Issue cover v10i13

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (13); 2019

Research Papers

Ophiopogonin-B Suppresses Epithelial-mesenchymal Transition in Human Lung Adenocarcinoma Cells via the Linc00668/miR-432-5p/EMT Axis
Cheng Hu, Rilei Jiang, Ziyu Cheng, Yueyang Lu, Ling Gu, Hongxiao Li, Liqiu Li, Qian Gao, Meijuan Chen, Xu Zhang
J. Cancer 2019; 10(13): 2849-2856. doi:10.7150/jca.31338
Full text PDF PubMed PMC

Resection vs Ablation for Multifocal Hepatocellular Carcinomas meeting the Barcelona-Clinic Liver Cancer A Classification: A Propensity Score Matching Study
Wenwu Liu, Zhiwen Yang, Ruhai Zou, Jiliang Qiu, Jingxian Shen, Yadi Liao, Chenwei Wang, Yuanping Zhang, Yongjin Wang, Yichuan Yuan, Kai Li, Dinglan Zuo, Wei He, Yun Zheng, Binkui Li, Yunfei Yuan
J. Cancer 2019; 10(13): 2857-2867. doi:10.7150/jca.31246
Full text PDF PubMed PMC

Safety and outcomes of volumetric modulated arc therapy in the treatment of patients with inoperable lung cancer
Xiance Jin, Baochai Lin, Didi Chen, Lili Li, Ce Han, Yongqiang Zhou, Xiaomin Zheng, Changfei Gong, Mengfeng Chen, Congying Xie
J. Cancer 2019; 10(13): 2868-2873. doi:10.7150/jca.31260
Full text PDF PubMed PMC

CDC25A Facilitates Chemo-resistance in Ovarian Cancer Multicellular Spheroids by Promoting E-cadherin Expression and Arresting Cell Cycles
Yiting Sun, Song Li, Lu Yang, Di Zhang, Zeyi Zhao, Jing Gao, Lian Liu
J. Cancer 2019; 10(13): 2874-2884. doi:10.7150/jca.31329
Full text PDF PubMed PMC

Exosomes from Macrophages Exposed to Apoptotic Breast Cancer Cells Promote Breast Cancer Proliferation and Metastasis
Xiuyan Yu, Qun Zhang, Xuehui Zhang, Qing Han, Hui Li, Yiqing Mao, Xi Wang, Hongyan Guo, David M. Irwin, Gang Niu, Huanran Tan
J. Cancer 2019; 10(13): 2892-2906. doi:10.7150/jca.31241
Full text PDF PubMed PMC

Association of EGFR mutations and HMGB1 genetic polymorphisms in lung adenocarcinoma patients
Yi-Liang Wu, Ming-Hsien Chien, Ying-Erh Chou, Jer-Hwa Chang, Tu-Chen Liu, Thomas Chang-Yao Tsao, Ming-Chih Chou, Shun-Fa Yang
J. Cancer 2019; 10(13): 2907-2914. doi:10.7150/jca.31125
Full text PDF PubMed PMC

Glutathione S-transferases genes variants and chemotherapy efficacy in gastrointestinal cancer patients: a meta-analysis based on 50 pharmacogenetic studies
Yuesheng Sun, Jianghua Pan, Xiaochun Tong, Ende Chen, Wangxin Yan, Mengpei Wu, Qiang Qu, Jian Qu
J. Cancer 2019; 10(13): 2915-2926. doi:10.7150/jca.31130
Full text PDF PubMed PMC

Development and validation of lncRNAs-based nomogram for prediction of biochemical recurrence in prostate cancer by bioinformatics analysis
Ning Shao, Hong Tang, Yuanyuan Qu, Fangning Wan, Dingwei Ye
J. Cancer 2019; 10(13): 2927-2934. doi:10.7150/jca.31132
Full text PDF PubMed PMC

Correlations between angiopoietin-2 gene polymorphisms and lung cancer progression in a Chinese Han population
Weiwei Hu, Chih-Hsin Tang, Hsien-Te Chen, Jin Zhao, Lulu Jin, Le Kang, Yueming Wu, Pengqing Ying, Chao-Qun Wang, Chen-Ming Su
J. Cancer 2019; 10(13): 2935-2941. doi:10.7150/jca.31134
Full text PDF PubMed PMC

Sorting Nexin 5 Controls Head and Neck Squamous Cell Carcinoma Progression by Modulating FBW7
Jinyang Cai, Ming Sun, Bin Hu, Brad Windle, Xin Ge, Guoping Li, Yue Sun
J. Cancer 2019; 10(13): 2942-2952. doi:10.7150/jca.31055
Full text PDF PubMed PMC

Three Biomarkers Predict Gastric Cancer Patients' Susceptibility To Fluorouracil-based Chemotherapy
Jiaomeng Pan, Qingqiang Dai, Zhen Xiang, Bingya Liu, Chen Li
J. Cancer 2019; 10(13): 2953-2960. doi:10.7150/jca.31120
Full text PDF PubMed PMC

Knockdown of linc01023 restrains glioma proliferation, migration and invasion by regulating IGF-1R/AKT pathway
Mingjun Yu, Shijia Yu, Wei Gong, Duo Chen, Junhong Guan, Yunhui Liu
J. Cancer 2019; 10(13): 2961-2968. doi:10.7150/jca.31004
Full text PDF PubMed PMC

