Issue cover v10i27

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (27); 2019

Research Papers

Fenretinide-induced Apoptosis of Acute Myeloid Leukemia Cells via NR4A1 Translocation into Mitochondria and Bcl-2 Transformation
Jie Xiong, Xingyi Kuang, Tingting Lu, Xu Liu, Bingqing Cheng, Weili Wang, Danna Wei, Xinyao Li, Zhaoyuan Zhang, Qin Fang, Depei Wu, Jishi Wang
J. Cancer 2019; 10(27): 6767-6778. doi:10.7150/jca.32167
Full text PDF PubMed PMC

Three novel hub genes and their clinical significance in clear cell renal cell carcinoma
He Xiao, Ping Chen, Guang Zeng, Deqiang Xu, Xinghuan Wang, Xinhua Zhang
J. Cancer 2019; 10(27): 6779-6791. doi:10.7150/jca.35223
Full text PDF PubMed PMC

Multigene panel predicting survival of patients with colon cancer
Hao-Dong Li, Chen Liang
J. Cancer 2019; 10(27): 6792-6800. doi:10.7150/jca.35902
Full text PDF PubMed PMC

A Competing Nomogram to Predict Survival Outcomes in Invasive Micropapillary Breast Cancer
Dan Li, Chenhan Zhong, Yi Cheng, Ning Zhu, Yinuo Tan, Lizhen Zhu, Dong Xu, Ying Yuan
J. Cancer 2019; 10(27): 6801-6812. doi:10.7150/jca.27955
Full text PDF PubMed PMC

Systematic Identification of Multi Omics-based Biomarkers in KEAP1 Mutated TCGA Lung Adenocarcinoma
Akhileshwar Namani, Zhaohong Zheng, Xiu Jun Wang, Xiuwen Tang
J. Cancer 2019; 10(27): 6813-6821. doi:10.7150/jca.35489
Full text PDF PubMed PMC

CHCHD2 promotes hepatocellular carcinoma and indicates poor prognosis of hepatocellular carcinoma patients
Yang Yao, Jie Su, Lei Zhao, Rong Li, Kaige Liu, Shengyu Wang
J. Cancer 2019; 10(27): 6822-6828. doi:10.7150/jca.31158
Full text PDF PubMed PMC

Triglyceride-to-high density lipoprotein cholesterol ratio predicts clinical outcomes in patients with gastric cancer
Huiling Sun, Xiaoqin Huang, Zemu Wang, Guoxing Zhang, Yanping Mei, Yishan Wang, Zhenlin Nie, Shukui Wang
J. Cancer 2019; 10(27): 6829-6836. doi:10.7150/jca.35939
Full text PDF PubMed PMC

RCC2 promotes breast cancer progression through regulation of Wnt signaling and inducing EMT
Zhen Chen, Wenjing Wu, Yongsheng Huang, Limin Xie, Yu Li, Hengxing Chen, Wenjia Li, Dong Yin, Kaishun Hu
J. Cancer 2019; 10(27): 6837-6847. doi:10.7150/jca.36430
Full text PDF PubMed PMC

Glasgow PrognosticScore as a Predictor of BevacizumabEfficacy in the First-line Treatment with Metastatic Colorectal Cancer
Yuanyuan Huang, Weiyu Li, Qi Quan, Bei Zhang, Qiong Yang
J. Cancer 2019; 10(27): 6858-6864. doi:10.7150/jca.31182
Full text PDF PubMed PMC

Treatment Patterns and Survival among Patients with Metastatic Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Tumours in Sweden - a Population-based Register-linkage and Medical Chart Review Study
Eva Lesén, Daniel Granfeldt, Anthony Berthon, Jérôme Dinet, Aude Houchard, Peter Myrenfors, Åse Björstad, Ingela Björholt, Anna-Karin Elf, Viktor Johanson
J. Cancer 2019; 10(27): 6876-6887. doi:10.7150/jca.32381
Full text PDF PubMed PMC

The Prognostic Significance of Pure Ground Glass Opacities in Lung Cancer Computed Tomographic Images
Cuicui Huang, Chao Wang, Yadong Wang, Jichang Liu, Fenglong Bie, Yu Wang, Jiajun Du
J. Cancer 2019; 10(27): 6888-6895. doi:10.7150/jca.33132
Full text PDF PubMed PMC

Role of Adjuvant Chemotherapy in Advanced Stage Upper Urinary Tract Urothelial Carcinoma after Radical Nephroureterectomy: Competing Risk Analysis after Propensity Score-Matching
Minyong Kang, Heejin Yoo, Kyunga Kim, Si Hyun Sung, Hwang Gyun Jeon, Se Hoon Park, Seong Il Seo, Seong Soo Jeon, Hyun Moo Lee, Han Yong Choi, Byong Chang Jeong
J. Cancer 2019; 10(27): 6896-6902. doi:10.7150/jca.34103
Full text PDF PubMed PMC

HPV 16 E6/E7 up-regulate the expression of both HIF-1α and GLUT1 by inhibition of RRAD and activation of NF-κB in lung cancer cells
Na-Jin Gu, Ming-Zhe Wu, Ling He, Xu-Bo Wang, Shiyu Wang, Xue-Shan Qiu, En-Hua Wang, Guang-Ping Wu
J. Cancer 2019; 10(27): 6903-6909. doi:10.7150/jca.37070
Full text PDF PubMed PMC

High serum CCL18 predicts a poor prognosis in patients with laryngeal squamous cell carcinoma
Juncheng Wang, Yuexiang Qin, Gangcai Zhu, Donghai Huang, Ming Wei, Guo Li, Li She, Diekuo Zhang, Gang Wang, Xiyu Chen, Zhe Shen, Yuanzheng Qiu, Yunyun Wang, Haolei Tan, Pingqing Tan, Jie Chen, Xin Zhang, Yong Liu
J. Cancer 2019; 10(27): 6910-6914. doi:10.7150/jca.37515
Full text PDF PubMed PMC

E-cigarette aerosols induce unfolded protein response in normal human oral keratinocytes
Eoon Hye Ji, Naseim Elzakra, Wei Chen, Li Cui, Eon S Lee, Bingbing Sun, Diana Messadi, Tian Xia, Yifang Zhu, Shen Hu
J. Cancer 2019; 10(27): 6915-6924. doi:10.7150/jca.31319
Full text PDF PubMed PMC

PNCK depletion inhibits proliferation and induces apoptosis of human nasopharyngeal carcinoma cells in vitro and in vivo
Yuanji Xu, Jiling Wang, Shaoli Cai, Guanghao Chen, Nanyang Xiao, Yajuan Fu, Qi Chen, Sufang Qiu
J. Cancer 2019; 10(27): 6925-6932. doi:10.7150/jca.33698
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

A perspective profile of ADCY1 in cAMP signaling with drug-resistance in lung cancer
Ting Zou, Junyan Liu, Li She, Juan Chen, Tao Zhu, Jiye Yin, Xi Li, Xiangping Li, Honghao Zhou, Zhaoqian Liu
J. Cancer 2019; 10(27): 6848-6857. doi:10.7150/jca.36614
Full text PDF PubMed PMC

Research progress on the relationship between lung cancer drug-resistance and microRNAs
Xuan Ma, Ai-Ling Liang, Yong-Jun Liu
J. Cancer 2019; 10(27): 6865-6875. doi:10.7150/jca.31952
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image