Issue cover v10i5

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 10 (5); 2019

Research Papers

Effects of perioperative Eicosapentaenoic acid-enriched oral nutritional supplement on lean body mass after total gastrectomy for gastric cancer
Toru Aoyama, Takaki Yoshikawa, Satoshi Ida, Haruhiko Cho, Kentaro Sakamaki, Yuichi Ito, Kazumasa Fujitani, Nobuhiro Takiguchi, Yoshiyuki Kawashima, Kazuhiro Nishikawa, Takashi Oshima, Souya Nunobe, Naoki Hiki
J. Cancer 2019; 10(5): 1070-1076. doi:10.7150/jca.29632
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Annexin A2 Silencing Inhibits Proliferation and Epithelial-to-mesenchymal Transition through p53-Dependent Pathway in NSCLCs
Minhua Wu, Yanqin Sun, Feipeng Xu, Yanqing Liang, Hao Liu, Yanmei Yi
J. Cancer 2019; 10(5): 1077-1085. doi:10.7150/jca.29440
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Association between TNF-ɑ-308G/A polymorphism and esophageal cancer risk: An updated meta-analysis and trial sequential analysis
Fengming Yang, Ke Wei, Zhiqiang Qin, Chuchu Shao, Yongqian Shu, Hua Shen
J. Cancer 2019; 10(5): 1086-1096. doi:10.7150/jca.29390
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Neoadjuvant chemotherapy followed by minimally invasive esophagectomy versus primary surgery for management of esophageal carcinoma: a retrospective study
Yan Zheng, Yin Li, Xianben Liu, Ruixiang Zhang, Zongfei Wang, Haibo Sun, Shilei Liu
J. Cancer 2019; 10(5): 1097-1102. doi:10.7150/jca.29353
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Efficacy and Toxicity of IMRT-Based Simultaneous Integrated Boost for the Definitive Management of Positive Lymph Nodes in Patients with Cervical Cancer
Yun-Zhi Dang, Pei Li, Jian-Ping Li, Ying Zhang, Li-Na Zhao, Wei-Wei Li, Li-Chun Wei, Mei Shi
J. Cancer 2019; 10(5): 1103-1109. doi:10.7150/jca.29301
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Clinical validation of Ki67 by quantitative reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) in HR+/HER2- early breast cancer
Weiqi Gao, Jiayi Wu, Xiaosong Chen, Lin Lin, Xiaochun Fei, Kunwei Shen, Ou Huang
J. Cancer 2019; 10(5): 1110-1116. doi:10.7150/jca.29337
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Risk Factors of Lymph Node Metastasis in Patients with Early Pure and Mixed Signet Ring Cell Gastric Carcinomas
Qingqing Hu, Raymond Dekusaah, Shouli Cao, Taohong Pang, Yi Wang, Bin Zhang, Ying Lv, Xiaoqi Zhang, Tingsheng Ling, Yuzheng Zhuge, Lei Wang, Xiaoping Zou, Weijie Zhang, Qin Huang, Guifang Xu
J. Cancer 2019; 10(5): 1124-1131. doi:10.7150/jca.29245
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The nucleosome binding protein 1 promotes the growth of gastric cancer cells
Lantao Liu, Zhifang Lang, Pengyu Wang, Hongwei Wang, Yanli Cao, Xianghui Meng, Jing Hu, Yukuan Feng
J. Cancer 2019; 10(5): 1132-1137. doi:10.7150/jca.29292
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Relationship of common variants in Interleukin 33 gene with susceptibility and prognosis of osteosarcoma in Han Chinese population
Chao Kang, Jianwu Zhao, Yuanchun Wang, Chenguang Yang, Jie Chen, Liqiang Zhi
J. Cancer 2019; 10(5): 1138-1144. doi:10.7150/jca.29086
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Cloning and characterization of the putative AFAP1-AS1 promoter region
Fang Wei, Yi-Zhou Jing, Yi He, Yan-Yan Tang, Li-Ting Yang, Ying-Fen Wu, Le Tang, Lei Shi, Zhao-Jian Gong, Can Guo, Ming Zhou, Bo Xiang, Xiao-Ling Li, Yong Li, Gui-Yuan Li, Wei Xiong, Zhao-Yang Zeng, Fang Xiong
J. Cancer 2019; 10(5): 1145-1153. doi:10.7150/jca.29049
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

