Issue cover v9i9

Previous issue | Next issue | Archive | Cover PDF   

Volume 9 (9); 2018

Research Papers

Serum VEGF levels in the early diagnosis and severity assessment of non-small cell lung cancer
Yanzhen Lai, Xueping Wang, Tao Zeng, Shan Xing, Shuqin Dai, Junye Wang, Shulin Chen, Xiaohui Li, Ying Xie, Yuanying Zhu, Wanli Liu
J. Cancer 2018; 9(9): 1538-1547. doi:10.7150/jca.23973
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Hepatitis B Virus Infection Predicts Better Survival In Patients With Colorectal Liver-only Metastases Undergoing Liver Resection
Yujie Zhao, Junzhong Lin, Jianhong Peng, Yuxiang Deng, Ruixia Zhao, Qiaoqi Sui, Zhenhai Lu, Desen Wan, Zhizhong Pan
J. Cancer 2018; 9(9): 1560-1567. doi:10.7150/jca.24544
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Yangyin Fuzheng Decoction enhances anti-tumor efficacy of cisplatin on lung cancer
Dongmei Wei, Lin Wang, Yuhan Chen, Gang Yin, Mei Jiang, Rui Liu, Hong Chen, Xiyuan Sun
J. Cancer 2018; 9(9): 1568-1574. doi:10.7150/jca.24525
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Capable Infection of Hepatitis B Virus in Diffuse Large B-cell Lymphoma
Yanchun Wang, Huijie Wang, Shaokun Pan, Tao Hu, Jiabin Shen, Hui Zheng, Suhong Xie, Youhua Xie, Renquan Lu, Lin Guo
J. Cancer 2018; 9(9): 1575-1581. doi:10.7150/jca.24384
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

B cell lymphoma with different metabolic characteristics show distinct sensitivities to metabolic inhibitors
Xiaoxia Liu, Li Wang, Weiye Jiang, Wenhua Lu, Jing Yang, Wenbiao Yang
J. Cancer 2018; 9(9): 1582-1591. doi:10.7150/jca.24331
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

LMO1 super-enhancer polymorphism rs2168101 G>T correlates with decreased neuroblastoma risk in Chinese children
Jing He, Xiaohong Zhang, Jiao Zhang, Ruizhong Zhang, Tianyou Yang, Jinhong Zhu, Huimin Xia, Yan Zou
J. Cancer 2018; 9(9): 1592-1597. doi:10.7150/jca.24326
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

