Issue cover v9i7

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 9 (7); 2018

Research Papers

Prognostic value of preoperative lymphocyte-monocyte ratio in patients with ovarian clear cell carcinoma
Byung Su Kwon, Dae Hoon Jeong, Jung Mi Byun, Tae Hwa Lee, Kyung Un Choi, Yong Jung Song, Dong Soo Suh, Ki Hyung Kim
J. Cancer 2018; 9(7): 1127-1134. doi:10.7150/jca.24057
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Up-regulation Of EIF3e Is Associated With The Progression Of Esophageal Squamous Cell Carcinoma And Poor Prognosis In Patients
Fengkai Xu, Jie Gu, Lin Wang, Ronghua Liu, Yunfeng Yuan, Hao Wang, Jiahao Jiang, Wei Mao, Chunlai Lu, Di Ge
J. Cancer 2018; 9(7): 1135-1144. doi:10.7150/jca.22546
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Phase I/II clinical trial of everolimus combined with gemcitabine/cisplatin for metastatic triple-negative breast cancer
In Hae Park, Sun-Young Kong, Youngmee Kwon, Min Kyeong Kim, Sung Hoon Sim, Jungnam Joo, Keun Seok Lee
J. Cancer 2018; 9(7): 1145-1151. doi:10.7150/jca.24035
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Nomograms to Predict Individual Prognosis of Patients with Primary Small Cell Carcinoma of the Bladder
Fan Dong, Yifan Shen, Fengbin Gao, Xiao Shi, Tianyuan Xu, Xianjin Wang, Xiaohua Zhang, Shan Zhong, Minguang Zhang, Shanwen Chen, Zhoujun Shen
J. Cancer 2018; 9(7): 1152-1164. doi:10.7150/jca.23344
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Diagnostic accuracy of inflammatory markers for distinguishing malignant and benign ovarian masses
Wan Kyu Eo, Ki Hyung Kim, Eun Joo Park, Heung Yeol Kim, Hong-bae Kim, Suk Bong Koh, Jeong Namkung
J. Cancer 2018; 9(7): 1165-1172. doi:10.7150/jca.23606
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Baseline Metabolic Risk Score and Postsurgical Esophageal Cancer-Specific Mortality: The Fujian Prospective Investigation of Cancer (FIESTA) Study
Hong Sha, Dan Hu, Sinan Wu, Feng Peng, Guodong Xu, Guohui Fan, Xiandong Lin, Gang Chen, Binying Liang, Ying Chen, Chao Li, Hejun Zhang, Yan Xia, Jinxiu Lin, Xiongwei Zheng, Wenquan Niu
J. Cancer 2018; 9(7): 1173-1181. doi:10.7150/jca.23631
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Hepatitis B Virus Infection Dampens CtIP Expression in Hepatoma Cell
Dongxin Zhang, Haojing Liu, Jusheng Lin, Duyun Ye
J. Cancer 2018; 9(7): 1182-1187. doi:10.7150/jca.23649
Abstract Full text PDF PubMed PMC

The prognostic value of age in non-metastatic gastric cancer after gastrectomy: a retrospective study in the U.S. and China
Jieyun Zhang, Lu Gan, Mi-die Xu, Mingzhu Huang, Xiaowei Zhang, Yiwei Gong, Xi Wang, Guanzhen Yu, Weijian Guo
J. Cancer 2018; 9(7): 1188-1199. doi:10.7150/jca.22085
Abstract Full text PDF PubMed PMC

A Network Meta-analysis Comparing the Efficacy and Safety of Anti-PD-1 with Anti-PD-L1 in Non-small Cell Lung Cancer
Wei You, Mei Liu, Ji-Dong Miao, Yu-Qian Liao, Yi-Bing Song, Dian-Kun Cai, Yang Gao, Hao Peng
J. Cancer 2018; 9(7): 1200-1206. doi:10.7150/jca.22361
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Synergistic antitumor effects of cMet inhibitor in combination with anti-VEGF in colorectal cancer patient-derived xenograft models
Xiangheng Chen, Zhonghai Guan, Jun Lu, Haohao Wang, Zhongkun Zuo, Fei Ye, Jiangsheng Huang, Lisong Teng
J. Cancer 2018; 9(7): 1207-1217. doi:10.7150/jca.20964
Abstract Full text PDF PubMed PMC

