Issue cover v10i17

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (17); 2019

Research Papers

Novel preoperative nutritional assessment tool and prognostic model for ESCC patients
Jinming Xu, Jinlin Cao, Ying Wang, Xin Yao, Yiqing Wang, Zhehao He, Wang Lv, Jian Hu
J. Cancer 2019; 10(17): 3883-3892. doi:10.7150/jca.31286
Full text PDF PubMed PMC

CircABCC2 Regulates Hepatocellular Cancer Progression by Decoying MiR-665
Ning Bai, Eming Peng, Fada Xia, Dong Wang, Xiaogang Li, Xinying Li
J. Cancer 2019; 10(17): 3893-3898. doi:10.7150/jca.31362
Full text PDF PubMed PMC

Long-Term Survival and Prognostic Factors in Locoregionally Advanced Nasopharyngeal Carcinoma Patients Treated with TPF Induction Chemotherapy followed by Cisplatin-Combined Concurrent Chemoradiotherapy
Qun Zhang, Yan Wang, Jun-Fang Liao, Yu-Feng Ren, Guo-Ping Shen, Shao-Qing Niu, Wei Luo
J. Cancer 2019; 10(17): 3899-3907. doi:10.7150/jca.31663
Full text PDF PubMed PMC

circGFRA1 Promotes Ovarian Cancer Progression By Sponging miR-449a
Jie Liu, Furong Yu, Shufen Wang, Xia Zhao, Feng Jiang, Jing Xie, Min Deng
J. Cancer 2019; 10(17): 3908-3913. doi:10.7150/jca.31615
Full text PDF PubMed PMC

KPNA3 Confers Sorafenib Resistance to Advanced Hepatocellular Carcinoma via TWIST Regulated Epithelial-Mesenchymal Transition
Bo Hu, Jian-Wen Cheng, Jin-Wu Hu, Hong Li, Xiao-Lu Ma, Wei-Guo Tang, Yun-Fan Sun, Wei Guo, Ao Huang, Kai-Qian Zhou, Ping-Ting Gao, Ya Cao, Shuang-Jian Qiu, Jian Zhou, Jia Fan, Xin-Rong Yang
J. Cancer 2019; 10(17): 3914-3925. doi:10.7150/jca.31448
Full text PDF PubMed PMC

GPC6 Promotes Cell Proliferation, Migration, and Invasion in Nasopharyngeal Carcinoma
Chunmei Fan, Chaofeng Tu, Peng Qi, Can Guo, Bo Xiang, Ming Zhou, Xiayu Li, Xu Wu, Xiaoling Li, Guiyuan Li, Wei Xiong, Zhaoyang Zeng
J. Cancer 2019; 10(17): 3926-3932. doi:10.7150/jca.31345
Full text PDF PubMed PMC

Surgical Resection plus Radiofrequency Ablation versus Radical Surgery for Hepatocellular Carcinoma: A Propensity Score Matching Analysis
Cheng Zhou, Xiangyu Zhang, Yuanfei Peng, Kaiqian Zhou, Jie Hu, Lei Yu, Feiyu Chen, Shuangjian Qiu, Jian Zhou, Jia Fan, Lan Zhang, Zheng Wang
J. Cancer 2019; 10(17): 3933-3940. doi:10.7150/jca.29501
Full text PDF PubMed PMC

The role of postoperative radiotherapy for completely resected pIIIA-N2 non-small cell lung cancer patients with different clinicopathological features: a systemic review and meta-analysis
Tingting Liu, Yanshu Mu, Jun Dang, Guang Li
J. Cancer 2019; 10(17): 3941-3949. doi:10.7150/jca.28680
Full text PDF PubMed PMC

Anatomical versus Non-anatomical Resection for Hepatocellular Carcinoma with Microscope Vascular Invasion: A Propensity Score Matching Analysis
Xiao-Ping Zhong, Yong-Fa Zhang, Jie Mei, Shao-Hua Li, Anna Kan, Liang-He Lu, Min-Shan Chen, Wei Wei, Rong-Ping Guo
J. Cancer 2019; 10(17): 3950-3957. doi:10.7150/jca.32592
Full text PDF PubMed PMC

Risk Prediction for Early Mortality in Patients with Newly Diagnosed Primary CNS Lymphoma
Chia-Hsin Lin, Ching-Fen Yang, Huai-Che Yang, Li-Yu Fay, Chiu-Mei Yeh, Ai-Seon Kuan, Hao-Yuan Wang, Jyh-Pyng Gau, Liang-Tsai Hsiao, Tzeon-Jye Chiou, Po-Min Chen, Yao-Chung Liu, Po-Shen Ko, Jin-Hwang Liu, Chia-Jen Liu
J. Cancer 2019; 10(17): 3958-3966. doi:10.7150/jca.32467
Full text PDF PubMed PMC

