Issue cover v11i10

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 11 (10); 2020

Research Papers

Intraoperative Diagnosis and Surgical Procedure with Imprint Cytology for Small Pulmonary Adenocarcinoma
Tomoyuki Nakagiri, Tomio Nakayama, Toshiteru Tokunaga, Akemi Takenaka, Hidenori Kunoh, Hiroto Ishida, Yasuhiko Tomita, Shin-ichi Nakatsuka, Harumi Nakamura, Jiro Okami, Masahiko Higashiyama
J. Cancer 2020; 11(10): 2724-2729. doi:10.7150/jca.35026
Full text PDF PubMed PMC

CA-125, CA-153, and CYFRA21-1 as clinical indicators in male lung cancer with ocular metastasis
Biao Li, Qing Yuan, Yu-Ting Zou, Ting Su, Qi Lin, Yu-Qing Zhang, Wen-Qing Shi, Rong-Bin Liang, Qian-Min Ge, Qiu-Yu Li, Yi Shao
J. Cancer 2020; 11(10): 2730-2736. doi:10.7150/jca.36238
Full text PDF PubMed PMC

The prognostic value of miRNA-18a-5p in clear cell renal cell carcinoma and its function via the miRNA-18a-5p/HIF1A/PVT1 pathway
Huan Wang, Zhong-Yi Li, Zu-Hao Xu, Yuan-Lei Chen, Ze-Yi Lu, Dan-Yang Shen, Jie-Yang Lu, Qi-Ming Zheng, Li-Ya Wang, Li-Wei Xu, Ding-Wei Xue, Hai-Yang Wu, Li-Qun Xia, Gong-Hui Li
J. Cancer 2020; 11(10): 2737-2748. doi:10.7150/jca.36822
Full text PDF PubMed PMC

Circular RNA CCDC66 promotes gastric cancer progression by regulating c-Myc and TGF-β signaling pathways
Guifang Xu, Yanke Chen, Min Fu, Xueyan Zang, Mingming Cang, Yanlong Niu, Weiya Zhang, Yu Zhang, Zheying Mao, Meng Shao, Hui Qian, Wenrong Xu, Hui Cai, Pengcheng Jiang, Xu Zhang
J. Cancer 2020; 11(10): 2759-2768. doi:10.7150/jca.37718
Full text PDF PubMed PMC

Impacts of RETN genetic polymorphism on breast cancer development
Chao-Qun Wang, Chih-Hsin Tang, Huey-En Tzeng, Lulu Jin, Jin Zhao, Le Kang, Yan Wang, Gui-Nv Hu, Bi-Fei Huang, Xiaoni Li, Yong-Ming Zhao, Chen-Ming Su, Hong-Chuan Jin
J. Cancer 2020; 11(10): 2769-2777. doi:10.7150/jca.38088
Full text PDF PubMed PMC

EphB2 represents an independent prognostic marker in patients with gastric cancer and promotes tumour cell aggressiveness
Jie Yin, Zhilei Li, Lin Ye, Emily Birkin, Liting Li, Rui Xu, Guangyong Chen, Jiafu Ji, Zhongtao Zhang, Wen G. Jiang, Yuxin Cui
J. Cancer 2020; 11(10): 2778-2787. doi:10.7150/jca.38098
Full text PDF PubMed PMC

P4HA2 contributes to cervical cancer progression via inducing epithelial-mesenchymal transition
Yuan Cao, Qicai Han, Juan Li, Yanyan Jia, Ruitao Zhang, Huirong Shi
J. Cancer 2020; 11(10): 2788-2799. doi:10.7150/jca.38401
Full text PDF PubMed PMC

Preoperative plateletcrit is a Prognostic Biomarker for Survival in Patients with Non-Small Cell Lung Cancer
Joon Young Hur, Ha Yeon Lee, Hye Jung Chang, Cheon Woong Choi, Dae Hyun Kim, Wan Kyu Eo
J. Cancer 2020; 11(10): 2800-2807. doi:10.7150/jca.41122
Full text PDF PubMed PMC

Greater Survival Improvement in African American vs. Caucasian Women with Hormone Negative Breast Cancer
Robert Wieder, Basit Shafiq, Nabil Adam
J. Cancer 2020; 11(10): 2808-2820. doi:10.7150/jca.39091
Full text PDF PubMed PMC

Dysbindin facilitates invasion and metastasis by promoting phosphorylation of ERK in epithelial ovarian cancer
Xiaohui Lv, Xin Guo, Yi Ru, Fuxing Zhou, Xiaoshan Yang, Junli Ge, Jia Li, Shujuan Liu, Kuo Jiang, Biliang Chen
J. Cancer 2020; 11(10): 2821-2829. doi:10.7150/jca.39269
Full text PDF PubMed PMC

Effect of CELSR3 on the Cell Cycle and Apoptosis of Hepatocellular Carcinoma Cells
Zucheng Xie, Yiwu Dang, Huayu Wu, Rongquan He, Jie Ma, Zhigang Peng, Minhua Rong, Zhekun Li, Jiapeng Yang, Yizhao Jiang, Gang Chen, Lihua Yang
J. Cancer 2020; 11(10): 2830-2844. doi:10.7150/jca.39328
Full text PDF PubMed PMC