MiR-490-3p Functions As a Tumor Suppressor by Inhibiting Oncogene VDAC1 Expression in Colorectal Cancer
Xiangxiang Liu, Bangshun He, Tao Xu, Yuqin Pan, Xiuxiu Hu, Xiaoxiang Chen, Shukui Wang
J. Cancer 2018; 9(7): 1218-1230. doi:10.7150/jca.23662
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Prognostic Value of Bone Marrow FDG Uptake Pattern of PET/CT in Newly Diagnosed Diffuse Large B-cell Lymphoma
Yumei Chen, Mingge Zhou, Jianjun Liu, Gang Huang
J. Cancer 2018; 9(7): 1231-1238. doi:10.7150/jca.23714
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Association of WWOX rs9926344 polymorphism with poor prognosis of hepatocellular carcinoma
Wanyong Chen, Chenhao Zhou, Wentao Zhang, Manar Atyah, Yirui Yin, Lei Guo, Weiguo Tang, Qiongzhu Dong, Qinghai Ye, Ning Ren
J. Cancer 2018; 9(7): 1239-1247. doi:10.7150/jca.23808
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Overexpression of Klotho Inhibits HELF Fibroblasts SASP-related Protumoral Effects on Non-small Cell Lung Cancer Cells
Bo Chen, Yan Liang, Liben Chen, Yunyan Wei, Yue Li, Weihong Zhao, Jianqing Wu
J. Cancer 2018; 9(7): 1248-1258. doi:10.7150/jca.23967
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Increased AURKA Gene Copy Number Correlates with Poor Prognosis and Predicts the Efficacy of High-dose Interferon Therapy in Acral Melanoma
Junya Yan, Jiayi Yu, Xiaowen Wu, Tianxiao Xu, Huan Yu, Jie Dai, Meng Ma, Huan Tang, Longwen Xu, Zhihong Chi, Lu Si, Xinan Sheng, Chuanliang Cui, Yan Kong, Jun Guo
J. Cancer 2018; 9(7): 1267-1276. doi:10.7150/jca.24013
Abstract Full text PDF PubMed PMC

A Survival Model in Locally Advanced and Metastatic Pancreatic Ductal Adenocarcinoma
Yi Wang, Xiuying Xiao, Tianyi Wang, Lin Li, Yue Zhu, Haiyan Xu, Yuening Chu, Feng Jiao, Jiujie Cui, Liwei Wang
J. Cancer 2018; 9(7): 1301-1307. doi:10.7150/jca.23984
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Patterns of Failure and Survival Trends Of 720 Patients with Stage I Nasopharyngeal Carcinoma Diagnosed from 1990-2012: A Large-scale Retrospective Cohort Study
Lin-Quan Tang, Tong-Yu Lu, Yang Li, Shao-Yan Guo, Qi-Yu Zhong, Meng-Sha Zou, Bo-Lin Chen, Qing-Nan Tang, Wen-Hui Chen, Shan-Shan Guo, Li-Ting Liu, Qiu-Yan Chen, Ling Guo, Hao-Yuan Mo, Rui Sun, Dong-Hua Luo, Chong Zhao, Chao-Nan Qian, Xiang Guo, Mu-Sheng Zeng, Hai-Qiang Mai
J. Cancer 2018; 9(7): 1308-1317. doi:10.7150/jca.21009
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Downregulation of BANCR Promotes Aggressiveness in Papillary Thyroid Cancer via the MAPK and PI3K Pathways
Jinjun Zhang, Yaying Du, Xiaoxue Zhang, Mengchen Li, Xingrui Li
J. Cancer 2018; 9(7): 1318-1328. doi:10.7150/jca.20150
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Reassessing the Potential of Myb-targeted Anti-cancer Therapy
Xiaofeng Liu, Yunxiao Xu, Liping Han, Yan Yi
J. Cancer 2018; 9(7): 1259-1266. doi:10.7150/jca.23992
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Wnt signaling in cervical cancer?
Min Yang, Min Wang, Xianping Li, Yixin Xie, Xiaomeng Xia, Jingjing Tian, Kan Zhang, Aiguo Tang
J. Cancer 2018; 9(7): 1277-1286. doi:10.7150/jca.22005
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Evaluation of Detection Methods and Values of Circulating Vascular Endothelial Growth Factor in Lung Cancer
Sumin Guo, Michael G. Martin, Cheng Tian, Jinglin Cui, Lishi Wang, Shucai Wu, Weikuan Gu
J. Cancer 2018; 9(7): 1287-1300. doi:10.7150/jca.22020
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image