Issue cover v11i24

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 11 (24); 2020

Research Papers

Establishment of the Prognostic Index Reflecting Tumor Immune Microenvironment of Lung Adenocarcinoma Based on Metabolism-Related Genes
Jianguo Zhang, Jianzhong Zhang, Cheng Yuan, Yuan Luo, Yangyi Li, Panpan Dai, Wenjie Sun, Nannan Zhang, Jiangbo Ren, Junhong Zhang, Yan Gong, Conghua Xie
J. Cancer 2020; 11(24): 7101-7115. doi:10.7150/jca.49266
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Exosomes derived from 5-fluorouracil-resistant colon cancer cells are enriched in GDF15 and can promote angiogenesis
Xixi Zheng, Nina Ma, Xingyu Wang, Jiexuan Hu, Xiao Ma, Jingting Wang, Bangwei Cao
J. Cancer 2020; 11(24): 7116-7126. doi:10.7150/jca.49224
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Comparative Overall Survival of CDK4/6 Inhibitors Plus Endocrine Therapy vs. Endocrine Therapy Alone for Hormone receptor-positive, HER2-negative metastatic breast cancer
Mingxi Lin, Yang Chen, Yizi Jin, Xichun Hu, Jian Zhang
J. Cancer 2020; 11(24): 7127-7136. doi:10.7150/jca.48944
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Clinical Characteristics Correlate With Outcomes of Immunotherapy in Advanced Non-Small Cell Lung Cancer
Lan Huang, Li Li, Yingxu Zhou, Zhaoyang Yang, Meng Wang, Yina Gao, Yang Yang, Fang Yang, Bao Liu, Xuan Hong, Gongyan Chen
J. Cancer 2020; 11(24): 7137-7145. doi:10.7150/jca.49213
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Circular RNA microarray expression profile and potential function of circ0005875 in clear cell renal cell carcinoma
Qi Lv, Chunhui Ma, Haoming Li, Xuefeng Tan, Gangmin Wang, Yinan Zhang, Peijun Wang
J. Cancer 2020; 11(24): 7146-7156. doi:10.7150/jca.48770
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Complement sC5b-9 and CH50 increase the risk of cancer-related mortality in patients with non-small cell lung cancer
Jing Li, Zhijun Cao, Lijie Mi, Zhihua Xu, Xiangmei Wu
J. Cancer 2020; 11(24): 7157-7165. doi:10.7150/jca.46721
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Clinical and contrast-enhanced image features in the prediction model for the detection of small hepatocellular carcinomas
Ming-Feng Chiang, Tse-Kai Tseng, Chia-Wen Shih, Tzeng-Huey Yang, Szu-Yuan Wu
J. Cancer 2020; 11(24): 7166-7175. doi:10.7150/jca.47245
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Efficacy of Chemiluminescence Immunoassays on VCA-IgA and EBNA1-IgA Antibodies of Epstein-Barr Virus in Diagnosing Nasopharyngeal Carcinoma
Xia Yu, Fugui Li, Weimin Cheng, Biaohua Wu, Huiyun Fang, Fuzhen Xia, Yijun Gong, Wenjing Yu, Pu Liao, Youde Cao, Fenghua Yang, Hong Zhu, Jiang Li, Yajun Huang, Liying Gan, Lei Zhang, Yonggang Lou, Mingfang Ji
J. Cancer 2020; 11(24): 7176-7183. doi:10.7150/jca.47260
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Design and biological evaluation of novel BF-30 analogs for the treatment of malignant melanoma
Jia Qi, Weiwei Wang, Wenying Lu, Wei Chen, Hui Sun, Anquan Shang
J. Cancer 2020; 11(24): 7184-7195. doi:10.7150/jca.47549
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Extranodal Extension as an Independent Prognostic factor in Laryngeal Squamous Cell Carcinoma Patients
Zhihai Wang, Quan Zeng, Yanshi Li, Tao Lu, Chuan Liu, Guohua Hu
J. Cancer 2020; 11(24): 7196-7201. doi:10.7150/jca.47700
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Prognostic Impact of Bone Metastasis on Survival Outcomes in Patients with Metastatic Renal Cell Carcinoma Treated by First Line Tyrosine Kinase Inhibitors: A Propensity-Score Matching Analysis
Minyong Kang, Joongwon Choi, Jungyu Kim, Hyun Hwan Sung, Hwang Gyun Jeon, Byong Chang Jeong, Seong Soo Jeon, Hyun Moo Lee, Se Hoon Park, Cheryn Song, Seong Il Seo
J. Cancer 2020; 11(24): 7202-7208. doi:10.7150/jca.48062
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Intraperitoneal chemotherapy of the peritoneal surface using high-intensity ultrasound (HIUS): investigation of technical feasibility, safety and possible limitations
Hien Lau, Tanja Khosrawipour, Agata Mikolajczyk, Piotr Frelkiewicz, Jakub Nicpon, Mohamed Arafkas, Alessio Pigazzi, Wolfram Trudo Knoefel, Veria Khosrawipour
J. Cancer 2020; 11(24): 7209-7215. doi:10.7150/jca.48519
Abstract Full text PDF PubMed PMC

