Issue cover v10i4

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (4); 2019

Research Papers

Surgical Compliance and Outcomes in Gastric Cancer: a population-based cohort study
Guihua Liu, Ming Xu, Tingting Gao, Lingying Xu, Peijun Zeng, Haiying Bo, Fang Li, Wei Zhang, Zhengting Wang
J. Cancer 2019; 10(4): 779-788. doi:10.7150/jca.29073
Abstract Full text PDF PubMed PMC

The Development and Future of Digestive Tract Reconstruction after Distal Gastrectomy: A Systemic Review and Meta-Analysis
Xi-Jie Chen, Yun-Zhi Chen, Dong-Wen Chen, Ying-Liang Chen, Jun Xiang, Yi-jia Lin, Shi Chen, Jun-Sheng Peng
J. Cancer 2019; 10(4): 789-798. doi:10.7150/jca.28843
Abstract Full text PDF PubMed PMC

VEGFR-TKIs combined with chemotherapy for advanced non-small cell lung cancer: A systematic review
Lian Liu, Yue Zhang, Jia Wei, Zhaoxin Chen, Jing Yu
J. Cancer 2019; 10(4): 799-809. doi:10.7150/jca.29643
Abstract Full text PDF PubMed PMC

KRAS G12V Mutation is an Adverse Prognostic Factor of Chinese Gastric Cancer Patients
Xin-Hui Fu, Zhi-Ting Chen, Wen-Hui Wang, Xin-Juan Fan, Yan Huang, Xiao-Bin Wu, Jing-Lin Huang, Jing-Xuan Wang, Han-Jie Lin, Xiao-Li Tan, Lei Wang, Jian-Ping Wang
J. Cancer 2019; 10(4): 821-828. doi:10.7150/jca.27899
Abstract Full text PDF PubMed PMC

The association between infection incidence and autoimmune diseases in breast cancer patients after anti-cancer treatment
Chien-Chih Chen, Wei-Li Ho, Hsin-Hua Chen, Meei-Ling Sheu, Chiann-Yi Hsu, Jun-Peng Chen
J. Cancer 2019; 10(4): 829-835. doi:10.7150/jca.27970
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Prognostic value of preoperative hyponatremia in patients with epithelial ovarian cancer
Jing-Yi Guo, Ting-Ting Gong, Zhuo Yang, Yi Liu, Ling Wang, Ya-Nan Wang, Qi-Jun Wu
J. Cancer 2019; 10(4): 836-842. doi:10.7150/jca.28118
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Tripartite motif-containing 15 overexpression in non-small cell lung cancer is associated with poor patient prognoses
Xiaoying Han, Cuicui Huang, Xiao Qu, Shaorui Liu, Xudong Yang, Yu Wang, Fenglong Bie, Qi Liu, Jiajun Du
J. Cancer 2019; 10(4): 843-852. doi:10.7150/jca.27856
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Comprehensive Analysis of Aberrantly Expressed ceRNA network in gastric cancer with and without H.pylori infection
Aining Chu, Jingwei Liu, Yuan Yuan, Yuehua Gong
J. Cancer 2019; 10(4): 853-863. doi:10.7150/jca.27803
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Cadherin Related Family Member 2 Acts As A Tumor Suppressor By Inactivating AKT In Human Hepatocellular Carcinoma
Ziyuan Xia, Meijin Huang, Qiangqiang Zhu, Yinghua Li, Qian Ma, Yang Wang, Xia Chen, Jianzhong Li, Lei Qiu, Junping Zhang, Jiaoyang Zheng, Bin Lu
J. Cancer 2019; 10(4): 864-873. doi:10.7150/jca.27663
Abstract Full text PDF PubMed PMC

MYH9 Promotes Growth and Metastasis via Activation of MAPK/AKT Signaling in Colorectal Cancer
Bin Wang, Xiaolong Qi, Jian Liu, Rui Zhou, Chuang Lin, Junjie Shangguan, Zhuoli Zhang, Liang Zhao, Guoxin Li
J. Cancer 2019; 10(4): 874-884. doi:10.7150/jca.27635
Abstract Full text PDF PubMed PMC

