Issue cover v10i5

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (5); 2019

Research Papers

Effects of perioperative Eicosapentaenoic acid-enriched oral nutritional supplement on lean body mass after total gastrectomy for gastric cancer
Toru Aoyama, Takaki Yoshikawa, Satoshi Ida, Haruhiko Cho, Kentaro Sakamaki, Yuichi Ito, Kazumasa Fujitani, Nobuhiro Takiguchi, Yoshiyuki Kawashima, Kazuhiro Nishikawa, Takashi Oshima, Souya Nunobe, Naoki Hiki
J. Cancer 2019; 10(5): 1070-1076. doi:10.7150/jca.29632
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Annexin A2 Silencing Inhibits Proliferation and Epithelial-to-mesenchymal Transition through p53-Dependent Pathway in NSCLCs
Minhua Wu, Yanqin Sun, Feipeng Xu, Yanqing Liang, Hao Liu, Yanmei Yi
J. Cancer 2019; 10(5): 1077-1085. doi:10.7150/jca.29440
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Association between TNF-ɑ-308G/A polymorphism and esophageal cancer risk: An updated meta-analysis and trial sequential analysis
Fengming Yang, Ke Wei, Zhiqiang Qin, Chuchu Shao, Yongqian Shu, Hua Shen
J. Cancer 2019; 10(5): 1086-1096. doi:10.7150/jca.29390
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Neoadjuvant chemotherapy followed by minimally invasive esophagectomy versus primary surgery for management of esophageal carcinoma: a retrospective study
Yan Zheng, Yin Li, Xianben Liu, Ruixiang Zhang, Zongfei Wang, Haibo Sun, Shilei Liu
J. Cancer 2019; 10(5): 1097-1102. doi:10.7150/jca.29353
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Efficacy and Toxicity of IMRT-Based Simultaneous Integrated Boost for the Definitive Management of Positive Lymph Nodes in Patients with Cervical Cancer
Yun-Zhi Dang, Pei Li, Jian-Ping Li, Ying Zhang, Li-Na Zhao, Wei-Wei Li, Li-Chun Wei, Mei Shi
J. Cancer 2019; 10(5): 1103-1109. doi:10.7150/jca.29301
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Clinical validation of Ki67 by quantitative reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) in HR+/HER2- early breast cancer
Weiqi Gao, Jiayi Wu, Xiaosong Chen, Lin Lin, Xiaochun Fei, Kunwei Shen, Ou Huang
J. Cancer 2019; 10(5): 1110-1116. doi:10.7150/jca.29337
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Risk Factors of Lymph Node Metastasis in Patients with Early Pure and Mixed Signet Ring Cell Gastric Carcinomas
Qingqing Hu, Raymond Dekusaah, Shouli Cao, Taohong Pang, Yi Wang, Bin Zhang, Ying Lv, Xiaoqi Zhang, Tingsheng Ling, Yuzheng Zhuge, Lei Wang, Xiaoping Zou, Weijie Zhang, Qin Huang, Guifang Xu
J. Cancer 2019; 10(5): 1124-1131. doi:10.7150/jca.29245
Abstract Full text PDF PubMed PMC

The nucleosome binding protein 1 promotes the growth of gastric cancer cells
Lantao Liu, Zhifang Lang, Pengyu Wang, Hongwei Wang, Yanli Cao, Xianghui Meng, Jing Hu, Yukuan Feng
J. Cancer 2019; 10(5): 1132-1137. doi:10.7150/jca.29292
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Relationship of common variants in Interleukin 33 gene with susceptibility and prognosis of osteosarcoma in Han Chinese population
Chao Kang, Jianwu Zhao, Yuanchun Wang, Chenguang Yang, Jie Chen, Liqiang Zhi
J. Cancer 2019; 10(5): 1138-1144. doi:10.7150/jca.29086
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Cloning and characterization of the putative AFAP1-AS1 promoter region
Fang Wei, Yi-Zhou Jing, Yi He, Yan-Yan Tang, Li-Ting Yang, Ying-Fen Wu, Le Tang, Lei Shi, Zhao-Jian Gong, Can Guo, Ming Zhou, Bo Xiang, Xiao-Ling Li, Yong Li, Gui-Yuan Li, Wei Xiong, Zhao-Yang Zeng, Fang Xiong
J. Cancer 2019; 10(5): 1145-1153. doi:10.7150/jca.29049
Abstract Full text PDF PubMed PMC

