Issue cover v12i20

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 12 (20); 2021

Research Papers

Graphic abstract

Efficacy and Mechanism of Active Fractions in Fruit of Amomum villosum Lour. for Gastric Cancer
Jianjun Yue, Shulei Zhang, Bo Zheng, Faisal Raza, Zuhan Luo, Xiaohua Li, Yongyu Zhang, Qu Nie, Mingfeng Qiu
J. Cancer 2021; 12(20): 5991-5998. doi:10.7150/jca.61310
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

EPHB4 Regulates the Proliferation and Metastasis of Oral Squamous Cell Carcinoma through the HMGB1/NF-κB Signalling Pathway
Chen Yi, Xiliu Zhang, Hongyu Li, Guanhui Chen, Binghui Zeng, Yiming Li, Chao Wang, Yi He, Xun Chen, Zixian Huang, Dongsheng Yu
J. Cancer 2021; 12(20): 5999-6011. doi:10.7150/jca.59331
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Insuline-Like Growth Factor-2 (IGF2) and Hepatocyte Growth Factor (HGF) Promote Lymphomagenesis in p53-null Mice in Tissue-specific and Estrogen-signaling Dependent Manners
Hsuan-Shun Huang, Sung-Chao Chu, Pao-Chu Chen, Ming-Hsun Lee, Chi-Ya Huang, Hsien-ming Chou, Tang-Yuan Chu
J. Cancer 2021; 12(20): 6021-6030. doi:10.7150/jca.60120
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SNHG9 promotes Hepatoblastoma Tumorigenesis via miR-23a-5p/Wnt3a Axis
Sun Gui Feng, Rajeev Bhandari, Liu Ya, Bian Zhixuan, Pan Qiuhui, Zhu Jiabei, Mao sewi, Zhen Ni, Wang Jing, Sun Fenyong, Ma Ji, Ramesh Bhandari
J. Cancer 2021; 12(20): 6031-6049. doi:10.7150/jca.60748
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A radiomics model that predicts lymph node status in pancreatic cancer to guide clinical decision making: A retrospective study
Xiaoyuan Liang, Wei Cai, Xingyu Liu, Ming Jin, Lingxiang Ruan, Sheng Yan
J. Cancer 2021; 12(20): 6050-6057. doi:10.7150/jca.61101
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dihydromyricetin Inhibits Tumor Growth and Epithelial-Mesenchymal Transition through regulating miR-455-3p in Cholangiocarcinoma
Xin Li, Zhou-Sheng Yang, Wen-Wu Cai, Yang Deng, Lei Chen, Sheng-Lan Tan
J. Cancer 2021; 12(20): 6058-6070. doi:10.7150/jca.61311
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inositol hexaphosphate sensitizes hepatocellular carcinoma to oxaliplatin relating inhibition of CCN2-LRP6-β-catenin-ABCG1 signaling pathway
Xia Liao, Yaoyao Zhang, Binghui Xu, Arshad Ali, Xin Liu, Qingan Jia
J. Cancer 2021; 12(20): 6071-6080. doi:10.7150/jca.62141
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Bioactive Hexapeptide Reduced the Resistance of Ovarian Cancer Cells to DDP by Affecting HSF1/HSP70 Signaling Pathway
Ruowen Guo, Qia Xu, Liwei Liu, Hui Liu, Yun Liu, Wenmei Wei, Yide Qin
J. Cancer 2021; 12(20): 6081-6093. doi:10.7150/jca.62285
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-552 promotes the proliferation and metastasis of cervical cancer cells through targeting MUC15 pathway
Xinxin Zhang, Yi Zhang, Lei Dou
J. Cancer 2021; 12(20): 6094-6104. doi:10.7150/jca.56098
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Effect of EG00229 on Radiation Resistance of Lung Adenocarcinoma Cells
Lele Cong, Junxuan Yi, Shuang Qiu, Rui Wang, Shunzi Jin, Rihua Jiang, Xianling Cong
J. Cancer 2021; 12(20): 6105-6117. doi:10.7150/jca.56123
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Expression of cancer cell-intrinsic PD-1 associates with PD-L1 and p-S6 and predicts a good prognosis in nasopharyngeal carcinoma
Yuting Zhang, Xianyong Chen, Hongmei Zheng, Yuting Zhan, Jiadi Luo, Yang Yang, Yue Ning, Haihua Wang, Weiyuan Wang, Songqing Fan
J. Cancer 2021; 12(20): 6118-6125. doi:10.7150/jca.60739
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Programmed Cell Death Protein 1/Programmed Cell Death Ligand-1 Axis activates Intracellular ERK Signaling in Tumor Cells to Mediate Poor Prognosis in T-cell Lymphoma
Yang Li, Yue Fei, Lu Liu, Zheng Song, Xiangrui Meng, Lihua Qiu, Lanfang Li, Zhengzi Qian, Shiyong Zhou, Xiubao Ren, Chengfeng Bi, Bin Meng, Huilai Zhang, Xianhuo Wang, Kai Fu
J. Cancer 2021; 12(20): 6126-6134. doi:10.7150/jca.55971
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CNV Analysis of the Correlation between Preoperative Lymph Node Metastasis and Prognosis of Early Tongue Cancer
Xi Yang, Lu Fang, Chenping Zhang
J. Cancer 2021; 12(20): 6135-6144. doi:10.7150/jca.60447
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