The Impact of Afatinib on Survival in Advanced Non-Small Cell Lung Cancer: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials
Chi Wang, Yun Li, Li Ke, Lejie Cao, Pingsheng Fan, Zhiwei Wu, Quan Wu
J. Cancer 2019; 10(4): 885-892. doi:10.7150/jca.27528
Abstract Full text PDF PubMed PMC

A network-based approach to identify DNA methylation and its involved molecular pathways in testicular germ cell tumors
Hao Bo, Ke Cao, Ruiling Tang, Han Zhang, Zhaojian Gong, Zhizhong Liu, Jianye Liu, Jingjing Li, Liqing Fan
J. Cancer 2019; 10(4): 893-902. doi:10.7150/jca.27491
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Regulatory sequence analysis of semaphorin 4D 5' non-coding region
Lijuan Qiu, Hongchao Jiang, Jia Luo, Juemin Xi, Xiaodan Wang, Yue Pan, Junying Chen, Yujiao Zhao, Qiangming Sun
J. Cancer 2019; 10(4): 903-910. doi:10.7150/jca.28169
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Expression of DEK in pancreatic cancer and its correlation with clinicopathological features and prognosis
Ting Zhao, Bijun Qiu, Senhao Zhou, Guoping Ding, Liping Cao, Zhengrong Wu
J. Cancer 2019; 10(4): 911-917. doi:10.7150/jca.27405
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Downregulation of PDK4 Increases Lipogenesis and Associates with Poor Prognosis in Hepatocellular Carcinoma
Chen Yang, Siying Wang, Haoyu Ruan, Botai Li, Zhuoan Cheng, Jia He, Qiaozhu Zuo, Chengtao Yu, Hui Wang, Yuanyuan Lv, Dishui Gu, Guangzhi Jin, Ming Yao, Wenxin Qin, Haojie Jin
J. Cancer 2019; 10(4): 918-926. doi:10.7150/jca.27226
Abstract Full text PDF PubMed PMC

PD-1 and PD-L1 Expression Predicts Radiosensitivity and Clinical Outcomes in Head and Neck Cancer and is Associated with HPV Infection
Xintong Lyu, Miao Zhang, Guang Li, Yuanjun Jiang, Qiao Qiao
J. Cancer 2019; 10(4): 937-948. doi:10.7150/jca.27199
Abstract Full text PDF PubMed PMC

The Upregulation of Trophinin-Associated Protein (TROAP) Predicts a Poor Prognosis in Hepatocellular Carcinoma
Hao Hu, Liang Xu, Yan Chen, Shao-Ju Luo, Ying-zi Wu, Shi-Hua Xu, Meng-Ting Liu, Fen Lin, Yan Mei, Qin Yang, Yuan-yuan Qiang, You-wu Lin, Yuan-jiang Deng, Tong Lin, Yong-qiang Sha, Bi-Jun Huang, Shi-Jun Zhang
J. Cancer 2019; 10(4): 957-967. doi:10.7150/jca.26666
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Overexpression of TAF1L Promotes Cell Proliferation, Migration and Invasion in Esophageal Squamous Cell Carcinoma
Shan Zhong, Hongfei Yan, Zhengshan Chen, Yanpeng Li, Yanqin Shen, Yongyu Wang, Lan Li, Sitong Sheng, Yun Wang
J. Cancer 2019; 10(4): 979-989. doi:10.7150/jca.26504
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Aberrant Activation Of Hedgehog Signalling Promotes Cell Migration And Invasion Via Matrix Metalloproteinase-7 In Ovarian Cancer Cells
Hong Zhang, Yiting Wang, Tingtao Chen, Yan Zhang, Rong Xu, Wanwan Wang, Minzhang Cheng, Qi Chen
J. Cancer 2019; 10(4): 990-1003. doi:10.7150/jca.26478
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Tumor-associated inflammatory microenvironment in non-small cell lung cancer: correlation with FGFR1 and TLR4 expression via PI3K/Akt pathway
Ruhui Zhang, Yongquan Dong, Mingjiao Sun, Yina Wang, Changqing Cai, Yun Zeng, Yueguang Wu, Qiong Zhao
J. Cancer 2019; 10(4): 1004-1012. doi:10.7150/jca.26277
Abstract Full text PDF PubMed PMC