Predictors of Distant Metastasis in Patients with Cervical Cancer Treated with Definitive Radiotherapy
Xiaoliang Liu, Qingyu Meng, Weiping Wang, Ziqi Zhou, Fuquan Zhang, Ke Hu
J. Cancer 2019; 10(17): 3967-3974. doi:10.7150/jca.31538
Full text PDF PubMed PMC

ENKUR acts as a tumor suppressor in lung adenocarcinoma cells through PI3K/Akt and MAPK/ERK signaling pathways
Qing Ma, Yin Lu, Jie Lin, Ye Gu
J. Cancer 2019; 10(17): 3975-3984. doi:10.7150/jca.30021
Full text PDF PubMed PMC

Quantitative Proteomic Analysis and Evaluation of the Potential Prognostic Biomarkers in Cholangiocarcinoma
Zengwei Tang, Yuan Yang, Jinduo Zhang, Wenkang Fu, Yanyan Lin, Gang Su, Yan Li, Wenbo Meng, Xun Li, Xiaodong Xie
J. Cancer 2019; 10(17): 3985-3999. doi:10.7150/jca.29354
Full text PDF PubMed PMC

Knockdown of LncRNA RHPN1-AS1 Inhibits Cell Migration, Invasion and Proliferation in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma
Xiaowen Qiu, Zhuo Lei, Zeyou Wang, Yuming Xu, Chang Liu, Panchun Li, Hanjiang Wu, Zhaojian Gong
J. Cancer 2019; 10(17): 4000-4008. doi:10.7150/jca.29029
Full text PDF PubMed PMC

The Prognostic Value of the MiR-200 Family in Colorectal Cancer: A Meta-analysis with 1882 Patients
Chengpeng Yu, Haiting Wan, Renfeng Shan, Wu Wen, Jianfeng Li, Daya Luo, Renhua Wan
J. Cancer 2019; 10(17): 4009-4016. doi:10.7150/jca.27529
Full text PDF PubMed PMC

The Role of the Tumor Microenvironment in Neuropilin 1-Induced Radiation Resistance in Lung Cancer Cells
Zhuo Dong, Haiyang Zhang, Xinkou Gong, Wei Wei, Yahui Lv, Zhiyuan Chen, Rui Wang, Junxuan Yi, Yannan Shen, Shunzi Jin
J. Cancer 2019; 10(17): 4017-4030. doi:10.7150/jca.28163
Full text PDF PubMed PMC

A randomized trial of conventional fraction versus hypofraction radiotherapy for bone metastases from hepatocellular carcinoma
Jian He, Shiming Shi, Luxi Ye, Guifen Ma, Xiangou Pan, Yan Huang, Zhaochong Zeng
J. Cancer 2019; 10(17): 4031-4037. doi:10.7150/jca.28674
Full text PDF PubMed PMC

Effects of Dynamin-related Protein 1 Regulated Mitochondrial Dynamic Changes on Invasion and Metastasis of Lung Cancer Cells
Jie-Tao Ma, Xiang-Yan Zhang, Rui Cao, Li Sun, Wei Jing, Jian-Zhu Zhao, Shu-Ling Zhang, Le-Tian Huang, Cheng-Bo Han
J. Cancer 2019; 10(17): 4045-4053. doi:10.7150/jca.29756
Full text PDF PubMed PMC

Comparison of macrovascular invasion-free survival in early-intermediate hepatocellular carcinoma after different interventions: A propensity score-based analysis
Yao Liu, Dongying Xue, Shanzhong Tan, Qun Zhang, Xue Yang, Yuxin Li, Bingbing Zhu, Shuaishuai Niu, Li Jiang, Xianbo Wang
J. Cancer 2019; 10(17): 4063-4071. doi:10.7150/jca.29850
Full text PDF PubMed PMC

Overexpression of SMYD3 in Ovarian Cancer is Associated with Ovarian Cancer Proliferation and Apoptosis via Methylating H3K4 and H4K20
Yahui Jiang, Tianjiao Lyu, Xiaoxia Che, Nan Jia, Qin Li, Weiwei Feng
J. Cancer 2019; 10(17): 4072-4084. doi:10.7150/jca.29861
Full text PDF PubMed PMC

Regulation of response to radiotherapy by β-arrestin1 in Non-small cell lung cancer
Liguang Wang, Kai Wang, Wei Dong, Hongchang Shen, Jiajun Du
J. Cancer 2019; 10(17): 4085-4095. doi:10.7150/jca.30012
Full text PDF PubMed PMC

