Issue cover v10i14

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (14); 2019

Research Papers

Prognostic value of site-specific metastases in lung cancer: A population based study
Jing Li, Huaguang Zhu, Lei Sun, Wenqian Xu, Xin Wang
J. Cancer 2019; 10(14): 3079-3086. doi:10.7150/jca.30463
Full text PDF PubMed PMC

Prophylactic Endoscopic Therapy for Variceal Bleeding in Patients with Hepatocellular Carcinoma
Jie Chen, Yujen Tseng, Tiancheng Luo, Na Li, Lili Ma, Shiyao Chen
J. Cancer 2019; 10(14): 3087-3093. doi:10.7150/jca.30434
Full text PDF PubMed PMC

The optimal strategy of multimodality therapies for resectable gastric cancer: evidence from a network meta-analysis
Songcheng Yin, Pengliang Wang, Xiaoyu Xu, Yuen Tan, Jinyu Huang, Huimian Xu
J. Cancer 2019; 10(14): 3094-3101. doi:10.7150/jca.30456
Full text PDF PubMed PMC

The Immune Checkpoint Regulator PDL1 is an Independent Prognostic Biomarker for Biochemical Recurrence in Prostate Cancer Patients Following Adjuvant Hormonal Therapy
Heng Li, Zhize Wang, Yucong Zhang, Guoliang Sun, Beichen Ding, Libin Yan, Haoran Liu, Wei Guan, Zhiquan Hu, Shaogang Wang, Fei Cheng, Hua Xu, Xu Zhang, Zhangqun Ye
J. Cancer 2019; 10(14): 3102-3111. doi:10.7150/jca.30384
Full text PDF PubMed PMC

Young-onset breast cancer: a poor prognosis only exists in low-risk patients
Jianfei Fu, Lunpo Wu, Tiantian Xu, Dan Li, Mingliang Ying, Mengjie Jiang, Ting Jiang, Wei Fu, Fan Wang, Jinlin Du
J. Cancer 2019; 10(14): 3124-3132. doi:10.7150/jca.30432
Full text PDF PubMed PMC

The prevalence, associated factors for bone metastases development and prognosis in newly diagnosed ovarian cancer: a large population based real-world study
Chao Zhang, Xu Guo, Karl Peltzer, Wenjuan Ma, Lisha Qi, Yanting Zhang, Xiuxin Han, Vladimir P. Baklaushev, Yueliang Yao, Guowen Wang, Vladimir P. Chekhonin, Xin Wang, Yulin Ma
J. Cancer 2019; 10(14): 3133-3139. doi:10.7150/jca.30335
Full text PDF PubMed PMC

The impact of primary tumor site on outcomes of treatment with etoposide and cisplatin in grade 3 gastroenteropancreatic neuroendocrine carcinoma
Sang Eun Yoon, Jung Hoon Kim, Su Jin Lee, Jeeyun Lee, Se Hoon Park, Joon Oh Park, Ho Yeong Lim, Won Ki Kang, Young Suk Park, Seung Tae Kim
J. Cancer 2019; 10(14): 3140-3144. doi:10.7150/jca.30355
Full text PDF PubMed PMC

Comparison on Clinicopathological Features, Treatments and Prognosis between Proximal Gastric Cancer and Distal Gastric Cancer: A National Cancer Data Base Analysis
Xiang Wang, Fangfang Liu, Yumin Li, Song Tang, Yawei Zhang, Yingtai Chen, Sajid A. Khan
J. Cancer 2019; 10(14): 3145-3153. doi:10.7150/jca.30371
Full text PDF PubMed PMC

Identification of microRNA-92a and the related combination biomarkers as promising substrates in predicting risk, recurrence and poor survival of colorectal cancer
Qiliang Peng, Yi Shen, Kaisu Lin, Li Zou, Yuntian Shen, Yaqun Zhu
J. Cancer 2019; 10(14): 3154-3171. doi:10.7150/jca.30306
Full text PDF PubMed PMC

High delta-like ligand 4 expression correlates with a poor clinical outcome in gastric cancer
Youjin Kim, Sun-ju Byeon, Joonyoung Hur, Kangkook Lee, Dongin Kim, Jin-Hyung Ahn, Sang Hoon Lee, Weon-Kyoo You, Seung Tae Kim, Se Hoon Park, Won Ki Kang, Kyoung-Mee Kim, Jeeyun Lee
J. Cancer 2019; 10(14): 3172-3178. doi:10.7150/jca.30257
Full text PDF PubMed PMC

Intensive Care Unit Admission and Survival in Stage IV Cancer Patients with Septic Shock: A Population-Based Cohort Study
Meng-Rui Lee, Chao-Lun Lai, K. Arnold Chan
J. Cancer 2019; 10(14): 3179-3187. doi:10.7150/jca.30278
Full text PDF PubMed PMC

Systemic immune-inflammation index (SII) is useful to predict survival outcomes in patients with surgically resected esophageal squamous cell carcinoma
Yibo Gao, Wei Guo, Songhua Cai, Fan Zhang, Fei Shao, Guochao Zhang, Tiejun Liu, Fengwei Tan, Ning Li, Qi Xue, Shugeng Gao, Jie He
J. Cancer 2019; 10(14): 3188-3196. doi:10.7150/jca.30281
Full text PDF PubMed PMC

Netrin-1 promotes cell neural invasion in gastric cancer via its receptor neogenin
Kai Yin, Linjun Wang, Yiwen Xia, Shengchun Dang, Xuan Zhang, Zhongyuan He, Jianghao Xu, Mengyuan Shang, Zekuan Xu
J. Cancer 2019; 10(14): 3197-3207. doi:10.7150/jca.30230
Full text PDF PubMed PMC

