Issue cover v11i15

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 11 (15); 2020

Research Papers

Survival Risk Prediction Models of Gliomas Based on IDH and 1p/19q
Han Zou, Chang Li, Siyi Wanggou, Xuejun Li
J. Cancer 2020; 11(15): 4297-4307. doi:10.7150/jca.43805
Abstract Full text PDF PubMed PMC

CDK12 promotes papillary thyroid cancer progression through regulating the c-myc/β-catenin pathway
Ning Bai, Fada Xia, Wenlong Wang, Yao Lei, Jiang Bo, Xinying Li
J. Cancer 2020; 11(15): 4308-4315. doi:10.7150/jca.42849
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Blood-based Genomic Profiling of Circulating Tumor DNA from Patients with Advanced Pancreatic Cancer and its Value to Guide Clinical Treatment
Hengchao Li, Yang Di, Ji Li, Yongjian Jiang, Hang He, Lie Yao, Jichun Gu, Jiajun Lu, Jia Song, Shiqing Chen, Shangli Cai, Chen Jin, Zhou Yuan, Deliang Fu
J. Cancer 2020; 11(15): 4316-4323. doi:10.7150/jca.43087
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Establishing a prediction model of infection during the intravesical instillation of bladder cancer: a multicenter retrospective study
Song Chen, Yun Yang, Ziyi Luo, Haiqing Deng, Tiancheng Peng, Zhongqiang Guo
J. Cancer 2020; 11(15): 4324-4331. doi:10.7150/jca.45055
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Association of variations in platinum resistance-related genes and prognosis in lung cancer patients
Yuan-Kang Zhou, Xiang-Ping Li, Ji-Ye Yin, Ting Zou, Zhan Wang, Ying Wang, Lei Cao, Juan Chen, Zhao-Qian Liu
J. Cancer 2020; 11(15): 4343-4351. doi:10.7150/jca.44410
Abstract Full text PDF PubMed PMC

DNA methylation profiling to predict overall survival risk in gastric cancer: development and validation of a nomogram to optimize clinical management
Xianxiong Ma, Hengyu Chen, Guobin Wang, Lei Li, Kaixiong Tao
J. Cancer 2020; 11(15): 4352-4365. doi:10.7150/jca.44436
Abstract Full text PDF PubMed PMC

A prognostic index model to individually predict clinical outcomes for colorectal cancer with synchronous bone metastasis
Xu Guan, Chen-xi Ma, Ji-chuan Quan, Zhi-xun Zhao, Hai-peng Chen, Peng Sun, Song Wang, Zhao Lu, Xiao-long Ma, Zheng Liu, Zheng Jiang, Xi-shan Wang
J. Cancer 2020; 11(15): 4366-4372. doi:10.7150/jca.40921
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Trisenox Disrupts MDM2-DAXX-HAUSP Complex and Induces Apoptosis in a Mouse Model of Acute Leukemia
Sanjay Kumar, Paul B. Tchounwou
J. Cancer 2020; 11(15): 4373-4383. doi:10.7150/jca.39996
Abstract Full text PDF PubMed PMC

IL-8 mediates a positive loop connecting increased neutrophil extracellular traps (NETs) and colorectal cancer liver metastasis
Luyu Yang, Lu Liu, Rui Zhang, Jun Hong, Yaping Wang, Jian Wang, Jieliang Zuo, Jubo Zhang, Jinhong Chen, Hankun Hao
J. Cancer 2020; 11(15): 4384-4396. doi:10.7150/jca.44215
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Loss of PDK4 expression promotes proliferation, tumorigenicity, motility and invasion of hepatocellular carcinoma cells
Yu-Juan Qin, Tao-Yan Lin, Xiao-Lin Lin, Yu Liu, Wen-Tao Zhao, Xiao-Yan Li, Mei Lian, Heng-Wei Chen, Yong-Long Li, Xiao-Ling Zhang, Dong Xiao, Jun-Shuang Jia, Yan Sun
J. Cancer 2020; 11(15): 4397-4405. doi:10.7150/jca.43459
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Interleukin 17A promotes gallbladder cancer invasiveness via ERK/NF-κB signal pathway mediated epithelial-to-mesenchymal transition
Kunlun Chen, Hongwei Tang, Pengfei Zhu, Jianwen Ye, Dong Liu, Yansong Pu, Lei Zhang, Wenlong Zhai
J. Cancer 2020; 11(15): 4406-4412. doi:10.7150/jca.40656
Abstract Full text PDF PubMed PMC

