Issue cover v12i10

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 12 (10); 2021

Research Papers

Graphic abstract

CSE1L, as a novel prognostic marker, promotes pancreatic cancer proliferation by regulating the AKT/mTOR signaling pathway
Xiao Zhang, Xiaofei Zhang, Tiebo Mao, Haiyan Xu, Jiujie Cui, Hechun Lin, Liwei Wang
J. Cancer 2021; 12(10): 2797-2806. doi:10.7150/jca.54482
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The relationship between the severity of pulmonary fibrosis and the lung cancer stage
Hye Jin Jang, Moo Suk Park, Young Sam Kim, Joon Chang, Jae Ho Lee, Choon-Taek Lee, Sang Hoon Lee, Ho Il Yoon
J. Cancer 2021; 12(10): 2807-2814. doi:10.7150/jca.51445
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Efficient combination of Human Papillomavirus Genotyping for the triage of women with Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance in Chinese rural population: A population-based study
Wei Wang, Huina Zhang, Leqian Lin, Aimin Yang, Jing Yang, Weihong Zhao, Zhilian Wang, Lili Zhang, Xiaoqiang Su, Zhe Wang, Chen Wang, Haitao Zhang, Bo Feng, Dongyan Li, Huiqiang Liu, Xiaofen Niu, Jintao Wang, Jinghui Song, Li Li, Weiguo Lv, Chengquan Zhao, Min Hao
J. Cancer 2021; 12(10): 2815-2824. doi:10.7150/jca.55771
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosomal miR-1305 in the oncogenic activity of hypoxic multiple myeloma cells: a biomarker for predicting prognosis
Ji Young Lee, Daeun Ryu, Sung Won Lim, Kyung Ju Ryu, Myung Eun Choi, Sang Eun Yoon, Kihyun Kim, Chaehwa Park, Seok Jin Kim
J. Cancer 2021; 12(10): 2825-2834. doi:10.7150/jca.55553
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Auxiliary diagnosis of Lung Cancer on the basis of a Serum Protein Biomarker Panel
Qiong Lu, Zhongwei Jia, Junli Gao, Meijuan Zheng, Junshun Gao, Mingjie Tong, Jinxing Xia, Fang Li, Baoling Yang, Lili Zhang, Bo Wang, Rui Wang, Jinping Qiao, Qinqin Lou, Jinbo Gao, Yuanhong Xu
J. Cancer 2021; 12(10): 2835-2843. doi:10.7150/jca.57429
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Grape Seed Proanthocyanidins play the roles of radioprotection on Normal Lung and radiosensitization on Lung Cancer via differential regulation of the MAPK Signaling Pathway
Yang Xu, Yijuan Huang, Yuanyuan Chen, Kun Cao, Zhe Liu, Zhijie Wan, Zebin Liao, Bailong Li, Jianguo Cui, Yanyong Yang, Xiaohua Xu, Jianming Cai, Fu Gao
J. Cancer 2021; 12(10): 2844-2854. doi:10.7150/jca.49987
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Age, Gender and Geographic Differences in Global Health Burden of Cirrhosis and Liver Cancer due to Nonalcoholic Steatohepatitis
Tianyue Zhang, Jingya Xu, Lingxia Ye, Xiling Lin, Yufeng Xu, Xiaowen Pan, Xifang Weng, Chuyu Ye, Longjiang Fan, Yuezhong Ren, Peng-Fei Shan
J. Cancer 2021; 12(10): 2855-2865. doi:10.7150/jca.52282
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Novel Immunotype-based Risk Stratification Model Predicts Postoperative Prognosis and Adjuvant TACE Benefit in Chinese Patients with Hepatocellular Carcinoma
Tian-En Li, Ze Zhang, Yi Wang, Da Xu, Jian Dong, Ying Zhu, Zheng Wang
J. Cancer 2021; 12(10): 2866-2876. doi:10.7150/jca.54408
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Application of machine learning in prediction of Chemotherapy resistant of Ovarian Cancer based on Gut Microbiota
Ting-Ting Gong, Xin-Hui He, Song Gao, Qi-Jun Wu
J. Cancer 2021; 12(10): 2877-2885. doi:10.7150/jca.46621
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tumor-associated macrophages are associated with response to neoadjuvant chemotherapy and poor outcomes in patients with triple-negative breast cancer
Jia-hui Ye, Xiao-hua Wang, Jia-jun Shi, Xi Yin, Cheng Chen, Yan Chen, Hong-Yan Wu, Shi Jiong, Qi sun, Meng Zhang, Xian-biao Shi, Guo-ren Zhou, Shahzeb Hassan, Ji-feng Feng, Xin-yun Xu, Wei-jie Zhang
J. Cancer 2021; 12(10): 2886-2892. doi:10.7150/jca.47566
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Changes in phospholipid metabolism in exosomes of hormone-sensitive and hormone-resistant prostate cancer cells
