Issue cover v10i25

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (25); 2019

Research Papers

Capecitabine plus Oxaliplatin as a Second-Line Therapy for Advanced Biliary Tract Cancers: A Multicenter, Open-Label, Phase II Trial
Seung Tae Kim, Sung Yong Oh, Jeeyun Lee, Jung Hun Kang, Hyun Woo Lee, Myung Ah Lee, Byeong Seok Sohn, Ji Hyong Hong, Young Suk Park, Joon Oh Park, Ho Yeong Lim
J. Cancer 2019; 10(25): 6185-6190. doi:10.7150/jca.37610
Full text PDF PubMed PMC

The clinicopathological characteristic associations of long non-coding RNA gene H19 polymorphisms with uterine cervical cancer
Ming-Chao Huang, Ying-Hsiang Chou, Huang-Pin Shen, Soo-Cheen Ng, Yueh‐Chun Lee, Yi-Hung Sun, Chun-Fang Hsu, Shun-Fa Yang, Po-Hui Wang
J. Cancer 2019; 10(25): 6191-6198. doi:10.7150/jca.36707
Full text PDF PubMed PMC

Mortalin stabilizes CD151-depedent tetraspanin-enriched microdomains and implicates in the progression of hepatocellular carcinoma
Li-Xin Liu, Jia-Cheng Lu, Hai-Ying Zeng, Jia-Bin Cai, Peng-Fei Zhang, Xiao-Jun Guo, Xiao-Yong Huang, Rui-Zhao Dong, Chi Zhang, Qiang Kang, Hao Zou, Xin-Yu Zhang, Lu Zhang, Xiao-Wen Zhang, Ai-Wu Ke, Guo-Ming Shi
J. Cancer 2019; 10(25): 6199-6206. doi:10.7150/jca.36301
Full text PDF PubMed PMC

p53/PCDH17/Beclin-1 Proteins as Prognostic Predictors for Urinary Bladder Cancer
Liuxi Chen, Ying Liu, Qi Zhang, Mingming Zhang, Xuemeng Han, Qiujie Li, Tian Xie, Qibiao Wu, Xinbing Sui
J. Cancer 2019; 10(25): 6207-6216. doi:10.7150/jca.37335
Full text PDF PubMed PMC

The role of hypofractionated radiotherapy for the definitive treatment of localized prostate cancer: early results of a randomized trial
Petros Alexidis, Dimitris Dragoumis, Sotirios Karatzoglou, Konstantinos Drevelegas, Ioannis Tzitzikas, Konstantinos Hatzimouratidis, Ioannis Chrisogonidis, Dimitris Giannakidis, Charilaos Koulouris, Athanasios Katsaounis, Nikolaos Michalopoulos, Haidong Huang, Qiang Li, Zoi Aidoini, Varbara Fyntanidou, Aikaterini Amaniti, Wolfgang Hohenforst-Schmidt, Elena Maragouli, Savvas Petanidis, Paul Zarogoulidis, Konstantinos Sapalidis, Christoforos Kosmidis, Konstantinos Romanidis, Panagoula Oinkonomou, Anastasios Vagionas, Iason Nikolaos-Katsios, Aris Ioannidis, Konstantina Boniou, Isaak Kesisoglou
J. Cancer 2019; 10(25): 6217-6224. doi:10.7150/jca.35510
Full text PDF PubMed PMC

Effects of Postoperative Radiotherapy in Early Breast Cancer Patients Older than 75 Years: A Propensity-Matched Analysis
Linghui Zhou, Pengtao Yang, Yi Zheng, Tian Tian, Cong Dai, Meng Wang, Shuai Lin, Yujiao Deng, Qian Hao, Zhen Zhai, Hongtao Li, Zhijun Dai
J. Cancer 2019; 10(25): 6225-6232. doi:10.7150/jca.35204
Full text PDF PubMed PMC

Efficacy and Safety of Intro-Arterial Chemotherapy Combined with Radiotherapy on Head and Neck Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis
Yan Huang, Li-Ling Wu, Ruo-Lan Xiang, Guang-Yan Yu
J. Cancer 2019; 10(25): 6233-6243. doi:10.7150/jca.36478
Full text PDF PubMed PMC

Cumulative Score Based on Preoperative Fibrinogen and Pre-albumin Could Predict Long-term Survival for Patients with Resectable Gastric Cancer
Zhi-jun Wu, Hui Xu, Rong Wang, Li-jia Bu, Jie Ning, Ji-qing Hao, Guo-ping Sun, Tai Ma
J. Cancer 2019; 10(25): 6244-6251. doi:10.7150/jca.35157
Full text PDF PubMed PMC