PD-L1 expression patterns in tumour cells and their association with CD8+ tumour infiltrating lymphocytes in clear cell renal cell carcinoma
Qian Zhu, Mu-Yan Cai, De-Sheng Weng, Jing-Jing Zhao, Qiu-Zhong Pan, Qi-Jing Wang, Yan Tang, Jia He, Min Li, Jian-Chuan Xia
J. Cancer 2019; 10(5): 1154-1161. doi:10.7150/jca.29052
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Combining Red Blood Cell Distribution Width (RDW-CV) and CEA Predict Poor Prognosis for Survival Outcomes in Colorectal Cancer
Yalun Li, Chengzhong Xing, Minjie Wei, Huizhe Wu, Xiaoyun Hu, Shanqiong Li, Guangwei Sun, Guangzhe Zhang, Bo Wu, Fangxiao Zhang, Zhuang Li
J. Cancer 2019; 10(5): 1162-1170. doi:10.7150/jca.29018
Abstract Full text PDF PubMed PMC

External Radiation versus Internal Radiation for Patients with Advanced Unresectable HCC -A SEER Based Study
Xuan Wang, Mo Chen, Ran Wei, Zheng Wang
J. Cancer 2019; 10(5): 1171-1180. doi:10.7150/jca.28983
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Prognostic Factors and Recurrence Patterns in T4 Gastric Cancer Patients after Curative Resection
Bao-Yan Zhu, Shu-Qiang Yuan, Run-Cong Nie, Shu-Man Li, Li-Rong Yang, Jin-Ling Duan, Ying-Bo Chen, Xiao-Shi Zhang
J. Cancer 2019; 10(5): 1181-1188. doi:10.7150/jca.28993
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Transarterial Chemoembolization (TACE) Combined with Sorafenib versus TACE Alone for Unresectable Hepatocellular Carcinoma: A Propensity Score Matching Study
Baosheng Ren, Wansheng Wang, Jian Shen, Wanci Li, Caifang Ni, Xiaoli Zhu
J. Cancer 2019; 10(5): 1189-1196. doi:10.7150/jca.28994
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Lyn Kinase Promotes the Proliferation of Malignant Melanoma Cells through Inhibition of Apoptosis and Autophagy via the PI3K/Akt Signaling Pathway
Qianqian Zhang, Xianguang Meng, Guojing Qin, Xiaotong Xue, Ningning Dang
J. Cancer 2019; 10(5): 1197-1208. doi:10.7150/jca.28908
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Survival benefit of adjuvant chemotherapy for patients with poorly differentiated stage IIA colon cancer
Qi Liu, Dakui Luo, Hongyin An, Sheng Zhang, Sanjun Cai, Qingguo Li, Xinxiang Li
J. Cancer 2019; 10(5): 1209-1215. doi:10.7150/jca.28917
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Palliative beam radiotherapy offered real-world survival benefit to metastatic rectal cancer: A large US population-based and propensity score-matched study
Qi Liu, Zezhi Shan, Dakui Luo, Sanjun Cai, Qingguo Li, Xinxiang Li
J. Cancer 2019; 10(5): 1216-1225. doi:10.7150/jca.28768
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Overexpression of FZD1 is Associated with a Good Prognosis and Resistance of Sunitinib in Clear Cell Renal Cell Carcinoma
Qiang Peng, Lu Wang, Danfeng Zhao, Yulin Lv, Hongzhi Wang, Guang Chen, Jiaqi Wang, Wanhai Xu
J. Cancer 2019; 10(5): 1237-1251. doi:10.7150/jca.28662
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Prognosis of EGFR-mutant advanced lung adenocarcinoma patients with different intrathoracic metastatic patterns
Fang Hu, Bo Zhang, Changhui Li, Jianlin Xu, Huimin Wang, Ping Gu, Xiaoxuan Zheng, Wei Nie, Yinchen Shen, Hai Zhang, Ping Hu, Xueyan Zhang
J. Cancer 2019; 10(5): 1254-1262. doi:10.7150/jca.28601
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Development and Validation of Nomograms Predictive of Axillary Nodal Status to Guide Surgical Decision-Making in Early-Stage Breast Cancer
Jiao Li, Weimei Ma, Xinhua Jiang, Chunyan Cui, Hongli Wang, Jiewen Chen, Runcong Nie, Yaopan Wu, Li Li
J. Cancer 2019; 10(5): 1263-1274. doi:10.7150/jca.32386
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Antitumor activity of histone deacetylase inhibitor chidamide alone or in combination with epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor icotinib in NSCLC
Ningning Zhang, Caixia Liang, Wenya Song, Dan Tao, Jiarui Yao, Shuai Wang, Li Ma, Yuankai Shi, Xiaohong Han
J. Cancer 2019; 10(5): 1275-1287. doi:10.7150/jca.28570
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Lower Expression of Gelsolin in Colon Cancer and Its Diagnostic Value in Colon Cancer Patients
Zhuoyu Chen, Kaifei Li, Xiaofeng Yin, Haixia Li, Yao Li, Qiong Zhang, Haifang Wang, Yurong Qiu
J. Cancer 2019; 10(5): 1288-1296. doi:10.7150/jca.28529
Abstract Full text PDF PubMed PMC

