Issue cover v11i9

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 11 (9); 2020

Research Papers

CXCL5 overexpression predicts a poor prognosis in pancreatic ductal adenocarcinoma and is correlated with immune cell infiltration
Ronghua Zhang, Qiaofei Liu, Junya Peng, Mengyi Wang, Tong Li, Jingkai Liu, Ming Cui, Xiang Zhang, Xiang Gao, Quan Liao, Yupei Zhao
J. Cancer 2020; 11(9): 2371-2381. doi:10.7150/jca.40517
Full text PDF PubMed PMC

Elevated Expression of Inhibitor of Apoptosis-stimulating Protein of p53 (iASPP) and Methyltransferase-like 3 (METTL3) Correlate with Poor Prognosis in FIGO Ib1-IIa Squamous Cell Cervical Cancer
Fang Wu, Yong Zhang, Yeying Fang, Shanshan Ma, Hua Zheng, Kang Liu, Rensheng Wang
J. Cancer 2020; 11(9): 2382-2389. doi:10.7150/jca.41029
Full text PDF PubMed PMC

Overexpression and biological function of PRDX6 in human cervical cancer
Xiaoli Hu, Ermei lu, Chunyu Pan, Yichi Xu, Xueqiong Zhu
J. Cancer 2020; 11(9): 2390-2400. doi:10.7150/jca.39892
Full text PDF PubMed PMC

High Preoperative Plasma Fibrinogen Independently Predicts a Poor Prognosis in Patients with Nonmetastatic RCC
Zhan Wang, Hua Fan, Wenda Wang, Guoyang Zheng, Yu Xiao, Hao Guo, Yushi Zhang
J. Cancer 2020; 11(9): 2401-2407. doi:10.7150/jca.40961
Full text PDF PubMed PMC

CDCA5 functions as a tumor promoter in bladder cancer by dysregulating mitochondria-mediated apoptosis, cell cycle regulation and PI3k/AKT/mTOR pathway activation
Guanghou Fu, Zhijie Xu, Xiaoyi Chen, Hao Pan, Yiming Wang, Baiye Jin
J. Cancer 2020; 11(9): 2408-2420. doi:10.7150/jca.35372
Full text PDF PubMed PMC

FRAT1 Enhances the Proliferation and Tumorigenesis of CD133+Nestin+ Glioma Stem Cells In Vitro and In Vivo
Geng Guo, Jing Liu, Yeqing Ren, Xinggang Mao, Yining Hao, Chengliang Zhong, Xiaolin Chen, Xiaogang Wang, Yongqiang Wu, Shizhong Lian, Lin Mei, Yuanli Zhao
J. Cancer 2020; 11(9): 2421-2430. doi:10.7150/jca.37622
Full text PDF PubMed PMC

A novel classification based on B-cell receptor signal gene expression correlates with prognosis in primary breast diffuse large B-cell lymphoma
Wenjia Su, Xingjian Niu, Hongfei Ji, Yang Xu, Lei Zhong, Shuye Wang, Dabei Tang, Xiaoping Zhou, Qingyuan Zhang, Jin Zhou
J. Cancer 2020; 11(9): 2431-2441. doi:10.7150/jca.39083
Full text PDF PubMed PMC

HKR3 regulates cell cycle through the inhibition of hTERT in hepatocellular carcinoma cell lines
Sung Hoon Choi, Kyung Joo Cho, Sung Ho Yun, Bora Jin, Ha Young Lee, Simon W Ro, Do Young Kim, Sang Hoon Ahn, Kwang-hyub Han, Jun Yong Park
J. Cancer 2020; 11(9): 2442-2452. doi:10.7150/jca.39380
Full text PDF PubMed PMC

