Issue cover v9i15

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 9 (15); 2018

Research Papers

Subtyping Of Triple Negative Breast Carcinoma On The Basis Of RTK Expression
Harald Hessel, Manuela Poignée-Heger, Sabine Lohmann, Bianca Hirscher, Andrea Herold, Gerald Assmann, Jan Budczies, Karl Sotlar, Thomas Kirchner
J. Cancer 2018; 9(15): 2589-2602. doi:10.7150/jca.23023
Full text PDF PubMed PMC

microRNA-485-5p Functions as a Tumor Suppressor in Colorectal Cancer Cells by Targeting CD147
Xiu-Xiu Hu, Xue-Ni Xu, Bang-Shun He, Hui-Ling Sun, Tao Xu, Xiang-Xiang Liu, Xiao-Xiang Chen, Kai-Xuan Zeng, Shu-Kui Wang, Yu-Qin Pan
J. Cancer 2018; 9(15): 2603-2611. doi:10.7150/jca.24918
Full text PDF PubMed PMC

Roles of B7-H3 in Cervical Cancer and Its Prognostic Value
Sai Han, Xuejiao Shi, Lu Liu, Liju Zong, Jingjing Zhang, Qian Chen, Qiuhong Qian, Li Chen, Ying Wang, Jing Jin, Yana Ma, Baoxia Cui, Xingsheng Yang, Youzhong Zhang
J. Cancer 2018; 9(15): 2612-2624. doi:10.7150/jca.24959
Full text PDF PubMed PMC

Preliminary Results about Application of Intensity-Modulated Radiotherapy to Reduce Prophylactic Radiation Dose in Limited-Stage Small Cell Lung Cancer
Zhiyan Liu, Jing Wang, Zhiyong Yuan, Baozhong Zhang, Linlin Gong, Lujun Zhao, Ping Wang
J. Cancer 2018; 9(15): 2625-2630. doi:10.7150/jca.24976
Full text PDF PubMed PMC

Serum and exosome long non coding RNAs as potential biomarkers for hepatocellular carcinoma
Li Sun, Yingying Su, Xiangxiang Liu, Mu Xu, Xiaoxiang Chen, Yefei Zhu, Zhirui Guo, Tingting Bai, Lin Dong, Chenchen Wei, Xiaoxiao Cai, Bangshun He, Yuqin Pan, Huiling Sun, Shukui Wang
J. Cancer 2018; 9(15): 2631-2639. doi:10.7150/jca.24978
Full text PDF PubMed PMC

Pentraxin 3 overexpression accelerated tumor metastasis and indicated poor prognosis in hepatocellular carcinoma via driving epithelial-mesenchymal transition
Tao Song, Cong Wang, Cheng Guo, Qingguang Liu, Xin Zheng
J. Cancer 2018; 9(15): 2650-2658. doi:10.7150/jca.25188
Full text PDF PubMed PMC

Exosomal ephrinA2 derived from serum as a potential biomarker for prostate cancer
Shibao Li, Yao Zhao, Wenbai Chen, Lingyu Yin, Jie Zhu, Haoliang Zhang, Chenchen Cai, Pengpeng Li, Lingyan Huang, Ping Ma
J. Cancer 2018; 9(15): 2659-2665. doi:10.7150/jca.25201
Full text PDF PubMed PMC

Knockdown of C1GalT1 inhibits radioresistance of human esophageal cancer cells through modifying β1-integrin glycosylation
Chuanyi Zhang, Xinzhou Deng, Li Qiu, Feng Peng, Shanshan Geng, Li Shen, Zhiguo Luo
J. Cancer 2018; 9(15): 2666-2677. doi:10.7150/jca.25252
Full text PDF PubMed PMC

Mutations in NOTCH1 and nucleotide excision repair genes are correlated with prognosis of hepatitis B virus-associated hepatocellular carcinoma
Wen-Hui Su, Yuh-Shan Jou, Jia-Hao Zhang, Chun-Ming Ho, Dar-In Tai
J. Cancer 2018; 9(15): 2678-2686. doi:10.7150/jca.25438
Full text PDF PubMed PMC