PD-L1 expression patterns in tumour cells and their association with CD8+ tumour infiltrating lymphocytes in clear cell renal cell carcinoma
Qian Zhu, Mu-Yan Cai, De-Sheng Weng, Jing-Jing Zhao, Qiu-Zhong Pan, Qi-Jing Wang, Yan Tang, Jia He, Min Li, Jian-Chuan Xia
J. Cancer 2019; 10(5): 1154-1161. doi:10.7150/jca.29052
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Combining Red Blood Cell Distribution Width (RDW-CV) and CEA Predict Poor Prognosis for Survival Outcomes in Colorectal Cancer
Yalun Li, Chengzhong Xing, Minjie Wei, Huizhe Wu, Xiaoyun Hu, Shanqiong Li, Guangwei Sun, Guangzhe Zhang, Bo Wu, Fangxiao Zhang, Zhuang Li
J. Cancer 2019; 10(5): 1162-1170. doi:10.7150/jca.29018
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

External Radiation versus Internal Radiation for Patients with Advanced Unresectable HCC -A SEER Based Study
Xuan Wang, Mo Chen, Ran Wei, Zheng Wang
J. Cancer 2019; 10(5): 1171-1180. doi:10.7150/jca.28983
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Prognostic Factors and Recurrence Patterns in T4 Gastric Cancer Patients after Curative Resection
Bao-Yan Zhu, Shu-Qiang Yuan, Run-Cong Nie, Shu-Man Li, Li-Rong Yang, Jin-Ling Duan, Ying-Bo Chen, Xiao-Shi Zhang
J. Cancer 2019; 10(5): 1181-1188. doi:10.7150/jca.28993
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Transarterial Chemoembolization (TACE) Combined with Sorafenib versus TACE Alone for Unresectable Hepatocellular Carcinoma: A Propensity Score Matching Study
Baosheng Ren, Wansheng Wang, Jian Shen, Wanci Li, Caifang Ni, Xiaoli Zhu
J. Cancer 2019; 10(5): 1189-1196. doi:10.7150/jca.28994
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Lyn Kinase Promotes the Proliferation of Malignant Melanoma Cells through Inhibition of Apoptosis and Autophagy via the PI3K/Akt Signaling Pathway
Qianqian Zhang, Xianguang Meng, Guojing Qin, Xiaotong Xue, Ningning Dang
J. Cancer 2019; 10(5): 1197-1208. doi:10.7150/jca.28908
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Survival benefit of adjuvant chemotherapy for patients with poorly differentiated stage IIA colon cancer
Qi Liu, Dakui Luo, Hongyin An, Sheng Zhang, Sanjun Cai, Qingguo Li, Xinxiang Li
J. Cancer 2019; 10(5): 1209-1215. doi:10.7150/jca.28917
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Palliative beam radiotherapy offered real-world survival benefit to metastatic rectal cancer: A large US population-based and propensity score-matched study
Qi Liu, Zezhi Shan, Dakui Luo, Sanjun Cai, Qingguo Li, Xinxiang Li
J. Cancer 2019; 10(5): 1216-1225. doi:10.7150/jca.28768
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Overexpression of FZD1 is Associated with a Good Prognosis and Resistance of Sunitinib in Clear Cell Renal Cell Carcinoma
Qiang Peng, Lu Wang, Danfeng Zhao, Yulin Lv, Hongzhi Wang, Guang Chen, Jiaqi Wang, Wanhai Xu
J. Cancer 2019; 10(5): 1237-1251. doi:10.7150/jca.28662
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Prognosis of EGFR-mutant advanced lung adenocarcinoma patients with different intrathoracic metastatic patterns
Fang Hu, Bo Zhang, Changhui Li, Jianlin Xu, Huimin Wang, Ping Gu, Xiaoxuan Zheng, Wei Nie, Yinchen Shen, Hai Zhang, Ping Hu, Xueyan Zhang
J. Cancer 2019; 10(5): 1254-1262. doi:10.7150/jca.28601
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Development and Validation of Nomograms Predictive of Axillary Nodal Status to Guide Surgical Decision-Making in Early-Stage Breast Cancer
Jiao Li, Weimei Ma, Xinhua Jiang, Chunyan Cui, Hongli Wang, Jiewen Chen, Runcong Nie, Yaopan Wu, Li Li
J. Cancer 2019; 10(5): 1263-1274. doi:10.7150/jca.32386
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Antitumor activity of histone deacetylase inhibitor chidamide alone or in combination with epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor icotinib in NSCLC
Ningning Zhang, Caixia Liang, Wenya Song, Dan Tao, Jiarui Yao, Shuai Wang, Li Ma, Yuankai Shi, Xiaohong Han
J. Cancer 2019; 10(5): 1275-1287. doi:10.7150/jca.28570
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Lower Expression of Gelsolin in Colon Cancer and Its Diagnostic Value in Colon Cancer Patients
Zhuoyu Chen, Kaifei Li, Xiaofeng Yin, Haixia Li, Yao Li, Qiong Zhang, Haifang Wang, Yurong Qiu
J. Cancer 2019; 10(5): 1288-1296. doi:10.7150/jca.28529
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

