Issue cover v13i2

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 13 (2); 2022

Research Papers

Graphic abstract

Association of Smoking Status with Efficacy of First-line Immune Checkpoint Inhibitors in Advanced Non-small Cell Lung Cancers: A Systematic Review and Meta-analysis
Jinchul Kim, Hyerim Ha, Jisun Park, Jinhyun Cho, Joo Han Lim, Moon Hee Lee
J. Cancer 2022; 13(2): 364-372. doi:10.7150/jca.65374
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ARID1A knockdown enhances carcinogenesis features and aggressiveness of Caco-2 colon cancer cells: An in vitro cellular mechanism study
Paleerath Peerapen, Kanyarat Sueksakit, Wanida Boonmark, Sunisa Yoodee, Visith Thongboonkerd
J. Cancer 2022; 13(2): 373-384. doi:10.7150/jca.65511
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The survival impact of palliative radiotherapy on synchronous metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma: metastatic site can serve for radiotherapy-decision
Biaoxiang Xu, Yuan Zhou, Qian Pei, Fengbo Tan, Lilan Zhao, Cenap Güngör, Dan Wang, Yuqiang Li, Wenxue Liu, Zhongyi Zhou
J. Cancer 2022; 13(2): 385-392. doi:10.7150/jca.64800
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The homogeneity and heterogeneity of occurrence, characteristics, and prognosis in hepatocellular carcinoma patients with synchronous and metachronous bone metastasis
Yanting Zhang, Yao Xu, Wenjuan Ma, Haixiao Wu, Guijun Xu, Vladimir P. Chekhonin, Karl Peltzer, Xin Wang, Guowen Wang, Chao Zhang
J. Cancer 2022; 13(2): 393-400. doi:10.7150/jca.65308
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Chronic stress model simulated by salbutamol promotes tumorigenesis of gastric cancer cells through β2-AR/ERK/EMT pathway
YanJie Lu, Ying Zhang, HanZheng Zhao, Qingshan Li, Ying Liu, YanZhen Zuo, Qian Xu, Hongyan Zuo, Yang Li, YuHong Li
J. Cancer 2022; 13(2): 401-412. doi:10.7150/jca.65403
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Impacts of Cigarette Smoking on the Tumor Immune Microenvironment in Esophageal Squamous Cell Carcinoma
Geng Wang, Chuqing Pan, Kexin Cao, Jingbing Zhang, Hui Geng, Kusheng Wu, Jing Wen, Caixia Liu
J. Cancer 2022; 13(2): 413-425. doi:10.7150/jca.65400
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Optimize the number of cycles of induction chemotherapy for locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma: a propensity score matching analysis
YuTing Jiang, KaiHua Chen, Jie Yang, ZhongGuo Liang, Song Qu, Ling Li, XiaoDong Zhu
J. Cancer 2022; 13(2): 426-435. doi:10.7150/jca.65315
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Novel evidence of obesity paradox in esophageal adenocarcinoma: perspective on genes that uncouple adiposity from dismal outcomes
Lei Zhu, Fugui Yang, Lin Dong, Guangxue Wang, Qinchuan Li, Chunlong Zhong
J. Cancer 2022; 13(2): 436-449. doi:10.7150/jca.65138
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Comparative efficacy of 10 Chinese herbal injections combined with GP regimen chemotherapy for patients with advanced NSCLC a systematic review and network meta-analysis
Juan Li, Guang-Hui Zhu, Tong-Tong Liu, Bo-Wen Xu, Jie Li
J. Cancer 2022; 13(2): 465-480. doi:10.7150/jca.66410
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identifies Immune Feature Genes for Prediction of Chemotherapy Benefit in Cancer
Yuquan Bai, Chuan Li, Liang Xia, Fanyi Gan, Zhen Zeng, Chuanfen Zhang, Yulan Deng, Yuyang Xu, Chengwu Liu, Senyi Deng, Lunxu Liu
J. Cancer 2022; 13(2): 496-507. doi:10.7150/jca.65646
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The ETNK2 gene promotes progression of papillary thyroid carcinoma through the HIPPO pathway
Danni Zheng, Lingli Jin, Buran Chen, Yufeng Qi, Adheesh Bhandari, Jialiang Wen, Bangyi Lin, Xiaohua Zhang, Wei Zhang
J. Cancer 2022; 13(2): 508-516. doi:10.7150/jca.65587
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Association of ERCC1 and ERCC5 Polymorphisms with Lung Cancer Risk in Han Chinese
Xueling Lan, Ying Li, Yefeng Wu, Xia Li, Lan Xu
J. Cancer 2022; 13(2): 517-526. doi:10.7150/jca.59277
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SIX1 Predicts Poor Prognosis and Facilitates the Progression of Non-small Lung Cancer via Activating the Notch Signaling Pathway
Shanshan Huang, Wanling Lin, Lei Wang, Yuan Gao, Xun Yuan, Peng Zhang, Yuan Chen, Qian Chu
J. Cancer 2022; 13(2): 527-540. doi:10.7150/jca.61385
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CircRNA_400029 promotes the aggressive behaviors of cervical cancer by regulation of miR-1285-3p/TLN1 axis
Yue Ma, Jing Liu, Zhuo Yang, Peng Chen, Dan-bo Wang
J. Cancer 2022; 13(2): 541-553. doi:10.7150/jca.61437
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

