Issue cover v9i10

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 9 (10); 2018

Research Papers

The clinical impact of Hangeshashinto (TJ-14) in the treatment of chemotherapy-induced oral mucositis in gastric cancer and colorectal cancer: Analyses of pooled data from two phase II randomized clinical trials (HANGESHA-G and HANGESHA-C)
Kazuhiro Nishikawa, Toru Aoyama, Mari S Oba, Takaki Yoshikawa, Chu Matsuda, Yoshinori Munemoto, Nobuhiro Takiguchi, Kazuaki Tanabe, Naoki Nagata, Motohiro Imano, Mitsuru Oshiro, Ryoji Fukushima, Masato Kataoka, Satoshi Morita, Akira Tsuburaya, Hideyuki Mishima, Toru Kono, Junichi Sakamoto
J. Cancer 2018; 9(10): 1725-1730. doi:10.7150/jca.24733
Full text PDF PubMed PMC

Monitoring changes in quality of life in patients with lung cancer under treatment with chemotherapy and co administration of zoledronic acid by using specialized questionnaires
Ioannis Tremmas, George Petsatodis, Michael Potoupnis, Stella Laskou, Dimitrios Giannakidis, Stylianos Mantalovas, Charilaos Koulouris, Athanasios Katsaounis, Efstathios Pavlidis, Aikaterini Amaniti, Haidong Huang, Chong Bai, Dongchen Shi, Athanasios Dardas, Paul Zarogoulidis, Chrisanthi Sardeli, Fotis Konstantinou, Nikolaos Katsikogiannis, Konstantinos Zarogoulidis, Ilias Karapantzos, Chrysanthi Karapantzou, Xiaping Shen, Isaak Kesisoglou, Konstantinos Sapalidis
J. Cancer 2018; 9(10): 1731-1736. doi:10.7150/jca.24785
Full text PDF PubMed PMC

A predicting model of bone marrow malignant infiltration in 18F-FDG PET/CT images with increased diffuse bone marrow FDG uptake
Mingge Zhou, Yumei Chen, Jianjun Liu, Gang Huang
J. Cancer 2018; 9(10): 1737-1744. doi:10.7150/jca.24836
Full text PDF PubMed PMC

Sorafenib Monotherapy Versus Sorafenib Combined with Regional Therapies for Hepatocellular Carcinoma Patients with Pulmonary Oligometastases: A Propensity Score-matched Analysis
Jinbin Chen, Shixun Lu, Yaojun Zhang, Li Xu, Jiancong Chen, Juncheng Wang, Minshan Chen, Rongxin Zhang, Zhongguo Zhou
J. Cancer 2018; 9(10): 1745-1753. doi:10.7150/jca.24568
Full text PDF PubMed PMC

Alternative splicing events implicated in carcinogenesis and prognosis of colorectal cancer
Jingwei Liu, Hao Li, Shixuan Shen, Liping Sun, Yuan Yuan, Chengzhong Xing
J. Cancer 2018; 9(10): 1754-1764. doi:10.7150/jca.24569
Full text PDF PubMed PMC

The prognosis of neck residue nasopharyngeal carcinoma (NPC) patients: results from a case-cohort study
Sai-Lan Liu, Lin-Quan Tang, Qiu-Yan Chen, Huan-Xin Lin, Qi Yang, Qian Zhu, Wen Wen, Shan-Shan Guo, Li-Ting Liu, Yang Li, Hao-Jun Xie, Qing-Nan Tang, Xue-Song Sun, Yu-Jing Liang, Xiao-Yun Li, Jin-Jie Yan, Chao Lin, Xiao-Wen Lan, Hai-Qiang Mai, Ling Guo
J. Cancer 2018; 9(10): 1765-1772. doi:10.7150/jca.24573
Full text PDF PubMed PMC

Oncoplastic breast reconstruction with omental flap: A retrospective study and systematic review
Chao Ni, Ziguan Zhu, Yin Xin, Qingping Xie, Hongjun Yuan, Miaochun Zhong, Wenjie Xia, Xiaoyan Zhu, Zhengye Lv, Xiangyang Song
J. Cancer 2018; 9(10): 1782-1790. doi:10.7150/jca.25556
Full text PDF PubMed PMC

The impact of microsatellite instability status and sidedness of the primary tumor on the effect of bevacizumab-containing chemotherapy in patients with metastatic colorectal cancer
Seung Tae Kim, Hee Kyung Kim, Jeeyun Lee, Se Hoon Park, Ho Yeong Lim, Young Suk Park, Won Ki Kang, Joon Oh Park
J. Cancer 2018; 9(10): 1791-1796. doi:10.7150/jca.25132
Full text PDF PubMed PMC

