Issue cover v12i13

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 12 (13); 2021

Research Papers

Graphic abstract

Construction of a ceRNA Network and a Prognostic lncRNA Signature associated with Vascular Invasion in Hepatocellular Carcinoma based on Weighted Gene Co-Expression Network Analysis
Haisu Tao, Jiang Li, Junjie Liu, Tong Yuan, Erlei Zhang, Huifang Liang, Zhiyong Huang
J. Cancer 2021; 12(13): 3754-3768. doi:10.7150/jca.57260
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

OSCAR facilitates malignancy with enhanced metastasis correlating to inhibitory immune microenvironment in multiple cancer types
Xia Liao, Yang Bu, Yaoyao Zhang, Binghui Xu, Junrong Liang, Qingan Jia, Chun Zhang
J. Cancer 2021; 12(13): 3769-3780. doi:10.7150/jca.51964
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

INSL4 as prognostic marker for proliferation and invasiveness in Non-Small-Cell Lung Cancer
Damiano Scopetti, Danilo Piobbico, Cinzia Brunacci, Stefania Pieroni, Guido Bellezza, Marilena Castelli, Vienna Ludovini, Francesca Romana Tofanetti, Lucio Cagini, Angelo Sidoni, Efisio Puxeddu, Maria Agnese Della-Fazia, Giuseppe Servillo
J. Cancer 2021; 12(13): 3781-3795. doi:10.7150/jca.51332
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prognostic Prediction Model for Glioblastoma: A Metabolic Gene Signature and Independent External Validation
Chuxiang Lei, Wenlin Chen, Yuekun Wang, Binghao Zhao, Penghao Liu, Ziren Kong, Delin Liu, Congxin Dai, Yaning Wang, Yu Wang, Wenbin Ma
J. Cancer 2021; 12(13): 3796-3808. doi:10.7150/jca.53827
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

YTHDF2 inhibit the tumorigenicity of endometrial cancer via downregulating the expression of IRS1 methylated with m6A
Ling Hong, Xiaowen Pu, Haili Gan, lichun Weng, Qingliang Zheng
J. Cancer 2021; 12(13): 3809-3818. doi:10.7150/jca.54527
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

GTPBP2 positively regulates the invasion, migration and proliferation of non-small cell lung cancer
Liu Jie, Li Cong, Wei Conghui, Gao Ying
J. Cancer 2021; 12(13): 3819-3826. doi:10.7150/jca.48340
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

RECK expression is associated with angiogenesis and immunogenic Tumor Microenvironment in Hepatocellular Carcinoma, and is a prognostic factor for better survival
Zhao-Ru Dong, Zhi-Qiang Chen, Xiao-Yun Yang, Zi-Niu Ding, Kai-Xuan Liu, Lun-Jie Yan, Guang-Xiao Meng, Ya-Fei yang, Yu-Chuan Yan, Sheng-Yu Yao, Chun-Cheng Yang, Xu-Ting Zhi, Tao Li
J. Cancer 2021; 12(13): 3827-3840. doi:10.7150/jca.56167
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Aggregative Perivascular Tumor Cell Growth Pattern of Primary Central Nervous System Lymphomas Is Associated with Hypoxia-Related Endoplasmic Reticulum Stress
Miaoxia He, Weiwei Zhang, Jianjun Wang, Lei Gao, Lijuan Jiao, Laixing Wang, Jianmin Zheng, Zailong Cai, Jianmin Yang
J. Cancer 2021; 12(13): 3841-3852. doi:10.7150/jca.54952
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Regulatory region mutations of TERT, PLEKHS1 and GPR126 genes as urinary biomarkers in upper tract urothelial carcinomas
Xiangling Xing, Xiaotian Yuan, Tiantian Liu, Mingkai Dai, Yidong Fan, Cheng Liu, Klas Strååt, Magnus Björkholm, Dawei Xu
J. Cancer 2021; 12(13): 3853-3861. doi:10.7150/jca.56779
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Comprehensive Analysis of Expression and Prognostic Value of GATAs in Lung Cancer
Chengwu Gong, Yun Fan, Xueliang Zhou, Songqing Lai, Lijun Wang, Jichun Liu
J. Cancer 2021; 12(13): 3862-3876. doi:10.7150/jca.52623
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Vitamin E succinate exerts anti-tumour effects on human cervical cancer cells via the CD47-SIRPɑ pathway both in vivo and in vitro
Xiaoli Huang, Markus Neckenig, Jintang Sun, Di Jia, Yu Dou, Dan Ai, Zhaodi Nan, Xun Qu
J. Cancer 2021; 12(13): 3877-3886. doi:10.7150/jca.52315
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

