Issue cover v12i19

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 12 (19); 2021

Research Papers

Graphic abstract

Anti-proliferative, pro-apoptotic and anti-invasive effect of the copper coordination compound Cas III-La through the induction of reactive oxygen species and regulation of Wnt/β-catenin pathway in glioma
Rosa Angélica Castillo-Rodríguez, Guadalupe Palencia, Isabel Anaya-Rubio, Juan Carlos Gallardo- Pérez, Dolores Jiménez-Farfán, Ángel Escamilla-Ramírez, Sergio Zavala-Vega, Arturo Cruz-Salgado, Claudia Cervantes-Rebolledo, Isabel Gracia-Mora, Lena Ruiz-Azuara, Cristina Trejo-Solis
J. Cancer 2021; 12(19): 5693-5711. doi:10.7150/jca.59769
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LncRNA-H19 regulates chemoresistance to carboplatin in epithelial ovarian cancer through microRNA-29b-3p and STAT3
Xueye Tian, Xiaohang Zuo, Meng Hou, Chen Li, Yue Teng
J. Cancer 2021; 12(19): 5712-5722. doi:10.7150/jca.58979
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Collagen type 1 alpha 1 chain is a novel predictive biomarker of poor progression-free survival and chemoresistance in metastatic lung cancer
Lingjie Hou, Tie Lin, Yicun Wang, Bao Liu, Meng Wang
J. Cancer 2021; 12(19): 5723-5731. doi:10.7150/jca.59723
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LncRNA-PVT1 indicates a poor prognosis and promotes angiogenesis via activating the HNF1B/EMT axis in glioma
Yongyan Bi, Jie Ji, Youxin Zhou
J. Cancer 2021; 12(19): 5732-5744. doi:10.7150/jca.60257
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Co-overexpression of RIOK1 and AKT1 as a prognostic risk factor in glioma
Yiwei Wang, Xiaochen Xie, Shu Li, Dongyong Zhang, Heyu Zheng, Min Zhang, Zhong Zhang
J. Cancer 2021; 12(19): 5745-5752. doi:10.7150/jca.60596
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Laboratory Parameters are Possible Prognostic Markers in Patients with Advanced-stage NSCLC Treated with Bevacizumab plus Chemotherapy
Martin Svaton, Jiri Blazek, Gabriela Krakorova, Marcela Buresova, Zuzana Teufelova, Josef Vodicka, Karolina Hurdalkova, Magda Barinova, Milos Pesek
J. Cancer 2021; 12(19): 5753-5759. doi:10.7150/jca.58851
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

S100A1 is a Potential Biomarker for Papillary Thyroid Carcinoma Diagnosis and Prognosis
Ge Wang, Han-ning Li, Xiao-qing Cui, Tao Xu, Meng-lu Dong, Shu-yu Li, Xing-rui Li
J. Cancer 2021; 12(19): 5760-5771. doi:10.7150/jca.51855
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Overexpression of TMEFF1 in Endometrial Carcinoma and the Mechanism Underlying its Promotion of Malignant Behavior in Cancer Cells
Xin Nie, Lingling Gao, Mingjun Zheng, Caixia Wang, Shuang Wang, Xiao Li, Yue Qi, Liancheng Zhu, Juanjuan Liu, Bei Lin
J. Cancer 2021; 12(19): 5772-5788. doi:10.7150/jca.58524
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Comparison of endoscopic injection of botulinum toxin and steroids immediately after endoscopic submucosal dissection to prevent esophageal stricture: a prospective cohort study
Xiaoying Zhou, Han Chen, Meihong Chen, Chao Ding, Guoxin Zhang, Xinmin Si
J. Cancer 2021; 12(19): 5789-5796. doi:10.7150/jca.60720
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CMTM3 Overexpression Predicts Poor Survival and Promotes Proliferation and Migration in Pancreatic Cancer
Zixuan Zhou, Zuyi Ma, Zhenchong Li, Hongkai Zhuang, Chunsheng Liu, Yuanfeng Gong, Shanzhou Huang, Chuanzhao Zhang, Baohua Hou
J. Cancer 2021; 12(19): 5797-5806. doi:10.7150/jca.57082
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of a prognostic 4-mRNA signature in laryngeal squamous cell carcinoma
Cheng Zhang, Bin Shen, Xinwei Chen, Shang Gao, Xinjiang Ying, Pin Dong
J. Cancer 2021; 12(19): 5807-5816. doi:10.7150/jca.47557
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

