Issue cover v13i5

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 13 (5); 2022

Research Papers

Graphic abstract

Clinical relevance of serum-derived exosomal messenger RNA sequencing in patients with non-Hodgkin lymphoma
Yeong Hak Bang, Joon Ho Shim, Kyung Ju Ryu, Yeon Jeong Kim, Myung Eun Choi, Sang Eun Yoon, Junhun Cho, Bon Park, Woong-Yang Park, Won Seog Kim, Seok Jin Kim
J. Cancer 2022; 13(5): 1388-1397. doi:10.7150/jca.69639
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-184-5p inhibits cell proliferation, invasion and predicts prognosis of clear cell renal cell carcinoma by targeting NUS1 dehydrodolichyl diphosphate synthase subunit: Results from large-scale comprehensive identification and validation
Wangrui Liu, Chunguang Ma, Hong Xu, Lijun Wang, Wenhao Xu, Hailiang Zhang, Zhisu Wang, Jun Li, Ji Zhang, Xigao Liu, Shuai Zhao, Tao Wang
J. Cancer 2022; 13(5): 1398-1409. doi:10.7150/jca.58053
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Serum exosomal miR-34a as a potential biomarker for the diagnosis and prognostic of hepatocellular carcinoma
Shuying Chen, Yinqi Mao, Wei Chen, Chenbin Liu, Han Wu, Jingjun Zhang, Shenghao Wang, Chengpan Wang, Yong Lin, Yuan Lv
J. Cancer 2022; 13(5): 1410-1417. doi:10.7150/jca.57205
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Establishment and Validation of a Peroxisome-related Gene Signature for Prognostic Prediction and Immune Distinction in Hepatocellular Carcinoma
Dan Miao, Qian Xu, Yuan Zeng, Rui Zhao, Xian Song, Zhuoyan Chen, Liuwei Zeng, Luying Zhao, Zhuo Lin, Fujun Yu
J. Cancer 2022; 13(5): 1418-1435. doi:10.7150/jca.65080
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

BRD7 Stabilizes P53 via Dephosphorylation of MDM2 to Inhibit Tumor Growth in Breast Cancer Harboring Wild-type P53
Yanwei Luo, Xinye Wang, Weihong Niu, Yao Zhou, Mengna Li, Jinqi Ma, Jing Yang, Songqing Fan, Zhaoyang Zeng, Wei Xiong, Xiaoling Li, Guiyuan Li, Jidong Xiao, Ming Zhou
J. Cancer 2022; 13(5): 1436-1448. doi:10.7150/jca.67447
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Does the Computed Tomography Hounsfield Units Change Predict Response to Perioperative Chemotherapy in Patients with Gastric Adenocarcinoma
Sener Cihan MD, Suzan Onol MD, Selma Sengiz Erhan MD
J. Cancer 2022; 13(5): 1449-1455. doi:10.7150/jca.67734
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

EXOSC5 promotes proliferation of gastric cancer through regulating AKT/STAT3 signaling pathways
Xiangliu Chen, Yingying Huang, Jin Liu, Wu Lin, Chuanzhi Chen, Yiran Chen, Yongfeng Ding, Yan Yang, Yanyan Chen, Haiyong Wang, Lisong Teng
J. Cancer 2022; 13(5): 1456-1467. doi:10.7150/jca.69166
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Compared with High-intensity Interval Exercise, Moderate Intensity Constant Load Exercise is more effective in curbing the Growth and Metastasis of Lung Cancer
Zhe Ge, Shan Wu, Zhengtang Qi, Shuzhe Ding
J. Cancer 2022; 13(5): 1468-1479. doi:10.7150/jca.66245
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-145-5p inhibits the proliferation of glioma stem cells by targeting translationally controlled tumor protein
Qiujian Zhang, Zhe Cheng, Lei Shi, Gengsheng Mao
J. Cancer 2022; 13(5): 1490-1500. doi:10.7150/jca.65543
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PYCR1: A Potential Prognostic Biomarker in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma
Huanyu Wang, Weilin Mao, Wenhui Lou, Dayong Jin, Wenchuan Wu, Dansong Wang, Tiantao Kuang, Yefei Rong, Xuefeng Xu, Lei Zhang
J. Cancer 2022; 13(5): 1501-1511. doi:10.7150/jca.61498
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Multi-omics analysis identifies distinct subtypes with clinical relevance in lung adenocarcinoma harboring KEAP1/NFE2L2
Xiaodong Yang, Ming Li, Zhencong Chen, Xiaobin Fan, Liang Guo, Bo Jin, Yiwei Huang, Qun Wang, Liang Wu, Cheng Zhan
J. Cancer 2022; 13(5): 1512-1522. doi:10.7150/jca.66241
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Investigating factors associated to dysphagia and need for percutaneous endoscopic gastrostomy in patients with head and neck cancer receiving radiation therapy
Petros Alexidis, Petros Bangeas, Konstantinos Efthymiadis, Konstantinos Drevelegkas, Pavlos Kolias
J. Cancer 2022; 13(5): 1523-1529. doi:10.7150/jca.69130
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

