Issue cover v8i3

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 8 (3); 2017

Research Papers

Immunohistochemical and molecular characterizations in urothelial carcinoma of bladder in patients less than 45 years
Veronika Weyerer, Roland Schneckenpointner, Thomas Filbeck, Maximilian Burger, Ferdinand Hofstaedter, Peter J. Wild, Samson W. Fine, Peter A. Humphrey, Louis P. Dehner, Mahul B. Amin, Josef Rüschoff, Carsten Boltze, Andrea Tannapfel, Ellen Zwarthoff, Antonio Lopez-Beltran, Rodolfo Montironi, Cord Langner, Robert Stoehr, Arndt Hartmann, Johannes Giedl
J. Cancer 2017; 8(3): 323-331. doi:10.7150/jca.17482
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Twist1 Enhances Hypoxia Induced Radioresistance in Cervical Cancer Cells by Promoting Nuclear EGFR Localization
Hua Xiong, Xin Nie, Yanmei Zou, Chen Gong, Yang Li, Hua Wu, Hong Qiu, Lin Yang, Liang Zhuang, Peng Zhang, Jing Zhang, Yihua Wang, Huihua Xiong
J. Cancer 2017; 8(3): 345-353. doi:10.7150/jca.16607
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

RSF1 regulates the proliferation and paclitaxel resistance via modulating NF-κB signaling pathway in nasopharyngeal carcinoma
Yong Liu, Guo Li, Chao Liu, Yaoyun Tang, Shuai Zhang
J. Cancer 2017; 8(3): 354-362. doi:10.7150/jca.16720
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

High Infiltration of Polarized CD163+ Tumor-Associated Macrophages Correlates with Aberrant Expressions of CSCs Markers, and Predicts Prognosis in Patients with Recurrent Gastric Cancer
Wei-jie Zhang, Zhi-hua Zhou, Ming Guo, Liu-qing Yang, Yuan-yuan Xu, Tao-hong Pang, Shan-ting Gao, Xin-yun Xu, Qi Sun, Min Feng, Hao Wang, Chun-lei Lu, Guo-zhong Wu, Wen-xian Guan, Gui-fang Xu
J. Cancer 2017; 8(3): 363-370. doi:10.7150/jca.16730
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Induction Chemotherapy Improved Long-term Outcomes of Patients with Locoregionally Advanced Nasopharyngeal Carcinoma: A Propensity Matched Analysis of 5-year Survival Outcomes in the Era of Intensity-modulated Radiotherapy
Hao Peng, Lei Chen, Jian Zhang, Wen-Fei Li, Yan-Ping Mao, Yuan Zhang, Li-Zhi Liu, Li Tian, Ai-Hua Lin, Ying Sun, Jun Ma
J. Cancer 2017; 8(3): 371-377. doi:10.7150/jca.16732
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Predictive factors in patients with hepatocellular carcinoma receiving sorafenib therapy using time-dependent receiver operating characteristic analysis
Hiroki Nishikawa, Norihiro Nishijima, Hirayuki Enomoto, Azusa Sakamoto, Akihiro Nasu, Hideyuki Komekado, Takashi Nishimura, Ryuichi Kita, Toru Kimura, Hiroko Iijima, Shuhei Nishiguchi, Yukio Osaki
J. Cancer 2017; 8(3): 378-387. doi:10.7150/jca.16786
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Primary Tumor Location as a Predictive Factor for First-line Bevacizumab Effectiveness in Metastatic Colorectal Cancer Patients
Wen-Zhuo He, Fang-Xin Liao, Chang Jiang, Peng-Fei Kong, Chen-Xi Yin, Qiong Yang, Hui-Juan Qiu, Bei Zhang, Liang-Ping Xia
J. Cancer 2017; 8(3): 388-394. doi:10.7150/jca.16804
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Integrative Oncology Physician Consultations at a Comprehensive Cancer Center: Analysis of Demographic, Clinical and Patient Reported Outcomes
Gabriel Lopez, Jennifer McQuade, Lorenzo Cohen, Jane T Williams, Amy R Spelman, Bryan Fellman, Yisheng Li, Eduardo Bruera, Richard T Lee
J. Cancer 2017; 8(3): 395-402. doi:10.7150/jca.17506
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Plasma Fibrinogen Correlates with Metastasis and is Associated with Prognosis in Human Nasopharyngeal Carcinoma
Sha-Sha He, Yan Wang, Lin Yang, Hai-Yang Chen, Shao-Bo Liang, Li-Xia Lu, Yong Chen
J. Cancer 2017; 8(3): 403-409. doi:10.7150/jca.17028
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Pretreatment Alkaline Phosphatase and Epstein-Barr Virus DNA Predict Poor Prognosis and Response to Salvage Radiotherapy in Patients with Nasopharyngeal Carcinoma and Metachronous Bone-Only Metastasis
ShaSha He, Yan Wang, Hao Peng, Lin Yang, HaiYang Chen, ShaoBo Liang, LiXia Lu, Yong Chen
J. Cancer 2017; 8(3): 417-424. doi:10.7150/jca.17310
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