Novel Imprint Cytological Classification for Small Pulmonary Adenocarcinoma Using Surgical Specimens: Comparison with the 8th Lung Cancer Staging System and Histopathological Classification
Tomoyuki Nakagiri, Tomio Nakayama, Toshiteru Tokunaga, Akemi Takenaka, Hidenori Kunoh, Hiroto Ishida, Yasuhiko Tomita, Shin-ichi Nakatsuka, Harumi Nakamura, Jiro Okami, Masahiko Higashiyama
J. Cancer 2020; 11(10): 2845-2851. doi:10.7150/jca.35027
Full text PDF PubMed PMC

Decreased Expression of NUSAP1 Predicts Poor Overall Survival in Cervical Cancer
Qiqi Xie, Wen Ou-yang, Mingwei Zhang, Huimei Wang, Qiuyuan Yue
J. Cancer 2020; 11(10): 2852-2863. doi:10.7150/jca.34640
Full text PDF PubMed PMC

Retrospective analysis of the prognostic value of PD-L1 expression and 18F-FDG PET/CT metabolic parameters in colorectal cancer
Hao Jiang, Rongjun Zhang, Huijie Jiang, Mingyu Zhang, Wei Guo, Jifeng Zhang, Xinglu Zhou, Wenbin Pan, Sheng Zhao, Ping Li
J. Cancer 2020; 11(10): 2864-2873. doi:10.7150/jca.38689
Full text PDF PubMed PMC

Promoter Hypermethylation of CHODL Contributes to Carcinogenesis and Indicates Poor Survival in Patients with Early-stage Colorectal Cancer
Xinyue Zhang, Kaiming Wu, Yuhua Huang, Lixia Xu, Xiaoxing Li, Ning Zhang
J. Cancer 2020; 11(10): 2874-2886. doi:10.7150/jca.38815
Full text PDF PubMed PMC

Potential therapeutic targets of the nuclear division cycle 80 (NDC80) complexes genes in lung adenocarcinoma
Zhong-Yi Sun, Wei Wang, Han Gao, Quan-Fang Chen
J. Cancer 2020; 11(10): 2921-2934. doi:10.7150/jca.41834
Full text PDF PubMed PMC

Long Noncoding RNA LINC00467 Promotes Glioma Progression through Inhibiting P53 Expression via Binding to DNMT1
Yin Zhang, Xuefeng Jiang, Zhisheng Wu, Daling Hu, Junli Jia, Jinfeng Guo, Tian Tang, Jialin Yao, Hongyi Liu, Huamin Tang
J. Cancer 2020; 11(10): 2935-2944. doi:10.7150/jca.41942
Full text PDF PubMed PMC

A Functional Synonymous Variant in PDGFRA Is Associated with Better Survival in Acral Melanoma
Jie Dai, Lu Yang, Tianxiao Xu, Lu Si, Chuanliang Cui, Xinan Sheng, Zhihong Chi, Lili Mao, Bin Lian, Bixia Tang, Xue Bai, Li Zhou, Siming Li, Xuan Wang, Xieqiao Yan, Yan Kong, Jun Guo
J. Cancer 2020; 11(10): 2945-2956. doi:10.7150/jca.43010
Full text PDF PubMed PMC

Upregulation of deubiquitinase PSMD14 in lung adenocarcinoma (LUAD) and its prognostic significance
Ling Zhang, Hui Xu, Chunping Ma, Jieru Zhang, Yuanjie Zhao, Xiaomei Yang, Shusheng Wang, Dawei Li
J. Cancer 2020; 11(10): 2962-2971. doi:10.7150/jca.39539
Full text PDF PubMed PMC

Comparison of Hypomethylator Monotherapy with Hypomethylator plus Chemotherapy for Intermediate/High-Risk MDS or AML: A Meta-Analysis
Jiang Ji, Miao Chen, Bing Han
J. Cancer 2020; 11(10): 2972-2980. doi:10.7150/jca.40614
Full text PDF PubMed PMC

Macrophage-derived SPARC Attenuates M2-mediated Pro-tumour Phenotypes
Jianwen Hu, Yongchen Ma, Ju Ma, Shanwen Chen, Xiaoqian Zhang, Shihao Guo, Zhihao Huang, Taohua Yue, Yanpeng Yang, Yingze Ning, Jing Zhu, Pengyuan Wang, Xin Wang, Guowei Chen, Yucun Liu
J. Cancer 2020; 11(10): 2981-2992. doi:10.7150/jca.39651
Full text PDF PubMed PMC

Global transcriptomic study of circRNAs expression profile in sorafenib resistant hepatocellular carcinoma cells
Man-ya Wu, Yan-ping Tang, Jun-jie Liu, Rong Liang, Xiao-ling Luo
J. Cancer 2020; 11(10): 2993-3001. doi:10.7150/jca.39854
Full text PDF PubMed PMC

