Issue cover v10i16

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (16); 2019

Research Papers

EMP2 acts as a suppressor of melanoma and is negatively regulated by mTOR-mediated autophagy
Manyi Wang, Sijia Li, Peng Zhang, Yujia Wang, Chunting Wang, Ding Bai, Xian Jiang
J. Cancer 2019; 10(16): 3582-3592. doi:10.7150/jca.30342
Full text PDF PubMed PMC

AC138128.1 an Intronic lncRNA originating from ERCC1 Implies a Potential Application in Lung Cancer Treatment
Mingyang Xiao, Su Cui, Liang Zhang, Tao Yu, Guopei Zhang, Qianye Zhang, Liuli Li, Yuan Cai, Cuihong Jin, Jinghua Yang, Shengwen Wu, Xiaobo Lu
J. Cancer 2019; 10(16): 3608-3617. doi:10.7150/jca.31832
Full text PDF PubMed PMC

Association between Pretreatment Serum High-density Lipoprotein Cholesterol and Treatment Outcomes in Patients with Locoregionally Advanced Nasopharyngeal Carcinoma Treated with Chemoradiotherapy: Findings from a Randomised Trial
Cheng-Tao Wang, Ming-Yuan Chen, Xiang Guo, Ling Guo, Hao-Yuan Mo, Chao-Nan Qian, Bi-Xiu Wen, Ming-Huang Hong, Pei-Yu Huang
J. Cancer 2019; 10(16): 3618-3623. doi:10.7150/jca.32621
Full text PDF PubMed PMC

Validation study of susceptibility loci for esophageal squamous cell carcinoma identified by GWAS in a Han Chinese subgroup from Eastern China
Kai-Lai Wang, Xiang-Liu Chen, Lan Lei, Pei Li, Lian-Lian Hong, Xian-Chong Huang, Wei-Min Mao, Kenichi Mukaisho, Zhi-Qiang Ling
J. Cancer 2019; 10(16): 3624-3631. doi:10.7150/jca.32810
Full text PDF PubMed PMC

Tumor Suppressor LKB1 inhibits both the mRNA Expression and the Amplification of hTERC by the Phosphorylation of YAP in Lung Cancer Cells
Ling He, Ming-Zhe Wu, Xu-Bo Wang, Xue-Shan Qiu, En-Hua Wang, Guang-Ping Wu
J. Cancer 2019; 10(16): 3632-3638. doi:10.7150/jca.33237
Full text PDF PubMed PMC

Association between Polymorphisms of Vitamin D Receptor and Lung Cancer Susceptibility: Evidence from an Updated Meta-analysis
Meng Li, Xinyu Liu, Na Liu, Tian Yang, Puyu Shi, Ruiqing He, Mingwei Chen
J. Cancer 2019; 10(16): 3639-3649. doi:10.7150/jca.33431
Full text PDF PubMed PMC

Effect of Early Nutrition Intervention on Advanced Nasopharyngeal Carcinoma Patients Receiving Chemoradiotherapy
Lingbin Meng, Jinlong Wei, Rui Ji, Bin Wang, Xiaochun Xu, Ying Xin, Xin Jiang
J. Cancer 2019; 10(16): 3650-3656. doi:10.7150/jca.33475
Full text PDF PubMed PMC

Pre-treatment Serum Lactate Dehydrogenase Predicts Distant Metastasis and Poor Survival in Nasopharyngeal Carcinoma
Guoxian Long, Wenhua Tang, Xiugen Fu, DongBo Liu, LinLi Zhang, Guangyuan Hu, Guoqing Hu, Wei Sun
J. Cancer 2019; 10(16): 3657-3664. doi:10.7150/jca.32716
Full text PDF PubMed PMC

A medicinal and edible formula YH0618 ameliorates the toxicity induced by Doxorubicin via regulating the expression of Bax/Bcl-2 and FOXO4
Jieshu You, Fei Gao, Hailin Tang, Fu Peng, Lei Jia, Kun Huang, Kinlong Chow, Jiaqi Zhao, Huanlan Liu, Yi Lin, Jianping Chen
J. Cancer 2019; 10(16): 3665-3677. doi:10.7150/jca.32754
Full text PDF PubMed PMC

Identification of Chaetocin as a Potent non-ROS-mediated Anticancer Drug Candidate for Gastric Cancer
Xinwen Liao, Yaqiong Fan, Jihuan Hou, Xiong Chen, Xiaolin Xu, Yifan Yang, Jinying Shen, Panying Mi, Xiaohua Huang, Wenqing Zhang, Hanwei Cao, Xiaoting Hong, Tianhui Hu, Yan-yan Zhan
J. Cancer 2019; 10(16): 3678-3690. doi:10.7150/jca.32803
Full text PDF PubMed PMC