OxLDL as an Inducer of a Metabolic Shift in Cancer Cells
Albert V. Bitorina, Yvonne Oligschlaeger, Lingling Ding, Tulasi Yadati, Annemarie Westheim, Tom Houben, Rianne D.W. Vaes, Steven W.M. Olde Damink, Jan Theys, Ronit Shiri-Sverdlov
J. Cancer 2021; 12(19): 5817-5824. doi:10.7150/jca.56307
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SNX-2112 Induces Apoptosis and Inhibits Proliferation, Invasion, and Migration of Non-Small Cell Lung Cancer by Downregulating Epithelial-Mesenchymal Transition via the Wnt/β-Catenin Signaling Pathway
Xiaozhen Cheng, Lingyu Qin, Lian Deng, Xiongjie Zhu, Ying Li, Xiaoran Wu, Yanfang Zheng
J. Cancer 2021; 12(19): 5825-5837. doi:10.7150/jca.56640
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

18F-FDG PET/CT metabolic parameters correlate with EIF2S2 expression status in colorectal cancer
Jian-Wei Yang, Ling-Ling Yuan, Yan Gao, Xu-Sheng Liu, Yu-Jiao Wang, Lu-Meng Zhou, Xue-Yan Kui, Xiao-Hui Li, Chang-Bin Ke, Zhi-Jun Pei
J. Cancer 2021; 12(19): 5838-5847. doi:10.7150/jca.57926
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Extranodal Extension in Bilateral Cervical Metastases: A predictor of Undesirable Survival Outcomes despite Aggressive Salvage Treatment in Oral Cancer Patients
Weijin Gao, Yuhua Hu, Dan Zhu, Xiaoguang Li, Bing Guo, Yi Shen, Chunyue Ma, Juan Du
J. Cancer 2021; 12(19): 5848-5863. doi:10.7150/jca.60152
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prognostic Value of Preoperative Albumin-to-Fibrinogen Ratio in Patients with Bladder Cancer
Shuai Li, Di Zhang, Song Zeng, Tianjun Wu, Yicun Wang, He Zhang, Biao Wang, Xiaopeng Hu
J. Cancer 2021; 12(19): 5864-5873. doi:10.7150/jca.61068
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Priority of PET-CT vs CT Thorax for EBUS-TBNA 22G vs 19G: Mesothorax Lymphadenopathy
Paul Zarogoulidis, Haidong Huang, Zhenli Hu, Ning Wu, Jiannan Wang, Dimitris Petridis, Kosmas Tsakiridis, Dimitris Matthaios, Christoforos Kosmidis, Wolfgang Hohenforst-Schmidt, Christos Tolis, Ioannis Boukovinas, Nikolaos Courcoutsakis, George Nikolaidis, Chrysanthi Sardeli, Chong Bai, Chrysanthi Karapantzou
J. Cancer 2021; 12(19): 5874-5878. doi:10.7150/jca.59892
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

