Issue cover v10i26

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (26); 2019

Research Papers

LOX inhibition downregulates MMP-2 and MMP-9 in gastric cancer tissues and cells
Lei Zhao, Haiya Niu, Yutao Liu, Lei Wang, Ning Zhang, Gaiqiang Zhang, Rongqing Liu, Mei Han
J. Cancer 2019; 10(26): 6481-6490. doi:10.7150/jca.33223
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Research on Current Curative Expenditure among Lung Cancer Patients Based on the “System of Health Accounts 2011”: Insights into Influencing Factors
Shuang Zang, Huan Zhan, Liangrong Zhou, Xin Wang
J. Cancer 2019; 10(26): 6491-6501. doi:10.7150/jca.34891
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Knockdown of long non-coding RNA PCAT-1 inhibits myeloma cell growth and drug resistance via p38 and JNK MAPK pathways
Xianjuan Shen, Pei Shen, Qian Yang, Qingqing Yin, Feng Wang, Hui Cong, Xudong Wang, Shaoqing Ju
J. Cancer 2019; 10(26): 6502-6510. doi:10.7150/jca.35098
Abstract Full text PDF PubMed PMC

IL-6 Promotes Cancer Stemness and Oncogenicity in U2OS and MG-63 Osteosarcoma Cells by Upregulating the OPN-STAT3 Pathway
Chuan Zhang, Kun Ma, Wu-Yin Li
J. Cancer 2019; 10(26): 6511-6525. doi:10.7150/jca.29931
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Bioinformatics analysis of differentially expressed genes in hepatocellular carcinoma cells exposed to Swertiamarin
Haoran Tang, Yang Ke, Zongfang Ren, Xuefen Lei, Shufeng Xiao, Tianhao Bao, Zhitian Shi, Renchao Zou, Tiangen Wu, Jian Zhou, Chang-An Geng, Lin Wang, Jijun Chen
J. Cancer 2019; 10(26): 6526-6534. doi:10.7150/jca.33666
Abstract Full text PDF PubMed PMC

A new prediction model for prognosis of patients with intermediate-stage HCC after conventional transarterial chemoembolization: an internally validated study
Rong-Xin Chen, Yu-Hong Gan, Ning-Ling Ge, Yi Chen, Min Ma, Bo-Heng Zhang, Yan-Hong Wang, Sheng-Long Ye, Jian-Feng Luo, Zheng-Gang Ren
J. Cancer 2019; 10(26): 6535-6542. doi:10.7150/jca.34064
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Synergistic inhibition of lung cancer cells by EGCG and NF-κB inhibitor BAY11-7082
Lingyu Zhang, Jing Xie, Ruihuan Gan, Zhangwei Wu, Huatian Luo, Xingyong Chen, Youguang Lu, Lixian Wu, Dali Zheng
J. Cancer 2019; 10(26): 6543-6556. doi:10.7150/jca.34285
Abstract Full text PDF PubMed PMC

The synergic inhibitory effects of dark tea (Camellia sinensis) extract and p38 inhibition on the growth of pancreatic cancer cells
Ke Zheng, Qin Zhao, Qing Chen, Weiqun Xiao, Yuedeng Jiang, Yuhui Jiang
J. Cancer 2019; 10(26): 6557-6569. doi:10.7150/jca.34637
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Up-regulation of EMT-related gene VCAN by NPM1 mutant-driven TGF-β/cPML signalling promotes leukemia cell invasion
Liyuan Yang, Lu Wang, Zailin Yang, Hongjun Jin, Qin Zou, Qian Zhan, Yuting Tang, Yao Tao, Li Lei, Yipei Jing, Xueke Jiang, Ling Zhang
J. Cancer 2019; 10(26): 6570-6583. doi:10.7150/jca.30223
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Prognostic value of ABO blood group in a Chinese population in Northwest China region with curatively resected rectal cancer
Jiangpeng Wei, Ying Zhang, Jianyong Zheng, Xiangying Feng, Xiaomin Wang, Kunli Du, Weizhong Wang, Guosheng Wu, Qingchuan Zhao, Daiming Fan, Xiaohua Li
J. Cancer 2019; 10(26): 6584-6593. doi:10.7150/jca.32407
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Accuracy of Magnetic Resonance Imaging in Staging Rectal Cancer with Multidisciplinary Team: A Single-Center Experience
Linzhen Yu, Liuhong Wang, Yinuo Tan, Hanguang Hu, Li Shen, Shu Zheng, Kefeng Ding, Suzhan Zhang, Ying Yuan
J. Cancer 2019; 10(26): 6594-6598. doi:10.7150/jca.32685
Abstract Full text PDF PubMed PMC