Xianlin Yi, You Li, XiaoGang Hu, FuBing Wang, Tiangang Liu
J. Cancer 2021; 12(10): 2893-2902. doi:10.7150/jca.48906
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Clinical characteristics and outcomes in HIV-associated diffuse large B-cell lymphoma in China: A retrospective single-center study
Jiazhu Wu, Yi Miao, Chuan Qian, Pengfei Tao, Xicheng Wang, Xingqi Dong, Xia Li, Jincheng Lou, Jinhua Liang, Wei Xu, Jianyong Li, Haiyan Min
J. Cancer 2021; 12(10): 2903-2911. doi:10.7150/jca.51027
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ADPRH is a prognosis-related biomarker and correlates with immune infiltrates in low grade glioma
Chunyu Zhang, Long Wang, Haitao Liu, Gang Deng, Pengfei Xu, Yinqiu Tan, Yang Xu, Baohui Liu, Qianxue Chen, Daofeng Tian
J. Cancer 2021; 12(10): 2912-2920. doi:10.7150/jca.51643
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bioinformatics analysis of lncRNA‑associated ceRNA network in melanoma
Yi Ding, Min Li, Tuersong Tayier, MeiLin Zhang, Long Chen, ShuMei Feng
J. Cancer 2021; 12(10): 2921-2932. doi:10.7150/jca.51851
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Centromere Protein F (CENPF) Serves as a Potential Prognostic Biomarker and Target for Human Hepatocellular Carcinoma
Yugang Huang, Xiuwen Chen, Li Wang, Tieyan Wang, Xianbin Tang, Xiaomin Su
J. Cancer 2021; 12(10): 2933-2951. doi:10.7150/jca.52187
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pygo2 as a novel biomarker in gastric cancer for monitoring drug resistance by upregulating MDR1
Dongdong Zhang, Yu Liu, Qiuwan Wu, Yahong Zheng, Natasha Mupeta Kaweme, Zhiming Zhang, Mingquan Cai, Youhong Dong
J. Cancer 2021; 12(10): 2952-2959. doi:10.7150/jca.53356
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prognostic Nutritional Index identifies risk of early progression and survival outcomes in Advanced Non-small Cell Lung Cancer patients treated with PD-1 inhibitors
Na Liu, Aimin Jiang, Xiaoqiang Zheng, Xiao Fu, Haoran Zheng, Huan Gao, Jingjing Wang, Xuan Liang, Tao Tian, Zhiping Ruan, Yu Yao
J. Cancer 2021; 12(10): 2960-2967. doi:10.7150/jca.55936
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Clinical characteristics and prognostic analysis of Lung Cancer patients with Hypercoagulability: A single-center, retrospective, real-world study
Yunfei Ma, Guangda Li, Xiaoxiao Li, Yu Gao, Tongjing Ding, Guowang Yang, Yi Zhang, Jiayun Nian, Mingwei Yu, Xiaomin Wang
J. Cancer 2021; 12(10): 2968-2974. doi:10.7150/jca.46600
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Lower-dose decitabine improves clinical response compared with best supportive care in lower-risk MDS patients: a prospective, multicenter phase 2 study
Li Ye, Chen Mei, Yanling Ren, Xinping Zhou, Liya Ma, Weilai Xu, Juying Wei, Huifang Jiang, Liming Zhang, Hui Zeng, Hongyan Tong
J. Cancer 2021; 12(10): 2975-2981. doi:10.7150/jca.56207
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Profiles of alternative splicing events in the diagnosis and prognosis of Gastric Cancer
Chunyin Wei, Weishun Xie, Xiaoliang Huang, Xianwei Mo, Zujun Liu, Guo Wu, Yongsheng Meng, Franco Jeen, Lianying Ge, Lihua Zhang, Lixian Liao, Jungang Liu, Weizhong Tang
J. Cancer 2021; 12(10): 2982-2992. doi:10.7150/jca.46239
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Integrated Genomic and Transcriptomic Analysis reveals key genes for predicting dual-phenotype Hepatocellular Carcinoma Prognosis
Yaobang Wang, Xi Wang, Xiaoliang Huang, Jie Zhang, Junwen Hu, Yapeng Qi, Bangde Xiang, Qiuyan Wang
J. Cancer 2021; 12(10): 2993-3010. doi:10.7150/jca.56005
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cancer-associated fibroblasts in gastric cancer affect malignant progression via the CXCL12-CXCR4 axis
Yan Qin, Fang Wang, Hengli Ni, Yao Liu, Yuan Yin, Xinyi Zhou, Guihua Gao, Qing Li, Xiaowei Qi, Jianming Li
J. Cancer 2021; 12(10): 3011-3023. doi:10.7150/jca.49707
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

