene Prognostic Signature in Patients with Diffuse Gliomas Based on Gene Expression Profiles
Chunhai Huang, Zujian Xiong, Qi Yang, Xuejun Li
J. Cancer 2021; 12(14): 4295-4306. doi:10.7150/jca.54565
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Overexpressed circRANBP17 acts as an oncogene to facilitate nasopharyngeal carcinoma via the miR-635/RUNX2 axis
Minghui Zhou, Puwen Zhang, Yulin Zhao, Rui Liu, Yujie Zhang
J. Cancer 2021; 12(14): 4322-4331. doi:10.7150/jca.55794
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Use of extended HR-HPV Genotyping in improving the Triage Strategy of 2019 ASCCP recommendations in Women with positive HR-HPV diagnosis and Simultaneous LSIL Cytology Results
Huifeng Xue, Hangjing Gao, Jinwen Zheng, Yaojia Chen, Jiancui Chen, Diling Pan, Binhua Dong, Pengming Sun
J. Cancer 2021; 12(14): 4332-4340. doi:10.7150/jca.55826
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

C19orf10 promotes malignant behaviors of human bladder carcinoma cells via regulating the PI3K/AKT and Wnt/β-catenin pathways
Shi Li, Longyi Mao, Fangrong Zhao, Juan Yan, Guanbin Song, Qing Luo, Zesong Li
J. Cancer 2021; 12(14): 4341-4354. doi:10.7150/jca.56993
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

P-cymene prevent high-fat diet-associated colorectal cancer by improving the structure of intestinal flora
Heiying Jin, Qiang Leng, Chunxia Zhang, Ya Zhu, Jun Wang
J. Cancer 2021; 12(14): 4355-4361. doi:10.7150/jca.57049
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Network Meta-analysis Comparing Efficacy, Safety and Tolerability of Anti-PD-1/PD-L1 Antibodies in Solid Cancers
Laith Al-Showbaki, Michelle B. Nadler, Alexandra Desnoyers, Fahad A. Almugbel, David W. Cescon, Eitan Amir
J. Cancer 2021; 12(14): 4372-4378. doi:10.7150/jca.57413
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Genotype-specific Distribution and Change of High-risk Human Papillomavirus Infection and the Association with Cervical Progression Risk in Women with Normal Pathology and Abnormal Cytology in a Population-based Cohort Study in China
Haixia Jia, Ling Ding, Yang Han, Yuanjing Lyu, Min Hao, Zhiqiang Tian, Jintao Wang
J. Cancer 2021; 12(14): 4379-4388. doi:10.7150/jca.57993
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of PGC-related ncRNAs and their relationship with the clinicopathological features of Gastric Cancer
Han-xi Ding, Ye-feng Wu, Qian Xu, Yuan Yuan
J. Cancer 2021; 12(14): 4389-4398. doi:10.7150/jca.47787
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prognostic Value of Survivin in Nasopharyngeal Carcinoma: A Systematic Review and Meta-analysis
Wenji Xie, Ouying Yan, Feng Liu, Yaqian Han, Hui Wang
J. Cancer 2021; 12(14): 4399-4407. doi:10.7150/jca.46282
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mutational Landscape of PI3K-AKT-mTOR Pathway in Breast Cancer: Implications for Targeted Therapeutics
Weikai Xiao, Guochun Zhang, Bo Chen, Xiaoqing Chen, Lingzhu Wen, Jianguo Lai, Xuerui Li, Min Li, Hao Liu, Jing Liu, Han Han-Zhang, Analyn Lizaso, Ning Liao
J. Cancer 2021; 12(14): 4408-4417. doi:10.7150/jca.52993
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Efficacy of conversion therapy on initially unresectable locally advanced rectal cancer
Tianyu Liu, Wenju Chang, Jian Wang, Li Ren, Ye Wei, Xian Zhang, Yijiao Chen, Wentao Tang, Mingliang Wang, Zhaochong Zeng, Jianmin Xu
J. Cancer 2021; 12(14): 4418-4423. doi:10.7150/jca.53824
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Biopsy of distant metastasis is not a significant prognostic factor for synchronous metastatic nasopharyngeal carcinoma: a propensity score-matched analysis from the Surveillance Epidemiology and End-Results Registry
Mei Lin, Qi Yang, Xiong Zou, Rui You, Chong-Yang Duan, You-Ping Liu, Pei-Yu Huang, Yu-Long Xie, Zhi-Qiang Wang, Ting Liu, Si-Yuan Chen, Yi-Jun Hua, Ming-Yuan Chen
J. Cancer 2021; 12(14): 4424-4432. doi:10.7150/jca.54686
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A novel risk-scoring system conducing to chemotherapy decision for patients with pancreatic ductal adenocarcinoma after pancreatectomy
Yuqiang Li, Mengxiang Tian, Yuan Zhou, Fengbo Tan, Wenxue Liu, Lilan Zhao, Daniel Perez, Xiangping Song, Dan Wang, Christine Nitschke, Qian Pei, Cenap Güngör
J. Cancer 2021; 12(14): 4433-4442. doi:10.7150/jca.57768
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Impact of cholesterol-pathways on breast cancer development, a metabolic landscape
Alina González-Ortiz, Octavio Galindo-Hernández, Gerson N. Hernández-Acevedo, Gustavo Hurtado-Ureta, Victor García-González
J. Cancer 2021; 12(14): 4307-4321. doi:10.7150/jca.54637
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Receptor-interacting protein in malignant digestive neoplasms
Lilong Zhang, Wenyi Guo, Jia Yu, Chunlei Li, Man Li, Dongqi Chai, Weixing Wang, Wenhong Deng
J. Cancer 2021; 12(14): 4362-4371. doi:10.7150/jca.57076
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image