Issue cover v9i22

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 9 (22); 2018

Research Papers

Efficacy of CapeOX plus Cetuximab Treatment as a First-Line Therapy for Patients with Extended RAS/BRAF/PIK3CA Wild-Type Advanced or Metastatic Colorectal Cancer
Shigeyoshi Iwamoto, Hiromichi Maeda, Shoichi Hazama, Koji Oba, Naoko Okayama, Yutaka Suehiro, Takahiro Yamasaki, Nobuaki Suzuki, Hiroaki Nagano, Junichi Sakamoto, Hideyuki Mishima, Naoki Nagata
J. Cancer 2018; 9(22): 4092-4098. doi:10.7150/jca.26840
Full text PDF PubMed PMC

Immunoscore System for Predicting Clinical Outcome of Metastatic Renal Cell Carcinoma Patients Treated with Tyrosine Kinase Inhibitors
Jia-Xi Yao, Xiang Chen, Wei Xi, Yan-Jun Zhu, Hang Wang, Xiao-Yi Hu, Jian-Ming Guo
J. Cancer 2018; 9(22): 4099-4107. doi:10.7150/jca.27408
Full text PDF PubMed PMC

Comprehensive Analysis of BAP1 Somatic Mutation in Clear Cell Renal Cell Carcinoma to Explore Potential Mechanisms in Silico
Shengming Jin, Junlong Wu, Yao Zhu, Weijie Gu, Fangning Wan, Wenjun Xiao, Bo Dai, Hailiang Zhang, Guohai Shi, Yijun Shen, Yiping Zhu, Dingwei Ye
J. Cancer 2018; 9(22): 4108-4116. doi:10.7150/jca.27281
Full text PDF PubMed PMC

Nomogram to Predict Cancer-Specific Survival in Patients with Pancreatic Acinar Cell Carcinoma: A Competing Risk Analysis
Chaobin He, Yu Zhang, Zhiyuan Cai, Fangting Duan, Xiaojun Lin, Shengping Li
J. Cancer 2018; 9(22): 4117-4127. doi:10.7150/jca.26936
Full text PDF PubMed PMC

Identification of Integrin β1 as a Novel PAG1-Interacting Protein Involved in the Inherent Radioresistance of Human Laryngeal Carcinoma
Xiaoxia Dong, Zhiguo Luo, Tiantian Liu, Jingjing Chai, Qing Ke, Li Shen
J. Cancer 2018; 9(22): 4128-4138. doi:10.7150/jca.26885
Full text PDF PubMed PMC

LINC00852 Promotes Lung Adenocarcinoma Spinal Metastasis by Targeting S100A9
Peng Liu, Houlei Wang, Yun Liang, Annan Hu, Rong Xing, Libo Jiang, Lei Yi, Jian Dong
J. Cancer 2018; 9(22): 4139-4149. doi:10.7150/jca.26897
Full text PDF PubMed PMC

Niclosamide Inhibits Cell Growth and Enhances Drug Sensitivity of Hepatocellular Carcinoma Cells via STAT3 Signaling Pathway
Chengzhi Wang, Xiaoqing Zhou, Hongjuan Xu, Xiaqing Shi, Jinfeng Zhao, Manyi Yang, Lihua Zhang, Xin Jin, Yu Hu, Xia Li, Xiangcheng Xiao, Mingmei Liao
J. Cancer 2018; 9(22): 4150-4155. doi:10.7150/jca.26948
Full text PDF PubMed PMC

CASP8 rs3834129 (-652 6N insertion/deletion) Polymorphism and Colorectal Cancer Susceptibility: An Updated Meta-Analysis
Yin Ying, Jin Xu, YaJun Qi, Meiling Zhang, Yue Yang
J. Cancer 2018; 9(22): 4166-4171. doi:10.7150/jca.27110
Full text PDF PubMed PMC

Prognostic Influence of the Time Interval between Surgery and Chemotherapy in Epithelial Ovarian Cancer
Xiao-Dong Liu, Yi Liu, Ting-Ting Gong, Jing-Yi Guo, Ya-Nan Wang, Ling Wang, Qi-Jun Wu, Yi-Sheng Jiao
J. Cancer 2018; 9(22): 4172-4178. doi:10.7150/jca.27409
Full text PDF PubMed PMC

