Issue cover v10i22

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (22); 2019

Research Papers

The Significance of Serum S100A9 and TNC Levels as Biomarkers in Colorectal Cancer
Minze Zhou, Maoyu Li, Xujun Liang, Ye Zhang, Huichao Huang, Yilu Feng, Guoqiang Wang, Ting Liu, Zhuchu Chen, Haiping Pei, Yongheng Chen
J. Cancer 2019; 10(22): 5315-5323. doi:10.7150/jca.31267
Full text PDF PubMed PMC

The KLF6 splice variant KLF6-SV1 promotes proliferation and invasion of non-small cell lung cancer by up-regultating PI3K-AKT signaling pathway
Nan Zhang, Qian-Qian Yan, Lu Lu, Jing-Bo Shao, Zhi-Gang Sun
J. Cancer 2019; 10(22): 5324-5331. doi:10.7150/jca.34212
Full text PDF PubMed PMC

Incidence, Risk Factors, and Clinical Outcomes of Acute Kidney Injury Caused by Palliative Chemotherapy in Lung Cancer
Song Ee Park, Jin Ho Hwang, Jin Hwa Choi, Su-Hyun Kim, Jae Chol Choi, Joung Soon Jang, Hee Jun Kim, Suk Won Park, Ju Won Seok, In Gyu Hwang
J. Cancer 2019; 10(22): 5332-5338. doi:10.7150/jca.28399
Full text PDF PubMed PMC

Ki-67/MKI67 as a Predictive Biomarker for Clinical Outcome in Gastric Cancer Patients: an Updated Meta-analysis and Systematic Review involving 53 Studies and 7078 Patients
Dan-dan Xiong, Chu-mei Zeng, Ling Jiang, Dian-zhong Luo, Gang Chen
J. Cancer 2019; 10(22): 5339-5354. doi:10.7150/jca.30074
Full text PDF PubMed PMC

Clinical Significance of microRNA-196b-5p in Hepatocellular Carcinoma and its Potential Molecular Mechanism
Lu Zhang, Bin Luo, Yi-wu Dang, Rong-quan He, Zhi-gang Peng, Gang Chen, Zhen-bo Feng
J. Cancer 2019; 10(22): 5355-5370. doi:10.7150/jca.29293
Full text PDF PubMed PMC

Increase of secondary mutations may be a drug-resistance mechanism for lung adenocarcinoma after radiation therapy combined with tyrosine kinase inhibitor
Hongqing Zhuang, Siyu Shi, Yihang Guo, Zhongqiu Wang
J. Cancer 2019; 10(22): 5371-5376. doi:10.7150/jca.35247
Full text PDF PubMed PMC

Macrophages on the Peritoneum are involved in Gastric Cancer Peritoneal Metastasis
Hongjiang Song, Tie Wang, Lining Tian, Shuping Bai, Li Chen, Yanjiao Zuo, Yingwei Xue
J. Cancer 2019; 10(22): 5377-5387. doi:10.7150/jca.31787
Full text PDF PubMed PMC

Racial disparities in young-onset patients with colorectal, breast and testicular cancer
Jingjing Wu, Jianzhong Ye, Wenrui Wu, Daiqiong Fang, Kaicen Wang, Liya Yang, Xianwan Jiang, Qiangqiang Wang, Lanjuan Li
J. Cancer 2019; 10(22): 5388-5396. doi:10.7150/jca.32435
Full text PDF PubMed PMC

Oxymatrine inhibits the migration and invasion of hepatocellular carcinoma cells by reducing the activity of MMP-2/-9 via regulating p38 signaling pathway
Kunlun Chen, Pengfei Zhu, Jianwen Ye, Yuan Liao, Zhicheng Du, Fangfang Chen, He Juanjuan, Shaojin Zhang, Wenlong Zhai
J. Cancer 2019; 10(22): 5397-5403. doi:10.7150/jca.32875
Full text PDF PubMed PMC

Benefits of surgery in the multimodality treatment of stage IIB-IIIC small cell lung cancer
Yong Yang, Guangda Yuan, Cheng Zhan, Yiwei Huang, Mengnan Zhao, Xiaodong Yang, Shuai Wang, Zongwu Lin, Shiying Zheng, Tao Lu, Weigang Guo, Qun Wang
J. Cancer 2019; 10(22): 5404-5412. doi:10.7150/jca.31202
Full text PDF PubMed PMC