High expression of PDE4D correlates with poor prognosis and clinical progression in pancreaticductal adenocarcinoma
Fude Liu, Jieyi Ma, Kebing Wang, Zhi Li, Qingping Jiang, Hui Chen, Wen Li, Jintang Xia
J. Cancer 2019; 10(25): 6252-6260. doi:10.7150/jca.35443
Full text PDF PubMed PMC

GV1001 inhibits cell viability and induces apoptosis in castration-resistant prostate cancer cells through the AKT/NF-κB/VEGF pathway
Yong Hyun Park, Ae Ryang Jung, Ga Eun Kim, Mee Young Kim, Jae Woo Sung, Dongho Shin, Hyuk Jin Cho, U-Syn Ha, Sung-Hoo Hong, Sae Woong Kim, Ji Youl Lee
J. Cancer 2019; 10(25): 6269-6277. doi:10.7150/jca.34859
Full text PDF PubMed PMC

RUFY3 Predicts Poor Prognosis and Promotes Metastasis through Epithelial-mesenchymal Transition in Lung Adenocarcinoma
Wanfu Men, Wenya Li, Yu Li, Jungang Zhao, Xiaohan Qu, Peiwen Li, Shulei Gong
J. Cancer 2019; 10(25): 6278-6285. doi:10.7150/jca.35072
Full text PDF PubMed PMC

Galectin-1 Promotes Vasculogenic Mimicry in Gastric Cancer by Upregulating EMT Signaling
Xiaolan You, Qinghong Liu, Jian Wu, Yuanjie Wang, Jiawen Dai, Dehu Chen, Yan Zhou, Yanjun Lian
J. Cancer 2019; 10(25): 6286-6297. doi:10.7150/jca.33765
Full text PDF PubMed PMC

Genome-wide analysis to identify a novel microRNA signature that predicts survival in patients with stomach adenocarcinoma
Shan-Shan Luo, Xi-Wen Liao, Xiao-Dong Zhu
J. Cancer 2019; 10(25): 6298-6313. doi:10.7150/jca.33250
Full text PDF PubMed PMC

Natural History of Pediatric Low-Grade Glioma Disease - First Multi-State Model Analysis
Anna-Maria Goebel, Astrid K. Gnekow, Daniela Kandels, Olaf Witt, Rene Schmidt, Pablo Hernáiz Driever
J. Cancer 2019; 10(25): 6314-6326. doi:10.7150/jca.33463
Full text PDF PubMed PMC

Downregulation of RAI14 inhibits the proliferation and invasion of breast cancer cells
Ming Gu, Wenhui Zheng, Mingdi Zhang, Xiaoshen Dong, Yan Zhao, Shuo Wang, Haiyang Jiang, Lu Liu, Xinyu Zheng
J. Cancer 2019; 10(25): 6341-6348. doi:10.7150/jca.34910
Full text PDF PubMed PMC

Impact of tumour size on metastasis and survival in patients with pancreatic neuroendocrine tumours (PNETs): A population based study
Yangyang Liu, Shufang Ye, Yabi Zhu, Xingkang He, Jie Pan, Shujie Chen, Bin Ye, Liangjing Wang
J. Cancer 2019; 10(25): 6349-6357. doi:10.7150/jca.27779
Full text PDF PubMed PMC

H19 gene polymorphisms and neuroblastoma susceptibility in Chinese children: a six-center case-control study
Yong Li, Zhen-Jian Zhuo, Haiyan Zhou, Jiabin Liu, Jiao Zhang, Jiwen Cheng, Haixia Zhou, Suhong Li, Ming Li, Jun He, Zhenghui Xiao, Jing He, Yaling Xiao
J. Cancer 2019; 10(25): 6358-6363. doi:10.7150/jca.37564
Full text PDF PubMed PMC

MTBHsp70-exFPR1-pulsed Dendritic Cells Enhance the Immune Response against Cervical Cancer
Guangming Cao, Ran Cui, Chongdong Liu, Guyu Zhang, Zhenyu Zhang
J. Cancer 2019; 10(25): 6364-6373. doi:10.7150/jca.29779
Full text PDF PubMed PMC

CLEC4M is associated with poor prognosis and promotes cisplatin resistance in NSCLC patients
Li-Ming Tan, Xi Li, Cheng-Feng Qiu, Tao Zhu, Cheng-Ping Hu, Ji-Ye Yin, Wei Zhang, Hong-Hao Zhou, Zhao-Qian Liu
J. Cancer 2019; 10(25): 6374-6383. doi:10.7150/jca.30139
Full text PDF PubMed PMC