LncRNA SNHG16 Functions as an Oncogene by Sponging MiR-135a and Promotes JAK2/STAT3 Signal Pathway in Gastric Cancer
Xinguo Wang, Jie Kan, Jun Han, Wenyan Zhang, Liyan Bai, Hao Wu
J. Cancer 2019; 10(4): 1013-1022. doi:10.7150/jca.29527
Abstract Full text PDF PubMed PMC

The Role of Polymorphisms in Genes of PI3K/Akt Signaling Pathway on Prostate
Wei Xu, Zhihao Ni, Meng Zhang, Jinbo Chen, Li Zhang, Song Wu, Chaozhao Liang
J. Cancer 2019; 10(4): 1023-1031. doi:10.7150/jca.26472
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Eosinophil peroxidase over-expression predicts the clinical outcome of patients with primary lung adenocarcinoma
Liang Ye, Hongying Wang, Huijuan Li, Hongbing Liu, Tangfeng Lv, Yong Song, Fang Zhang
J. Cancer 2019; 10(4): 1032-1038. doi:10.7150/jca.24314
Abstract Full text PDF PubMed PMC

MiR-192-5p reverses cisplatin resistance by targeting ERCC3 and ERCC4 in SGC7901/DDP cells
Xiaoque Xie, Nana Huang, Yiyin Zhang, Xiaoli Wei, Mengru Gao, Min Li, Jie Ning, Wei Liu, Qihong Zhao, Hua Wang, Kangsheng Gu
J. Cancer 2019; 10(4): 1039-1051. doi:10.7150/jca.25814
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Positive impact of the negative lymph node count on the survival rate of stage III colon cancer with pN1 and right-side disease
Qi Quan, Mingshu Zhu, Shousheng Liu, Ping Chen, Wenzhuo He, Yuanyuan Huang, Yuming Rong, Huijuan Qiu, Bei Zhang, Liangping Xia
J. Cancer 2019; 10(4): 1052-1059. doi:10.7150/jca.23763
Abstract Full text PDF PubMed PMC

AAV-Mig-6 Increase the Efficacy of TAE in VX2 Rabbit Model, Is Associated With JNK Mediated Autophagy
Zixuan Li, Yulong Tian, Lianyue Qu, Jingsong Mao, Hongshan Zhong
J. Cancer 2019; 10(4): 1060-1069. doi:10.7150/jca.27418
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Scar tissue to lung cancer; pathways and treatment
Konstantinos Sapalidis, Chrysanthi Sardeli, Efstathios Pavlidis, Georgios Koimtzis, Charilaos Koulouris, Nikolaos Michalopoulos, Stylianos Mantalovas, Theodora Tsiouda, Ioannis Passos, Christoforos Kosmidis, Dimitrios Giannakidis, Valeriu Surlin, Athanasios Katsaounis, Vyron Alexandrou, Aikaterini Amaniti, Paul Zarogoulidis, Haidong Huang, Qiang Li, Stelian Mogoanta, Isaac Kesisoglou
J. Cancer 2019; 10(4): 810-818. doi:10.7150/jca.30300
Abstract Full text PDF PubMed PMC

5'-Methylthioadenosine and Cancer: old molecules, new understanding
Yaofeng Li, Yubo Wang, Ping Wu
J. Cancer 2019; 10(4): 927-936. doi:10.7150/jca.27160
Abstract Full text PDF PubMed PMC

CHFR Promoter Hypermethylation Is Associated with Gastric Cancer and Plays a Protective Role in Gastric Cancer Process
Dongjun Dai, Bingluo Zhou, Wenxia Xu, Hongchuan Jin, Xian Wang
J. Cancer 2019; 10(4): 949-956. doi:10.7150/jca.27224
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Efficacy and safety of gemcitabine plus anti-angiogenesis therapy for advanced pancreatic cancer: a systematic review and meta-analysis of clinical randomized phase III trials
Mengting Tong, Jing Wang, Hongliang Zhang, Haibo Xing, Yanling Wang, Yong Fang, Hongming Pan, Da Li
J. Cancer 2019; 10(4): 968-978. doi:10.7150/jca.26672
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image