The mRNA Expression Signature and Prognostic Analysis of Multiple Fatty Acid Metabolic Enzymes in Clear Cell Renal Cell Carcinoma
Zuohui Zhao, Yueran Liu, Qiang Liu, Fei Wu, Xiaoli Liu, Hongyi Qu, Yijiao Yuan, Juntao Ge, Yue Xu, Hao Wang
J. Cancer 2019; 10(26): 6599-6607. doi:10.7150/jca.33024
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Significant prognostic values of differentially expressed-aberrantly methylated hub genes in breast cancer
Lina Qi, Biting Zhou, Jiani Chen, Wangxiong Hu, Rui Bai, Chenyang Ye, Xingyue Weng, Shu Zheng
J. Cancer 2019; 10(26): 6618-6634. doi:10.7150/jca.33433
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Integrin β4 promotes invasion and anoikis resistance of papillary thyroid carcinoma and is consistently overexpressed in lymphovascular tumor thrombus
Jian Li, Minghua Luo, Huiting Ou, Xiaoling Liu, Xueling Kang, Weihua Yin
J. Cancer 2019; 10(26): 6635-6648. doi:10.7150/jca.36125
Abstract Full text PDF PubMed PMC

LncRNA MALAT1 acts as a miR-125a-3p sponge to regulate FOXM1 expression and promote hepatocellular carcinoma progression
Shihai Liu, Jing Qiu, Guifang He, Ye Liang, Liping Wang, Changchang Liu, Huazheng Pan
J. Cancer 2019; 10(26): 6649-6659. doi:10.7150/jca.29213
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Radiographic Features of Metastatic Brain Tumors from ALK-rearranged Non-small Cell Lung Cancer: Implications for Optimal Treatment Modalities
Li Chu, Jianjiao Ni, Xi Yang, Tong Tong, Jialei Wang, Fang Yin, Ruimin Li, Yida Li, Liqing Zou, Yuan Li, Congying Xie, Guodong Li, Zhengfei Zhu
J. Cancer 2019; 10(26): 6660-6665. doi:10.7150/jca.30091
Abstract Full text PDF PubMed PMC

The Effects and Mechanisms by which Saikosaponin-D Enhances the Sensitivity of Human Non-small Cell Lung Cancer Cells to Gefitinib
Jian-cai Tang, Feng Long, Jia Zhao, Jia Hang, Yong-gang Ren, Jian-ye Chen, Bo Mu
J. Cancer 2019; 10(26): 6666-6672. doi:10.7150/jca.30361
Abstract Full text PDF PubMed PMC

A Systematic Inflammation-based Model in Advanced Pancreatic Ductal Adenocarcinoma
Li-Xia Wu, Xiao-Yong Wang, Ke-Qun Xu, Yu-Li Lin, Wen-Yu Zhu, Long Han, Yue-Ting Shao, Han-Yu Zhou, Hua Jiang, Jun-Jie Hang, Xu-Guang Yang
J. Cancer 2019; 10(26): 6673-6680. doi:10.7150/jca.30561
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Exosomal miR-17-5p promotes angiogenesis in nasopharyngeal carcinoma via targeting BAMBI
Bingyue Duan, Si Shi, Huijun Yue, Bo You, Ying Shan, Ziyu Zhu, Lili Bao, Yiwen You
J. Cancer 2019; 10(26): 6681-6692. doi:10.7150/jca.30757
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Combination of PD-L1 expression and NLR as prognostic marker in patients with surgically resected non-small cell lung cancer
Xinyue Wang, Lianjing Cao, Shouying Li, Fan Wang, Dingzhi Huang, Richeng Jiang
J. Cancer 2019; 10(26): 6703-6710. doi:10.7150/jca.34469
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Plasmacytoid Dendritic Cells and ICOS+ Regulatory T Cells Predict Poor Prognosis in Gastric Cancer: A Pilot Study
Xiaosun Liu, Hang Yu, Chongxian Yan, Ying Mei, Caizhao Lin, Yanyun Hong, Xianke Lin, Qing Zhang, Jiren Yu
J. Cancer 2019; 10(26): 6711-6715. doi:10.7150/jca.34826
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Metastasis-associated protein 2 regulates human hepatocellular carcinoma metastasis progression through modulating p38MAPK/MMP2 pathways
Wen-Hung Hsu, Hui-Ling Chiou, Chia-Liang Lin, Shao-Hsuan Kao, Hsiang-Lin Lee, Chung-Jung Liu, Yi-Hsien Hsieh
J. Cancer 2019; 10(26): 6716-6725. doi:10.7150/jca.35626
Abstract Full text PDF PubMed PMC

