Issue cover v12i4

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 12 (4); 2021

Research Papers

Infiltrating Immune Cells in Gastric Cancer: A Novel Predicting Model for Prognosis
Wenjie Li, Mengting Li, Haizhou Wang, Yanan Peng, Shouquan Dong, Yuanyuan Lu, Fan Wang, Fei Xu, Lan Liu, Qiu Zhao
J. Cancer 2021; 12(4): 965-975. doi:10.7150/jca.51079
Full text PDF PubMed PMC


JMJD8 Promotes Malignant Progression of Lung Cancer by Maintaining EGFR Stability and EGFR/PI3K/AKT Pathway Activation
Bo Zhang, Yao Zhang, Xizi Jiang, Hongbo Su, Qiongzi Wang, Muli Wudu, Jun Jiang, Hongjiu Ren, Yitong Xu, Zongang Liu, Xueshan Qiu
J. Cancer 2021; 12(4): 976-987. doi:10.7150/jca.50234
Full text PDF PubMed PMC


UC2288 induces cell apoptosis of nasopharyngeal carcinoma cells via inhibiting EGFR/ERK pathway
Renba Liang, Xiaodong Zhu
J. Cancer 2021; 12(4): 988-995. doi:10.7150/jca.48282
Full text PDF PubMed PMC


Multiple microarray analyses identify key genes associated with the development of Non-Small Cell Lung Cancer from Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Lemeng Zhang, Jianhua Chen, Hua Yang, Changqie Pan, Haitao Li, Yongzhong Luo, Tianli Cheng
J. Cancer 2021; 12(4): 996-1010. doi:10.7150/jca.51264
Full text PDF PubMed PMC


EHMT2 inhibitor BIX-01294 induces endoplasmic reticulum stress mediated apoptosis and autophagy in diffuse large B-cell lymphoma cells
Linyan Xu, Xiang Gao, Pu Yang, Wei Sang, Jun Jiao, Mingshan Niu, Mengdi Liu, Yuanyuan Qin, Dongmei Yan, Xuguang Song, Cai Sun, Yu Tian, Feng Zhu, Xiaoshen Sun, Lingyu Zeng, Zhenyu Li, Kailin Xu
J. Cancer 2021; 12(4): 1011-1022. doi:10.7150/jca.48310
Full text PDF PubMed PMC


Comparison of clinicopathological parameters, prognosis, micro-ecological environment and metabolic function of Gastric Cancer with or without Fusobacterium sp. Infection
Siru Nie, Ang Wang, Yuan Yuan
J. Cancer 2021; 12(4): 1023-1032. doi:10.7150/jca.50918
Full text PDF PubMed PMC


Polarization of intestinal tumour-associated macrophages regulates the development of schistosomal colorectal cancer
Zijian Wang, Zhixiang Du, Haoyu Sheng, Xiuliang Xu, Wenjie Wang, Jian Yang, Jian Sun, Jianghua Yang
J. Cancer 2021; 12(4): 1033-1041. doi:10.7150/jca.48985
Full text PDF PubMed PMC


Inhibition of Nrf2/HO-1 signaling pathway by Dextran Sulfate suppresses angiogenesis of Gastric Cancer
Yuanyi Xu, Yuanyuan Yang, Yunning Huang, Qian Ma, Jing Shang, Jiaxin Guo, Xiangmei Cao, Xiaofei Wang, Mengqi Li
J. Cancer 2021; 12(4): 1042-1060. doi:10.7150/jca.50605
Full text PDF PubMed PMC


LncRNA loc339803 acts as CeRNA of miR-30a-5p to promote the migration and invasion of hepatocellular carcinoma cells
Cailin Xue, Xudong Zhang, Peng Gao, Xiaohan Cui, Chunfu Zhu, Xihu Qin
J. Cancer 2021; 12(4): 1061-1072. doi:10.7150/jca.52413
Full text PDF PubMed PMC


