Issue cover v9i20

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 9 (20); 2018

Research Papers

Variants in the 3'-untranslated region of CUL3 is associated with risk of esophageal squamous cell carcinoma
Jin-Long Hu, Xin-Long Hu, Chuang-Xin Lu, Xue-Jiao Chen, Lei Fu, Qian Han, Shun-Dong Cang
J. Cancer 2018; 9(20): 3647-3650. doi:10.7150/jca.27052
Full text PDF PubMed PMC

miRNA-21 and miRNA-223 expression signature as a predictor for lymph node metastasis, distant metastasis and survival in kidney renal clear cell carcinoma
Li Yu, Li Xiang, Jihua Feng, Bocheng Li, Zhibin Zhou, Ji Li, Yan Lin, Yufeng Lv, Donghua Zou, Zhuoqing Lei, Jianfeng Zhang
J. Cancer 2018; 9(20): 3651-3659. doi:10.7150/jca.27117
Full text PDF PubMed PMC

MiR-543 promotes cell proliferation and metastasis of renal cell carcinoma by targeting Dickkopf 1 through the Wnt/β-catenin signaling pathway
Zhi-yuan Chen, Yang Du, Lei Wang, Xiu-heng Liu, Jia Guo, Xiao-dong Weng
J. Cancer 2018; 9(20): 3660-3668. doi:10.7150/jca.27124
Full text PDF PubMed PMC

Luteolin exerts an anticancer effect on gastric cancer cells through multiple signaling pathways and regulating miRNAs
Yansong Pu, Tao Zhang, Jianhua Wang, Zhijun Mao, Baojun Duan, Yanbin Long, Fei Xue, Dong Liu, Sida Liu, Zengzhan Gao
J. Cancer 2018; 9(20): 3669-3675. doi:10.7150/jca.27183
Full text PDF PubMed PMC

Neoadjuvant Chemotherapy with Fluorouracil plus Nedaplatin or Cisplatin for Locally Advanced Nasopharyngeal Carcinoma: a Retrospective Study
Tongxin Liu, Quanquan Sun, Jing Chen, Bin Li, Weifeng Qin, Fangzheng Wang, Zhimin Ye, Fujun Hu
J. Cancer 2018; 9(20): 3676-3682. doi:10.7150/jca.27198
Full text PDF PubMed PMC

How much margin do we need for pelvic lymph nodes irradiation in the era of IGRT?
Zhikai Liu, Xia Liu, Fuquan Zhang, Ke Hu
J. Cancer 2018; 9(20): 3683-3689. doi:10.7150/jca.27220
Full text PDF PubMed PMC

The prognostic value of long noncoding RNA ZEB1-AS1 on clinical outcomes in human cancer
Ying Wu, Ming Ding, Shuzhen Wei, Ting Wu, Rongrong Xu, Xiaoli Zhu, Hongbing Liu
J. Cancer 2018; 9(20): 3690-3698. doi:10.7150/jca.27263
Full text PDF PubMed PMC

Survival analysis for lung adenosquamous carcinoma patients with brain metastasis
Feng Pan, Shaohua Cui, Weimin Wang, Aiqin Gu, Liyan Jiang
J. Cancer 2018; 9(20): 3707-3712. doi:10.7150/jca.27441
Full text PDF PubMed PMC

LncRNA GACAT1 Promotes Gastric Cancer Cell Growth, Invasion And Migration By Regulating MiR-149-mediated Of ZBTB2 And SP1
Xiaoqing Shi, Xiaoqin Wang, Yimin Hua
J. Cancer 2018; 9(20): 3715-3722. doi:10.7150/jca.27546
Full text PDF PubMed PMC

Breast cancer stem cell markers CD44 and ALDH1A1 in serum: distribution and prognostic value in patients with primary breast cancer
Yanan Kong, Ning Lyu, Jiali Wu, Hailin Tang, Xinhua Xie, Lu Yang, Xing Li, Weidong Wei, Xiaoming Xie
J. Cancer 2018; 9(20): 3728-3735. doi:10.7150/jca.28032
Full text PDF PubMed PMC

Activated Tumor-infiltrating Fibroblasts Predict Worse Prognosis in Breast Cancer Patients
Guoming Hu, Feng Xu, Kefang Zhong, Shimin Wang, Liming Huang, Wei Chen
J. Cancer 2018; 9(20): 3736-3742. doi:10.7150/jca.28054
Full text PDF PubMed PMC