A nomogram for predicting the probability of recurrence in patients with carcinomas located in the ampulla of Vater
Keng-Hao Liu, Chih-Ho Hsu, Jun-Te Hsu, Chun-Yi Tsai, Yu-Yin Liu, Tsann-Long Hwang, Ta-Sen Yeh, Yu-Shin Hung, Wen-Chi Chou
J. Cancer 2017; 8(3): 425-433. doi:10.7150/jca.17315
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Plasma mRNA as liquid biopsy predicts chemo-sensitivity in advanced gastric cancer patients
Jie Shen, Weiwei Kong, Yuanna Wu, Haozhen Ren, Jia Wei, Yang Yang, Yan Yang, Lixia Yu, Wenxian Guan, Baorui Liu
J. Cancer 2017; 8(3): 434-442. doi:10.7150/jca.17369
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The Role of GOLPH3L in the Prognosis and NACT response in Cervical Cancer
Yanling Feng, Fan He, Shumei Yan, He Huang, Qidan Huang, Ting Deng, Huini Wu, Bei Gao, Jihong Liu
J. Cancer 2017; 8(3): 443-454. doi:10.7150/jca.17096
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Changes in Disease Failure Risk of Nasopharyngeal Carcinoma over Time: Analysis of 749 Patients with Long-Term Follow-Up
Xu Liu, Ling-Long Tang, Xiao-Jing Du, Wen-Fei Li, Lei Chen, Guan-Qun Zhou, Rui Guo, Qing Liu, Ying Sun, Jun Ma
J. Cancer 2017; 8(3): 455-459. doi:10.7150/jca.17104
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Epigenetic dysregulation of NKD2 is a valuable predictor assessing treatment outcome in acute myeloid leukemia
Xi-xi Li, Jing-dong Zhou, Ting-juan Zhang, Lei Yang, Xiang-mei Wen, Ji-chun Ma, Jing Yang, Zhi-hui Zhang, Jiang Lin, Jun Qian
J. Cancer 2017; 8(3): 460-468. doi:10.7150/jca.16914
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Daughter Cells and Erythroid Cells Budding from PGCCs and Their Clinicopathological Significances in Colorectal Cancer
Dan Zhang, Xiaoyun Yang, Zhengduo Yang, Fei Fei, Shuyuan Li, Jie Qu, Mingqing Zhang, Yuwei Li, Xipeng Zhang, Shiwu Zhang
J. Cancer 2017; 8(3): 469-478. doi:10.7150/jca.17012
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Identifying DCN and HSPD1 as Potential Biomarkers in Colon Cancer Using 2D-LC-MS/MS Combined with iTRAQ Technology
Guoqing Li, Maoyu Li, Xujun Liang, Zhefeng Xiao, Pengfei Zhang, Meiying Shao, Fang Peng, Yongheng Chen, Yuanyuan Li, Zhuchu Chen
J. Cancer 2017; 8(3): 479-489. doi:10.7150/jca.17192
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

High Residual Tumor Rate for Early Breast Cancer Patients Receiving Vacuum-assisted Breast Biopsy
Xiao-Fang He, Feng Ye, Jia-Huai Wen, Shuai-Jie Li, Xiao-Jia Huang, Xiang-Sheng Xiao, Xiao-Ming Xie
J. Cancer 2017; 8(3): 490-496. doi:10.7150/jca.17305
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Identification and characterization of CD133+CD44+ cancer stem cells from human laryngeal squamous cell carcinoma cell lines
Jue Wang, Yongyan Wu, Wei Gao, Fei Li, Yunfeng Bo, Meixia Zhu, Rong Fu, Qingqing Liu, Shuxin Wen, Binquan Wang
J. Cancer 2017; 8(3): 497-506. doi:10.7150/jca.17444
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Surveilling the Potential for Precision Medicine-driven PD-1/PD-L1-targeted Therapy in HNSCC
JE Mann, R Hoesli, NL Michmerhuizen, SN Devenport, ML Ludwig, TR Vandenberg, C Matovina, N Jawad, M Mierzwa, AG Shuman, ME Spector, JC Brenner
J. Cancer 2017; 8(3): 332-344. doi:10.7150/jca.17547
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Nivolumab as Programmed Death-1 (PD-1) Inhibitor for Targeted Immunotherapy in Tumor
Liting Guo, Haijun Zhang, Baoan Chen
J. Cancer 2017; 8(3): 410-416. doi:10.7150/jca.17144
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]