A Multicenter Retrospective Comparison of Sequential versus Sandwich Chemoradiotherapy for Stage IE-IIE Extranodal Natural Killer/T-Cell Lymphoma, Nasal Type
Jin Li, Yajun Li, Meizuo Zhong, Wei Liu, Xianling Liu, Jiwei Li, Kunlun Li, Pingyong Yi
J. Cancer 2018; 9(9): 1598-1606. doi:10.7150/jca.24310
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Hepatotoxicity in Advanced Lung Adenocarcinoma: A Retrospective Study of 2108 Cases
Jie Qian, Xueyan Zhang, Bo Zhang, Ping Gu, Lin Wang, Baohui Han
J. Cancer 2018; 9(9): 1607-1613. doi:10.7150/jca.24217
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Risk of immune-related colitis with PD-1/PD-L1 inhibitors vs chemotherapy in solid tumors: systems assessment
Qiang Su, Xiaochen Zhang, Xinhua Shen, Yanli Hou, Zhigang Sun, Zu Hua Gao
J. Cancer 2018; 9(9): 1614-1622. doi:10.7150/jca.24200
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Diagnostic and prognostic value of microRNA-628 for cancers
Jing-Hua Li, Shan-Shan Sun, Chang-Jin Fu, An-Qi Zhang, Chen Wang, Rong Xu, Shu-Yang Xie, Ping-Yu Wang
J. Cancer 2018; 9(9): 1623-1634. doi:10.7150/jca.24193
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The Efficacy and Late Toxicities of Computed Tomography-based Brachytherapy with Intracavitary and Interstitial Technique in Advanced Cervical Cancer
Yun-Zhi Dang, Pei Li, Jian-Ping Li, Fei Bai, Ying Zhang, Yun-Feng Mu, Wei-Wei Li, Li-Chun Wei, Mei Shi
J. Cancer 2018; 9(9): 1635-1641. doi:10.7150/jca.23974
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Effectiveness of Cetuximab in Combination with Concurrent Chemoradiotherapy in Locoregionally Advanced Nasopharyngeal Carcinoma: A 1:2 Propensity Score-matched Analysis
Li-Rong Wu, Huan-feng Zhu, Jianhua Xu, Xue-song Jiang, Li Yin, Ning Jiang, Dan Zong, Fei-jiang Wang, Sheng-fu Huang, Xiu-hua Bian, Jian-feng Wu, Dan Song, Wen-jie Guo, Ju-Ying Liu, Xia He
J. Cancer 2018; 9(9): 1642-1651. doi:10.7150/jca.23994
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Preoperative SCC-Ag and thrombocytosis as predictive markers for pelvic lymphatic metastasis of squamous cervical cancer in early FIGO stage
Fan Xu, Yanfang Li, Liangsheng Fan, Jing Ma, Lan Yu, Hongyan Yi, Xiaojing Chen, Wenfei Wei, Peng Wu, Li Liang, Huiquan Hu, Hui Xing, Wei Wang
J. Cancer 2018; 9(9): 1660-1666. doi:10.7150/jca.24049
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Surgical management of periampullary adenocarcinoma: defining an optimal prognostic lymph node stratification schema
Chaobin He, Yize Mao, Jun Wang, Xin Huang, Xiaojun Lin, Shengping Li
J. Cancer 2018; 9(9): 1667-1679. doi:10.7150/jca.24109
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Quality Control of Next-generation Sequencing-based In vitro Diagnostic Test for Onco-relevant Mutations Using Multiplex Reference Materials in Plasma
Donglai Liu, Haiwei Zhou, Dawei Shi, Shu Shen, Yabin Tian, Lin Wang, Jiatao Lou, Rong Cong, Juan Lu, Henghui Zhang, Meiru Zhao, Shida Zhu, Zhisheng Cao, Ruilin Jin, Yin Wang, Xiaoni Zhang, Guohua Yang, Youchun Wang, Chuntao Zhang
J. Cancer 2018; 9(9): 1680-1688. doi:10.7150/jca.24126
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

PIASy antagonizes Ras-driven NSCLC survival by promoting GATA2 SUMOylation
Bin Chen, Jie Luo, Yirui Zhou, Xu Xin, Rong Cai, Chunhua Ling
J. Cancer 2018; 9(9): 1689-1697. doi:10.7150/jca.24137
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The latest exploration of staging and prognostic classification for pancreatic neuroendocrine tumors: a large population-based study
Shanshan Gao, Ning Pu, Lingxiao Liu, Changyu Li, Xuefeng Xu, Xiaolin Wang, Wenhui Lou
J. Cancer 2018; 9(9): 1698-1706. doi:10.7150/jca.24178
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Reviews

Anticancer Properties of Fenofibrate: A Repurposing Use
Xin Lian, Gang Wang, Honglan Zhou, Zongyu Zheng, Yaowen Fu, Lu Cai
J. Cancer 2018; 9(9): 1527-1537. doi:10.7150/jca.24488
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

The Emerging Role of Circular RNAs in Hepatocellular Carcinoma
Li-Peng Qiu, Yi-Hang Wu, Xiao-Feng Yu, Qi Tang, Liang Chen, Ke-Ping Chen
J. Cancer 2018; 9(9): 1548-1559. doi:10.7150/jca.24566
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]

Association between Fusobacterium nucleatum and colorectal cancer: Progress and future directions
Sheng Zhang, Sanjun Cai, Yanlei Ma
J. Cancer 2018; 9(9): 1652-1659. doi:10.7150/jca.24048
[Abstract] [Full text] [PDF] [PubMed] [PMC]