Issue cover v13i4

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 13 (4); 2022

Research Papers

Graphic abstract

Histidine-rich calcium binding protein promotes gastric cancer cell proliferation, migration, invasion and epithelial-mesenchymal transition through Raf/MEK/ERK signaling
Chao Wang, Chuanfu Ren, Qiongyuan Hu, Xiaofei Shen, Meng Wang, Zhi Yang, En Xu, Xingzhou Wang, Zijian Li, Heng Yu, Qingzhao Feng, Liang Zhang, Xuefeng Xia, Song Liu, Wenxian Guan
J. Cancer 2022; 13(4): 1073-1085. doi:10.7150/jca.68403
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LncRNA LASTR promote lung cancer progression through the miR-137/TGFA/PI3K/AKT axis through integration analysis
Manhui Xia, Weibo Zhu, Chunmu Tao, Yuntian Lu, Feng Gao
J. Cancer 2022; 13(4): 1086-1096. doi:10.7150/jca.66067
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Safety and anti-tumor effects of vismodegib in patients with refractory advanced gastric cancer: A single-arm, phase-II trial
Ryul Kim, Jun Ho Ji, Jung Hoon Kim, Jung Yong Hong, Ho-Yeong Lim, Won Ki Kang, Jeeyun Lee, Seung Tae Kim
J. Cancer 2022; 13(4): 1097-1102. doi:10.7150/jca.67050
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Niban apoptosis regulator 1 promotes gemcitabine resistance by activating the focal adhesion kinase signaling pathway in bladder cancer
Shiyu Tong, Hongling Yin, Jun Fu, Yangle Li
J. Cancer 2022; 13(4): 1103-1118. doi:10.7150/jca.66248
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Comprehensive Analysis of Somatic Reversion Mutations in Homologous Recombination Repair (HRR) Genes in A Large Cohort of Chinese Pan-cancer Patients
Hong Zong, Jian Zhang, Zhengyang Xu, Jia-Ni Pan, Rong Wang, Jinming Han, Miao Jiang, Ruiping Ren, Li Zang, Haitao Wang, Wen-Ming Cao
J. Cancer 2022; 13(4): 1119-1129. doi:10.7150/jca.65650
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Green walnut husk extracts Proliferation and Migration in Gastric Cancer
Jiarong Zhang, Jinli Zhang, Chunbo Zhao, Hong Sui, Chun feng Li, Lili Zhong, Qingxin Zhou, Yuxian Bai, Shijia An, Xiaoxue Du, Xiaoli Wei, Lei Liu
J. Cancer 2022; 13(4): 1130-1144. doi:10.7150/jca.57270
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Down-regulated C4orf19 confers poor prognosis in colon adenocarcinoma identified by gene co-expression network
Wanpeng Wang, Xiaolu Lin, Ran Yu, Suqin Zhou, Yanyan Liu, Haifeng Jia, Feng Han, Yanzhi Bu, Juan Pu
J. Cancer 2022; 13(4): 1145-1159. doi:10.7150/jca.63635
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Impact of operation duration on short-term and long-term prognosis in patients undergoing radical colorectal surgery
Xuefang Shen, Changming Zhou, Qing Hua, Liu Yang, Weiwei Zhao, Pingbo Xu
J. Cancer 2022; 13(4): 1160-1167. doi:10.7150/jca.65817
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Influence of Oral Intaking Habit on Tongue Coating Microbiota in Patients with Esophageal Precancerous Lesions
Pan Xiao, Zhaolai Hua, Xiaoyu Kang, Bin Lu, Meifeng Li, Juan Wu, Wei Dong, Junfeng Zhang, Chun Cheng
J. Cancer 2022; 13(4): 1168-1180. doi:10.7150/jca.67068
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Low expression of FOXP2 predicts poor survival and targets caspase-1 to inhibit cell pyroptosis in colorectal cancer
Peng Liao, Wu-hua Huang, Li Cao, Tao Wang, Li-ming Chen
J. Cancer 2022; 13(4): 1181-1192. doi:10.7150/jca.62433
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prognostic Effect of Subclassification on Oncological Outcomes in Patients with Surgically Treated Localized Papillary Renal Cell Carcinoma: A Retrospective Propensity Score-matched Cohort Study
Shijie Li, Xuefeng Liu, Xiaonan Chen
J. Cancer 2022; 13(4): 1193-1202. doi:10.7150/jca.66916
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