The screening of pivotal gene expression signatures and biomarkers in renal carcinoma
Hailong Ruan, Sen Li, Junwei Tong, Qi Cao, Zhengshuai Song, Keshan Wang, Yu huang, Lin Bao, Xuanyu Chen, Hongmei Yang, Ke Chen, Xiaoping Zhang
J. Cancer 2019; 10(25): 6384-6394. doi:10.7150/jca.30656
Full text PDF PubMed PMC

Interplay of PKD3 with SREBP1 Promotes Cell Growth via Upregulating Lipogenesis in Prostate Cancer Cells
Ling Li, Liang Hua, Huihui Fan, Yu He, Wanfu Xu, Lin Zhang, Jie Yang, Fan Deng, Fangyin Zeng
J. Cancer 2019; 10(25): 6395-6404. doi:10.7150/jca.31254
Full text PDF PubMed PMC

Up-regulation of LINC00467 promotes the tumourigenesis in colorectal cancer
Xiaoyun He, Shen Li, Bingbing Yu, Gaoyan Kuang, Yongrong Wu, Meili Zhang, Yuxiang He, Chunlin Ou, Pengfei Cao
J. Cancer 2019; 10(25): 6405-6413. doi:10.7150/jca.32216
Full text PDF PubMed PMC

Long Intergenic Noncoding RNA 00261 Acts as a Tumor Suppressor in Non-Small Cell Lung Cancer via Regulating miR-105/FHL1 Axis
Zhiqiang Wang, Jiru Zhang, Bo Yang, Runsheng Li, Linfang Jin, Zhenjun Wang, Haifeng Yu, Chuanxin Liu, Yong Mao, Qingjun You
J. Cancer 2019; 10(25): 6414-6421. doi:10.7150/jca.32251
Full text PDF PubMed PMC

Double-edged role of radiotherapy in patients with pulmonary large-cell neuroendocrine carcinoma
Yuanzhu Jiang, Cong Lei, Xufeng Zhang, Yangang Cui, Keying Che, Hongchang Shen
J. Cancer 2019; 10(25): 6422-6430. doi:10.7150/jca.32446
Full text PDF PubMed PMC

Liensinine inhibited gastric cancer cell growth through ROS generation and the PI3K/AKT pathway
Jia-hua Yang, Kun Yu, Xian-ke Si, Sen Li, Yi-jun Cao, Wei Li, Ji-xun Zhang
J. Cancer 2019; 10(25): 6431-6438. doi:10.7150/jca.32691
Full text PDF PubMed PMC

Jiedu Sangen Decoction Reverses Epithelial-to-mesenchymal Transition and Inhibits Invasion and Metastasis of Colon Cancer via AKT/GSK-3β Signaling Pathway
Li Yuan, Kai Zhang, Meng-Meng Zhou, Harpreet S. Wasan, Fang-Fang Tao, Qing-Ying Yan, Guan Feng, Yin-Shan Tang, Min-He Shen, Sheng-Lin Ma, Shan-Ming Ruan
J. Cancer 2019; 10(25): 6439-6456. doi:10.7150/jca.32873
Full text PDF PubMed PMC

Association between gene methylation and HBV infection in hepatocellular carcinoma: A meta-analysis
Cheng Zhang, Changxin Huang, Xinbing Sui, Xueqing Zhong, Wenjun Yang, Xiangrong Hu, Yongqiang Li
J. Cancer 2019; 10(25): 6457-6465. doi:10.7150/jca.33005
Full text PDF PubMed PMC

Establishment and characterization of novel human primary endometrial cancer cell line (ZJB-ENC1) and its genomic characteristic
Xiaozhen Liu, Zhuozhuo Ren, Yu Xu, Wei Sun, Yongfeng Li, Xinmiao Rui, Dafei Xie, Xuli Meng, Zhiguo Zheng
J. Cancer 2019; 10(25): 6466-6474. doi:10.7150/jca.33013
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Immune-Checkpoint Inhibitors as the First Line Treatment of Advanced Non-Small Cell Lung Cancer: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials
Yuqiao Chen, Yuan Zhou, Lu Tang, Xiong Peng, Hong Jiang, Guo Wang, Wei Zhuang
J. Cancer 2019; 10(25): 6261-6268. doi:10.7150/jca.34677
Full text PDF PubMed PMC

Molecular Mechanisms and Anticancer Therapeutic Strategies in Vasculogenic Mimicry
Xue Zhang, Jigang Zhang, Heming Zhou, Guorong Fan, Qin Li
J. Cancer 2019; 10(25): 6327-6340. doi:10.7150/jca.34171
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image