LncRNA-PANDAR regulates the progression of thyroid carcinoma by targeting miR-637/KLK4
Yi Qing, Qian Li, Ling-Yan Zhao, Ping Shi, Jin-Lu Shan, Wei Zhang
J. Cancer 2021; 12(19): 5879-5887. doi:10.7150/jca.55181
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The miR-193a-5p/NCX2/AKT axis promotes invasion and metastasis of osteosarcoma
Ruiqi Chen, Yichong Ning, Guirong Zeng, Hao Zhou, Lin Zhou, Pei Xiao, Zhihong Li, Jianlin Zhou
J. Cancer 2021; 12(19): 5903-5913. doi:10.7150/jca.60969
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Suppression of human colon tumor by EERAC through regulating Notch/DLL4/Hes pathway inhibiting angiogenesis in vivo
Chenchen Yuan, Chenchen Wu, Rong Xue, Chun Jin, Chenguo Zheng
J. Cancer 2021; 12(19): 5914-5922. doi:10.7150/jca.61581
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Preoperative LMR and Serum CA125 Level as Risk Factors for Advanced Stage of Ovarian Cancer
Ying Tang, Hui-quan Hu, Ya-lan Tang, Fang-xiang Tang, Xue-mei Zheng, Li-hong Deng, Ming-tao Yang, Su Yin, Jun Li, Fan Xu
J. Cancer 2021; 12(19): 5923-5928. doi:10.7150/jca.62090
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

INHBA is a novel mediator regulating cellular senescence and immune evasion in colorectal cancer
Shuai Chen, Yu Gong, Yu Shen, Yu Liu, Yue Fu, Yi Dai, Adeel ur Rehman, Liming Tang, Hanyang Liu
J. Cancer 2021; 12(19): 5938-5949. doi:10.7150/jca.61556
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prognostic Significance of Preoperative Albumin to Alkaline Phosphatase Ratio in Patients with Glioblastoma
Junhong Li, Mingrong Zuo, Xingwang Zhou, Yufan Xiang, Shuxin Zhang, Wentao Feng, Yanhui Liu
J. Cancer 2021; 12(19): 5950-5959. doi:10.7150/jca.61866
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Clinical impact of postoperative interval until adjuvant chemotherapy following curative gastrectomy for advanced gastric cancer
Yusuke Takashima, Shuhei Komatsu, Keiji Nishibeppu, Jun Kiuchi, Takuma Ohashi, Hiroki Shimizu, Tomohiro Arita, Yusuke Yamamoto, Hirotaka Konishi, Ryo Morimura, Atsushi Shiozaki, Yoshiaki Kuriu, Hisashi Ikoma, Takeshi Kubota, Hitoshi Fujiwara, Kazuma Okamoto, Eigo Otsuji
J. Cancer 2021; 12(19): 5960-5966. doi:10.7150/jca.58154
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Use of bioinformatic database analysis and specimen verification to identify novel biomarkers predicting gastric cancer metastasis
Weimin Wang, Ke Min, Gaoyang Chen, Hui Zhang, Jianliang Deng, Mengying Lv, Zhihong Cao, Yan Zhou
J. Cancer 2021; 12(19): 5967-5976. doi:10.7150/jca.58768
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cold atmospheric plasma selectively induces G0/G1 cell cycle arrest and apoptosis in AR-independent prostate cancer cells
Dong Hua, Dongyan Cai, Meng Ning, Lihui Yu, Zhifa Zhang, Peiyu Han, Xiaofeng Dai
J. Cancer 2021; 12(19): 5977-5986. doi:10.7150/jca.54528
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Roles of Mitochondrial Serine Hydroxymethyltransferase 2 (SHMT2) in Human Carcinogenesis
Yuanyuan Zeng, Jie Zhang, Mengmeng Xu, Fuxian Chen, Ruidong Zi, Jicheng Yue, Yanan Zhang, Nannan Chen, Y. Eugene Chin
J. Cancer 2021; 12(19): 5888-5894. doi:10.7150/jca.60170
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Effects of biomechanical forces on the biological behavior of cancer stem cells
Bo Ren Tian, Wei Fan Lin, Yan Zhang
J. Cancer 2021; 12(19): 5895-5902. doi:10.7150/jca.60893
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Research progress, challenges and perspectives on PNPLA3 and its variants in Liver Diseases
Hongjiao Xiang, Zecheng Wu, Junmin Wang, Tao Wu
J. Cancer 2021; 12(19): 5929-5937. doi:10.7150/jca.57951
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image