Issue cover v13i3

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 13 (3); 2022

Research Papers

Graphic abstract

The Role of DAPK1 in the Cell Cycle Regulation of Cervical Cancer Cells and in Response to Topotecan
Khayal Gasimli, Monika Raab, Sven Becker, Mourad Sanhaji, Klaus Strebhardt
J. Cancer 2022; 13(3): 728-743. doi:10.7150/jca.66492
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Liquid Biopsy and Tissue Biopsy Comparison with Digital PCR and IHC/FISH for HER2 Amplification Detection in Breast Cancer Patients
Suhong Xie, Yan Wang, Zhiyun Gong, Yuan Li, Wentao Yang, Guangyu Liu, Jianwei Li, Xin Hu, Yanchun Wang, Yin Tong, Peng Yuan, Yiran Si, Yikun Kang, Yong Mao, Xiaowei Qi, Yankui Liu, Jiajia Ou, Zhaoliang Li, Xin Pan, Zhaoqing Lv, Kavanaugh Kaji, Lin Guo, Renquan Lu
J. Cancer 2022; 13(3): 744-751. doi:10.7150/jca.66567
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Long non-coding RNA CCDC144NL-AS1 promotes cell proliferation by regulating the miR-363-3p/GALNT7 axis in colorectal cancer
Yue Zhang, Chaofan Peng, Jie Li, Dongsheng Zhang, Chuan Zhang, Kangpeng Jin, Dongjian Ji, Wen Peng, Junwei Tang, Yifei Feng, Yueming Sun
J. Cancer 2022; 13(3): 752-763. doi:10.7150/jca.65885
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Non-absorbable antibiotic treatment inhibits colorectal cancer liver metastasis by modulating deoxycholic acid metabolism by intestinal microbes
Junjie Deng, Wei Yuan, Qin Tan, Xundong Wei, Jie Ma
J. Cancer 2022; 13(3): 764-774. doi:10.7150/jca.63490
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The role of long non-coding RNA LINC01296 in oral squamous cell carcinoma: a study based on bioinformatics analysis and in vitro validation
Kaicheng Yang, Lei Li, Yanping Chen, Shasha Man, Lei Yang, Yinglai Yang, Naiheng Hei, Jianguang Zhao
J. Cancer 2022; 13(3): 775-783. doi:10.7150/jca.60417
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LncRNA SNHG5 can Regulate the Proliferation and Migration of Diffuse Large B Cell Lymphoma Progression via Targeting miR-181-5p/XIAP
Xiaojing Xing, Tonghong Xu, Bin Liu, Qianxue Guo
J. Cancer 2022; 13(3): 784-792. doi:10.7150/jca.60521
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Preliminary Study on Exploring a potential Ultrasound Method for Predicting Cervical Cancer
Qiuqing Zheng, Chunyi Lin, Dong Xu, Huicheng Zhao, Mei Song, Di Ou, Le Shi
J. Cancer 2022; 13(3): 793-799. doi:10.7150/jca.60413
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Clinical Characteristics and Outcomes of Patients with Positive Celiac Serology and Cancer Therapy Exposure
Barbara Erthal Smeral Dutra, Dongguang Wei, Dongfeng Tan, Mazen Alasadi, Hao Chi Zhang, Austin Thomas, Anusha Shirwaikar Thomas, David Matthew Richards, Yinghong Wang
J. Cancer 2022; 13(3): 815-822. doi:10.7150/jca.63837
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dynamic changes of platelets before and after surgery predict the prognosis of patients with operable non-small cell lung cancer
Wei Yang, Yating Yao, Yingying Chen, Fangsi Jin, Tingting Zheng, Xinyi Ai, Ting Zhang, Chunming Ding, Minghua Jiang
J. Cancer 2022; 13(3): 823-830. doi:10.7150/jca.65129
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SEC61G regulates breast cancer cell proliferation and metastasis by affecting the Epithelial-Mesenchymal Transition
Lingli Jin, Danxiang Chen, Suzita Hirachan, Adheesh Bhandari, Qidi Huang
J. Cancer 2022; 13(3): 831-846. doi:10.7150/jca.65879
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Rutaecarpine suppresses the proliferation and metastasis of colon cancer cells by regulating the STAT3 signaling
Shixin Chan, Rui Sun, Xucan Tu, Manyu Guo, Qianqian Yuan, Zhen Yu, Zhenglin Wang, Shaocheng Hong, Wei Han, Bingbing Zou, Zeng Li, Huabing Zhang, Wei Chen
J. Cancer 2022; 13(3): 847-857. doi:10.7150/jca.66177
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

