Issue cover v12i5

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 12 (5); 2021

Research Papers

Graphic abstract

A pharmacogenetics study of platinum-based chemotherapy in lung cancer: ABCG2 polymorphism and its genetic interaction with SLC31A1 are associated with response and survival
Liyan Wang, Chang Sun, Xiangnan Li, Chenxue Mao, Ji Qian, Jiucun Wang, Junjie Wu, Qiang Li, Chunxue Bai, Baohui Han, Zhiqiang Gao, Jibin Xu, Jiye Yin, Zhaoqian Liu, Daru Lu, Li Jin, Haijian Wang
J. Cancer 2021; 12(5): 1270-1283. doi:10.7150/jca.51621
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ANXA1 enhances tumor proliferation and migration by regulating epithelial-mesenchymal transition and IL-6/JAK2/STAT3 pathway in papillary thyroid carcinoma
Xin Zhao, Weiguo Ma, Xinyu Li, Haijun Li, Jin Li, Hongle Li, Fucheng He
J. Cancer 2021; 12(5): 1295-1306. doi:10.7150/jca.52171
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of novel biomarkers and candidate small-molecule drugs in cutaneous melanoma by comprehensive gene microarrays analysis
Jilei Ma, Xin Cai, Li Kang, Songfeng Chen, Hongjian Liu
J. Cancer 2021; 12(5): 1307-1317. doi:10.7150/jca.49702
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Immune checkpoint inhibitor (ICI) combination therapy compared to monotherapy in advanced solid cancer: A systematic review
Xiaoting Ma, Yujian Zhang, Shan Wang, Huamin Wei, Jing Yu
J. Cancer 2021; 12(5): 1318-1333. doi:10.7150/jca.49174
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Iodine-125 Seeds Combined With Biliary Stent Placement Versus Stent Placement Alone For Unresectable Malignant Biliary Obstruction: A Meta-Analysis Of Randomized Controlled Trials
Yucheng Xiang, Sinan Lu, Yufeng Li, Zhenghao Liu, Weilin Wang
J. Cancer 2021; 12(5): 1334-1342. doi:10.7150/jca.49663
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Increased IGFBP7 Expression Correlates with Poor Prognosis and Immune Infiltration in Gastric Cancer
Qiaoyun Zhao, Rulin Zhao, Conghua Song, Huan Wang, Jianfang Rong, Fangfei Wang, Lili Yan, Yanping Song, Yong Xie
J. Cancer 2021; 12(5): 1343-1355. doi:10.7150/jca.50370
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Evaluation of diagnostic and predictive values of the serum VEGF-A level and systemic immune-inflammation index in small cell lung cancer
Jing-hao Yao, Yu Shao, Jun-jun Wang, Yu-long Li, Han-qi Yang, Jing Liu, Yan Yang
J. Cancer 2021; 12(5): 1356-1364. doi:10.7150/jca.51972
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pituitary hemorrhage in pituitary adenomas treated with gamma knife radiosurgery: incidence, risk factors and prognosis
Junyi Fu, Yanli Li, Lisha Wu, Xin Yang, Tingting Quan, Xi Li, Jiamin Zeng, Yinhui Deng, Jinxiu Yu
J. Cancer 2021; 12(5): 1365-1372. doi:10.7150/jca.52349
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LIN28A polymorphisms and hepatoblastoma susceptibility in Chinese children
Zhonghua Yang, Yuyao Deng, Keren Zhang, Yuzuo Bai, Jinhong Zhu, Jiao Zhang, Jiwen Cheng, Li Li, Jing He, Weilin Wang
J. Cancer 2021; 12(5): 1373-1378. doi:10.7150/jca.52621
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Perioperative and Postoperative Complications of Ultrasound-Guided Totally Implantable Venous Access Ports via the Brachiocephalic Vein in Patients with Cancer: A Prospective Study
Xingwei Sun, Xuming Bai, Yu Zhang, Liang Xu, Zepeng Yu, Yong Jin, Zhixiang Zhuang
J. Cancer 2021; 12(5): 1379-1385. doi:10.7150/jca.55343
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