O Blood Type Is Associated with Unfavorable Distant-metastasis-free Survival in Female Patients with Nasopharyngeal Carcinoma: A Retrospective Study of 2439 Patients from Epidemic Area
Guan-Nan Wang, Shu Zhou, Chen Chen, Hui Chang, Yalan Tao, Shan Liu, Xiao-Hui Wang, Wen-Wen Zhang, Yang Liu, Song-Ran Liu, Shi-Rong Ding, Xin Yang, Zheng-Qian Ye, Yi-Feng Gao, Yun-Fei Xia
J. Cancer 2019; 10(5): 1297-1306. doi:10.7150/jca.28372
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Survival Benefit of Preoperative Versus Postoperative Radiotherapy in Metastatic Rectal Cancer Treated With Definitive Surgical Resection of Primary Tumor: A Population Based, Propensity Score-Matched Study
Dakui Luo, Qi Liu, Ji Zhu, Yanlei Ma, Sanjun Cai, Qingguo Li, Xinxiang Li
J. Cancer 2019; 10(5): 1307-1312. doi:10.7150/jca.28320
Abstract Full text PDF PubMed PMC

High expression of Oct4 and Nanog predict poor prognosis in intrahepatic cholangiocarcinoma patients after curative resection
Mei-xia Zhang, Wei Gan, Chu-yu Jing, Su-su Zheng, Yong Yi, Juan Zhang, Xin Xu, Jia-jia Lin, Bo-heng Zhang, Shuang-jian Qiu
J. Cancer 2019; 10(5): 1313-1324. doi:10.7150/jca.28349
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Gender disparity in the survival of patients with primary myelodysplastic syndrome
Fangfang Wang, Jun Ni, Lei Wu, Ying Wang, Bin He, Duonan Yu
J. Cancer 2019; 10(5): 1325-1332. doi:10.7150/jca.28220
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Knockdown of long non-coding RNA SNHG5 inhibits malignant cellular phenotypes of glioma via Wnt/CTNNB1 signaling pathway
Xuanhao Hu, Yang Hong, Chao Shang
J. Cancer 2019; 10(5): 1333-1340. doi:10.7150/jca.29517
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Current Status of Research on the Period Family of Clock Genes in the Occurrence and Development of Cancer
Fan Deng, Kai Yang
J. Cancer 2019; 10(5): 1117-1123. doi:10.7150/jca.29212
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Cryoablation versus Partial Nephrectomy for Clinical Stage T1 Renal Masses: A Systematic Review and Meta-Analysis
Wen Deng, Luyao Chen, Yibing Wang, Xiaoqiang Liu, Gongxian Wang, Weipeng Liu, Cheng Zhang, Xiaochen Zhou, Yu Li, Bin Fu
J. Cancer 2019; 10(5): 1226-1236. doi:10.7150/jca.28881
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Letter

Diagnostic and prognostic value of microRNAs for cancers- strategies and approaches to improve the clinical utility
Rama Jayaraj, Chellan Kumarasamy, Shanthi Sabarimurugan, Siddhartha Baxi
J. Cancer 2019; 10(5): 1252-1253. doi:10.7150/jca.28581
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image