FOXK2 promotes the proliferation of papillary thyroid cancer cell by down-regulating autophagy
Songze Li, Pengliang Wang, Hao Ju, Tiantong Zhu, Jingwen Shi, Ying Huang
J. Cancer 2022; 13(3): 858-868. doi:10.7150/jca.60730
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Low PARP-1 expression level is an indicator of poor prognosis in patients with stage II and III gastric cancer
Song Ee Park, Hee Sung Kim, Eun-Jung Jung, Ja Hee Suh, Hyeyoung Min, Kyong-Choun Chi, Jong Won Kim, Joong-Min Park, In Gyu Hwang
J. Cancer 2022; 13(3): 869-876. doi:10.7150/jca.65145
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of tumor microenvironment‐based genes associated with acquired resistance to EGFR Tyrosine Kinase Inhibitor in Lung Adenocarcinoma
Wenjie Chen, Wen Li, Zhenkun Liu, Guangzhi Ma, Yunfu Deng, Lingling Zhu, Qinghua Zhou
J. Cancer 2022; 13(3): 877-889. doi:10.7150/jca.57008
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosomal miR-552-5p promotes tumorigenesis and disease progression via the PTEN/TOB1 axis in gastric cancer
Lingyu Zhu, Suisui Zhang, Songda Chen, Huijie Wu, Mengjie Jiang, Aiqun Liu
J. Cancer 2022; 13(3): 890-905. doi:10.7150/jca.66903
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TSPAN1-elevated FAM110A promotes pancreatic cancer progression by transcriptionally regulating HIST1H2BK
Hua Huang, Huan Li, Ting Zhao, Aamir Ali Khan, Ruining Pan, Sijia Wang, Shensen Wang, Xinhui Liu
J. Cancer 2022; 13(3): 906-917. doi:10.7150/jca.66404
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-17-5p promotes the invasion and migration of colorectal cancer by regulating HSPB2
Weifang Yu, Jia Wang, Chao Li, Mingda Xuan, Shuangshuang Han, Yingfu Zhang, Pengfei Liu, Zengren Zhao
J. Cancer 2022; 13(3): 918-931. doi:10.7150/jca.65614
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MicroRNA-506-3p inhibits ovarian cancer metastasis by down-regulating the expression of EZH2
Yue Sun, Chao Meng, Guoyan Liu
J. Cancer 2022; 13(3): 943-950. doi:10.7150/jca.66959
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Targeted inhibition of ACLY expression to reverse the resistance of sorafenib in hepatocellular carcinoma
Hong Sun, Fengchao Wang, Yongqiang Huang, Jin Wang, Lunjun Zhang, Yong Shen, Chao Lin, Pu Guo
J. Cancer 2022; 13(3): 951-964. doi:10.7150/jca.52778
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Application of radiomics feature captured from MRI for prediction of recurrence for glioma patients
Canyu Liu, Yujiao Li, Xiang Xia, Jiazhou Wang, Chaosu Hu
J. Cancer 2022; 13(3): 965-974. doi:10.7150/jca.65366
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LINC00630 promotes cholangiocarcinoma cell proliferation, migration and invasion by mediating the miR-199a/FGF7 axis
Baiyin Zhong, Caixin Song, Qingfang He, Zhixi Chen, Qicheng Liao, Qiusheng Xiong, Shijie Wang, Yuansheng Xiao, Xing Xie, Yuankang Xie, Xiaonong Wang, Jianhong Zhang
J. Cancer 2022; 13(3): 975-986. doi:10.7150/jca.66850
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Activation of the Hedgehog pathway mediates resistance to epidermal growth factor receptor inhibitors in non-small cell lung cancer
Hualin Chen, Donghong Yang, Yongcun Wang, Hua Tao, Yiping Luo, Aibing Wu, Shujun Li, Zhixiong Yang, Ming Chen
J. Cancer 2022; 13(3): 987-997. doi:10.7150/jca.63410
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Deubiquitinase OTUD7B is a potential prognostic biomarker in diffuse large B-cell lymphoma
Shi Qiu, Yizhen Liu, Ailing Gui, Zuguang Xia, Wen Liu, Juan J. Gu, Ji Zuo, Ling Yang, Qunling Zhang
J. Cancer 2022; 13(3): 998-1004. doi:10.7150/jca.65835
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Synergistic effects of CP-25 and 5-fluorouracil on the hepatocellular carcinoma in vivo and in vitro through regulating activating mitochondrial pathway
Wei Chang, Xiao-Pei Jiang, Shuai Jin, Pei-Pei Li, Sha-Sha Song, Ping-Fan Yuan, Wei Wei, Jing-Tao Lu
J. Cancer 2022; 13(3): 1005-1018. doi:10.7150/jca.54702
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The m6A RNA methyltransferase METTL3/METTL14 promotes leukemogenesis through the mdm2/p53 pathway in acute myeloid leukemia
Lina Sang, Xia Wu, Tianyou Yan, Duolan Naren, Xiaoyan Liu, Xue Zheng, Nanchen Zhang, Huifang Wang, Yarong Li, Yuping Gong
J. Cancer 2022; 13(3): 1019-1030. doi:10.7150/jca.60381
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The correlation and role analysis of SLC30A1 and SLC30A10 in cervical carcinoma
Jing Zhang, Xin-Wei Chen, Li-Sha Shu, Chong-Dong Liu
J. Cancer 2022; 13(3): 1031-1047. doi:10.7150/jca.56777
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LncRNA AC099850.3 promotes hepatocellular carcinoma proliferation and invasion through PRR11/PI3K/AKT axis and is associated with patients prognosis
Fangjing Zhong, Sheng Liu, Donghai Hu, Liwen Chen
J. Cancer 2022; 13(3): 1048-1060. doi:10.7150/jca.66092
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Glutamate dehydrogenase 1 mediated glutaminolysis sustains HCC cells survival under glucose deprivation
Yujiao Zhou, Haibo Yu, Shengtao Cheng, Yao Chen, Lin He, Jihua Ren, Xin He, Juan Chen, Lu Zheng, Fan Li
J. Cancer 2022; 13(3): 1061-1072. doi:10.7150/jca.64195
Full text PDF PubMed PMC

Review

Graphic abstract

The role of cell division control protein 42 in tumor and non-tumor diseases: A systematic review
Junjie Fu, Bo Liu, Hao Zhang, Fangmei Fu, Xiaohui Yang, Linlin Fan, Minying Zheng, Shiwu Zhang
J. Cancer 2022; 13(3): 800-814. doi:10.7150/jca.65415
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image