POU4F3 Acts as a Tumor Suppressor in Lung Adenocarcinoma via the Endoplasmic Reticulum Stress Signaling Pathway
Xiaoxue Chai, Xuchao Ding, Xinran Lyu, Hongtao Zhao, Peiluo Huang, Juan Du, Lili Cao
J. Cancer 2022; 13(2): 554-564. doi:10.7150/jca.61660
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

RNF114 Silencing Inhibits the Proliferation and Metastasis of Gastric Cancer
Zongfeng Feng, Leyan Li, Qingwen Zeng, Yang Zhang, Yi Tu, Wenzheng Chen, Xufeng Shu, Ahao Wu, Jianbo Xiong, Yi Cao, Zhengrong Li
J. Cancer 2022; 13(2): 565-578. doi:10.7150/jca.62033
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Intravenous Delivery of RNA Encoding Anti-PD-1 Human Monoclonal Antibody for Treating Intestinal Cancer
Lipei Wu, Weiwei Wang, Jiale Tian, Chunrun Qi, Zhengxin Cai, Wenhui Yan, Shihai Xuan, Anquan Shang
J. Cancer 2022; 13(2): 579-588. doi:10.7150/jca.63991
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

TOP2A promotes proliferation and metastasis of hepatocellular carcinoma regulated by miR-144-3p
Tao Wang, Jing Lu, Rangrang Wang, Wanyue Cao, Junming Xu
J. Cancer 2022; 13(2): 589-601. doi:10.7150/jca.64017
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Upfront brain radiotherapy improves intracranial progression-free survival but not overall survival in lung adenocarcinoma patients with brain metastases: a retrospective, single-institutional analysis from China
Aijun Jiang, Meng Ni, Li Li, Fen Zhao, Yuanhu Yao, Xin Ding, Qingxi Yu, Longzhen Zhang, Shuanghu Yuan
J. Cancer 2022; 13(2): 602-609. doi:10.7150/jca.64335
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of GINS2 prognostic potential and involvement in immune cell infiltration in hepatocellular carcinoma
Zuyin Li, Guohe Song, Dezhen Guo, Zhijie Zhou, Chen Qiu, Chao Xiao, Xiaoliang Wang, Yupeng Wang
J. Cancer 2022; 13(2): 610-622. doi:10.7150/jca.53841
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Decreased E2F2 Expression Correlates with Poor Prognosis and Immune Infiltrates in Patients with Colorectal Cancer
Yuanyuan Shang, Yuanyuan Zhang, Jie Liu, Lin Chen, Xudong Yang, Zhe Zhu, Dan Li, Yewei Deng, Zhuqing Zhou, Bing Lu, Chuan-gang Fu
J. Cancer 2022; 13(2): 653-668. doi:10.7150/jca.61415
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PERK Regulates the Sensitivity of Hepatocellular Carcinoma Cells to High-LET Carbon Ions via either Apoptosis or Ferroptosis
Xiaogang Zheng, Bingtao Liu, Xiongxiong Liu, Ping Li, Pengcheng Zhang, Fei Ye, Ting Zhao, Yanbei Kuang, Weiqiang Chen, Xiaodong Jin, Qiang Li
J. Cancer 2022; 13(2): 669-680. doi:10.7150/jca.61622
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Long Noncoding RNA PCAT6 Regulates Cell Proliferation and Migration in Human Esophageal Squamous Cell Carcinoma
Weibing Wu, Haixing Wei, Shuo Hu, Qi Wang, Chang Zhang, Jing Xu, Zhicheng He, Zhihua Li, Xianglong Pan, Jing Cao, Yining Zhu, Liang Chen
J. Cancer 2022; 13(2): 681-690. doi:10.7150/jca.62671
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Promoter Methylation-Mediated NPTX2 Silencing Promotes Tumor Growth in Human Prostate Cancer
Yixi Su, Qiang Huang, Li Lu, Hu Qu, Dejuan Wang, Jianguang Qiu, Weiqian Li, Mengmeng Lin, Huanliang Liu, Zhongyang Wang, Xiangling Yang
J. Cancer 2022; 13(2): 706-714. doi:10.7150/jca.65214
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ophiopogonin B alleviates cisplatin resistance of lung cancer cells by inducing Caspase-1/GSDMD dependent pyroptosis
Ziyu Cheng, Zhihui Li, Ling Gu, Liqiu Li, Qian Gao, Xiongfei Zhang, Jin Fu, Yuanyuan Guo, Qirui Li, Xu Shen, Meijuan Chen, Xu Zhang
J. Cancer 2022; 13(2): 715-727. doi:10.7150/jca.66432
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

The new insight of treatment in Cholangiocarcinoma
Yuhang Li, Yinghui Song, Sulai Liu
J. Cancer 2022; 13(2): 450-464. doi:10.7150/jca.68264
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Biomarkers for predicting the efficacy of immune checkpoint inhibitors
Chengji Wang, He-nan Wang, Liang Wang
J. Cancer 2022; 13(2): 481-495. doi:10.7150/jca.65012
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Oncogene or Tumor Suppressor: The Coordinative Role of Lysine Methyltransferase SET7/9 in Cancer Development and the Related Mechanisms
Ye Gu, Xiaofeng Zhang, Weiping Yu, Weifeng Dong
J. Cancer 2022; 13(2): 623-640. doi:10.7150/jca.57663
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Role of Metabolic Reprogramming of Long non-coding RNA in Clear Cell Renal Cell Carcinoma
Huijie Zhang, Lei Yu, Jing Chen, Liting Liu, Xudong Yang, Hongwei Cui, Genquan Yue
J. Cancer 2022; 13(2): 691-705. doi:10.7150/jca.62683
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image