Trends in Treatment for Prostate Cancer in China: Preliminary Patterns of Care Study in a Single Institution
Feng Zhao, Jiayan Shen, Zuguo Yuan, Xiaokai Yu, Peng Jiang, Baishu Zhong, Jianjian Xiang, Guoping Ren, Liping Xie, Senxiang Yan
J. Cancer 2018; 9(10): 1797-1803. doi:10.7150/jca.25113
Full text PDF PubMed PMC

Differential diagnostic roles of the serum CA19-9, total bilirubin (TBIL) and the ratio of CA19-9 to TBIL for benign and malignant
Wei Liu, Qiaofei Liu, Wenqin Wang, Penghui Wang, Jieming Chen, Tao Hong, Ning Zhang, Binglu Li, Qiang Qu, Xiaodong He
J. Cancer 2018; 9(10): 1804-1812. doi:10.7150/jca.25093
Full text PDF PubMed PMC

Tumor PD-L1 Expression and Clinical Outcomes in Advanced-stage Non-Small Cell Lung Cancer Patients Treated with Nivolumab or Pembrolizumab: Real-World Data in Taiwan
Shu-Yung Lin, Ching-Yao Yang, Bin-Chi Liao, Chao-Chi Ho, Wei-Yu Liao, Kuan-Yu Chen, Tzu-Hsiu Tsai, Chia-Lin Hsu, Wei-Hsun Hsu, Kang-Yi Su, Yih-Leong Chang, Jih-Hsiang Lee, Chia-Chi Lin, Jin-Yuan Shih, James Chih-Hsin Yang, Chong-Jen Yu
J. Cancer 2018; 9(10): 1813-1820. doi:10.7150/jca.24985
Full text PDF PubMed PMC

P21-activated kinase 7 (PAK7) interacts with and activates Wnt/β-catenin signaling pathway in breast cancer
Kai Li, Xiaolong Xu, Yanqi He, Yihao Tian, Wenting Pan, Liu Xu, Yanbin Ma, Yang Gao, Jingbo Gao, Yuwen Qi, Lei Wei, Jingwei Zhang
J. Cancer 2018; 9(10): 1821-1835. doi:10.7150/jca.24934
Full text PDF PubMed PMC

Prognostic value of MET copy number gain in non-small-cell lung cancer: an updated meta-analysis
Jung Han Kim, Hyeong Su Kim, Bum Jun Kim
J. Cancer 2018; 9(10): 1836-1845. doi:10.7150/jca.24980
Full text PDF PubMed PMC

Antagonistic role of GSK3 isoforms in glioma survival
Vidhi Vashishtha, Nupur Jinghan, Ajay K.Yadav
J. Cancer 2018; 9(10): 1846-1855. doi:10.7150/jca.21248
Full text PDF PubMed PMC

Circular RNA circ_HIPK3 is down-regulated and suppresses cell proliferation, migration and invasion in osteosarcoma
Ma Xiao-Long, Zhu Kun-Peng, Zhang Chun-Lin
J. Cancer 2018; 9(10): 1856-1862. doi:10.7150/jca.24619
Full text PDF PubMed PMC

Feasibility of continuing crizotinib therapy after RECIST-PD in advanced non-small cell lung cancer patients with ALK/ROS-1 mutations
Jun Liu, Shaohua Cui, Feng Pan, Yiqian Ni, Hua Zhong, Liwen Xiong, Bo Jin, Tianqing Chu, Aiqin Gu, Liyan Jiang
J. Cancer 2018; 9(10): 1863-1869. doi:10.7150/jca.24950
Full text PDF PubMed PMC

The Effect of Marital Status on Nasopharyngeal Carcinoma Survival: A Surveillance, Epidemiology and End Results Study
San-Gang Wu, Qing-Hong Zhang, Wen-Wen Zhang, Jia-Yuan Sun, Qin Lin, Zhen-Yu He
J. Cancer 2018; 9(10): 1870-1876. doi:10.7150/jca.23965
Full text PDF PubMed PMC

Prognostic value of C-reactive protein/albumin ratio in predicting overall survival of Chinese cervical cancer patients overall survival: comparison among various inflammation based factors
Xia He, Jian-Pei Li, Xiao-Hua Liu, Jing-Ping Zhang, Qiu-Yao Zeng, Hao Chen, Shu-Lin Chen
J. Cancer 2018; 9(10): 1877-1884. doi:10.7150/jca.23320
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Hypothesis: Cancer Is a Disease of Evolved Trade-Offs Between Neoplastic Virulence and Transmission
Michael Bordonaro
J. Cancer 2018; 9(10): 1707-1724. doi:10.7150/jca.24679
Full text PDF PubMed PMC

Current status and future directions of cancer immunotherapy
Hongming Zhang, Jibei Chen
J. Cancer 2018; 9(10): 1773-1781. doi:10.7150/jca.24577
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image