Comparison between CT and MRI in the Diagnostic Accuracy of Thymic Masses
Hao-Ran Li, Jian Gao, Chun Jin, Jia-Hao Jiang, Jian-Yong Ding
J. Cancer 2019; 10(14): 3208-3213. doi:10.7150/jca.30240
Full text PDF PubMed PMC

Efficacy and safety of nimotuzumab in addition to radiotherapy and temozolomide for cerebral glioblastoma: a phase II multicenter clinical trial
Xiao-Jing Du, Xian-Ming Li, Lin-Bo Cai, Jian-Cong Sun, Si-Yang Wang, Xi-Cheng Wang, Xiao-Lin Pang, Mei-Ling Deng, Fang-Fang Chen, Zhi-Qiang Wang, Fu-Rong Chen, Hong-Hong Zhang, Hui-Yun Wang, Patricia Piedra, Zhong-Ping Chen, Jun Lin, Shao-Xiong Wu
J. Cancer 2019; 10(14): 3214-3223. doi:10.7150/jca.30123
Full text PDF PubMed PMC

Tumoral Pyruvate Kinase L/R as a Predictive Marker for the Treatment of Renal Cancer Patients with Sunitinib and Sorafenib
Marjut Niinivirta, Gunilla Enblad, Cecilia Lindskog, Fredrik Pontén, Anca Dragomir, Gustav J. Ullenhag
J. Cancer 2019; 10(14): 3224-3231. doi:10.7150/jca.30130
Full text PDF PubMed PMC

The mediating role of extent of resection in the relationship between the tumor characteristics and survival outcome of glioma
Wang Juan, Chen Yin-Sheng, Jiang Xiao-Bing, Lin Fu-Hua, Chen Zheng-He, Wang Jian, Zhu Wei-Heng
J. Cancer 2019; 10(14): 3232-3238. doi:10.7150/jca.30159
Full text PDF PubMed PMC

High numbers of CD163+ tumor-associated macrophages correlate with poor prognosis in multiple myeloma patients receiving bortezomib-based regimens
Hua Wang, Wan-ming Hu, Zhong-jun Xia, Yang Liang, Yue Lu, Shu-xia Lin, Hailin Tang
J. Cancer 2019; 10(14): 3239-3245. doi:10.7150/jca.30102
Full text PDF PubMed PMC

A Nomogram for Prediction of Overall Survival in Patients with Node-negative Gallbladder Cancer
Mingyu Chen, Jiasheng Cao, Bin Zhang, Long Pan, Xiujun Cai
J. Cancer 2019; 10(14): 3246-3252. doi:10.7150/jca.30046
Full text PDF PubMed PMC

Analysis of the perceptions and attitudes to participate in radical and palliative clinical trials among Chinese lymphoma and head/neck cancer patients
Qiu-Huan Kong, Lu-Ping Yang, Yue-Rong Lai, Hui-Ying Qin, Lian-Zhu He, Yu-Shan Liu, Yan-Er Li, Xiu-Jin Chen, Miao-Zhen Qiu, Zi-Xian Wang, Yu Wang
J. Cancer 2019; 10(14): 3253-3258. doi:10.7150/jca.30057
Full text PDF PubMed PMC

Urovysion FISH Could Be Effective and Useful Method to Confirm the Identity of Cultured Circulating Tumor Cells from Bladder Cancer Patients
Tae-Jung Kim, Hyong Woo Moon, Sungmin Kang, Jonghyup Yang, Sung-Hoo Hong, Ji Youl Lee, U-syn Ha
J. Cancer 2019; 10(14): 3259-3266. doi:10.7150/jca.30079
Full text PDF PubMed PMC

Integrated analysis of competing endogenous RNA network revealing potential prognostic biomarkers of hepatocellular carcinoma
Xiwen Liao, Xiangkun Wang, Ketuan Huang, Chuangye Han, Jianlong Deng, Tingdong Yu, Chengkun Yang, Rui Huang, Xiaoguang Liu, Long Yu, Guangzhi Zhu, Hao Su, Wei Qin, Xianmin Zeng, Bowen Han, Quanfa Han, Zhengqian Liu, Xin Zhou, Yizhen Gong, Zhengtao Liu, Jianlv Huang, Cheryl A Winkler, Stephen J. O'Brien, Xinping Ye, Tao Peng
J. Cancer 2019; 10(14): 3267-3283. doi:10.7150/jca.29986
Full text PDF PubMed PMC

Risk Factors Associated with Precancerous Lesions of Esophageal Squamous Cell Carcinoma: a Screening Study in a High Risk Chinese Population
Yawen Sun, Tao Zhang, Wenjie Wu, Deli Zhao, Nan Zhang, Yongchun Cui, Yanxun Liu, Jianhua Gu, Peipei Lu, Fuzhong Xue, Jinming Yu, Jialin Wang
J. Cancer 2019; 10(14): 3284-3290. doi:10.7150/jca.29979
Full text PDF PubMed PMC

A Propensity Score-adjusted Analysis of the Effects of Ubiquitin E3 Ligase Copy Number Variation in Peripheral Blood Leukocytes on Colorectal Cancer Risk
Haoran Bi, Yupeng Liu, Tian Tian, Tingting Xia, Rui Pu, Yiwei Zhang, Fulan Hu, Yashuang Zhao
J. Cancer 2019; 10(14): 3291-3302. doi:10.7150/jca.29872
Full text PDF PubMed PMC

Review

A long way to the battlefront: CAR T cell therapy against solid cancers
Zhicai Wang, Wei Chen, Xing Zhang, Zhiming Cai, Weiren Huang
J. Cancer 2019; 10(14): 3112-3123. doi:10.7150/jca.30406
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image