Paired box 2 promotes progression of endometrial cancer via regulating cell cycle pathway
Jieyu Wang, Nan Jia, Tianjiao Lyv, Chao Wang, Xiang Tao, KwongKwok Wong, Qin Li, Weiwei Feng
J. Cancer 2018; 9(20): 3743-3754. doi:10.7150/jca.22418
Full text PDF PubMed PMC

Human papillomavirus 16 E7 oncoprotein alters the expression profiles of circular RNAs in Caski cells
Si-Rong Zheng, Han-Rong Zhang, Zhen-Fei Zhang, Shu-Yu Lai, Li-Jun Huang, Jie Liu, Xin Bai, Ke Ding, Jue-Yu Zhou
J. Cancer 2018; 9(20): 3755-3764. doi:10.7150/jca.24253
Full text PDF PubMed PMC

miR-29b negatively regulates MMP2 to impact gastric cancer development by suppress gastric cancer cell migration and tumor growth
Tao Wang, Jingjing Hou, Shuo Jian, Qicong Luo, Jie Wei, Zengpeng Li, Xuegang Wang, Peide Bai, Bo Duan, Jinchun Xing, Jianchun Cai
J. Cancer 2018; 9(20): 3776-3786. doi:10.7150/jca.26263
Full text PDF PubMed PMC

EZH2 Expression is increased in BAP1-mutant renal clear cell carcinoma and is related to poor prognosis
Chenmin Sun, Chunchun Zhao, Shugen Li, Jianqing Wang, Qidong Zhou, Jianliang Sun, Qiang Ding, Min Liu, Guanxiong Ding
J. Cancer 2018; 9(20): 3787-3796. doi:10.7150/jca.26275
Full text PDF PubMed PMC

Oestrogen Inhibits VEGF Expression And Angiogenesis In Triple-Negative Breast Cancer By Activating GPER-1
Chen Wang, Jiehao Li, Shuang Ye, Yaxing Zhang, Ping Li, Ling Wang, Ting-huai Wang
J. Cancer 2018; 9(20): 3802-3811. doi:10.7150/jca.29233
Full text PDF PubMed PMC

Multiplex Cell-Free DNA Reference Materials for Quality Control of Next-Generation Sequencing-Based In Vitro Diagnostic Tests of Colorectal Cancer Tolerance
Donglai Liu, Xinyuan Zhang, Haiwei Zhou, Xiaojing Lin, Dawei Shi, Shu Shen, Yabin Tian, Bo Du, Henghui Zhang, Haibo Wang, Youchun Wang, Chuntao Zhang
J. Cancer 2018; 9(20): 3812-3823. doi:10.7150/jca.26816
Full text PDF PubMed PMC

Short Research Communication

Nucleolar stress: is there a reverse version?
Lu Lu, Huimei Yi, Chao Chen, Shichao Yan, Hui Yao, Guangchun He, Guifei Li, Yiqun Jiang, Tuo Deng, Xiyun Deng
J. Cancer 2018; 9(20): 3723-3727. doi:10.7150/jca.27660
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Oncogenic virus-induced aerobic glycolysis and tumorigenesis
Li Yu, Xun Chen, Liantang Wang, Shangwu Chen
J. Cancer 2018; 9(20): 3699-3706. doi:10.7150/jca.27279
Full text PDF PubMed PMC

MicroRNA-34 family in breast cancer: from research to therapeutic potential
Saber Imani, Ray-Chang Wu, Junjiang Fu
J. Cancer 2018; 9(20): 3765-3775. doi:10.7150/jca.25576
Full text PDF PubMed PMC

Research progress on the impact of radiation on TKI resistance mechanisms in NSCLC
Hongqing Zhuang
J. Cancer 2018; 9(20): 3797-3801. doi:10.7150/jca.26364
Full text PDF PubMed PMC

Letter

Preoperative Serum and Intra-platelet Serotonin in Prognosis: Useful or Useless?
Qinling Yang, Sushun Liu, Chaoling Deng, Bo Shu, Jingyao Zhang, Mimi Zhai
J. Cancer 2018; 9(20): 3713-3714. doi:10.7150/jca.27497
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image