GTW inhibits the Epithelial to Mesenchymal Transition of Epithelial Ovarian Cancer via ILK/AKT/GSK3β/Slug Signalling Pathway
Ying Feng, Fuyin Le, Puyuan Tian, Yanying Zhong, Fuliang Zhan, Genhua Huang, Hui Hu, Tingtao Chen, Buzhen Tan
J. Cancer 2021; 12(5): 1386-1397. doi:10.7150/jca.52418
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Active Chronic Hepatitis B increases the risk of Colorectal Liver Metastasis - A retrospective cross-sectional study
Yue Yang, Lijie Song, Jingyu Cao, Jing Liu, Dongxu Wang, Linda L. Wong, Lei Zhao
J. Cancer 2021; 12(5): 1398-1405. doi:10.7150/jca.51233
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The COL11A1/Akt/CREB signaling axis enables mitochondrial-mediated apoptotic evasion to promote chemoresistance in pancreatic cancer cells through modulating BAX/BCL-2 function
Hui Wang, Runling Ren, Zizhong Yang, Jun Cai, Shaoxia Du, Xiaohong Shen
J. Cancer 2021; 12(5): 1406-1420. doi:10.7150/jca.47032
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Fbxo21 regulates the epithelial-to-mesenchymal transition through ubiquitination of Nr2f2 in gastric cancer
Yannan Jiang, Xinyu Liu, Renbin Shen, Xinhua Gu, Weifeng Qian
J. Cancer 2021; 12(5): 1421-1430. doi:10.7150/jca.49674
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Construction of a Glycolysis-related long noncoding RNA signature for predicting survival in endometrial cancer
Yuan Jiang, Jie Chen, Jingxian Ling, Xianghong Zhu, Pinping Jiang, Xiaoqiu Tang, Huaijun Zhou, Rong Li
J. Cancer 2021; 12(5): 1431-1444. doi:10.7150/jca.50413
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Detection of Pancreatic Ductal Adenocarcinoma by A qPCR-based Normalizer-free Circulating Extracellular Vesicles RNA Signature
Da Qin, Yu Zhao, Qingdong Guo, Shengtao Zhu, Shutian Zhang, Li Min
J. Cancer 2021; 12(5): 1445-1454. doi:10.7150/jca.50716
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A real-world study in advanced non-small cell lung cancer with de novo brain metastasis
Lei Lei, Wen-xian Wang, Dong Wang, Li Lin, You-cai Zhu, Hong Wang, Li-ping Wang, Wu Zhuang, Mei-yu Fang, Bing Wan, Hui-jing Feng, Chun-wei Xu
J. Cancer 2021; 12(5): 1467-1473. doi:10.7150/jca.51411
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Practical Model is Equivalent to the BALAD or BALAD-2 Score in Predicting Long-term Survival after Hepatectomy in Chinese Patients with Hepatocellular Carcinoma
Hua He, Bai Ji, Zhifang Jia, Yangyu Zhang, Xueying Wang, Xuerong Tao, Yahui Liu, Jing Jiang
J. Cancer 2021; 12(5): 1474-1482. doi:10.7150/jca.51593
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-361-3p Regulates Liver Tumor-initiating Cells Expansion and Chemo-resistance
Shuping Qu, Xiaobing Zhang, Yue Wu, HengYu Li, Jian Zhai, Dong Wu
J. Cancer 2021; 12(5): 1483-1492. doi:10.7150/jca.52395
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Clinical Evaluation of Transarterial Infusion Chemotherapy for Advanced Esophageal Cancer
Mei-Pan Yin, Peng-Fei Xie, Yue Zhao, Wei He, Yao-Zhen Ma, Chun-Xia Li, Zhen Li, Yan-Wei Zeng, Gang Wu
J. Cancer 2021; 12(5): 1493-1498. doi:10.7150/jca.46877
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