3BDO inhibits the proliferation, epithelial-mesenchymal transition (EMT), and stemness via suppressing survivin in human glioblastoma cells
Zhaotao Wang, Yongping Li, Minyi Liu, Danmin Chen, Jiajie Lu, Yunxiang Ji, Zhou Xing, Yezhong Wang
J. Cancer 2022; 13(4): 1203-1213. doi:10.7150/jca.66674
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of MICALL2 as a Novel Prognostic Biomarker Correlating with Inflammation and T Cell Exhaustion of Kidney Renal Clear Cell Carcinoma
Wenfeng Lin, Wenwei Chen, Jisheng Zhong, Hideo Ueki, Abai Xu, Masami Watanabe, Motoo Araki, Chunxiao Liu, Yasutomo Nasu, Peng Huang
J. Cancer 2022; 13(4): 1214-1228. doi:10.7150/jca.66922
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Sinapine Thiocyanate Inhibits the Proliferation and Mobility of Pancreatic Cancer Cells by Up-Regulating GADD45A
Jingya Wang, Zhirui Zeng, Shan Lei, Junbin Han, Shanggao Liao, Jinjuan Zhang, Lu Wang, Yuhua Dong, Haiyang Li, Tengxiang Chen
J. Cancer 2022; 13(4): 1229-1240. doi:10.7150/jca.65212
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-497-5p-RSPO2 axis inhibits cell growth and metastasis in glioblastoma
Kun Chen, Zheng Wang, Qi-Bei Zong, Meng-Ying Zhou, Qing-Fa Chen
J. Cancer 2022; 13(4): 1241-1251. doi:10.7150/jca.62652
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MAGEA1 and hTERT Peptide Treatment Improves the Potency of The Dendritic Cell- Cytotoxic T Lymphocytes (DC-CTL) Immunotherapy in DAC Treated Acute Myeloid Leukemia
Guocheng Zhong, Weiqiang Zhao, Yisheng Li, Guangyi Jin, Wei Zeng, Changhua Yu, Ji Zhou, Li Yu
J. Cancer 2022; 13(4): 1252-1260. doi:10.7150/jca.66501
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Neutrophil extracellular traps in hepatocellular carcinoma are enriched in oxidized mitochondrial DNA which is highly pro-inflammatory and pro-metastatic
Lu-Yu Yang, Xiao-Tian Shen, Hao-Ting Sun, Wen-Wei Zhu, Ju-Bo Zhang, Lu Lu
J. Cancer 2022; 13(4): 1261-1271. doi:10.7150/jca.64170
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Novel Insights into Pediatric Acute Lymphoblastic Leukemia Ophthalmic Relapses from a Nationwide Cohort Study
Solenne Le Louet, Véronique Icart, Marion Strullu, Arnaud Petit, Claire Freycon, Pascale Blouin, Jill Serre, Nicolas Rama, Yves Reguerre, Christophe Piguet, Marlène Pasquet, Audrey David, Pauline Simon, Marilyne Poiree, Liana Carausu, Fanny Rialland, Wadih Abouchahla, Paul Saultier, Stéphane Ducassou, Julie Valduga, André Baruchel, Yves Bertrand, Carine Domenech
J. Cancer 2022; 13(4): 1272-1281. doi:10.7150/jca.64996
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A comparative study of efficacy and safety of transarterial chemoembolization with CalliSpheres and conventional transarterial chemoembolization in treating unresectable intrahepatic cholangiocarcinoma patients
Tao Sun, Weihua Zhang, Lei Chen, Yanqiao Ren, Yiming Liu, Chuansheng Zheng
J. Cancer 2022; 13(4): 1282-1288. doi:10.7150/jca.67523
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

RIOK1 is associated with non-small cell lung cancer clinical characters and contributes to cancer progression
Rong Wang, Wen-Shu Chai, Dian-Zhu Pan, Li-Na Shan, Xuan Shi, Yu-Hai He, Shuang Pan
J. Cancer 2022; 13(4): 1289-1298. doi:10.7150/jca.64668
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

