Issue cover v8i6

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 8 (6); 2017

Research Papers

Super Aqueous Solubility of Albendazole in β-Cyclodextrin for Parenteral Application in Cancer therapy
Krishna Pillai, Javed Akhter, David Lawson Morris
J. Cancer 2017; 8(6): 913-923. doi:10.7150/jca.17301
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Risk factors for cervical intraepithelial neoplasia and cervical cancer in Chinese women: large study in Jiexiu, Shanxi Province, China
Zhilian Wang, Jintao Wang, Jinrong Fan, Weihong Zhao, Xin Yang, Lingmei Wu, Dongyan Li, ling Ding, Wei Wang, Junjie Xu, Michelle Stram, Chengquan Zhao, Min Hao
J. Cancer 2017; 8(6): 924-932. doi:10.7150/jca.17416
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

DICER1 regulates endometrial carcinoma invasion via histone acetylation and methylation
Bilan Li, Wen Lu, Junjie Qu, Yongli Zhang, Xiaoping Wan
J. Cancer 2017; 8(6): 933-939. doi:10.7150/jca.17435
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Mutual Regulation of MiR-199a-5p and HIF-1α Modulates the Warburg Effect in Hepatocellular Carcinoma
Binkui Li, Liru He, Dinglan Zuo, Wei He, Yongjin Wang, Yuanping Zhang, Wenwu Liu, Yunfei Yuan
J. Cancer 2017; 8(6): 940-949. doi:10.7150/jca.17496
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Comparison of prognostic nomograms based on different nodal staging systems in patients with resected gastric cancer
Zi-Xian Wang, Miao-Zhen Qiu, Yu-Ming Jiang, Zhi-Wei Zhou, Guo-Xin Li, Rui-Hua Xu
J. Cancer 2017; 8(6): 950-958. doi:10.7150/jca.17370
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Influence of Cervical Node Necrosis of Different Grades on the Prognosis of Nasopharyngeal Carcinoma Patients Treated with Intensity-Modulated Radiotherapy
Lu-Lu Zhang, Jia-Xiang Li, Guan-Qun Zhou, Ling-Long Tang, Jun Ma, Ai-Hua Lin, Zhen-Yu Qi, Ying Sun
J. Cancer 2017; 8(6): 959-966. doi:10.7150/jca.17998
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The monocyte to red blood cell count ratio is a strong predictor of postoperative survival in colorectal cancer patients: The Fujian prospective investigation of cancer (FIESTA) study
Feng Peng, Dan Hu, Xiandong Lin, Gang Chen, Binying Liang, Chao Li, Yan Chen, Zhaolei Cui, Hejun Zhang, Jixiu Lin, Xiongwei Zheng, Wenquan Niu
J. Cancer 2017; 8(6): 967-975. doi:10.7150/jca.18000
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Is pretreatment Epstein-Barr virus DNA still associated with 6-year survival outcomes in locoregionally advanced nasopharyngeal carcinoma?
Ya-Nan Jin, Ji-Jin Yao, Fan Zhang, Si-Yang Wang, Wang-Jian Zhang, Guan-Qun Zhou, Zhen-Yu Qi, Ying Sun
J. Cancer 2017; 8(6): 976-982. doi:10.7150/jca.18124
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Foretinib Enhances the Radiosensitivity in Esophageal Squamous Cell Carcinoma by Inhibiting Phosphorylation of c-Met
Guang-Zong Chen, Wang-Shu Dai, Hong-Cheng Zhu, Hong-Mei Song, Xi Yang, Yuan-Dong Wang, Hua Min, Qian Lu, Shu Liu, Xin-Chen Sun, Xiao-Ning Zeng
J. Cancer 2017; 8(6): 983-992. doi:10.7150/jca.18135
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Long-term Patterns of Regional Failure for Nasopharyngeal Carcinoma following Intensity-Modulated Radiation Therapy
Fen Xue, Chaosu Hu, Xiayun He
J. Cancer 2017; 8(6): 993-999. doi:10.7150/jca.17858
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

ADIPOQ rs266729 G/C gene polymorphism and plasmatic adipocytokines connect metabolic syndrome to colorectal cancer
Rosa Divella, Antonella Daniele, Antonio Mazzocca, Ines Abbate, Porzia Casamassima, Cosimo Caliandro, Eustachio Ruggeri, Emanuele Naglieri, Carlo Sabbà, Raffaele De Luca
J. Cancer 2017; 8(6): 1000-1008. doi:10.7150/jca.17515
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Long-Term Outcome of Inflammatory Breast Cancer Compared to Non-Inflammatory Breast Cancer in the Setting of High-Dose Chemotherapy with Autologous Hematopoietic Cell Transplantation
Yee Chung Cheng, Yushu Shi, Mei-Jie Zhang, Ruta Brazauskas, Michael T. Hemmer, Michael R. Bishop, Yago Nieto, Edward Stadtmauer, Lois Ayash, Robert Peter Gale, Hillard Lazarus, Leona Holmberg, Michael Lill, Richard F. Olsson, Baldeep Mona Wirk, Mukta Arora, Parameswaran Hari, Naoto Ueno
J. Cancer 2017; 8(6): 1009-1017. doi:10.7150/jca.16870
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