O Blood Type Is Associated with Unfavorable Distant-metastasis-free Survival in Female Patients with Nasopharyngeal Carcinoma: A Retrospective Study of 2439 Patients from Epidemic Area
Guan-Nan Wang, Shu Zhou, Chen Chen, Hui Chang, Yalan Tao, Shan Liu, Xiao-Hui Wang, Wen-Wen Zhang, Yang Liu, Song-Ran Liu, Shi-Rong Ding, Xin Yang, Zheng-Qian Ye, Yi-Feng Gao, Yun-Fei Xia
J. Cancer 2019; 10(5): 1297-1306. doi:10.7150/jca.28372
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Survival Benefit of Preoperative Versus Postoperative Radiotherapy in Metastatic Rectal Cancer Treated With Definitive Surgical Resection of Primary Tumor: A Population Based, Propensity Score-Matched Study
Dakui Luo, Qi Liu, Ji Zhu, Yanlei Ma, Sanjun Cai, Qingguo Li, Xinxiang Li
J. Cancer 2019; 10(5): 1307-1312. doi:10.7150/jca.28320
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

High expression of Oct4 and Nanog predict poor prognosis in intrahepatic cholangiocarcinoma patients after curative resection
Mei-xia Zhang, Wei Gan, Chu-yu Jing, Su-su Zheng, Yong Yi, Juan Zhang, Xin Xu, Jia-jia Lin, Bo-heng Zhang, Shuang-jian Qiu
J. Cancer 2019; 10(5): 1313-1324. doi:10.7150/jca.28349
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Gender disparity in the survival of patients with primary myelodysplastic syndrome
Fangfang Wang, Jun Ni, Lei Wu, Ying Wang, Bin He, Duonan Yu
J. Cancer 2019; 10(5): 1325-1332. doi:10.7150/jca.28220
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Knockdown of long non-coding RNA SNHG5 inhibits malignant cellular phenotypes of glioma via Wnt/CTNNB1 signaling pathway
Xuanhao Hu, Yang Hong, Chao Shang
J. Cancer 2019; 10(5): 1333-1340. doi:10.7150/jca.29517
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Current Status of Research on the Period Family of Clock Genes in the Occurrence and Development of Cancer
Fan Deng, Kai Yang
J. Cancer 2019; 10(5): 1117-1123. doi:10.7150/jca.29212
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Cryoablation versus Partial Nephrectomy for Clinical Stage T1 Renal Masses: A Systematic Review and Meta-Analysis
Wen Deng, Luyao Chen, Yibing Wang, Xiaoqiang Liu, Gongxian Wang, Weipeng Liu, Cheng Zhang, Xiaochen Zhou, Yu Li, Bin Fu
J. Cancer 2019; 10(5): 1226-1236. doi:10.7150/jca.28881
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Letter

Diagnostic and prognostic value of microRNAs for cancers- strategies and approaches to improve the clinical utility
Rama Jayaraj, Chellan Kumarasamy, Shanthi Sabarimurugan, Siddhartha Baxi
J. Cancer 2019; 10(5): 1252-1253. doi:10.7150/jca.28581
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]