Long Noncoding RNA FAM225A Promotes Esophageal Squamous Cell Carcinoma Development and Progression via Sponging MicroRNA-197-5p and Upregulating NONO
Pengyuan Zhu, Haitao Huang, Shaorui Gu, Zhenchuan Liu, Xin Zhang, Kaiqin Wu, Tiancheng Lu, Lei Li, Chenglai Dong, Chongjun Zhong, Yongxin Zhou
J. Cancer 2021; 12(4): 1073-1084. doi:10.7150/jca.51292
Full text PDF PubMed PMC


Cigarette smoking promotes keratinocyte malignancy via generation of cancer stem-like cells
Shuchun Lin, Wenfeng Mei, Haichun Lai, Xiufeng Li, Huanjiao Weng, Jiani Xiong, Xiuyun Lin, Tao Zeng, Qiong Zhang, Xing Liu, Yunlu Xu, Shubin Fang, Rong Jin, Xiaohua Hu, Jieming Xie, Jianbo Yang, Yiqing Zheng, Yuanzhong Chen, Jizhen Lin
J. Cancer 2021; 12(4): 1085-1093. doi:10.7150/jca.50746
Full text PDF PubMed PMC


The prognostic value of tumor-stromal ratio combined with TNM staging system in esophagus squamous cell carcinoma
Ruyuan He, Donghang Li, Bohao Liu, Jie Rao, Heng Meng, Weichen Lin, Tao Fan, Bo Hao, Lin Zhang, Zilong Lu, Haojie Feng, Ziyao Zhang, Jingping Yuan, Qing Geng
J. Cancer 2021; 12(4): 1105-1114. doi:10.7150/jca.50439
Full text PDF PubMed PMC


Increased expression of CELSR3 indicates a poor prognostic factor for Prostate Cancer
Xuanrong Chen, Qianwang Ma, Yixi Liu, Hanling Li, Zihao Liu, Zheng Zhang, Yuanjie Niu, Zhiqun Shang
J. Cancer 2021; 12(4): 1115-1124. doi:10.7150/jca.49567
Full text PDF PubMed PMC


Comparative Efficacy and Safety of PD-1/PD-L1 Inhibitors for Patients with Solid Tumors: A Systematic Review and Bayesian Network Meta-analysis
Qingyuan Huang, Yuzhen Zheng, Zhendong Gao, Lianxiong Yuan, Yihua Sun, Haiquan Chen
J. Cancer 2021; 12(4): 1133-1143. doi:10.7150/jca.49325
Full text PDF PubMed PMC


MicroRNA-202 suppresses glycolysis of pancreatic cancer by targeting hexokinase 2
Shuang-Jia Wang, Xiu-Dong Li, Lu-Peng Wu, Ping Guo, Liu-Xing Feng, Bin Li
J. Cancer 2021; 12(4): 1144-1153. doi:10.7150/jca.43379
Full text PDF PubMed PMC


Anti-fibrotic properties of an adiponectin paralog protein, C1q/TNF-related protein 6 (CTRP6), in diffuse gastric adenocarcinoma
Yoshinori Iwata, Itaru Yasufuku, Chiemi Saigo, Yusuke Kito, Tamotsu Takeuchi, Kazuhiro Yoshida
J. Cancer 2021; 12(4): 1161-1168. doi:10.7150/jca.46765
Full text PDF PubMed PMC


Cytochalasin H isolated from mangrove-derived endophytic fungus inhibits epithelial-mesenchymal transition and cancer stemness via YAP/TAZ signaling pathway in non-small cell lung cancer cells
Zihan Xiu, Jiao Liu, Xin Wu, Xiangyong Li, Sanzhong Li, Xiaofeng Wu, Xiaohua Lv, Hua Ye, Xudong Tang
J. Cancer 2021; 12(4): 1169-1178. doi:10.7150/jca.50512
Full text PDF PubMed PMC


Decision-making of adjuvant therapy in pT1N1M0 gastric cancer: Should radiotherapy be added to chemotherapy? A propensity score-matched analysis
Siwei Pan, Songcheng Yin, Zhi Zhu, Funan Liu, Huimian Xu
J. Cancer 2021; 12(4): 1179-1189. doi:10.7150/jca.52123
Full text PDF PubMed PMC