LAT, HOXD3 and NFE2L3 identified as novel DNA methylation-driven genes and prognostic markers in human clear cell renal cell carcinoma by integrative bioinformatics approaches
Jie Wang, Hu Zhao, Huiyue Dong, Ling Zhu, Shuiliang Wang, Ping Wang, Qun Ren, Hehuan Zhu, Junqiu Chen, Zhijie Lin, Yuanhang Cheng, Benjiang Qian, Yi Zhang, Ruxue Jia, Weizheng Wu, Jun Lu, Jianming Tan
J. Cancer 2019; 10(26): 6726-6737. doi:10.7150/jca.35641
Abstract Full text PDF PubMed PMC

KIAA1211 plays an oncogenic role in human non-small cell lung cancer
Zhengcheng Liu, Hui Cao, Ye Shi, Rusong Yang
J. Cancer 2019; 10(26): 6747-6753. doi:10.7150/jca.35951
Abstract Full text PDF PubMed PMC

The ABO Blood Group is an Independent Prognostic Factor in Patients with Ovarian Cancer
Qian Song, Jun-zhou Wu, Sheng Wang, Zhong-bo Chen
J. Cancer 2019; 10(26): 6754-6760. doi:10.7150/jca.36236
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Identification of Cancer-Specific Methylation of Gene Combination for the Diagnosis of Bladder Cancer
Ning Zhang, Siteng Chen, Lingfeng Wu, Yishuo Wu, Guangliang Jiang, Jialiang Shao, Lixin Chen, Jishan Sun, Rong Na, Xiang Wang, Jianfeng Xu
J. Cancer 2019; 10(26): 6761-6766. doi:10.7150/jca.28192
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Hypoglycemia as a Symptom of Neoplastic Disease, with a focus on Insulin-like Growth Factors Producing Tumors
Jan Schovanek, Lubica Cibickova, Filip Ctvrtlik, Zbynek Tudos, David Karasek, Maurizio Iacobone, Zdenek Frysak
J. Cancer 2019; 10(26): 6475-6480. doi:10.7150/jca.30472
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Latest Overview of the Cyclin-Dependent Kinases 4/6 Inhibitors in Breast Cancer: The Past, the Present and the Future
Xiu Chen, Di Xu, Xingjiang Li, Jian Zhang, Weilin Xu, Junchen Hou, Wei Zhang, Jinhai Tang
J. Cancer 2019; 10(26): 6608-6617. doi:10.7150/jca.33079
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Recent Progress in Characterizing Long Noncoding RNAs in Cancer Drug Resistance
Wenyuan Zhao, Bin Shan, Dan He, Yuanda Cheng, Bin Li, Chunfang Zhang, Chaojun Duan
J. Cancer 2019; 10(26): 6693-6702. doi:10.7150/jca.30877
Abstract Full text PDF PubMed PMC

The emerging role of long non-coding RNAs in tumor-associated macrophages
Dafei Han, Yilong Fang, Yawei Guo, Wenming Hong, Jiajie Tu, Wei Wei
J. Cancer 2019; 10(26): 6738-6746. doi:10.7150/jca.35770
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image