FOXD3-induced miR-133a blocks progression and metastasis of colorectal cancer through regulating UBA2
Yuanfang Cheng, Yajuan Wang, Yuanzun Cheng, Quanzhong Yang, Lejing Zhang, Zhaoxi Li, Jiancheng Cheng
J. Cancer 2021; 12(20): 6145-6154. doi:10.7150/jca.60647
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inhibition of the cell migration, invasion and chemoresistance of colorectal cancer cells through targeting KLF3 by miR-365a-3p
Jing Li, Rubing Mo, Linmei Zheng
J. Cancer 2021; 12(20): 6155-6164. doi:10.7150/jca.61967
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The contribution of YTHDF2 gene rs3738067 A>G to the Wilms tumor susceptibility
Zhiyuan Wang, Zhenjian Zhuo, Linyan Li, Rui-Xi Hua, Li Li, Jiao Zhang, Jiwen Cheng, Haixia Zhou, Suhong Li, Jing He, Shan Yan
J. Cancer 2021; 12(20): 6165-6169. doi:10.7150/jca.62154
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Overexpression of Nicotinamide N-methyltransferase mainly covers stroma of colorectal cancer and correlates with unfavorable survival by its product 1-MNA
Jun Yang, Qingchao Tong, Ying Zhang, Shijin Yuan, Yuzhen Gao, Ke Deng, Yanzhong Wang, Jie Lu, Xinyou Xie, Zhe Zhang, Jun Zhang
J. Cancer 2021; 12(20): 6170-6181. doi:10.7150/jca.56419
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prognostic role of pretreatment albumin-to-alkaline phosphatase ratio in locally advanced laryngeal and hypopharyngeal cancer: Retrospective cohort study
Jialing Wu, Kaiyun You, Yanhui Jiang, Ting Shen, Juanjuan Song, Changlong Chen, Yimin Liu
J. Cancer 2021; 12(20): 6182-6188. doi:10.7150/jca.61445
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A novel lncRNA, RPL34-AS1, promotes proliferation and angiogenesis in glioma by regulating VEGFA
Dongzhi Zhang, Haiping Jiang, Junyi Ye, Ming Gao, Xinzhuang Wang, Enzhou Lu, He Yang, Lixiang Wang, Shiguang Zhao
J. Cancer 2021; 12(20): 6189-6197. doi:10.7150/jca.59337
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Chidamide, a subtype-selective histone deacetylase inhibitor, enhances Bortezomib effects in multiple myeloma therapy
Yanjuan He, Duanfeng Jiang, Kaixuan Zhang, Yinghong Zhu, Jingyu Zhang, Xuan Wu, Jiliang Xia, Yan Zhu, Lang Zou, Jian Hu, Yajuan Cui, Wen Zhou, Fangping Chen
J. Cancer 2021; 12(20): 6198-6208. doi:10.7150/jca.61602
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Weekly versus triweekly cisplatin-based concurrent chemoradiotherapy for nasopharyngeal carcinoma: a systematic review and pooled analysis
Jie Tang, Guo-Rong Zou, Xiu-Wen Li, Zhen Su, Xiao-Long Cao, Bi-Cheng Wang
J. Cancer 2021; 12(20): 6209-6215. doi:10.7150/jca.62188
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Preoperative Versus Postoperative Transarterial Chemoembolization on Prognosis of Large Hepatocellular Carcinoma
Xiaohui Wang, Yu Yuan, Juncheng Wang, Zishan Liu, Minshan Chen, Qunfang Zhou, Zhongguo Zhou
J. Cancer 2021; 12(20): 6231-6241. doi:10.7150/jca.55806
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Pan-cancer Analysis of NEDD4L and Its Tumor Suppressor Effects in Clear Cell Renal Cell Carcinoma
Huiyue Dong, Ling Zhu, Jingjing Sun, Yi Zhang, Qiang Cui, Lin Wu, Shushang Chen, Jun Lu
J. Cancer 2021; 12(20): 6242-6253. doi:10.7150/jca.58004
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Significant value of XRCC2 and XRCC9 expression in the prognosis of human ovarian carcinoma
Yi Liu, Yichi Xu, Mengying Jiang, Weinan Chen, Xueqiong Zhu
J. Cancer 2021; 12(20): 6254-6264. doi:10.7150/jca.59273
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