EP300 as an oncogene correlates with poor prognosis in esophageal squamous carcinoma
Yanghui Bi, Pengzhou Kong, Ling Zhang, Heyang Cui, Xiaoqin Xu, Feiyun Chang, Ting Yan, Jiayi Li, Caixia Cheng, Bin Song, Xia Niu, Xiangchen Liu, Xue Liu, Enwei Xu, Xiaoling Hu, Yu Qian, Fang Wang, Hongyi Li, Yanchun Ma, Jian Yang, Yiqian Liu, Yuanfang Zhai, Yi Wang, Yingchun Zhang, Haiyan Liu, Jing Liu, Jintao Wang, Yongping Cui, Xiaolong Cheng
J. Cancer 2019; 10(22): 5413-5426. doi:10.7150/jca.34261
Full text PDF PubMed PMC

The Long Non-Coding RNA ENST00000489676 Influences Papillary Thyroid Cancer Cell Proliferation and Invasion through Regulating MiR-922
Wenhan Wang, Shujun Xia, Weiwei Zhan
J. Cancer 2019; 10(22): 5434-5446. doi:10.7150/jca.31751
Full text PDF PubMed PMC

N6-methyladenosine-related Genomic Targets are Altered in Breast Cancer Tissue and Associated with Poor Survival
Liwen Liu, Xin Liu, Zihui Dong, Jianhao Li, Yan Yu, Xiaolong Chen, Fang Ren, Guangying Cui, Ranran Sun
J. Cancer 2019; 10(22): 5447-5459. doi:10.7150/jca.35053
Full text PDF PubMed PMC

High expression of calreticulin indicates poor prognosis and modulates cell migration and invasion via activating Stat3 in nasopharyngeal carcinoma
Yaqian Han, Qianjin Liao, Heran Wang, Shan Rao, Pin Yi, Lu Tang, Yutong Tian, Linda Oyang, Hui Wang, Yingrui Shi, Yujuan Zhou
J. Cancer 2019; 10(22): 5460-5468. doi:10.7150/jca.35362
Full text PDF PubMed PMC

Identification of biomarker microRNA-mRNA regulatory pairs for predicting the docetaxel resistance in prostate cancer
Jian Tu, Qiliang Peng, Yi Shen, Yin Hong, Jiahao Zhu, Zhengyang Feng, Ping Zhou, Shaonan Fan, Yaqun Zhu, Yongsheng Zhang
J. Cancer 2019; 10(22): 5469-5482. doi:10.7150/jca.29032
Full text PDF PubMed PMC

A Novel Resveratrol-Arsenic Trioxide Combination Treatment Synergistically Induces Apoptosis of Adriamycin-Selected Drug-Resistant Leukemia K562 Cells
Jing Chen, Baoying Tian, Cunmin Zhou, Jingjing Sun, Li Lin, Shucheng Jin, Quanrui Liu, Siyu Fu, Lian Liu, Hang Liu, Zhewen Zhang, Caili Li, Hulai Wei
J. Cancer 2019; 10(22): 5483-5493. doi:10.7150/jca.34506
Full text PDF PubMed PMC

Prognostic value of the albumin-to-alkaline phosphatase ratio on urologic outcomes in patients with non-metastatic renal cell carcinoma following curative nephrectomy
Aidan Xia, Yuming Chen, Jingfeng Chen, Yue Pan, Lianmin Bao, Xiaomin Gao
J. Cancer 2019; 10(22): 5494-5503. doi:10.7150/jca.34029
Full text PDF PubMed PMC

Cyclin-Dependent Kinases 4/6 Inhibitors in Breast Cancer: Current Status, Resistance, and Combination Strategies
Ying Niu, Junnan Xu, Tao Sun
J. Cancer 2019; 10(22): 5504-5517. doi:10.7150/jca.32628
Full text PDF PubMed PMC

The combination of preoperative fibrinogen and neutrophil-lymphocyte ratio is a predictive prognostic factor in esophagogastric junction and upper gastric cancer
Xiliang Cong, Sen Li, Yongle Zhang, Ziyu Zhu, Yimin Wang, Shubin Song, Yan Ma, Rui Xie, Yingwei Xue
J. Cancer 2019; 10(22): 5518-5526. doi:10.7150/jca.31162
Full text PDF PubMed PMC

Impact of the Age-adjusted Charlson comorbidity index on the short- and long-term outcomes of patients undergoing curative gastrectomy for gastric cancer
Yukio Maezawa, Toru Aoyama, Kazuki Kano, Hiroshi Tamagawa, Masakatsu Numata, Kentaro Hara, Masaaki Murakawa, Takanobu Yamada, Tsutomu Sato, Takashi Ogata, Takashi Oshima, Norio Yukawa, Takaki Yoshikawa, Munetaka Masuda, Yasushi Rino
J. Cancer 2019; 10(22): 5527-5535. doi:10.7150/jca.35465
Full text PDF PubMed PMC