A combined marker based on plasma D-dimer and serum albumin levels in patients with nasopharyngeal carcinoma is associated with poor survival outcomes in a retrospective cohort study
Sha-Sha He, Yan Wang, Cheng-tao Wang, Mei-yan Zhu, Xing-Li Yang, Dan-Ming Chen, Yong Chen
J. Cancer 2019; 10(16): 3691-3697. doi:10.7150/jca.32387
Full text PDF PubMed PMC

RMP promotes the proliferation and radioresistance of esophageal carcinoma
Shaomu Chen, Yu Feng, Biao Zhang, Xiaochun Chen, Wenxiang Wei, Haitao Ma
J. Cancer 2019; 10(16): 3698-3705. doi:10.7150/jca.32680
Full text PDF PubMed PMC

Co-Expression Network Analysis Identified Gene Signatures in Osteosarcoma as a Predictive Tool for Lung Metastasis and Survival
Honghua Zhang, Linwei Guo, Zheng Zhang, Yunlong Sun, Honglei Kang, Chao Song, Huiyong Liu, Zhuowei Lei, Jia Wang, Baoguo Mi, Qian Xu, Hanfeng Guan, Feng Li
J. Cancer 2019; 10(16): 3706-3716. doi:10.7150/jca.32092
Full text PDF PubMed PMC

Centromere Protein N Participates in Cellular Proliferation of Human Oral Cancer by Cell-Cycle Enhancement
Noritoshi Oka, Atsushi Kasamatsu, Yosuke Endo-Sakamoto, Keitaro Eizuka, Sho Wagai, Nao Koide-Ishida, Isao Miyamoto, Manabu Iyoda, Hideki Tanzawa, Katsuhiro Uzawa
J. Cancer 2019; 10(16): 3728-3734. doi:10.7150/jca.32281
Full text PDF PubMed PMC

BDH2 is downregulated in hepatocellular carcinoma and acts as a tumor suppressor regulating cell apoptosis and autophagy
Hao Liang, Zhiyong Xiong, Ruixi Li, Kunpeng Hu, Mingbo Cao, Jiarui Yang, Zhaozhong Zhong, Changchang Jia, Zhicheng Yao, Meihai Deng
J. Cancer 2019; 10(16): 3735-3745. doi:10.7150/jca.32022
Full text PDF PubMed PMC

Circulating lncRNA ABHD11-AS1 serves as a biomarker for early pancreatic cancer diagnosis
Yawen Liu, Wen Feng, Wenyu Liu, Xiangyu Kong, Lei Li, Junbo He, Dawei Wang, Meiting Zhang, Gai Zhou, Wei Xu, Wei Chen, Aihua Gong, Min Xu
J. Cancer 2019; 10(16): 3746-3756. doi:10.7150/jca.32052
Full text PDF PubMed PMC

The difference in prognosis of stage II and III colorectal cancer based on preoperative serum tumor markers
Weiqiang You, Nengquan Sheng, Li Yan, Hongqi Chen, Jianfeng Gong, Zhenghui He, Kaiwen Zheng, Zhaohuan Chen, Yafang Wang, Gewen Tan, Lu Xie, Zhigang Wang
J. Cancer 2019; 10(16): 3757-3766. doi:10.7150/jca.31660
Full text PDF PubMed PMC

A real-world 1:1 propensity-matched study revealed unmarried status was independently associated with worse survival for patients with renal clear cell carcinoma
Shi-Long Zhang, Hai-Tao Sun, Zhan-Ming Li, Zheng-Yan Zhang, Wen-Rong Wang, Xin Wang, Zhi-Ming Wang, Li-Shun Wang
J. Cancer 2019; 10(16): 3767-3777. doi:10.7150/jca.31744
Full text PDF PubMed PMC

Anti-tumor Drug THZ1 Suppresses TGFβ2-mediated EMT in Lens Epithelial Cells via Notch and TGFβ/Smad Signaling Pathway
Jie Ning, Xinqi Ma, Chongde Long, Yuxiang Mao, Xielan Kuang, Zixin Huang, Yuting Fan, Han Zhang, Qing Xia, Renchun Wang, Yu Liang, Shuibin Lin, Qingjiong Zhang, Huangxuan Shen
J. Cancer 2019; 10(16): 3778-3788. doi:10.7150/jca.30359
Full text PDF PubMed PMC