APMAP Promotes Epithelial-Mesenchymal Transition and Metastasis of Cervical Cancer Cells by Activating the Wnt/β-catenin Pathway
Xiuting Zhu, Zijin Xiang, Lingxiao Zou, Xueru Chen, Xiangdong Peng, Dabao Xu
J. Cancer 2021; 12(20): 6265-6273. doi:10.7150/jca.59595
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ophiopogonin B inhibits migration and invasion in non-small cell lung cancer cells through enhancing the interaction between Axin and β-catenin
Shiping Zhang, Hongxiao Li, Liqiu Li, Qian Gao, Ling Gu, Cheng Hu, Meijuan Chen, Xu Zhang
J. Cancer 2021; 12(20): 6274-6284. doi:10.7150/jca.60066
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Functional profiles of Müllerian inhibiting substance/anti-Müllerian hormone (MIS/AMH) in primarily cultured endometrial cancer cells
Sang Il Kim, Joo Hee Yoon, Soo Young Hur
J. Cancer 2021; 12(20): 6289-6300. doi:10.7150/jca.60700
Full text PDF PubMed PMC

Short Research Communication

Graphic abstract

Analysis of Adherence to Acute Inpatient Rehabilitation in Patients with Cancer
Jegy M. Tennison, Carly M. Sullivan, Brian C. Fricke, Eduardo Bruera
J. Cancer 2021; 12(20): 5987-5990. doi:10.7150/jca.61010
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Current Progress in Delineating the Roles of Pseudokinase TRIB1 in Controlling Human Diseases
Xuelian Zhang, Bin Zhang, Chenyang Zhang, Guibo Sun, Xiaobo Sun
J. Cancer 2021; 12(20): 6012-6020. doi:10.7150/jca.51627
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The regulatory networks of the Hippo signaling pathway in cancer development
Maonan Wang, Manli Dai, Dan Wang, Wei Xiong, Zhaoyang Zeng, Can Guo
J. Cancer 2021; 12(20): 6216-6230. doi:10.7150/jca.62402
Full text PDF PubMed PMC

Erratum

Correction: MiR-HCC2 Up-regulates BAMBI and ELMO1 Expression to Facilitate the Proliferation and EMT of Hepatocellular Carcinoma Cells
Jianying Yi, Yajie Fan, Le Zhang, Hong Wang, Ting Mu, Hong Xie, Huijie Gao, Min Liu, Shengping Li, Hua Tang
J. Cancer 2021; 12(20): 6285-6288. doi:10.7150/jca.66366
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image