Integrative Analysis of Siglec-15 mRNA in Human Cancers Based on Data Mining
Qiu-ting Li, Zao-zao Huang, Yao-bin Chen, Hong-yi Yao, Zun-hui Ke, Xiao- xiao He, Meng-jun Qiu, Meng-meng Wang, Zhi-fan Xiong, Sheng-li Yang
J. Cancer 2020; 11(9): 2453-2464. doi:10.7150/jca.38747
Full text PDF PubMed PMC

Precise right hemihepatectomy for the treatment of hepatocellular carcinoma guided by fusion ICG fluorescence imaging
Shunyu Yao, Luyuan Zhang, Jinliang Ma, Weidong Jia, Hao Chen
J. Cancer 2020; 11(9): 2465-2475. doi:10.7150/jca.41039
Full text PDF PubMed PMC

MicroRNA-19a-3p regulates cell growth through modulation of the PIK3IP1-AKT pathway in hepatocellular carcinoma
Hai-Xiang Sun, Zhang-Fu Yang, Wei-Guo Tang, Ai-Wu Ke, Wei-ren Liu, Yan Li, Chao Gao, Bo Hu, Pei-Yao Fu, Min-Cheng Yu, Bo-Wen Gao, Ying-hong Shi, Jia Fan, Yang Xu
J. Cancer 2020; 11(9): 2476-2484. doi:10.7150/jca.37748
Full text PDF PubMed PMC

FOXA1 Suppresses the Growth, Migration, and Invasion of Nasopharyngeal Carcinoma Cells through Repressing miR-100-5p and miR-125b-5p
Qian Peng, Liyang Zhang, Junjun Li, Wei Wang, Jing Cai, Yuanyuan Ban, Ying Zhou, Meng Hu, Yan Mei, Zhaoyang Zeng, Xiaoling Li, Wei Xiong, Guiyuan Li, Yixin Tan, Bo Xiang, Mei Yi
J. Cancer 2020; 11(9): 2485-2495. doi:10.7150/jca.40709
Full text PDF PubMed PMC

TOP2A Promotes Lung Adenocarcinoma Cells' Malignant Progression and Predicts Poor Prognosis in Lung Adenocarcinoma
Fan Kou, Houfang Sun, Lei Wu, Baihui Li, Bailu Zhang, Xuezhou Wang, Lili Yang
J. Cancer 2020; 11(9): 2496-2508. doi:10.7150/jca.41415
Full text PDF PubMed PMC

Decision-making of Adjuvant Chemotherapy for Breast Cancer Patients with Discordant Risk Classifications between Clinical-Pathological Factors and 21-gene Recurrence Score
Weiqi Gao, Lin Lin, Xiaochun Fei, Xiaosong Chen, Kunwei Shen
J. Cancer 2020; 11(9): 2509-2517. doi:10.7150/jca.38976
Full text PDF PubMed PMC

DRG Neurons Promote Perineural Invasion of Endometrial Cancer via GluR2
Ting Ni, Ting Huang, Sheng-Lan Gu, Jing Wang, Yao Liu, Xiao Sun, Yu-dong Wang
J. Cancer 2020; 11(9): 2518-2528. doi:10.7150/jca.40055
Full text PDF PubMed PMC

miR-23a-3p/SIX1 regulates glucose uptake and proliferation through GLUT3 in head and neck squamous cell carcinomas
Hongming Wang, Weishuang Xue, Wunyu Ouyang, Xiaoze Jiang, Xuejun Jiang
J. Cancer 2020; 11(9): 2529-2539. doi:10.7150/jca.30995
Full text PDF PubMed PMC

Inhibition of the PI3K-AKT-mTOR pathway suppresses the adipocyte-mediated proliferation and migration of breast cancer cells
Jae-Yeo Park, Shi-Eun Kang, Kwang Seok Ahn, Jae-Young Um, Woong Mo Yang, Miyong Yun, Seok-Geun Lee
J. Cancer 2020; 11(9): 2552-2559. doi:10.7150/jca.37975
Full text PDF PubMed PMC