LncRNA FAM83A-AS1 promotes ESCC progression by regulating miR-214/CDC25B axis
Jinlin Jia, Hongle Li, Jie Chu, Jinxiu Sheng, Chang Wang, Zimo Jia, Weiwei Meng, Huiqing Yin, Junhu Wan, Fucheng He
J. Cancer 2021; 12(4): 1200-1211. doi:10.7150/jca.54007
Full text PDF PubMed PMC


Long-term survival trend after primary total laryngectomy for patients with locally advanced laryngeal carcinoma
Zhongyang Lin, Hanqing Lin, Yuqing Chen, Yuanteng Xu, Xihang Chen, Hui Fan, Xiaobo Wu, Xiaoying Ke, Chang Lin
J. Cancer 2021; 12(4): 1220-1230. doi:10.7150/jca.50404
Full text PDF PubMed PMC


miR-1262 suppresses gastric cardia adenocarcinoma via targeting oncogene ULK1
Yan Zheng, Mengyu Xie, Nasha Zhang, Jiandong Liu, Yemei Song, Liqing Zhou, Ming Yang
J. Cancer 2021; 12(4): 1231-1239. doi:10.7150/jca.46971
Full text PDF PubMed PMC


Prognostic significance of KRT19 in Lung Squamous Cancer
Xun Yuan, Ming Yi, Bing Dong, Qian Chu, Kongming Wu
J. Cancer 2021; 12(4): 1240-1248. doi:10.7150/jca.51179
Full text PDF PubMed PMC


Identification of marker genes and cell subtypes in castration-resistant prostate cancer cells
Xiao-Dan Lin, Ning Lin, Ting-Ting Lin, Yu-Peng Wu, Peng Huang, Zhi-Bin Ke, Yun-Zhi Lin, Shao-Hao Chen, Qing-Shui Zheng, Yong Wei, Xue-Yi Xue, Rong-Jin Lin, Ning Xu
J. Cancer 2021; 12(4): 1249-1257. doi:10.7150/jca.49409
Full text PDF PubMed PMC


Combined assay of Circulating Tumor DNA and Protein Biomarkers for early noninvasive detection and prognosis of Non-Small Cell Lung Cancer
Jian-xin Yin, Wen-wei Hu, Hua Gu, Jian-min Fang
J. Cancer 2021; 12(4): 1258-1269. doi:10.7150/jca.49647
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Autophagy-mediated tumor cell survival and progression of breast cancer metastasis to the brain
Aparna Maiti, Nitai C. Hait
J. Cancer 2021; 12(4): 954-964. doi:10.7150/jca.50137
Full text PDF PubMed PMC


Advances in radiotherapy and comprehensive treatment of high-grade glioma: immunotherapy and tumor-treating fields
Shiyu Liu, Qin Zhao, Weiyan Shi, Zhuangzhuang Zheng, Zijing Liu, Lingbin Meng, Lihua Dong, Xin Jiang
J. Cancer 2021; 12(4): 1094-1104. doi:10.7150/jca.51107
Full text PDF PubMed PMC


GDF15/GFRAL Pathway as a Metabolic Signature for Cachexia in Patients with Cancer
Darakhshan Sohail Ahmed, Stéphane Isnard, John Lin, Bertrand Routy, Jean-Pierre Routy
J. Cancer 2021; 12(4): 1125-1132. doi:10.7150/jca.50376
Full text PDF PubMed PMC


An update in clinical utilization of photodynamic therapy for lung cancer
Kai Wang, Boxin Yu, Janak L. Pathak
J. Cancer 2021; 12(4): 1154-1160. doi:10.7150/jca.51537
Full text PDF PubMed PMC


Research progress in the role and mechanism of Cadherin-11 in different diseases
Xinyi Chen, Hongjiao Xiang, Shiyu Yu, Yifei Lu, Tao Wu
J. Cancer 2021; 12(4): 1190-1199. doi:10.7150/jca.52720
Full text PDF PubMed PMC


Chimeric antigen receptor T-cell immunotherapy in breast cancer: development and challenges
Sara Toulouie, Gary Johanning, Yihui Shi
J. Cancer 2021; 12(4): 1212-1219. doi:10.7150/jca.54095
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image