High SEC61G expression predicts poor prognosis in patients with Head and Neck Squamous Cell Carcinomas
Leifeng Liang, Qingwen Huang, Mei Gan, Liujun Jiang, Haolin Yan, Zhan Lin, Haisheng Zhu, Rensheng Wang, Kai Hu
J. Cancer 2021; 12(13): 3887-3899. doi:10.7150/jca.51467
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Wighteone exhibits an antitumor effect against EGFR L858R/T790M mutation non-small cell lung cancer
Peiyuan Sun, Yana Qu, Yuna Wang, Jing Wang, Xuanjun Wang, Jun Sheng
J. Cancer 2021; 12(13): 3900-3908. doi:10.7150/jca.54574
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LINC01272/miR-876/ITGB2 axis facilitates the metastasis of colorectal cancer via epithelial-mesenchymal transition
Zhenqiang Sun, Qin Dang, Zaoqu Liu, Bo Shao, Chen Chen, Yuying Guo, Zhuang Chen, Quanbo Zhou, Shengyun Hu, Jinbo Liu, Weitang Yuan
J. Cancer 2021; 12(13): 3909-3919. doi:10.7150/jca.55666
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Asparagus Polysaccharide inhibits the Hypoxia-induced migration, invasion and angiogenesis of Hepatocellular Carcinoma Cells partly through regulating HIF1α/VEGF expression via MAPK and PI3K signaling pathway
Wei Cheng, Ziwei Cheng, Lingling Weng, Dongwei Xing, Minguang Zhang
J. Cancer 2021; 12(13): 3920-3929. doi:10.7150/jca.51407
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Heterogeneity Analysis of Esophageal Squamous Cell Carcinoma in Cell Lines, Tumor Tissues and Patient-Derived Xenografts
Fayang Ma, Kyle Laster, Wenna Nie, Fangfang Liu, Dong Joon Kim, Mee-Hyun Lee, Ruihua Bai, Rendong Yang, Kangdong Liu, Zigang Dong
J. Cancer 2021; 12(13): 3930-3944. doi:10.7150/jca.52286
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MicroRNA-30a-3p acts as a tumor suppressor in MHCC-97H hepatocellular carcinoma cells by targeting COX-2
XueMei Yang, JiaLing Sun, HaiTao Sun, Bin Wen, MingJia Zhang, HaiYan An, WeiCong Chen, WenTing Zhao, XiaoDan Zhong, ChunYu He, Jie Pang, SongQi He
J. Cancer 2021; 12(13): 3945-3957. doi:10.7150/jca.52298
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CDK5 Knockdown inhibits proliferation and induces apoptosis and Cell Cycle Arrest in Human Glioblastoma
Yan Zhou, Xuan Wang, Peng Lv, Hao Yu, Xiaobing Jiang
J. Cancer 2021; 12(13): 3958-3966. doi:10.7150/jca.53981
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Demethylzelasteral inhibits proliferation and EMT via repressing Wnt/β-catenin signaling in esophageal squamous cell carcinoma
Jiarui Yu, Wei Wang, Baolin Liu, Jinling Gu, Siyuan Chen, Yishuang Cui, Guogui Sun
J. Cancer 2021; 12(13): 3967-3975. doi:10.7150/jca.45493
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ADORA1 is a diagnostic-related biomarker and correlated with immune infiltrates in papillary thyroid carcinoma
Xu Lin, Zhi-Yong Wang, Gang Xue, Xiao-Jing Qin, Jing-Fang Wu, Geng Zhang
J. Cancer 2021; 12(13): 3997-4010. doi:10.7150/jca.50743
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Comprehensive evaluation of microRNA-10b in digestive system cancers reveals prognostic implication and signaling pathways associated with tumor progression