GRK3 as a Prognosis Biomarker in Gastric Cancer
Chia-Lang Fang, Yu-Feng Tian, Shiau-Shiuan Lin, Shih-Ting Hung, You-Cheng Hseu, Chun-Chao Chang, Chia-Lin Chou, Li-Chin Chen, Wen-Ching Wang, Kai-Yuan Lin, Ding-Ping Sun
J. Cancer 2022; 13(4): 1299-1306. doi:10.7150/jca.64748
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Radial Endobronchial Ultrasound for Lung Cancer Diagnosis: Tips and Tricks
Paul Zarogoulidis, Haidong Huang, Wei Chen, Dimitris Petridis, Dimitris Matthaios, Wolfgang Hohenforst-Schmidt, Christos Tolis, Kosmas Tsakiridis, Sofia Baka, Christos Arnaoutoglou, Maria Saroglou, Stavros Tryfon, Aris Ioannidis, Lutz Freitag, Christoforos Kosmidis, Chong Bai
J. Cancer 2022; 13(4): 1307-1312. doi:10.7150/jca.67113
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PLHPP2 inhibits the stemness of colorectal cancer by inactivating the Nrf2 signaling pathway
Xiong Yongfu, Zhou He, Huang Xujian, Huang Jiemei, Yang Gang, Zhixiong Lei, Li Jingdong
J. Cancer 2022; 13(4): 1313-1323. doi:10.7150/jca.65444
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TP73-AS1 promotes gastric cancer proliferation and invasion by regulation miR-27b-3p/TMED5 axis
Chenhui Bao, Lin Guo
J. Cancer 2022; 13(4): 1324-1335. doi:10.7150/jca.66683
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Proposal for Future Modifications on Clinical TNM Staging System of Retinoblastoma Based on the American Joint Committee on Cancer Staging Manual, 7th and 8th Editions
Yacoub A. Yousef, Ibrahim Qaddoumi, Ibrahim Al-Nawaiseh, Mona Mohammad, Dalia AlRimawi, Mario Damiano Toro, Sandrine Zweifel, Robert Rejdak, Rashed Nazzal, Mustafa Mehyar, Imad Jaradat, Iyad Sultan, Maysa Al-Hussaini
J. Cancer 2022; 13(4): 1336-1345. doi:10.7150/jca.61005
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

RPS9 promotes the progression of NSCLC via activation Stat3 and Erk signaling pathways
Yiru Kong, Deng Shuangshuang, Xiaohua Liang, Xinli Zhou
J. Cancer 2022; 13(4): 1346-1355. doi:10.7150/jca.67513
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Can the Gene Expression Profile of Patients with Acute Myeloid Leukemia Predict Complete Remission Following Induction Therapy?
Santiago Sánchez-Sosa, Carlos Rodríguez-Medina, Ruth Stuckey, Yanira Florido, Guillermo Santana, Jesús María González Martín, Naylén Cruz-Cruz, Melissa Torres-Ochando, Rosa Fernández, Nuria Sánchez-Farías, Antonia Cionfrini, Teresa Molero Labarta, María Teresa Gomez-Casares, Cristina Bilbao-Sieyro
J. Cancer 2022; 13(4): 1356-1362. doi:10.7150/jca.57457
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A phase II study of chemotherapy in combination with telomerase peptide vaccine (GV1001) as second-line treatment in patients with metastatic colorectal cancer
Sejin Kim, Bum Jun Kim, Ilhwan Kim, Jung Han Kim, Hee Kyung Kim, Hyewon Ryu, Dae Ro Choi, In Gyu Hwang, Hunho Song, Jung Hye Kwon, Joo Young Jung, Boram Han, Dae Young Zang
J. Cancer 2022; 13(4): 1363-1369. doi:10.7150/jca.70385
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Highly Potent Immunotoxins Targeting the Membrane-distal N-lobe of GPC3 for Immunotherapy of Hepatocellular Carcinoma
Jingwen Li, Lanxin Xiang, Qian Wang, Xuqian Ma, Xin Chen, Yuankui Zhu, Yaxi Yang, Le Huang, Huixia He, Lilei Xu, Xinjun Liang, Shuang Dong, Sheng Hu, Hanjie Li, Mingqian Feng
J. Cancer 2022; 13(4): 1370-1384. doi:10.7150/jca.66978
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Errata

Nodal Promotes the Migration and Invasion of Bladder Cancer Cells via Regulation of Snail: Erratum
Wenwei Chen, Tao Jiang, Houping Mao, Rui Gao, Xingjian Gao, Yanfeng He, Hua Zhang, Qin Chen
J. Cancer 2022; 13(4): 1385. doi:10.7150/jca.71011
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Effect of CELSR3 on the Cell Cycle and Apoptosis of Hepatocellular Carcinoma Cells: Erratum
Zucheng Xie, Yiwu Dang, Huayu Wu, Rongquan He, Jie Ma, Zhigang Peng, Minhua Rong, Zhekun Li, Jiapeng Yang, Yizhao Jiang, Gang Chen, Lihua Yang
J. Cancer 2022; 13(4): 1386-1387. doi:10.7150/jca.71215
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image