Combined Therapy Sensitivity Index Based on a 13-Gene Signature Predicts Prognosis for IDH Wild-type and MGMT Promoter Unmethylated Glioblastoma Patients
Ningrong Ye, Nian Jiang, Chengyuan Feng, Feiyifan Wang, Hanwen Zhang, Harrusin Xiao Bai, Li Yang, Yandong Su, Chunhai Huang, Siyi Wanggou, Xuejun Li
J. Cancer 2019; 10(22): 5536-5548. doi:10.7150/jca.30614
Full text PDF PubMed PMC

Tumor clonal status predicts clinical outcomes of lung adenocarcinoma with EGFR-TKI sensitizing mutation
Eun Young Kim, Sang Hoon Lee, Arum Kim, Taehee Kim, Yoon Soo Chang
J. Cancer 2019; 10(22): 5549-5556. doi:10.7150/jca.32897
Full text PDF PubMed PMC

Zinc-α2-glycoprotein 1 promotes EMT in colorectal cancer by filamin A mediated focal adhesion pathway
Meiling Ji, Wenxiang Li, Guodong He, Dexiang Zhu, Shixu Lv, Wentao Tang, Mi Jian, Peng Zheng, Liangliang Yang, Zhipeng Qi, Yihao Mao, Li Ren, Yunshi Zhong, Yongjiu Tu, Ye Wei, Jianmin Xu
J. Cancer 2019; 10(22): 5557-5566. doi:10.7150/jca.35380
Full text PDF PubMed PMC

Comparative safety and effectiveness of ultrasound-guided radiofrequency ablation combined with preoperative three-dimensional reconstruction versus surgical resection for solitary hepatocellular carcinoma of 3-5 cm
Yuanfeng Gong, Yunqiang Tang, Yan Geng, Yu Zhou, Min Yu, Bowen Huang, Zhonghai Sun, Hui Tang, Zhixiang Jian, Baohua Hou
J. Cancer 2019; 10(22): 5568-5574. doi:10.7150/jca.32342
Full text PDF PubMed PMC

Prognostic Value and Predication Model of Microvascular Invasion in Patients with Intrahepatic Cholangiocarcinoma
Zheng Tang, Wei-Ren Liu, Pei-Yun Zhou, Zhen-Bin Ding, Xi-Fei Jiang, Han Wang, Meng-Xin Tian, Chen-Yang Tao, Yuan Fang, Wei-Feng Qu, Zhi Dai, Shuang-Jian Qiu, Jian Zhou, Jia Fan, Ying-Hong Shi
J. Cancer 2019; 10(22): 5575-5584. doi:10.7150/jca.32199
Full text PDF PubMed PMC

Comprehensive investigation of alternative splicing and development of a prognostic risk score for prostate cancer based on six-gene signatures
Zhe-Xu Cao, Guang-An Xiao, Wei Zhang, Jin Ji, Chen Ye, Dan Liu, Qin-Qin Tian, Ying-Hao Sun Prof
J. Cancer 2019; 10(22): 5585-5596. doi:10.7150/jca.31725
Full text PDF PubMed PMC

Role of Kruppel-Like Factor 5 in Deoxycholic Acid-Mediated Intestinal Transdifferentiation of Esophageal Squamous Epithelium
Yiju Xia, Yu Fang, Haoxiang Zhang, Caifei Shen, Pu Wang, Wu Yan, Jingwen Li, Yin Xu, Shunzi Shao, Yafei Zhang, Xiaona Yu, Zhihong Peng, Guiyong Peng, Wensheng Chen, Dianchun Fang
J. Cancer 2019; 10(22): 5597-5607. doi:10.7150/jca.30050
Full text PDF PubMed PMC

Risk factors for progression to castration-resistant prostate cancer in metastatic prostate cancer patients
Ting-Ting Lin, Ye-Hui Chen, Yu-Peng Wu, Shao-Zhan Chen, Xiao-Dong Li, Yun-Zhi Lin, Shao-Hao Chen, Qing-Shui Zheng, Yong Wei, Ning Xu, Xue-Yi Xue
J. Cancer 2019; 10(22): 5608-5613. doi:10.7150/jca.30731
Full text PDF PubMed PMC

Short Research Communication

A Meta-Analysis of Higher-risk Myelodysplastic Syndrome Trials to Evaluate the Relationship between Short-term Endpoints and Overall Survival
Abhinav Kurumaddali, Ahmed Hamed Salem, Suresh K. Agarwal
J. Cancer 2019; 10(22): 5427-5433. doi:10.7150/jca.33175
Full text PDF PubMed PMC

Erratum

Mast cells induce epithelial-to-mesenchymal transition and migration in non-small cell lung cancer through IL-8/Wnt/β-catenin pathway
Jingjing Qu, Tianli Cheng, Li Liu, Jianfu Heng, Xiaobao Liu, Ziyi Sun, Wenxiang Wang, Kunyan Li, Nong Yang
J. Cancer 2019; 10(22): 5567. doi:10.7150/jca.38671
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image