Issue cover v8i13

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 8 (13); 2017

Research Papers

Esophageal Cancer in Israel has Unique Clinico-Pathological Features: A Retrospective Study
Michal Sarfaty, Esty Lankry, Assaf Moore, Noga Kurman, Ofer Purim, Yulia Kundel, Irit Ben-Aharon, Gali Perl, Olga Ulitsky, Noa Gordon, Aaron Sulkes, Nikolai Menasherov, Hanoch Kashtan, Baruch Brenner
J. Cancer 2017; 8(13): 2417-2423. doi:10.7150/jca.19210
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Loss of Tff1 Promotes Pro-Inflammatory Phenotype with Increase in the Levels of RORγt+ T Lymphocytes and Il-17 in Mouse Gastric Neoplasia
Mohammed Soutto, Mohamed Saleh, Mohamed S Arredouani, Blanca Piazuelo, Abbes Belkhiri, Wael El-Rifai
J. Cancer 2017; 8(13): 2424-2435. doi:10.7150/jca.19639
Abstract Full text PDF PubMed PMC

HPV test results and histological follow-up results of patients with LSIL Cervical Cytology from the Largest CAP-certified laboratory in China
Baowen Zheng, Huaitao Yang, Zaibo Li, Guijian Wei, Jia You, Xiaoman Liang, Chengquan Zhao
J. Cancer 2017; 8(13): 2436-2441. doi:10.7150/jca.19421
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Routine Pre-Treatment MRI for Breast Cancer in a Single-Payer Medical Center: Effects on Surgical Choices, Timing and Outcomes
Timothy J Vreeland, John S Berry IV, Erika Schneble, Doreen O Jackson, Garth S Herbert, Diane F Hale, Jonathon M Martin, Madeline Flores, Adam R Pattyn, Kai Hata, Guy T Clifton, Aaron D Kirkpatrick, George E. Peoples
J. Cancer 2017; 8(13): 2442-2448. doi:10.7150/jca.16738
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Study on Inhibitory Effect of MaiMenDong Decoction and WeiJing Decoction Combination with Cisplatin on NCI-A549 Xenograft in Nude Mice and Its Mechanism
Fei Xiong, Miao Jiang, Meijuan Chen, Xiaoxia Wang, Shiping Zhang, Jing Zhou, Ke Li, Yan Sheng, Lian Yin, Yuping Tang, Lihong Ye, Mianhua Wu, Haian Fu, Xu Zhang
J. Cancer 2017; 8(13): 2449-2455. doi:10.7150/jca.17720
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Sulforaphane Induced Apoptosis via Promotion of Mitochondrial Fusion and ERK1/2-Mediated 26S Proteasome Degradation of Novel Pro-survival Bim and Upregulation of Bax in Human Non-Small Cell Lung Cancer Cells
Yang Geng, Yan Zhou, Sai Wu, Yabin Hu, Kai Lin, Yalin Wang, Zhongnan Zheng, Wei Wu
J. Cancer 2017; 8(13): 2456-2470. doi:10.7150/jca.19383
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Chemokine Receptors CXCR4 and CXCR7 are Associated with Tumor Aggressiveness and Prognosis in Extramammary Paget Disease
Kun Chang, Gao-Xiang Li, Yun-Yi Kong, Xu-Xia Shen, Yuan-Yuan Qu, Zhong-Wei Jia, Yue Wang, Bo Dai, Ding-Wei Ye
J. Cancer 2017; 8(13): 2471-2477. doi:10.7150/jca.19127
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Uncarboxylated Osteocalcin Induces Antitumor Immunity against Mouse Melanoma Cell Growth
Yoshikazu Hayashi, Tomoyo Kawakubo-Yasukochi, Akiko Mizokami, Mai Hazekawa, Tomiko Yakura, Munekazu Naito, Hiroshi Takeuchi, Seiji Nakamura, Masato Hirata
J. Cancer 2017; 8(13): 2478-2486. doi:10.7150/jca.18648
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Upregulation of Serum miR-10b Is Associated with Poor Prognosis in Patients with Melanoma
Ming Bai, Hailin Zhang, Loubin Si, Nanze Yu, Ang Zeng, Ru Zhao
J. Cancer 2017; 8(13): 2487-2491. doi:10.7150/jca.18824
Abstract Full text PDF PubMed PMC

miR-618 Inhibits Prostate Cancer Migration and Invasion by Targeting FOXP2
Xian-Lu Song, Yao Tang, Xiang-Hui Lei, Shan-Chao Zhao, Zi-Qing Wu
J. Cancer 2017; 8(13): 2501-2510. doi:10.7150/jca.17407
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Rac3 Regulates Cell Invasion, Migration and EMT in Lung Adenocarcinoma through p38 MAPK Pathway
Chenlei Zhang, Tieqin Liu, Gebang Wang, Huan Wang, Xiaofang Che, Xinghua Gao, Hongxu Liu
J. Cancer 2017; 8(13): 2511-2522. doi:10.7150/jca.18161
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Wnt3a Expression Is Associated with Epithelial-Mesenchymal Transition and Impacts Prognosis of Lung Adenocarcinoma Patients
Jinming Xu, Wang Lv, Yeji Hu, Luming Wang, Yiqing Wang, Jinlin Cao, Jian Hu
J. Cancer 2017; 8(13): 2523-2531. doi:10.7150/jca.18560
Abstract Full text PDF PubMed PMC