Long noncoding RNA SNHG6 promotes proliferation and angiogenesis of cholangiocarcinoma cells through sponging miR-101-3p and activation of E2F8
Huishan Wang, Li Wang, Lingyu Tang, Jing Luo, Hao ji, Wen Zhang, Jian Zhou, Quanpeng Li, Lin Miao
J. Cancer 2020; 11(10): 3002-3012. doi:10.7150/jca.40592
Full text PDF PubMed PMC

A thioredoxin reductase inhibitor ethaselen induces growth inhibition and apoptosis in gastric cancer
Wang Wu, Zhiying Yang, Xing Xiao, Tailai An, Bo Li, Jun Ouyang, Huafu Li, Chunming Wang, Yawei Zhang, Haiyong Zhang, Yulong He, Changhua Zhang
J. Cancer 2020; 11(10): 3013-3019. doi:10.7150/jca.40744
Full text PDF PubMed PMC

Late-course accelerated Hyperfractionation vs. Conventional Fraction Radiotherapy under precise technology plus Concurrent Chemotherapy for Esophageal Squamous Cell Carcinoma: comparison of efficacy and side effects
Hongtao Luo, Shihong Wei, Xiaohu Wang, Ruifeng Liu, Qiuning Zhang, Zhen Yang, Zheng Li, Xiyi Wei, Yuexiao Qi, Lijun Xu
J. Cancer 2020; 11(10): 3020-3026. doi:10.7150/jca.41012
Full text PDF PubMed PMC

Expression Status And Prognostic Value Of M6A-associated Genes in Gastric Cancer
Kelei Guan, Xin Liu, Jianhao Li, Yanxia Ding, Juan Li, Guangying Cui, Xichun Cui, Ranran Sun
J. Cancer 2020; 11(10): 3027-3040. doi:10.7150/jca.40866
Full text PDF PubMed PMC

Identification of Key Gene and Pathways for the Prediction of Peritoneal Metastasis of Gastric Cancer by Co-expression Analysis
Simeng Zhang, Dan Zang, Yu Cheng, Zhi Li, Bowen Yang, Tianshu Guo, Yunpeng Liu, Xiujuan Qu, Xiaofang Che
J. Cancer 2020; 11(10): 3041-3051. doi:10.7150/jca.39645
Full text PDF PubMed PMC

MiR-200a Regulates Nasopharyngeal Carcinoma Cell Migration and Invasion by Targeting MYH10
Wenya Liu, Tonghui Cai, Lingjun Li, Hui Chen, Ruichao Chen, Minfen Zhang, Wei Zhang, Li Zhao, Hanzhen Xiong, Ping Qin, Xingcheng Gao, Qingping Jiang
J. Cancer 2020; 11(10): 3052-3060. doi:10.7150/jca.40438
Full text PDF PubMed PMC

TNFAIP8 promotes the migration of clear cell renal cell carcinoma by regulating the EMT
Mengya Zhong, Maoshu Zhu, Yu Liu, Ying Lin, Lianghai Wang, Yuhan Ye, Huiyu Chen, Yan Yang, Guohong Zhuang, Jiyi Huang
J. Cancer 2020; 11(10): 3061-3071. doi:10.7150/jca.40191
Full text PDF PubMed PMC

MiR-34a-5p Inhibits Proliferation, Migration, Invasion and Epithelial-mesenchymal Transition in Esophageal Squamous Cell Carcinoma by Targeting LEF1 and Inactivation of the Hippo-YAP1/TAZ Signaling Pathway
Xinyu Wang, Yue Zhao, Qijue Lu, Xiang Fei, Chaojing Lu, Chunguang Li, Hezhong Chen
J. Cancer 2020; 11(10): 3072-3081. doi:10.7150/jca.39861
Full text PDF PubMed PMC

Donor polymorphisms of Rap1A rs494453 contribute to a higher risk of hepatocellular carcinoma recurrence following liver transplantation
Rulin Zhang, Junyi Wu, Yiming Yang, Dongge Xia, Jiayong Li, Heng Quan, Ziguang Niu, Ye Yang, Jun Wu
J. Cancer 2020; 11(10): 3082-3088. doi:10.7150/jca.39712
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Pancreatic Cancer, Gut Microbiota, and Therapeutic Efficacy
Xiang Zhang, Qiaofei Liu, Quan Liao, Yupei Zhao
J. Cancer 2020; 11(10): 2749-2758. doi:10.7150/jca.37445
Full text PDF PubMed PMC

Evidence for immortality and autonomy in animal cancer models is often not provided, which causes confusion on key issues of cancer biology
Xixi Dou, Pingzhen Tong, Hai Huang, Lucas Zellmer, Yan He, Qingwen Jia, Daizhou Zhang, Jiang Peng, Chenguang Wang, Ningzhi Xu, Dezhong Joshua Liao
J. Cancer 2020; 11(10): 2887-2920. doi:10.7150/jca.41324
Full text PDF PubMed PMC

Statistics and pitfalls of trend analysis in cancer research: a review focused on statistical packages
Jie Xu, Yong Lin, Mu Yang, Lanjing Zhang
J. Cancer 2020; 11(10): 2957-2961. doi:10.7150/jca.43521
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image