Issue cover v9i21

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 9 (21); 2018

Research Papers

The value of long noncoding RNA CASC2 as a biomarker of prognosis in carcinomas: a meta-analysis
Xin Yan, Yanting Zhu, Fangwei Li, Wenhua Shi, Jian Wang, Qingting Wang, Qianqian Zhang, Limin Chai, Manxiang Li
J. Cancer 2018; 9(21): 3824-3830. doi:10.7150/jca.26458
Full text PDF PubMed PMC

Retroperitoneal dedifferentiated liposarcoma: Analysis of 61 cases from a large institution
Peng Luo, Weiluo Cai, Lingge Yang, Zhiqiang Wu, Yong Chen, Ruming Zhang, Wangjun Yan, Yingqiang Shi, Chunmeng Wang
J. Cancer 2018; 9(21): 3831-3838. doi:10.7150/jca.25715
Full text PDF PubMed PMC

S100A4-MYH9 Axis Promote Migration and Invasion of Gastric Cancer Cells by Inducing TGF-β-Mediated Epithelial-Mesenchymal Transition
Fengping Li, Jiaolong shi, Zhijun Xu, Xingxing Yao, Tingyu Mou, Jiang Yu, Hao Liu, Guoxin Li
J. Cancer 2018; 9(21): 3839-3849. doi:10.7150/jca.25469
Full text PDF PubMed PMC

Prolonging Gastrointestinal-Stromal-Tumor-free life, an optimal suggestion of imatinib intervention ahead of operation
Lin-Hai Yan, Zhi-Ning Chen, Chun-Jun Li, Jia Chen, Yu-Zhou Qin, Jian-Si Chen, Wei-Zhong Tang
J. Cancer 2018; 9(21): 3850-3857. doi:10.7150/jca.25263
Full text PDF PubMed PMC

Runs of homozygosity associate with decreased risks of lung cancer in never-smoking East Asian females
Yi-Xiao Chen, Yan Guo, Shan-Shan Dong, Xiao-Feng Chen, Jia-Bin Chen, Yu-Jie Zhang, Shi Yao, Hlaing Nwe Thynn, Liqiang Zhi, Tie-Lin Yang
J. Cancer 2018; 9(21): 3858-3866. doi:10.7150/jca.22855
Full text PDF PubMed PMC

Ethanol Enhances Estrogen Mediated Angiogenesis in Breast Cancer
Rachana Maniyar, Sanjukta Chakraborty, Robert Suriano
J. Cancer 2018; 9(21): 3874-3885. doi:10.7150/jca.25581
Full text PDF PubMed PMC

Impact of the Receptor for Advanced Glycation End Products Genetic Polymorphisms on the Progression in Uterine Cervical Cancer
Chung-Yuan Lee, Soo-Cheen Ng, Yi-Hsuan Hsiao, Shun-Fa Yang, Chun-Fang Hsu, Po-Hui Wang
J. Cancer 2018; 9(21): 3886-3893. doi:10.7150/jca.27960
Full text PDF PubMed PMC

The Role of CXCL12 Axis in Lung Metastasis of Colorectal Cancer
Meng Wang, Xuyang Yang, Mingtian Wei, Ziqiang Wang
J. Cancer 2018; 9(21): 3898-3903. doi:10.7150/jca.26383
Full text PDF PubMed PMC

Prognostic Value of Plasma Fibrinogen in Lung Cancer Patients: A Meta-Analysis
Hai Zhong, Yingying Qian, Surong Fang, Ying Wang, Yun Tang, Wei Gu
J. Cancer 2018; 9(21): 3904-3911. doi:10.7150/jca.26360
Full text PDF PubMed PMC

Identifying a Novel Biomarker TOP2A of Clear Cell Renal Cell Carcinoma (ccRCC) Associated with Smoking by Co-Expression Network Analysis
Yaoyi Xiong, Lushun Yuan, Liang Chen, Yuan Zhu, Shanshan Zhang, Xuefeng Liu, Yu Xiao, Xinghuan Wang
J. Cancer 2018; 9(21): 3912-3922. doi:10.7150/jca.25900
Full text PDF PubMed PMC