High pretreatment serum CA19-9 level predicts a poor prognosis for patients with stage III colon cancer after curative resection and adjuvant chemotherapy
Wenhao Zhou, Fan Yang, Jianhong Peng, Fulong Wang, Yuzhu Lin, Wu Jiang, Xia Yang, Liren Li, Zhenhai Lu, Desen Wan, Zhizhong Pan, Wenhua Fan
J. Cancer 2019; 10(16): 3810-3818. doi:10.7150/jca.31375
Full text PDF PubMed PMC

PGC1α downregulation and glycolytic phenotype in thyroid cancer
Chien-Liang Liu, Po-Sheng Yang, Tao-Yeuan Wang, Shih-Yuan Huang, Yi-Hue Kuo, Shih-Ping Cheng
J. Cancer 2019; 10(16): 3819-3829. doi:10.7150/jca.30018
Full text PDF PubMed PMC

Mast cells induce epithelial-to-mesenchymal transition and migration in non-small cell lung cancer through IL-8/Wnt/β-catenin pathway
Jingjing Qu, Tianli Cheng, Li Liu, Jianfu Heng, Xiaobao Liu, Ziyi Sun, Wenxiang Wang, Kunyan Li, Nong Yang
J. Cancer 2019; 10(16): 3830-3841. doi:10.7150/jca.29953
Full text PDF PubMed PMC

RAG1 high expression associated with IKZF1 dysfunction in adult B-cell acute lymphoblastic leukemia
Qi Han, Jinlong Ma, Yan Gu, Huihui Song, Malika Kapadia, Yuka Imamura Kawasawa, Sinisa Dovat, Chunhua Song, Zheng Ge
J. Cancer 2019; 10(16): 3842-3850. doi:10.7150/jca.33989
Full text PDF PubMed PMC

Unilateral Axilla-Bilateral Areola Approach for Thyroidectomy by da Vinci Robot: 500 Cases Treated by the Same Surgeon
Pengfei Liu, Ye Zhang, Xiaowei Qi, Haoxi Liu, Junze Du, Jing Liu, Junlan Liu, Wenying Fu, Yi Zhang, Jun Jiang, Linjun Fan
J. Cancer 2019; 10(16): 3851-3859. doi:10.7150/jca.31463
Full text PDF PubMed PMC

Upregulation of nucleoprotein AHNAK is associated with poor outcome of pancreatic ductal adenocarcinoma prognosis via mediating epithelial-mesenchymal transition
Zhiwen Zhang, Xiaoding Liu, Rui Huang, Xuguang Liu, Zhiyong Liang, Tonghua Liu
J. Cancer 2019; 10(16): 3860-3870. doi:10.7150/jca.31291
Full text PDF PubMed PMC

SIRT5 Promotes Hepatocellular Carcinoma Progression by Regulating Mitochondrial Apoptosis
Rixin Zhang, Chengye Wang, Yu Tian, Yifan Yao, Jiakai Mao, Haibo Wang, Zhenghan Li, Yakun Xu, Mingliang Ye, Liming Wang
J. Cancer 2019; 10(16): 3871-3882. doi:10.7150/jca.31266
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Associations of mRNA expression of DNA repair genes and genetic polymorphisms with cancer risk: a bioinformatics analysis and meta-analysis
Huizhe Wu, Shanqiong Li, Xiaoyun Hu, Wenyan Qin, Yilin Wang, Tong Sun, Zhikun Wu, Xiufang Wang, Senxu Lu, Dongping Xu, Yalun Li, Shu Guan, Haishan Zhao, Weifan Yao, Mingyan Liu, Minjie Wei
J. Cancer 2019; 10(16): 3593-3607. doi:10.7150/jca.30975
Full text PDF PubMed PMC

Relationship between Progression-free Survival and Overall Survival in Randomized Clinical Trials of Targeted and Biologic Agents in Oncology
Lisa M Hess, Alan Brnabic, Oksana Mason, Pablo Lee, Scott Barker
J. Cancer 2019; 10(16): 3717-3727. doi:10.7150/jca.32205
Full text PDF PubMed PMC

The role of Wnt signaling pathway in tumor metabolic reprogramming
Yongzhen Mo, Yumin Wang, Lishen Zhang, Liting Yang, Ming Zhou, Xiaoling Li, Yong Li, Guiyuan Li, Zhaoyang Zeng, Wei Xiong, Fang Xiong, Can Guo
J. Cancer 2019; 10(16): 3789-3797. doi:10.7150/jca.31166
Full text PDF PubMed PMC

The Epithelial-Myeloid-Transition (EMyeT) of cancer cells as a wrongly perceived primary inflammatory process eventually progressing to a bone remodeling malignancy: the alternative pathway for Epithelial- Mesenchymal-Transition hypothesis (EMT)?
Henning M. Schramm
J. Cancer 2019; 10(16): 3798-3809. doi:10.7150/jca.31364
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image