Down-Regulated microRNA-34a Expression as a Prognostic Marker for Poor Osteosarcoma in Mice: A Systematic Review and Meta-Analysis
Wenyi Wang, Shaopu Hu, Junli Chang, Hongfeng Ruan, Wenlan Zhi, Xiaobo Wang, Qi Shi, Yanping Yang
J. Cancer 2018; 9(22): 4179-4186. doi:10.7150/jca.27483
Full text PDF PubMed PMC

MicroRNA-376c-3p Facilitates Human Hepatocellular Carcinoma Progression via Repressing AT-Rich Interaction Domain 2
Yuan Wang, Weiping Chang, Wanli Chang, Xiaowei Chang, Song Zhai, Guoying Pan, Shuangsuo Dang
J. Cancer 2018; 9(22): 4187-4196. doi:10.7150/jca.27939
Full text PDF PubMed PMC

Management Of Synchronous Krukenberg Tumors From Gastric Cancer: a Single-center Experience
Dingding Yan, Yian Du, Gaiguo Dai, Ling Huang, Qi Xu, Pengfei Yu
J. Cancer 2018; 9(22): 4197-4203. doi:10.7150/jca.25593
Full text PDF PubMed PMC

Clinical Effect of Adjuvant Cytokine-Induced Killer Cells Immunotherapy in Patients with Stage II-IVB Nasopharyngeal Carcinoma after Chemoradiotherapy: A propensity score analysis
Jing-Jing Zhao, Shu Zhou, Chang-Long Chen, Hong-Xia Zhang, Zi-Qi Zhou, Zheng-Rong Wu, Yuan Liu, Qiu-Zhong Pan, Qian Zhu, Yan Tang, Jian-Chuan Xia, De-Sheng Weng
J. Cancer 2018; 9(22): 4204-4214. doi:10.7150/jca.25790
Full text PDF PubMed PMC

CPNE3 promotes migration and invasion in non-small cell lung cancer by interacting with RACK1 via FAK signaling activation
Hechun Lin, Xiao Zhang, Li Liao, Tao Yu, Jing Li, Hongyu Pan, Lei Liu, Hanwei Kong, Lei Sun, Mingxia Yan, Ming Yao
J. Cancer 2018; 9(22): 4215-4222. doi:10.7150/jca.25872
Full text PDF PubMed PMC

A Nomogram Predicting Extrahepatic Metastases for Patients with Adjuvant Transarterial Chemoembolization after Hepatectomy
Shipeng Chen, Yuzhen Gao, Zheng Li, Jian'an Jia, Meng Fang, Mengmeng Wang, Huijuan Feng, Qinjunjie Chen, Wenqian Guan, Ziyi Wang, Chunfang Gao
J. Cancer 2018; 9(22): 4223-4233. doi:10.7150/jca.25886
Full text PDF PubMed PMC

P53 Codon 72 Polymorphism and Risk for Squamous Cell Carcinoma of the Penis: A Caucasian Case-Control Study
Robert Stoehr, Rebecca Weisser, Olaf Wendler, Johannes Giedl, Khalid Daifalla, Nadine T. Gaisa, Georg Richter, Valentina Campean, Maximilian Burger, Bernd Wullich, Arndt Hartmann
J. Cancer 2018; 9(22): 4234-4241. doi:10.7150/jca.26050
Full text PDF PubMed PMC

Long Non-coding RNA LINC01234 Regulates Proliferation, Invasion and Apoptosis in Esophageal Cancer Cells
Maliha Ghaffar, Sara Khodahemmati, Jintao Li, Muhammad Shahzad, Minglian Wang, Yangjunqi Wang, Changshuo Li, Su Chen, Yi Zeng
J. Cancer 2018; 9(22): 4242-4249. doi:10.7150/jca.26095
Full text PDF PubMed PMC