A Prognostic Nomogram for Cervical Cancer after Surgery from SEER Database
Ce Wang, Chunyan Yang, Wenjie Wang, Bairong Xia, Kang Li, Fengyu Sun, Yan Hou
J. Cancer 2018; 9(21): 3923-3928. doi:10.7150/jca.26220
Full text PDF PubMed PMC

FEZF1 is an Independent Predictive Factor for Recurrence and Promotes Cell Proliferation and Migration in Cervical Cancer
Yang Lan, Xuewei Xiao, Yu Luo, Zhengchi He, Xu Song
J. Cancer 2018; 9(21): 3929-3938. doi:10.7150/jca.26073
Full text PDF PubMed PMC

Overexpression of Peroxiredoxin 6 (PRDX6) Promotes the Aggressive Phenotypes of Esophageal Squamous Cell Carcinoma
Yan He, Wanglei Xu, Yuji Xiao, Lu Pan, Guangxia Chen, Yiting Tang, Jundong Zhou, Jinchang Wu, Wei Zhu, Shuyu Zhang, Jianping Cao
J. Cancer 2018; 9(21): 3939-3949. doi:10.7150/jca.26041
Full text PDF PubMed PMC

CDK5 Functions as a Tumor Promoter in Human Lung Cancer
Jie Zeng, Shuanshuan Xie, Yang Liu, Changxing Shen, Xiaolian Song, Guo-Lei Zhou, Changhui Wang
J. Cancer 2018; 9(21): 3950-3961. doi:10.7150/jca.25967
Full text PDF PubMed PMC

Huaier Augmented the Chemotherapeutic Sensitivity of Oxaliplatin via Downregulation of YAP in Hepatocellular Carcinoma
Yuquan Tao, Liang Shan, Xin Xu, Hongyuan Jiang, Rui Chen, Zijun Qian, Zongguo Yang, Bin Liang, Haiyin Zhen, Feng Cai, Yongchun Yu, Lifang Ma
J. Cancer 2018; 9(21): 3962-3970. doi:10.7150/jca.25909
Full text PDF PubMed PMC

Multiple Machine Learnings Revealed Similar Predictive Accuracy for Prognosis of PNETs from the Surveillance, Epidemiology, and End Result Database
Yiyan Song, Shaowei Gao, Wulin Tan, Zeting Qiu, Huaqiang Zhou, Yue Zhao
J. Cancer 2018; 9(21): 3971-3978. doi:10.7150/jca.26649
Full text PDF PubMed PMC

Tumor deposit is an independent prognostic indicator in patients who underwent radical resection for colorectal cancer
Shiva Basnet, Qi-feng Lou, Nan Liu, Ramesh Rana, Abilasha Shah, Mamata Khadka, Hemanshu Warrier, Shushil Sigdel, Sunil Dhakal, Anita Devkota, Roshan Mishra, Ganga Sapkota, Liang Zheng, Hai-yan Ge
J. Cancer 2018; 9(21): 3979-3985. doi:10.7150/jca.27475
Full text PDF PubMed PMC

A nomogram to predict long-time survival for patients with M1 diseases of esophageal cancer
Mina Liu, Changlu Wang, Lanting Gao, Changxing Lv, Xuwei Cai
J. Cancer 2018; 9(21): 3986-3990. doi:10.7150/jca.27579
Full text PDF PubMed PMC

Serum level of co-expressed hub miRNAs as diagnostic and prognostic biomarkers for pancreatic ductal adenocarcinoma
Qiang Su, Emily C Zhu, Yao-long Qu, Di-ya Wang, Wei-wei Qu, Chen-guang Zhang, Ting Wu, Zu-hua Gao
J. Cancer 2018; 9(21): 3991-3999. doi:10.7150/jca.27697
Full text PDF PubMed PMC