Function of BMP4 in the Formation of Vasculogenic Mimicry in Hepatocellular Carcinoma
Xiao Li, Baocun Sun, Xiulan Zhao, Jindan An, Yanhui Zhang, Qiang Gu, Nan Zhao, Yong Wang, Fang Liu
J. Cancer 2020; 11(9): 2560-2571. doi:10.7150/jca.40558
Full text PDF PubMed PMC

Upregulation of LncRNA PVT1 Facilitates Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Cell Progression and Glycolysis by Regulating MiR-519d-3p and HIF-1A
Junwei Sun, Pingping Zhang, Yin Tao, Feng Zhang, Weixing Wang
J. Cancer 2020; 11(9): 2572-2579. doi:10.7150/jca.37959
Full text PDF PubMed PMC

Anti-TGF-β attenuates tumor growth via polarization of tumor associated neutrophils towards an anti-tumor phenotype in colorectal cancer
Fengxian Qin, Xiaoyong Liu, Jifei Chen, Shishun Huang, Wei Wei, Yan Zou, Xuexiang Liu, Kaifeng Deng, Shanying Mo, Jianming Chen, Xiaoli Chen, Yujie Huang, Weijun Liang
J. Cancer 2020; 11(9): 2580-2592. doi:10.7150/jca.38179
Full text PDF PubMed PMC

Factors Influencing Adjuvant Chemotherapy and Trastuzumab Choice in Older Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-positive Breast Cancer Patients
Yan Fang, Zheng Wang, Jiayi Wu, Ou Huang, Jianrong He, Li Zhu, Weiguo Chen, Yafen Li, Xiaosong Chen, Kunwei Shen
J. Cancer 2020; 11(9): 2602-2609. doi:10.7150/jca.39509
Full text PDF PubMed PMC

MiR-195-5p is a Potential Factor Responsible for CPNE1 Differential Expression between Subtypes of Non-Small Cell Lung Cancer
Wenwen Du, Ting Liu, Yang Zhang, Yuanyuan Zeng, Jianjie Zhu, Haicheng Tang, Zeyi Liu, Jian-an Huang
J. Cancer 2020; 11(9): 2610-2620. doi:10.7150/jca.39884
Full text PDF PubMed PMC

ALDH3A1 acts as a prognostic biomarker and inhibits the epithelial mesenchymal transition of oral squamous cell carcinoma through IL-6/STAT3 signaling pathway
Yi Qu, Ying He, Yang Yang, Shaoqing Li, Wei An, Zhilin Li, Xue Wang, Zhengxue Han, Lizheng Qin
J. Cancer 2020; 11(9): 2621-2631. doi:10.7150/jca.40171
Full text PDF PubMed PMC

Tolerability, Efficacy and Feasibility of Concurrent Gemcitabine and Cisplatin (CGP) Combined With Intensity Modulated Radiotherapy for Loco-Regionally Advanced Carcinoma of the Cervix
Emmanuel Kwateng Drokow, Liu Zi, Han Qian, Lanlan Xu, Francis Foli, Hafiz Abdul Waqas Ahmed, Gloria Selorm Akpabla, Guangyin Wu, Emmanuel Bamfo Agyekum, Weihua Gao, Marie-Anne Deku, Juanjuan Song, Kai Sun
J. Cancer 2020; 11(9): 2632-2638. doi:10.7150/jca.40276
Full text PDF PubMed PMC

Prognostic Value and Efficacy Evaluation of Novel Drugs for Multiple Myeloma Patients with 1q21 Amplification (Amp1q21) Only: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials
Liang Chen, Zhendong Li, Shanshan Li, Weijun Fu, Rong Li
J. Cancer 2020; 11(9): 2639-2644. doi:10.7150/jca.40711
Full text PDF PubMed PMC