Predictors of Residual T1 High Grade on Re-Transurethral Resection in a Large Multi-Institutional Cohort of Patients with Primary T1 High-Grade/Grade 3 Bladder Cancer
Matteo Ferro, Giuseppe Di Lorenzo, Carlo Buonerba, Giuseppe Lucarelli, Giorgio Ivan Russo, Francesco Cantiello, Abdal Rahman Abu Farhan, Savino Di Stasi, Gennaro Musi, Rodolfo Hurle, Serretta Vincenzo, Gian Maria Busetto, Ettore De Berardinis, Sisto Perdonà, Marco Borghesi, Riccardo Schiavina, Gilberto L. Almeida, Pierluigi Bove, Estevao Lima, Giovanni Grimaldi, Deliu Victor Matei, Francesco Alessandro Mistretta, Nicolae Crisan, Daniela Terracciano, Verze Paolo, Michele Battaglia, Giorgio Guazzoni, Riccardo Autorino, Giuseppe Morgia, Rocco Damiano, Matteo Muto, Roberto La Rocca, Vincenzo Mirone, Ottavio de Cobelli, Mihai Dorin Vartolomei
J. Cancer 2018; 9(22): 4250-4254. doi:10.7150/jca.26129
Full text PDF PubMed PMC

The Association of Baseline Serum Tumour Markers with Outcome of Patients with Metastatic Colorectal Cancer Treated with Anti-EGFR Monoclonal Antibodies in the First Line
Ondrej Fiala, Petr Hosek, Ondrej Sorejs, Vaclav Liska, Tomas Buchler, Alexandr Poprach, Radek Kucera, Ondrej Topolcan, Monika Sedivcova, Jindrich Finek
J. Cancer 2018; 9(22): 4255-4262. doi:10.7150/jca.26217
Full text PDF PubMed PMC

Distinct Changes in the Expression TAZ are Associated with Normal Cervix and Human Cervical Cancer
Yaofang Liu, Meiping Ren, Xiaoyong Tan, Lina Hu
J. Cancer 2018; 9(22): 4263-4270. doi:10.7150/jca.26623
Full text PDF PubMed PMC

Interplay of Tumor Spread, Volume and Epstein-Barr Virus DNA in Nasopharyngeal Carcinoma: Feasibility of An Integrative Risk Stratification Scheme
Xin Zhou, Youqi Yang, Xiaomin Ou, Tingting Xu, Chunying Shen, Chaosu Hu
J. Cancer 2018; 9(22): 4271-4278. doi:10.7150/jca.26777
Full text PDF PubMed PMC

Prognostic Impact of TTF-1 Expression in Non-Squamous Non-Small-Cell Lung Cancer: A Meta-Analysis
Jung Han Kim, Hyeong Su Kim, Bum Jun Kim, Boram Han, Dae Ro Choi, Jung Hye Kwon
J. Cancer 2018; 9(22): 4279-4286. doi:10.7150/jca.26830
Full text PDF PubMed PMC

Prognostic Value of Lymphocyte Activation Gene-3 (LAG-3) Expression in Esophageal Squamous Cell Carcinoma
Yu Zhang, Yong-dong Liu, Yi-ling Luo, Bin-liu Liu, Qi-tao Huang, Fang Wang, Qian Zhong
J. Cancer 2018; 9(22): 4287-4293. doi:10.7150/jca.26949
Full text PDF PubMed PMC

FABP1 Polymorphisms Contribute to Hepatocellular Carcinoma Susceptibility in Chinese Population with Liver Cirrhosis: A Case-Control Study
Meng Wang, Xinghan Liu, Shuai Lin, Tian Tian, Feng Guan, Yan Guo, Xiao Li, Yujiao Deng, Yi Zheng, Peng Xu, Qian Hao, Zhen Zhai, Zhijun Dai
J. Cancer 2018; 9(22): 4294-4300. doi:10.7150/jca.27301
Full text PDF PubMed PMC

Review

Role of lncRNA and EZH2 Interaction/Regulatory Network in Lung Cancer
Min Su, Yuhang Xiao, Jinming Tang, Jie Wu, Junliang Ma, Bo Tian, Yong Zhou, Hui Wang, Desong Yang, Qian-jin Liao, Wenxiang Wang
J. Cancer 2018; 9(22): 4156-4165. doi:10.7150/jca.27098
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image