RNA Interference-Mediated Aurora Kinase A Gene Silencing Inhibits Human Glioma Cells Proliferation and Tumor Growth in Mice
Ge Zhang, Guanghui Ren, Xin Zhao, Haibo Wang
J. Cancer 2021; 12(10): 3024-3032. doi:10.7150/jca.55791
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MiR-573 suppresses cell proliferation, migration and invasion via regulation of E2F3 in pancreatic cancer
Zhou Pengcheng, Gao Peng, Fan Haowen, Lin Xida, Lu Yuhua, Wang Yao, Zhu Mingyan, Fan Xiangjun, Wang zhiwei, Zhang Yewei, Wang Lei
J. Cancer 2021; 12(10): 3033-3044. doi:10.7150/jca.51147
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Increased tumor-infiltrating plasmacytoid dendritic cells promote cancer cell proliferation and invasion via TNF-α/NF-κB/CXCR-4 pathway in oral squamous cell carcinoma
Nannan Han, Xing Li, Yupu Wang, Lin Wang, Chunye Zhang, Zun Zhang, Min Ruan, Chenping Zhang
J. Cancer 2021; 12(10): 3045-3056. doi:10.7150/jca.55580
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Radiofrequency ablation vs. stereotactic body radiotherapy for stage IA non-small cell lung cancer in nonsurgical patients
Ming Li, Xiao Xu, Yingyi Qin, Peng Zhang, Changxing Shen, Qing Xia, Lihong Fan
J. Cancer 2021; 12(10): 3057-3066. doi:10.7150/jca.51413
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-369 inhibits Liver Cancer progression by targeting ZEB1 pathway and predicts the prognosis of HCC patients
Yuwei Dong, Fuxia Li, Junjun Wang, Jiangfeng Hu, Zhenghong Li, Yubei Gu, Yun Feng
J. Cancer 2021; 12(10): 3067-3076. doi:10.7150/jca.54759
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Consumption of sugar-sweetened beverages and fruit juice and human cancer: a systematic review and dose-response meta-analysis of observational studies
Yuting Li, Li-liangzi Guo, Kaiyin He, Changbing Huang, Shaohui Tang
J. Cancer 2021; 12(10): 3077-3088. doi:10.7150/jca.51322
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Changes of Body Mass Index and Body Shape in relation to risk of Gastric Cancer: A population-based case-control study
Xiaolin Yin, Xiaorong Yang, Tongchao Zhang, Ziyu Yuan, Hui Chen, Li Jin, Xingdong Chen, Ming Lu, Weimin Ye
J. Cancer 2021; 12(10): 3089-3097. doi:10.7150/jca.56149
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image