The Clinical Effect of Metformin on the Survival of Lung Cancer Patients with Diabetes: A Comprehensive Systematic Review and Meta-analysis of Retrospective Studies
Xun Cao, Zhe-Sheng Wen, Xu-Dong Wang, Yong Li, Kui-Yuan Liu, Xin Wang
J. Cancer 2017; 8(13): 2532-2541. doi:10.7150/jca.19750
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Identification of Novel Epitopes with Agonistic Activity for the Development of Tumor Immunotherapy Targeting TRAIL-R1
Lu Guo, Xin Sun, Zhichao Hao, Jingjing Huang, Xiaojian Han, Yajie You, Yaying Li, Meiying Shen, Tatsuhiko Ozawa, Hiroyuki Kishi, Atsushi Muraguchi, Aishun Jin
J. Cancer 2017; 8(13): 2542-2553. doi:10.7150/jca.19918
Abstract Full text PDF PubMed PMC

A Multi-Center Prospective Study to Validate an Algorithm Using Urine and Plasma Biomarkers for Predicting Gleason ≥3+4 Prostate Cancer on Biopsy
Maher Albitar, Wanlong Ma, Lars Lund, Babak Shahbaba, Edward Uchio, Soren Feddersen, Donald Moylan, Kirk Wojno, Neal Shore
J. Cancer 2017; 8(13): 2554-2560. doi:10.7150/jca.20031
Abstract Full text PDF PubMed PMC

LHX6, An Independent Prognostic Factor, Inhibits Lung Adenocarcinoma Progression through Transcriptional Silencing of β-catenin
Juntang Yang, Fei Han, Wenbin Liu, Mingqian Zhang, Yongsheng Huang, Xianglin Hao, Xiao Jiang, Li Yin, Hongqiang Chen, Jia Cao, Huidong Zhang, Jinyi Liu
J. Cancer 2017; 8(13): 2561-2574. doi:10.7150/jca.19972
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Differentially Expressed lncRNAs in Gastric Cancer Patients: A Potential Biomarker for Gastric Cancer Prognosis
Xianglong Tian, Xiaoqiang Zhu, Tingting Yan, Chenyang Yu, Chaoqin Shen, Jie Hong, Haoyan Chen, Jing-Yuan Fang
J. Cancer 2017; 8(13): 2575-2586. doi:10.7150/jca.19980
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Decreased Overall and Cancer-Specific Mortality with Neoadjuvant Chemotherapy in Locoregionally Advanced Nasopharyngeal Carcinoma Treated by Intensity-modulated Radiotherapy: Multivariate Competing Risk Analysis
Jian Zhang, Hao Peng, Lei Chen, Wen-Fei Li, Yan-Ping Mao, Li-Zhi Liu, Li Tian, Ying Guo, Ying Sun, Jun Ma
J. Cancer 2017; 8(13): 2587-2594. doi:10.7150/jca.20081
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Pretreatment Nomograms for Local and Regional Recurrence after Radical Radiation Therapy for Primary Nasopharyngeal Carcinoma
Fo-ping Chen, Li Lin, Zhen-yu Qi, Guan-qun Zhou, Rui Guo, Jiang Hu, Ai-Hua Lin, Jun Ma, Ying Sun
J. Cancer 2017; 8(13): 2595-2603. doi:10.7150/jca.20255
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Correlation between ERG Fusion Protein and Androgen Receptor Expression by Immunohistochemistry in Prostate, Possible Role in Diagnosis and Therapy
Amir Hassan Navaei, Beatriz A Walter, Vanessa Moreno, Svetlana D Pack, Peter Pinto, Maria J Merino
J. Cancer 2017; 8(13): 2604-2613. doi:10.7150/jca.16751
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Profiling chemotherapy-associated myelotoxicity among Chinese gastric cancer population receiving cytotoxic conventional regimens: epidemiological features, timing, predictors and clinical impacts
Ci Zhu, Yan Wang, Xicheng Wang, Chunmei Bai, Dan Su, Bing Cao, Jianming Xu
J. Cancer 2017; 8(13): 2614-2625. doi:10.7150/jca.17847
Abstract Full text PDF PubMed PMC

CDC27 Induces Metastasis and Invasion in Colorectal Cancer via the Promotion of Epithelial-To-Mesenchymal Transition
Lin Qiu, Xin Tan, Jiaxin Lin, Ran-yi Liu, Shuai Chen, Rong Geng, Jiangxue Wu, Wenlin Huang
J. Cancer 2017; 8(13): 2626-2635. doi:10.7150/jca.19381
Abstract Full text PDF PubMed PMC

A BAP1 Mutation-specific MicroRNA Signature Predicts Clinical Outcomes in Clear Cell Renal Cell Carcinoma Patients with Wild-type BAP1
Yu-Zheng Ge, Lu-Wei Xu, Chang-Cheng Zhou, Tian-Ze Lu, Wen-Tao Yao, Ran Wu, You-Cai Zhao, Xiao Xu, Zhi-Kai Hu, Min Wang, Xiao-Bing Yang, Liu-Hua Zhou, Bing Zhong, Zheng Xu, Wen-Cheng Li, Jia-Geng Zhu, Rui-Peng Jia
J. Cancer 2017; 8(13): 2643-2652. doi:10.7150/jca.20234
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Short Research Communication

Metformin Sensitizes Leukemia Cells to Vincristine via Activation of AMP-activated Protein Kinase
Yong Yi, Linfeng Gao, Min Wu, Juan Ao, Chunyan Zhang, Xiaodong Wang, Min Lin, Johann Bergholz, Yujun Zhang, Zhi-Xiong Jim Xiao
J. Cancer 2017; 8(13): 2636-2642. doi:10.7150/jca.19873
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Review

Chromosomal and Genomic Variations in Esophageal Squamous Cell Carcinoma: A Review of Technologies, Applications, and Prospections
Qi Song, Dongxian Jiang, Haixing Wang, Jie Huang, Yalan Liu, Chen Xu, Yingyong Hou
J. Cancer 2017; 8(13): 2492-2500. doi:10.7150/jca.19601
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image