LPS and IL-8 activated umbilical cord blood-derived neutrophils inhibit the progression of ovarian cancer
Qi Liu, Weihong Yang, Ning Luo, Jie Liu, Yuliang Wu, Jinye Ding, Caixia Li, Zhongping Cheng
J. Cancer 2020; 11(15): 4413-4420. doi:10.7150/jca.41035
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Comparison of Treatment Modalities for Locally Advanced Gastric Cancer: A Propensity Score Matching Analysis
Jianglong Han, Zhihua Nie, Ping Li, Hongwei Shi, Shijie Wang, Qin Li, Rui Zhang, Yunfeng Qiao, Kejie Huang, Zhenming Fu
J. Cancer 2020; 11(15): 4421-4430. doi:10.7150/jca.41082
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Long non-coding RNA HOTAIR as a competitive endogenous RNA to sponge miR-206 to promote colorectal cancer progression by activating CCL2
Jia Shengnan, Xie Dafei, Jin Hua, Fan Sunfu, Wang Xiaowei, Xu Liang
J. Cancer 2020; 11(15): 4431-4441. doi:10.7150/jca.42308
Abstract Full text PDF PubMed PMC

High expression of PKM2 synergizes with PD-L1 in tumor cells and immune cells to predict worse survival in human lung adenocarcinoma
Long Long, Mengxi Chen, Yu Yuan, Alex Lau Ming, Wei Guo, Kaisong Wu, Honglei Chen
J. Cancer 2020; 11(15): 4442-4452. doi:10.7150/jca.42610
Abstract Full text PDF PubMed PMC

miR-223-5p targeting ERG inhibits prostate cancer cell proliferation and migration
Yongbao Wei, Junming Peng, Shuyun He, Haijian Huang, Le Lin, Qingguo Zhu, Liefu Ye, Tao Li, Xing Zhang, Yunliang Gao, Xiaochun Zheng
J. Cancer 2020; 11(15): 4453-4463. doi:10.7150/jca.44441
Abstract Full text PDF PubMed PMC

EGFR targeting enhances the efficiency of chemotherapy through inhibiting IRE1α-XBP1s pathway in colorectal cancer cells
Miaomiao Huo, Yahui Zhao, Xianghe Liu, Yang Gao, Die Zhang, Mengjiao Chang, Mei Liu, Ningzhi Xu, Hongxia Zhu
J. Cancer 2020; 11(15): 4464-4473. doi:10.7150/jca.44234
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Cytoplasm-localized SIRT1 downregulation attenuates apoptosis and cell cycle arrest in cisplatin-resistant lung cancer A549 cells
Hyeran Yu, Young Mee Kim, Moonjae Cho
J. Cancer 2020; 11(15): 4495-4509. doi:10.7150/jca.44383
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Prognostic gene expression signature revealed the involvement of mutational pathways in cancer genome
Hongde Liu, Huamei Li, Kun Luo, Amit Sharma, Xiao Sun
J. Cancer 2020; 11(15): 4510-4520. doi:10.7150/jca.40237
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Drug-eluting beads transarterial chemoembolization with CalliSpheres microspheres for treatment of unresectable intrahepatic cholangiocarcinoma
Tan-Yang Zhou, Guan-Hui Zhou, Yue-Lin Zhang, Chun-Hui Nie, Tong-Yin Zhu, Hong-Liang Wang, Sheng-Qun Chen, Bao-Quan Wang, Zi-Niu Yu, Li-Ming Wu, Shu-Sen Zheng, Jun-Hui Sun
J. Cancer 2020; 11(15): 4534-4541. doi:10.7150/jca.39410
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Circulating let-7f-5p improve risk prediction of prostate cancer in patients with benign prostatic hyperplasia
Yuqiu Ge, Qiangdong Wang, Wei Shao, You Zhao, Qianqian Shi, Qinbo Yuan, Li Cui
J. Cancer 2020; 11(15): 4542-4549. doi:10.7150/jca.45077
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Knockdown of the long noncoding RNA XIST suppresses glioma progression by upregulating miR-204-5p
Jun Shen, Jianhua Xiong, Xuefei Shao, Hao Cheng, Xinyun Fang, Yongkang Sun, Guangfu Di, Jie Mao, Xiaochun Jiang
J. Cancer 2020; 11(15): 4550-4559. doi:10.7150/jca.45676
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Efficacy and Safety of Thalidomide for Chemotherapy-induced Nausea and Vomiting
Nan Wang, Peng Xu, Yu Liu, Peng Zhao, Jian Ruan, Yi Zheng, Junpei Jin, Shuqian Wang, Jia Yao, Dong Xiang, Dai Zhang, Na Li, Huafeng Kang, Zhijun Dai
J. Cancer 2020; 11(15): 4560-4570. doi:10.7150/jca.45678
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Identification and validation of an alternative splicing-based prognostic signature for head and neck squamous cell carcinoma
Xinyuan Zhao, Shanshan Si, Xiaona Li, Wenjuan Sun, Li Cui
J. Cancer 2020; 11(15): 4571-4580. doi:10.7150/jca.44746
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Prognostic significance of Spinster homolog gene family in acute myeloid leukemia
Wenhui Huang, Tingting Qian, Zhiheng Cheng, Tiansheng Zeng, Chaozeng Si, Chaojun Liu, Cong Deng, Xu Ye, Yan Liu, Longzhen Cui, Lin Fu
J. Cancer 2020; 11(15): 4581-4588. doi:10.7150/jca.44766
Abstract Full text PDF PubMed PMC