BRD7 inhibits tumor progression by positively regulating the p53 pathway in hepatocellular carcinoma
Chang-Long Chen, Hua-Qian Mo, Yan-Hui Jiang, Xiao-Hui Zhao, Shuang Ma, Kai-Yun You, Yue Pan, Yi-Min Liu
J. Cancer 2021; 12(5): 1507-1519. doi:10.7150/jca.50293
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Carbon ion triggered immunogenic necroptosis of nasopharyngeal carcinoma cells involving necroptotic inhibitor BCL-x
Cihang Bao, Yun Sun, Bilikere Dwarakanath, Yuanli Dong, Yangle Huang, Xiaodong Wu, Chandan Guha, Lin Kong, Jiade J. Lu
J. Cancer 2021; 12(5): 1520-1530. doi:10.7150/jca.46316
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Effect of metabolic syndrome components on the risk of malignancy in patients with gallbladder lesions
Zheng Deng, Yan Xuan, Xinxing Li, William J Crawford, Zhiqing Yuan, Zhoukan Chen, Anastasia Brooks, Yanyan Song, Haolu Wang, Xiaowen Liang, Tao Chen
J. Cancer 2021; 12(5): 1531-1537. doi:10.7150/jca.54617
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Plasma exosome-derived B-cell translation gene 1: a predictive marker for the prognosis in patients with non-small cell lung cancer
Lin Wan, Xiaochun Chen, Jun Deng, Shiliang Zhang, Fan Tu, Hao Pei, Renjing Hu, Jun Liu, Hao Yu
J. Cancer 2021; 12(5): 1538-1547. doi:10.7150/jca.52320
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Integrated IMRT vs segmented 3D-CRT of the chest wall and supraclavicular region for Breast Cancer after modified Radical Mastectomy: An 8-year follow-up
Yutian Zhao, Jiahao Zhu, Xiaojun Zhang, Gang Wu, Yu Xu, Peipei Shen, Xianding Wei, Dong Kong, Shengjun Ji, Bo Yang
J. Cancer 2021; 12(5): 1548-1554. doi:10.7150/jca.51125
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Apatinib as non-first-line treatment in patients with Intrahepatic Cholangiocarcinoma
Jinzhu Mao, Xu Yang, Jianzhen Lin, Xiaobo Yang, Dongxu Wang, Lei Zhang, Yi Bai, Jin Bian, Junyu Long, Fucun Xie, Hanchun Huang, Xinting Sang, Shuguang Chen, Haitao Zhao
J. Cancer 2021; 12(5): 1555-1562. doi:10.7150/jca.53482
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Metabolomics study reveals the potential evidence of metabolic reprogramming towards the Warburg effect in precancerous lesions
Xun Chen, Chen Yi, Man-Jun Yang, Xueqi Sun, Xubin Liu, Hanyu Ma, Yiming Li, Hongyu Li, Chao Wang, Yi He, Guanhui Chen, Shangwu Chen, Li Yu, Dongsheng Yu
J. Cancer 2021; 12(5): 1563-1574. doi:10.7150/jca.54252
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

The Role of Tumor Associated Macrophages in Hepatocellular Carcinoma
Yu Huang, Wenhao Ge, Jiarong Zhou, Bingqiang Gao, Xiaohui Qian, Weilin Wang
J. Cancer 2021; 12(5): 1284-1294. doi:10.7150/jca.51346
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Changes in Protein Glycosylation in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma
Chengcheng Liao, Jiaxing An, Zhangxue Tan, Fangping Xu, Jianguo Liu, Qian Wang
J. Cancer 2021; 12(5): 1455-1466. doi:10.7150/jca.51604
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The patterns of antisense long non-coding RNAs regulating corresponding sense genes in human cancers
Min Zhou, Xingjun Guo, Min Wang, Renyi Qin
J. Cancer 2021; 12(5): 1499-1506. doi:10.7150/jca.49067
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image