Toll-like receptor 6 expression, sequence variants, and their association with colorectal cancer risk
Abdelhabib Semlali, Mikhlid Almutairi, Akbar Ali Khan Pathan, Arezki Azzi, Narasimha Reddy Parine, Abdullah AlAmri, Maha Arafah, Abdulrahman M Aljebreen, Othman alharbi, Majid A Almadi, Nahla Ali Azzam, Mohammad Alanazi, Mahmoud Rouabhia
J. Cancer 2019; 10(13): 2969-2981. doi:10.7150/jca.31011
Full text PDF PubMed PMC

A Retrospective Clinicopathological Study of Osteosarcoma Patients with Metachronous Metastatic Relapse
Junjie Bao, Jingya Zeng, Chunyu Song, Hongwei Yu, Qingyu Shi, Wei Mai, Guofan Qu
J. Cancer 2019; 10(13): 2982-2990. doi:10.7150/jca.30750
Full text PDF PubMed PMC

Liver Metastases in Newly Diagnosed Gastric Cancer: A Population-Based Study from SEER
Zepang Sun, Huan Zheng, Jiang Yu, Weicai Huang, Tuanjie Li, Hao Chen, Yanfeng Hu, Mingli Zhao, Hao Liu, Yuming Jiang, Guoxin Li
J. Cancer 2019; 10(13): 2991-3005. doi:10.7150/jca.30821
Full text PDF PubMed PMC

Serum Prealbumin is Negatively Associated with Survival in Hepatocellular Carcinoma Patients after Hepatic Resection
Ying-Yang Liao, Chun-Lan Teng, Ning-Fu Peng, Rong-Rong Jia, Jing Cui, Kang Chen, Liang Ma, Bang-De Xiang, Jian-Hong Zhong, Le-Qun Li
J. Cancer 2019; 10(13): 3006-3011. doi:10.7150/jca.30903
Full text PDF PubMed PMC

Triptolide sensitizes cisplatin-resistant human epithelial ovarian cancer by inhibiting the phosphorylation of AKT
Genhua Huang, Hui Hu, Yao Zhang, Yinfang Zhu, Junli Liu, Buzhen Tan, Tingtao Chen
J. Cancer 2019; 10(13): 3012-3020. doi:10.7150/jca.30669
Full text PDF PubMed PMC

Estradiol and Progesterone Induced Differentiation and Increased Stemness Gene Expression of Human Fallopian Tube Epithelial Cells
Yu-Hsun Chang, Dah-Ching Ding, Tang-Yuan Chu
J. Cancer 2019; 10(13): 3028-3036. doi:10.7150/jca.30588
Full text PDF PubMed PMC

Incidence of metastatic disease and survival among patients with newly diagnosed primary CNS tumors in the United States from 2004-2013
Hao Lian, Craig Daniels, Yi-Peng Han, Qi-Feng Li, Yang Zhao, Bao-Cheng Wang, Chang-Bin Zhu, Wei-Wei Mao, Michael D. Taylor, Jie Ma
J. Cancer 2019; 10(13): 3037-3045. doi:10.7150/jca.30624
Full text PDF PubMed PMC

Expression of WDR79 is associated with TP53 mutation and poor prognosis in surgically resected non-small cell lung cancer
Jinwu Peng, Yuting Zhan, Juan Feng, Songqing Fan, Hongjing Zang
J. Cancer 2019; 10(13): 3046-3053. doi:10.7150/jca.30587
Full text PDF PubMed PMC

Carcinoma of the lower female genital tract in patients with genitourinary malformations: a clinicopathologic analysis of 36 cases
Liju Zong, Wenze Wang, Yonglan He, Ninghai Cheng, Yang Xiang
J. Cancer 2019; 10(13): 3054-3061. doi:10.7150/jca.30486
Full text PDF PubMed PMC

Risk Factors Analysis of Pathologically Confirmed Cervical Lymph Nodes Metastasis in Oral Squamous Cell Carcinoma Patients with Clinically Negative Cervical Lymph Node: Results from a Cancer Center of Central China
Yonghong Li, Ke Liu, Yuan Ke, Yifei Zeng, Mengge Chen, Wei Li, Wenming Liu, Xinying Hua, Zheng Li, Yahua Zhong, Conghua Xie, Haijun Yu
J. Cancer 2019; 10(13): 3062-3069. doi:10.7150/jca.30502
Full text PDF PubMed PMC

Clinicopathological and prognostic significance of programmed death ligand 1 expression in Korean melanoma patients
Sumi Yun, Yujun Park, Seyoung Moon, Soomin Ahn, Kyoungyul Lee, Hyo Jin Park, Hye Seung Lee, Gheeyoung Choe, Kyu Sang Lee
J. Cancer 2019; 10(13): 3070-3078. doi:10.7150/jca.30573
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Regulatory mechanisms and clinical perspectives of circRNA in digestive system neoplasms
Zhenqiang Sun, Chen Chen, Yingfeng Su, Weiwei Wang, Shuaixi Yang, Quanbo Zhou, Guixian Wang, Zhen Li, Junmin Song, Zhiyong Zhang, Weitang Yuan, Jinbo Liu
J. Cancer 2019; 10(13): 2885-2891. doi:10.7150/jca.31167
Full text PDF PubMed PMC

Aging, Cancer and Immunity
Hong Hong, Qi Wang, Jing Li, Hans Liu, Xin Meng, Haiyan Zhang
J. Cancer 2019; 10(13): 3021-3027. doi:10.7150/jca.30723
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image