Association of Preoperative Plasma D-dimmer and Fibrinogen and Renal Cell Carcinoma Outcome
Xiaobo He, Tao Huang, Yunfei Xue, Meng Zhang, Qiaodan Liu, Yongqiang Wang, Kai Yao, Shengjie Guo
J. Cancer 2019; 10(17): 4096-4105. doi:10.7150/jca.31173
Full text PDF PubMed PMC

Difference in the short-term outcomes of laparoscopic gastrectomy for gastric carcinoma between the east and west: a retrospective study from the IMIGASTRIC trial
Jian-Xian Lin, Jun-Peng Lin, Jacopo Desiderio, Jian-Wei Xie, Alessandro Gemini, Jia-bin Wang, Jun Lu, Qi-Yue Chen, Long-long Cao, Mi Lin, Ruhong Tu, Chao-Hui Zheng, Ping Li, Amilcare Parisi, Chang-Ming Huang
J. Cancer 2019; 10(17): 4106-4113. doi:10.7150/jca.31192
Full text PDF PubMed PMC

Effects of Notch Signaling Pathway in Cervical Cancer by Curcumin Mediated Photodynamic Therapy and Its Possible Mechanisms in Vitro and in Vivo
Guifang He, Tianlong Mu, Yali Yuan, Wenyan Yang, Yuan Zhang, Qingyun Chen, Meilu Bian, Yanshu Pan, Qing Xiang, Zhihua Chen, Aiping Sun
J. Cancer 2019; 10(17): 4114-4122. doi:10.7150/jca.30690
Full text PDF PubMed PMC

The Loss of SMAD4/DPC4 Expression Associated with a Strongly Activated Hedgehog Signaling Pathway Predicts Poor Prognosis in Resected Pancreatic Cancer
Jin-Zhi Xu, Wen-Quan Wang, Wu-Hu Zhang, Hua-Xiang Xu, He-Li Gao, Shi-Rong Zhang, Chun-Tao Wu, Shuo Li, Hao Li, Jin Xu, Xian-Jun Yu, Liang Liu
J. Cancer 2019; 10(17): 4123-4131. doi:10.7150/jca.30883
Full text PDF PubMed PMC

Comparison of Safety and Outcomes between Endoscopic and Surgical Resections of Small (≤ 5 cm) Primary Gastric Gastrointestinal Stromal Tumors
Taohong Pang, Yan Zhao, Ting Fan, Qingqing Hu, Dekusaah Raymond, Shouli Cao, Weijie Zhang, Yi Wang, Bin Zhang, Ying Lv, Xiaoqi Zhang, Tingsheng Ling, Yuzheng Zhuge, Lei Wang, Xiaoping Zou, Qin Huang, Guifang Xu
J. Cancer 2019; 10(17): 4132-4141. doi:10.7150/jca.29443
Full text PDF PubMed PMC

HBV Integration-mediated Cell Apoptosis in HepG2.2.15
Xiaoge Hu, Jiahong Jiang, Chao Ni, Qiuran Xu, Song Ye, Junjie Wu, Feimin Ge, Yong Han, Yinyuan Mo, Dongsheng Huang, Liu Yang
J. Cancer 2019; 10(17): 4142-4150. doi:10.7150/jca.30493
Full text PDF PubMed PMC

Factors associated with improvement in symptoms and quality of life for first-line EGFR-tyrosine kinase inhibitor treatment in patients with EGFR-mutated non-small-cell lung cancer - A multicenter prospective SMILE study
Yu-Feng Wei, Wen-Tsung Huang, Tu-Chen Liu, Jiunn-Min Shieh, Chih-Feng Chian, Ming-Fang Wu, Chih-Cheng Chang, Ching-Hsiung Lin, Jen-Chung Ko, Chia-Mo Lin, Te-Chun Hsia
J. Cancer 2019; 10(17): 4151-4158. doi:10.7150/jca.30507
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

A review on the accuracy of bladder cancer detection methods
Chao-Zhe Zhu, Hua-Nong Ting, Kwan-Hoong Ng, Teng-Aik Ong
J. Cancer 2019; 10(17): 4038-4044. doi:10.7150/jca.28989
Full text PDF PubMed PMC

Multifaceted Mechanisms of Areca Nuts in Oral Carcinogenesis: the Molecular Pathology from Precancerous Condition to Malignant Transformation
Yi-Chen Li, Ann-Joy Cheng, Li-Yu Lee, Yu-Chen Huang, Joseph Tung-Chieh Chang
J. Cancer 2019; 10(17): 4054-4062. doi:10.7150/jca.29765
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image