Transcriptomic analysis reveals the oncogenic role of S6K1 in hepatocellular carcinoma
Keng Po Lai, Angela Cheung, Cheuk Hin Ho, Nathan Yi-Kan Tam, Jing Woei Li, Xiao Lin, Ting Fung Chan, Nikki Pui-Yue Lee, Rong Li
J. Cancer 2020; 11(9): 2645-2655. doi:10.7150/jca.40726
Full text PDF PubMed PMC

Systems biology approaches based discovery of a small molecule inhibitor targeting both c-Met/PARP-1 and inducing cell death in breast cancer
Tian Yu, Lijia Cheng, Xueling Yan, Hang Xiong, Jie Chen, Gang He, Hui Zhou, Hongbo Dong, Guangya Xu, Yong Tang, Zheng Shi
J. Cancer 2020; 11(9): 2656-2666. doi:10.7150/jca.40758
Full text PDF PubMed PMC

CD148 Serves as a Prognostic Marker of Gastric Cancer and Hinders Tumor Progression by Dephosphorylating EGFR
Yiting Sun, Song Li, Wenbin Yu, Cheng Chen, Teng Liu, Lanbo Li, Di Zhang, Zeyi Zhao, Jing Gao, Xiao Wang, Duanbo Shi, Lian Liu
J. Cancer 2020; 11(9): 2667-2678. doi:10.7150/jca.40955
Full text PDF PubMed PMC

IL22 drives cutaneous melanoma cell proliferation, migration and invasion through activation of miR-181/STAT3/AKT axis
Yuanmin He, Yan Yang, Jixiang Xu, Yongmei Liao, Li Liu, Li Deng, Xia Xiong
J. Cancer 2020; 11(9): 2679-2687. doi:10.7150/jca.40974
Full text PDF PubMed PMC

Differences in Endothelin B Receptor Isoforms Expression and Function in Breast Cancer Cells
Meena Halaka, Zuhaila A. Hired, Grace E. Rutledge, Carly M. Hedgepath, Michael P. Anderson, Haley St. John, Jessica M. Do, Parth R. Majmudar, Caleb Walker, Asma Alawawdeh, Hannah M. Stephen, Caleb C. Reagor, Jeanette Adereti, Kiara Jamison, Katherine P. Iglesias, Khadija Z. Kirmani, Rebecca E. Conway
J. Cancer 2020; 11(9): 2688-2701. doi:10.7150/jca.41004
Full text PDF PubMed PMC

Identification of Research Priorities in Exercise Oncology: A Consensus Study
Mhairi Morris, Helen Crank, Mike Loosemore, Clare Stevinson
J. Cancer 2020; 11(9): 2702-2707. doi:10.7150/jca.42992
Full text PDF PubMed PMC

Downregulation of PSCA promotes gastric cancer proliferation and is related to poor prognosis
Li-pu Xu, Hai-bo Qiu, Shu-qiang Yuan, Yong-ming Chen, Zhi-wei Zhou, Ying-bo Chen
J. Cancer 2020; 11(9): 2708-2715. doi:10.7150/jca.33575
Full text PDF PubMed PMC

MicroRNA-145 suppresses epithelial to mesenchymal transition in pancreatic cancer cells by inhibiting TGF-β signaling pathway
Shaojun Chen, Junyi Xu, Yao Su, Li Hua, Chengjun Feng, Zhan Lin, Haixin Huang, Yongqiang Li
J. Cancer 2020; 11(9): 2716-2723. doi:10.7150/jca.34902
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Application of metabolomics in the diagnosis of breast cancer: a systematic review
Liqing Yang, Ying Wang, Haishan Cai, Shuang Wang, Yueping Shen, Chaofu Ke
J. Cancer 2020; 11(9): 2540-2551. doi:10.7150/jca.37604
Full text PDF PubMed PMC

Role of MicroRNA-30c in cancer progression
Wenyan Han, Hongwei Cui, Junqing Liang, Xiulan Su
J. Cancer 2020; 11(9): 2593-2601. doi:10.7150/jca.38449
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image