DDX21 Interacts with WDR5 to Promote Colorectal Cancer Cell Proliferation by Activating CDK1 Expression
Peifen Lu, Zenong Yu, Kangning Wang, Yongping Zhai, Bing Chen, Ming Liu, Peipei Xu, Feng Li, Quan Zhao
J. Cancer 2022; 13(5): 1530-1539. doi:10.7150/jca.69216
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

circ_0000567/miR-421/TMEM100 Axis Promotes the Migration and Invasion of Lung Adenocarcinoma and Is Associated with Prognosis
Yang Hong, Jiahui Si, Bufan Xiao, Ying Xiong, Chenyue Dai, Yue Yang, Shaolei Li, Yuanyuan Ma
J. Cancer 2022; 13(5): 1540-1552. doi:10.7150/jca.60124
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Integrative analysis of metabolome and gut microbiota in Patients with pancreatic ductal adenocarcinoma
Xiaodong Guo, Zhengjun Hu, Shu Rong, Guoqun Xie, Gang Nie, Xuan Liu, Gang Jin
J. Cancer 2022; 13(5): 1555-1564. doi:10.7150/jca.52943
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Next-generation Sequencing Reveals Age-dependent Genetic Underpinnings in Lung adenocarcinoma
Xiaonan Wu, Jun Zhao, Ling Yang, Xin Nie, Zheng Wang, Ping Zhang, Chao Li, Xueqing Hu, Min Tang, Yuting Yi, Xinhua Du, Xuefeng Xia, Yanfang Guan, Zicheng Yu, Wenguang Gu, Xiangming Quan, Lin Li, Hong Shi
J. Cancer 2022; 13(5): 1565-1572. doi:10.7150/jca.65370
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Different Susceptibilities of Human Melanoma Cell Lines to G2/M Blockage and Cell Death Activation in Response to the Estrogen Receptor β agonist LY500307
Giada Pontecorvi, Maria Bellenghi, Sabrina Tait, Valentina Tirelli, Paola Matarrese, Gianfranco Mattia, Alessandra Carè, Rossella Puglisi
J. Cancer 2022; 13(5): 1573-1587. doi:10.7150/jca.65425
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prognostic Values and Underlying Regulatory Network of Cohesin Subunits in Esophageal Carcinoma
Wenqiang Gan, Weiqi Wang, Tiegang Li, Rixin Zhang, Yufang Hou, Silin Lv, Zifan Zeng, Zheng Yan, Min Yang
J. Cancer 2022; 13(5): 1588-1602. doi:10.7150/jca.66949
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tranexamic acid reduces endometrial cancer effects through the production of angiostatin
Keiichi Hiramoto, Yurika Yamate
J. Cancer 2022; 13(5): 1603-1610. doi:10.7150/jca.68169
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification and analysis of a prognostic ferroptosis and iron-metabolism signature for esophageal squamous cell carcinoma
Mengnan Zhao, Ming Li, Yuansheng Zheng, Zhengyang Hu, Jiaqi Liang, Guoshu Bi, Yunyi Bian, Qihai Sui, Cheng Zhan, Miao Lin, Qun Wang
J. Cancer 2022; 13(5): 1611-1622. doi:10.7150/jca.68568
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Participation of Increased Circulating MAIT Cells in Lung Cancer: a Pilot Study
Qian Zhang, Pengli Li, Wenqin Zhou, Shu Fang, Jiong Wang
J. Cancer 2022; 13(5): 1623-1629. doi:10.7150/jca.69415
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of a Metastasis-Related Protein IFI16 in Esophageal Cancer using a Proteomic Approach
Zhiyu Wang, Bing Sheng, Zichao Wei, Yi Li, Zhihua Liu
J. Cancer 2022; 13(5): 1630-1639. doi:10.7150/jca.59286
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Copy number amplification-activated long non-coding RNA LINC00662 epigenetically inhibits BIK by interacting with EZH2 to regulate tumorigenesis in non-small cell lung cancer
Chunluan Yuan, Yue Ding, Yan Zhuang, Chongguo Zhang, Liang Han, Wei Li, Renhua Guo, Erbao Zhang
J. Cancer 2022; 13(5): 1640-1651. doi:10.7150/jca.69210
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

APOE Is a Prognostic Biomarker and Correlates with Immune Infiltrates in Papillary Thyroid Carcinoma
Xu Lin, Jing Zhang, Ru-Hua Zhao, Wen-Jing Zhang, Jing-Fang Wu, Gang Xue
J. Cancer 2022; 13(5): 1652-1663. doi:10.7150/jca.63545
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Circular RNA circASPM promotes the progression of glioblastoma by acting as a competing endogenous RNA to regulate miR-130b-3p/E2F1 axis
Dianqi Hou, Zhenlin Wang, Haimeng Li, Juan Liu, Yaohua Liu, Yang Jiang, Meiqing Lou
J. Cancer 2022; 13(5): 1664-1678. doi:10.7150/jca.57691
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Application of Prostate Resection Endoscopy for Treating Acute Obstruction Associated with Rectal Cancer
Peng Yan, Yujie Qin, Zhenming Zhang, Wenshan Xu, Jun Qian, Song Tu, Jiaxi Yao
J. Cancer 2022; 13(5): 1679-1684. doi:10.7150/jca.69136
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prognostic role of overexpressed Bromodomain and extra-terminal family in ovarian cancer
Mandika Chetry, Adheesh Bhandari, Yue Lin
J. Cancer 2022; 13(5): 1695-1705. doi:10.7150/jca.69574
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Combinations of radiotherapy with immunotherapy in cervical cancer
Xiaojing Yang, Hanru Ren, Jie Fu
J. Cancer 2022; 13(5): 1480-1489. doi:10.7150/jca.65074
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumor-derived exosomes in hypoxic microenvironment: release mechanism, biological function and clinical application
Da Qian, Yaoyao Xie, Mingyao Huang, Jianfeng Gu
J. Cancer 2022; 13(5): 1685-1694. doi:10.7150/jca.69278
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Erratum

Hepatitis B Virus X Protein Driven Alpha Fetoprotein Expression to Promote Malignant Behaviors of Normal Liver Cells and Hepatoma Cells: Erratum
Mingyue Zhu, Yan Lu, Wei Li, Junli Guo, Xu Dong, Bo Lin, Yi Chen, Xieju Xie, Mengsen Li
J. Cancer 2022; 13(5): 1553-1554. doi:10.7150/jca.72443
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image