In Vitro and in Vivo Efficacy of NBDHEX on Gefitinib-resistant Human Non-small Cell Lung Cancer
Huanhuan Sha, Shuchen Dong, Chen Yu, Renrui Zou, Yue Zhu, Ya Lu, Junying Zhang, Haixia Cao, Dan Chen, Jianzhong Wu, Jifeng Feng
J. Cancer 2020; 11(24): 7216-7223. doi:10.7150/jca.46461
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Predicting Chemotherapeutic Response for Far-advanced Gastric Cancer by Radiomics with Deep Learning Semi-automatic Segmentation
Jing-wen Tan, Lan Wang, Yong Chen, WenQi Xi, Jun Ji, Lingyun Wang, Xin Xu, Long-kuan Zou, Jian-xing Feng, Jun Zhang, Huan Zhang
J. Cancer 2020; 11(24): 7224-7236. doi:10.7150/jca.46704
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Programmed cell death-ligand 1 expression in stromal immune cells is a marker of breast cancer outcome
Mineui Hong, Jeung Won Kim, Min kyoon Kim, Bong wha Chung, Soo kyung Ahn
J. Cancer 2020; 11(24): 7246-7252. doi:10.7150/jca.50441
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Surfactin from Bacillus subtilis induces apoptosis in human oral squamous cell carcinoma through ROS-regulated mitochondrial pathway
Thi Thuy Tien Vo, Ju-Fang Liu, Ching-Zong Wu, Wei-Ning Lin, Yuh-Lien Chen, I-Ta Lee
J. Cancer 2020; 11(24): 7253-7263. doi:10.7150/jca.50835
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Risk Stratification Study of Indeterminate Thyroid Nodules with a next-generation Sequencing Assay with Residual ThinPrep® Material
Huan Zhao, Weiwei Jing, Weihua Li, Zhihui Zhang, Jian Cao, Linlin Zhao, Yue Sun, Cong Wang, Yong Wang, Huiqin Guo
J. Cancer 2020; 11(24): 7276-7282. doi:10.7150/jca.46086
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Metachronous Brain Metastasis in patients with EGFR-mutant NSCLC indicates a worse prognosis
Wen Ouyang, Jing Yu, Yan zhou, Yu Xu, Jie Li, Jun Gong, Junhong Zhang, Conghua Xie
J. Cancer 2020; 11(24): 7283-7290. doi:10.7150/jca.46462
Abstract Full text PDF PubMed PMC