IRF4/MUM1 expression is associated with poor survival outcomes in patients with peripheral T-cell lymphoma
Mi Hwa Heo, Ha Young Park, Young Hyeh Ko, Won Seog Kim, Seok Jin Kim
J. Cancer 2017; 8(6): 1018-1024. doi:10.7150/jca.17358
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

A novel blood tool of cancer prognosis in esophageal squamous cell carcinoma: the Fibrinogen/Albumin Ratio
Zihui Tan, Man Zhang, Qiang Han, Jing Wen, Kongjia Luo, Peng Lin, Lanjun Zhang, Hong Yang, Jianhua Fu
J. Cancer 2017; 8(6): 1025-1029. doi:10.7150/jca.16491
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Lymphocyte/Monocyte Ratio is a Novel Predictor for Early Stage Extranodal Natural Killer/T-cell Lymphoma, Nasal Type
Qiao-xuan Wang, Shao-hua Li, Bao-yan Ji, Han-yu Wang, Yi-yang Li, Ling-ling Feng, Kai Chen, Yun-fei Xia, Yu-jing Zhang
J. Cancer 2017; 8(6): 1030-1037. doi:10.7150/jca.17400
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Combined Detection of Plasma ZIC1, HOXD10 and RUNX3 Methylation is a Promising Strategy for Early Detection of Gastric Cancer and Precancerous Lesions
Zhenghua Lin, Mengzhao Luo, Xueqing Chen, Xingkang He, Yun Qian, Sanchuan Lai, Jianmin Si, Shujie Chen
J. Cancer 2017; 8(6): 1038-1044. doi:10.7150/jca.18169
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Bone metastasis-related signaling pathways in breast cancers stratified by estrogen receptor status
Naoki Hayashi, Takayuki Iwamoto, Yuan Qi, Naoki Niikura, Libero Santarpia, Hideko Yamauchi, Seigo Nakamura, Gabriel N. Hortobagyi, Lajos Pusztai, W. Fraser Symmans, Naoto T. Ueno
J. Cancer 2017; 8(6): 1045-1052. doi:10.7150/jca.13690
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Effects of prolonged exposure to low dose metformin in thyroid cancer cell lines
Safar Kheder, Karen Sisley, Sirwan Hadad, Sabapathy P Balasubramanian
J. Cancer 2017; 8(6): 1053-1061. doi:10.7150/jca.16584
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The Relation of HPV Infection and Expression of p53 and p16 Proteins in Esophageal Squamous Cells Carcinoma
Paula Roberta Aguiar Pastrez, Vânia Sammartino Mariano, Allini Mafra da Costa, Estela Maria Silva, Cristovam Scapulatempo-Neto, Denise Peixoto Guimarães, Gilberto Fava, Said Abdala Zemi Neto, Emily Montosa Nunes, Laura Sichero, Luisa Lina Villa, Kari Juhani Syrjanen, Adhemar Longatto-Filho
J. Cancer 2017; 8(6): 1062-1070. doi:10.7150/jca.17080
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

HOXA5 and p53 cooperate to suppress lung cancer cell invasion and serve as good prognostic factors in non-small cell lung cancer
Chi-Jen Chang, Yen-Lin Chen, Chia-Hung Hsieh, Ya-Jung Liu, Sung-Liang Yu, Jeremy J.W. Chen, Chi-Chung Wang
J. Cancer 2017; 8(6): 1071-1081. doi:10.7150/jca.17295
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

IRES-Mediated Protein Translation Overcomes Suppression by the p14ARF Tumor Suppressor Protein
Song Xi, Ming Zhao, Si Wang, Ling Ma, Shensen Wang, Xianling Cong, Ruth A. Gjerset, Rebecca C. Fitzgerald, Yinghui Huang
J. Cancer 2017; 8(6): 1082-1088. doi:10.7150/jca.17457
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

High Expression of EphA4 Predicted Lesser Degree of Tumor Regression after Neoadjuvant Chemoradiotherapy in Rectal Cancer
Ching-Yih Lin, Ying-En Lee, Yu-Feng Tian, Ding-Ping Sun, Ming-Jen Sheu, Chen-Yi Lin, Chien-Feng Li, Sung-Wei Lee, Li-Ching Lin, I-Wei Chang, Chieh-Tien Wang, Hong-Lin He
J. Cancer 2017; 8(6): 1089-1096. doi:10.7150/jca.17471
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Anal adenocarcinoma requires prophylactic inguinal nodal treatment: Results from a single Chinese institution
Zhen Su, Zhan-Wen Guo, Yan-Ping Mao, Jie Tang, Xiao-Wen Lan, Fang-Yun Xie, Qun Li
J. Cancer 2017; 8(6): 1097-1102. doi:10.7150/jca.17513
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Tuberostemonine reverses multidrug resistance in chronic myelogenous leukemia cells K562/ADR
Yu Jia Wang, Huan Dong Zhao, Cai Feng Zhu, Jian Li, Hong Juan Xie, Yu Xiang Chen
J. Cancer 2017; 8(6): 1103-1112. doi:10.7150/jca.17688
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]