Yi Shen, Xiaolei Dai, Haibo Chen, Shuwei Zhai, Qiliang Peng, Shang Cai, Yaqun Zhu, Jian Huan, Yuntian Shen
J. Cancer 2021; 12(13): 4011-4024. doi:10.7150/jca.51303
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of the hub genes and prognostic indicators of gastric cancer and correlation of indicators with tumor-infiltrating immune cell levels
Yun Ji, Lu Gao, Can Zhang, Xu Sun, Liping Dai, Zhenyu Ji, Jianying Zhang, Zhida Zhang, Wei Cao, Yang Zhao, Liguo Zhang
J. Cancer 2021; 12(13): 4025-4038. doi:10.7150/jca.52105
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LRP1B mutation: a novel independent prognostic factor and a predictive tumor mutation burden in hepatocellular carcinoma
Fahui Liu, Wanyun Hou, Jiadong Liang, Lilan Zhu, Chunying Luo
J. Cancer 2021; 12(13): 4039-4048. doi:10.7150/jca.53124
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Alterations of bacterial communities of vocal cord mucous membrane increases the risk for glottic laryngeal squamous cell carcinoma
Zhen Dong, Chunming Zhang, Qinli Zhao, Hui Huangfu, Xuting Xue, Shuxin Wen, Yongyan Wu, Wei Gao, Binquan Wang
J. Cancer 2021; 12(13): 4049-4063. doi:10.7150/jca.54221
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The lipid peroxidation derived DNA adduct γ-OHPdG levels in paraneoplastic liver tissues predict postoperative outcomes of hepatoma
Yang-Yi Feng, Jen Yu, Yi Hsuan Huang, Yang-Hsiang Lin, Chau-Ting Yeh
J. Cancer 2021; 12(13): 4064-4074. doi:10.7150/jca.56982
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Artemisinin Derivatives Inhibit Non-small Cell Lung Cancer Cells Through Induction of ROS-dependent Apoptosis/Ferroptosis
Qiuting Zhang, Huimei Yi, Hui Yao, Lu Lu, Guangchun He, Mi Wu, Chanjuan Zheng, Ying Li, Sisi Chen, Lewei Li, Hongyuan Yu, Guifei Li, Xiaojun Tao, Shujun Fu, Xiyun Deng
J. Cancer 2021; 12(13): 4075-4085. doi:10.7150/jca.57054
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The prognostic and diagnostic value of tissue inhibitor of metalloproteinases gene family and potential function in gastric cancer
Zhao Li, Qinwen Jing, Liucheng Wu, Jiansi Chen, Mingwei Huang, Yuzhou Qin, Tingan Wang
J. Cancer 2021; 12(13): 4086-4098. doi:10.7150/jca.57808
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Long noncoding RNA FIRRE contributes to the proliferation and glycolysis of hepatocellular carcinoma cells by enhancing PFKFB4 expression
Cunyi Shen, Lu Ding, Huanye Mo, Runkun Liu, Qiuran Xu, Kangsheng Tu
J. Cancer 2021; 12(13): 4099-4108. doi:10.7150/jca.58097
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Research Progress in Prognostic Factors and Biomarkers of Ovarian Cancer
Shuna Liu, Ming Wu, Fang Wang
J. Cancer 2021; 12(13): 3976-3996. doi:10.7150/jca.47695
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

FUT8 and Protein Core Fucosylation in Tumours: From Diagnosis to Treatment
Chengcheng Liao, Jiaxing An, Suqin Yi, Zhangxue Tan, Hui Wang, Hao Li, Xiaoyan Guan, Jianguo Liu, Qian Wang
J. Cancer 2021; 12(13): 4109-4120. doi:10.7150/jca.58268
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image