VEGF promotes migration and invasion by regulating EMT and MMPs in nasopharyngeal carcinoma
Li Chen, Guoxiang Lin, Kaihua Chen, Renba Liang, Fangzhu Wan, Chuxiao Zhang, Ge Tian, Xiaodong Zhu
J. Cancer 2020; 11(24): 7291-7301. doi:10.7150/jca.46429
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Erzhu Jiedu decoction ameliorates liver precancerous lesions in a rat model of liver cancer
Yang Cheng, Tianyang Chen, Jianjie Chen
J. Cancer 2020; 11(24): 7302-7311. doi:10.7150/jca.49554
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Amide-type local anesthetics may suppress tumor cell proliferation and sensitize Human Hepatocellular Carcinoma Cells to Cisplatin via upregulation of RASSF1A expression and demethylation
Dongtai Chen, Yan Yan, Jingdun Xie, Jiahao Pan, Yonghua Chen, Qiang Li, Yunfei Yuan, Weian Zeng, Wei Xing
J. Cancer 2020; 11(24): 7312-7319. doi:10.7150/jca.46630
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Sodium to globulin ratio as a prognostic factor for patients with advanced gastric cancer
Liqun Zhang, Zhuo Wang, Jiawen Xiao, Hao Chen, Zhiyan Zhang, Haijing Li, Yuanhe Wang, Haiyan Piao, Fang Li, Lisha Zhang, Jingdong Zhang
J. Cancer 2020; 11(24): 7320-7328. doi:10.7150/jca.47314
Abstract Full text PDF PubMed PMC

FLRT2 functions as Tumor Suppressor gene inactivated by promoter methylation in Colorectal Cancer
Xiaohong Guo, Chao Song, Lei Fang, Min Li, Longtao Yue, Qing Sun
J. Cancer 2020; 11(24): 7329-7338. doi:10.7150/jca.47558
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Comparison of different lymph node staging systems in patients with node-positive cervical squamous cell carcinoma following radical surgery
Qinhao Guo, Jun Zhu, Yong Wu, Hao Wen, Lingfang Xia, Min Yu, Simin Wang, Xingzhu Ju, Xiaohua Wu
J. Cancer 2020; 11(24): 7339-7347. doi:10.7150/jca.48085
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Differential expression of epithelial sodium channels in human RCC associated with the prognosis and tumor stage: Evidence from integrate analysis
Shangfan Liao, Huaibin Huang, Fabiao Zhang, Dongming Lu, Shuchao Ye, Luoping Zheng, Yingming Sun, Yongyang Wu
J. Cancer 2020; 11(24): 7348-7356. doi:10.7150/jca.48970
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Characteristics and differences of gut microbiota in patients with different Traditional Chinese Medicine Syndromes of Colorectal Cancer and normal population
Peipei Wang, Shuning Ding, Leitao Sun, Yuqian Feng, Kaibo Guo, Ying Zhu, Dawei Huang, Shanming Ruan
J. Cancer 2020; 11(24): 7357-7367. doi:10.7150/jca.50318
Abstract Full text PDF PubMed PMC

The clinical and prognostic implication of deep stromal invasion in cervical cancer patients undergoing radical hysterectomy
Jun Zhu, Lijie Cao, Hao Wen, Rui Bi, Xiaohua Wu, Guihao Ke
J. Cancer 2020; 11(24): 7368-7377. doi:10.7150/jca.50752
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Diagnosis Accuracy and Prognostic Significance of the Dickkopf-1 Protein in Gastrointestinal Carcinomas: Systematic Review and Network Meta-analysis
Xiaowen Jiang, Fuhai Hui, Xiaochun Qin, Yuting Wu, Haihan Liu, Jing Gao, Xiang Li, Yali Xu, Yingshi Zhang
J. Cancer 2020; 11(24): 7091-7100. doi:10.7150/jca.49970
Abstract Full text PDF PubMed PMC

The role of Transfer RNA-Derived Small RNAs (tsRNAs) in Digestive System Tumors
Ben-gang Wang, Li-rong Yan, Qian Xu, Xin-ping Zhong
J. Cancer 2020; 11(24): 7237-7245. doi:10.7150/jca.46055
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Fibroblast growth factor receptor signaling as therapeutic targets in female reproductive system cancers
Dong-Li Zhu, Xiao-Mei Tuo, Yu Rong, Kun Zhang, Yan Guo
J. Cancer 2020; 11(24): 7264-7275. doi:10.7150/jca.44727
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image