The efficacy and safety of long- versus short-interval transarterial chemoembolization in unresectable hepatocellular carcinoma
Zhi-Wen Yang, Wei He, Yun Zheng, Ru-Hai Zou, Wen-Wu Liu, Yuan-Ping Zhang, Chen-Wei Wang, Yong-Jin Wang, Yi-Chuan Yuan, Bin-Kui Li, Yun-Fei Yuan
J. Cancer 2018; 9(21): 4000-4008. doi:10.7150/jca.24250
Full text PDF PubMed PMC

Cause-specific mortality prediction model for patients with basaloid squamous cell carcinomas of the head and neck: a competing risk analysis
Weidong Shen, Naoko Sakamoto, Limin Yang
J. Cancer 2018; 9(21): 4009-4017. doi:10.7150/jca.20274
Full text PDF PubMed PMC

CIP2A Promotes Proliferation, Invasion and Chemoresistance to Cisplatin in Renal Cell Carcinoma
Yongzhen Zhang, Liang Fang, Yuanwei Zang, Juchao Ren, Zhonghua Xu
J. Cancer 2018; 9(21): 4029-4038. doi:10.7150/jca.25005
Full text PDF PubMed PMC

Tongue Coating Microbiota Community and Risk Effect on Gastric Cancer
Juan Wu, Shuo Xu, Chunjie Xiang, Qinhong Cao, Qiyi Li, Jiaqian Huang, Liyun Shi, Junfeng Zhang, Zhen Zhan
J. Cancer 2018; 9(21): 4039-4048. doi:10.7150/jca.25280
Full text PDF PubMed PMC

VEGFR-2 Inhibitor Apatinib Hinders Endothelial Cells Progression Triggered by Irradiated Gastric Cancer Cells-derived Exosomes
Guangxin Li, Haishan Lin, Ruyue Tian, Pengfei Zhao, Yongjie Huang, Xinqiao Pang, Lei Zhao, Bangwei Cao
J. Cancer 2018; 9(21): 4049-4057. doi:10.7150/jca.25370
Full text PDF PubMed PMC

Development of a Novel Autophagy-related Prognostic Signature for Serous Ovarian Cancer
Yuanyuan An, Fangfang Bi, Yue You, Xinhui Liu, Qing Yang
J. Cancer 2018; 9(21): 4058-4071. doi:10.7150/jca.25587
Full text PDF PubMed PMC

Cytoplasmic SQSTM1/ P62 Accumulation Predicates a Poor Prognosis in Patients with Malignant Tumor
Linhai Zhu, Yiqing Wang, Jing He, Jie Tang, Wang Lv, Jian Hu
J. Cancer 2018; 9(21): 4072-4086. doi:10.7150/jca.26399
Full text PDF PubMed PMC

Impact of the Time Interval from Neoadjuvant Chemotherapy to Surgery in Primary Ovarian, Tubal, and Peritoneal Cancer Patients
Ming Chen, Zhanpeng Chen, Manman Xu, Duo Liu, Tianyu Liu, Mian He, Shuzhong Yao
J. Cancer 2018; 9(21): 4087-4091. doi:10.7150/jca.26631
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

microRNA biomarkers in colorectal cancer liver metastasis
Shulin Huang, Xiaohui Tan, Zhongcheng Huang, Zihua Chen, Paul Lin, Sidney W. Fu
J. Cancer 2018; 9(21): 3867-3873. doi:10.7150/jca.28588
Full text PDF PubMed PMC

Classification of Solitary Plasmacytoma, Is it more Intricate than Presently Suggested? A Commentary
Nissim Ohana, Ory Rouvio, Karen Nalbandyan, Dimitri Sheinis, Daniel Benharroch
J. Cancer 2018; 9(21): 3894-3897. doi:10.7150/jca.26854
Full text PDF PubMed PMC

Roles of Smads Family and Alternative Splicing Variants of Smad4 in Different Cancers
Irfan Ullah, Weichao Sun, Liling Tang, Jianguo Feng
J. Cancer 2018; 9(21): 4018-4028. doi:10.7150/jca.20906
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image