A Novel Pre-treatment Model Predicting Risk of Developing Refractoriness to Transarterial Chemoembolization in Unresectable Hepatocellular Carcinoma
Keshu Hu, Shenxin Lu, Miao Li, Feng Zhang, Bei Tang, Jia Yuan, Yan Shan, Pengju Xu, Rongxin Chen, Zhenggang Ren, Xin Yin
J. Cancer 2020; 11(15): 4589-4596. doi:10.7150/jca.44847
Abstract Full text PDF PubMed PMC

The impact of pre-existed and SERM-induced non-alcoholic fatty liver disease on breast cancer survival: a meta-analysis
Changjun Wang, Yidong Zhou, Wei Huang, Ziyuan Chen, Hanjiang Zhu, Feng Mao, Yan Lin, Xiaohui Zhang, Songjie Shen, Ying Zhong, Xin Huang, Chang Chen, Qiang Sun
J. Cancer 2020; 11(15): 4597-4604. doi:10.7150/jca.44872
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Do Higher Radiation Doses with Concurrent Chemotherapy in the Definitive Treatment of Esophageal Cancer Improve Outcomes? A Meta-Analysis and Systematic Review
Linlin Xiao, Brian G. Czito, Qingsong Pang, Zhouguang Hui, Shaowu Jing, Baoen Shan, Jun Wang
J. Cancer 2020; 11(15): 4605-4613. doi:10.7150/jca.44447
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Overexpression of Platelet-Derived Growth Factor Receptor Α D842V Mutants Prevents Liver Regeneration and Chemically Induced Hepatocarcinogenesis via Inhibition of MET and EGFR
Zhao-Qing Du, Jian Dong, Mu-Xing Li, Jian-Fei Zhang, Jian-Bin Bi, Yi-Fan Ren, Li-Na Zhang, Rong-Qian Wu, Satdarshan P.S. Monga, Yi Lv, Xu-Feng Zhang, Hai-Chen Wang
J. Cancer 2020; 11(15): 4614-4624. doi:10.7150/jca.44492
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Prognostic Factors among Brain Metastases in Newly Diagnosed Ovary Cancer: A Large Real-world Study
Sujuan Xi, Zaiyi Li, Quan Guo, Wenjing Lin, Xiaokun Liang, Lin Ma
J. Cancer 2020; 11(15): 4625-4640. doi:10.7150/jca.44494
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Blood-based Markers in the Prognostic Prediction of Esophagogastric Junction Cancer
Can-Tong Liu, Chao-Qun Hong, Xu-Chun Huang, En-Min Li, Yi-Wei Xu, Yu-Hui Peng
J. Cancer 2020; 11(15): 4332-4342. doi:10.7150/jca.44545
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Angiogenesis in Breast Cancer Progression, Diagnosis, and Treatment
Chikezie O. Madu, Stephanie Wang, Chinua O. Madu, Yi Lu
J. Cancer 2020; 11(15): 4474-4494. doi:10.7150/jca.44313
Abstract Full text PDF PubMed PMC

The Power of Phytochemicals Combination in Cancer Chemoprevention
Balsam Rizeq, Ishita Gupta, Josephine Ilesanmi, Mohammed AlSafran, MD Mizanur Rahman, Allal Ouhtit
J. Cancer 2020; 11(15): 4521-4533. doi:10.7150/jca.34374
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image