Analysis of Clinical characteristics to predict pathologic complete response for patients with locally advanced rectal cancer treated with neoadjuvant chemoradiotherapy
Haihua Peng, Chengtao Wang, Weiwei Xiao, Xiaodan Lin, Kaiyun You, Jun Dong, Zhenyu Wang, Xiaobi Yu, Zhifan Zeng, Tongchong Zhou, Yuanhong Gao, Bixiu Wen
J. Cancer 2018; 9(15): 2687-2692. doi:10.7150/jca.25493
Full text PDF PubMed PMC

The tumor suppressive miR-302c-3p inhibits migration and invasion of hepatocellular carcinoma cells by targeting TRAF4
Liu Yang, Yang Guo, Xin Liu, Tongtong Wang, Xiangmin Tong, Kefeng Lei, Jiahui Wang, Dongsheng Huang, Qiuran Xu
J. Cancer 2018; 9(15): 2693-2701. doi:10.7150/jca.25569
Full text PDF PubMed PMC

Analysis of the expression of cancer-associated fibroblast- and EMT-related proteins in submucosal invasive colorectal cancer
Tamotsu Sugai, Noriyuki Uesugi, Yuriko Kitada, Noriyuki Yamada, Mitsumasa Osakabe, Makoto Eizuka, Ryo Sugimoto, Yasuko Fujita, Keisuke Kawasaki, Eiichiro Yamamoto, Hiroo Yamano, Hiromu Suzuki, Takayuki Matsumoto
J. Cancer 2018; 9(15): 2702-2712. doi:10.7150/jca.25646
Full text PDF PubMed PMC

Long noncoding RNA SNHG1 promotes cell proliferation through PI3K/AKT signaling pathway in pancreatic ductal adenocarcinoma
Yalu Zhang, Rundong Zhang, Guopei Luo, Kaixing Ai
J. Cancer 2018; 9(15): 2713-2722. doi:10.7150/jca.26207
Full text PDF PubMed PMC

Differentially expressed genes of HepG2 cells treated with gecko polypeptide mixture
Yi-Meng Duan, Ying Jin, Meng-Li Guo, Leng-Xin Duan, Jian-Gang Wang
J. Cancer 2018; 9(15): 2723-2733. doi:10.7150/jca.26339
Full text PDF PubMed PMC

TOFA induces cell cycle arrest and apoptosis in ACHN and 786-O cells through inhibiting PI3K/Akt/mTOR pathway
Dejiao He, Xuan Sun, Hongxia Yang, Xiaoli Li, Dingping Yang
J. Cancer 2018; 9(15): 2734-2742. doi:10.7150/jca.26374
Full text PDF PubMed PMC

Clinic-pathologic Features and Prognostic Analysis of Thyroid Cancer in the Older Adult: A SEER Based Study
Li-Ye Shi, Jiang Liu, Lu-Jiao Yu, Yi-Ming Lei, Sean X. Leng, Hai-Yan Zhang
J. Cancer 2018; 9(15): 2744-2750. doi:10.7150/jca.24625
Full text PDF PubMed PMC

XPA gene polymorphisms and risk of neuroblastoma in Chinese children: a two-center case-control study
Jing Tao, Zhen-Jian Zhuo, Meng Su, Lizhao Yan, Jing He, Jiao Zhang
J. Cancer 2018; 9(15): 2751-2756. doi:10.7150/jca.25973
Full text PDF PubMed PMC

Involvement of Aryl Hydrocarbon Receptor and Aryl Hydrocarbon Receptor Repressor in Helicobacter Pylori-related Gastric Pathogenesis
Renfei Zhu, Cheng Gao, Liuhua Wang, Guoxin Zhang, Weiming Zhang, Zhihong Zhang, Lizong Shen, Shoulin Wang
J. Cancer 2018; 9(15): 2757-2764. doi:10.7150/jca.26083
Full text PDF PubMed PMC

Review

Identifying the Best Anticancer Agent Combination in TACE for HCC Patients: A Network Meta-analysis
Tao Guo, Ping Wu, Pengpeng Liu, Baiyang Chen, Xiang Jiang, Yang Gu, Zhisu Liu, Zhen Li
J. Cancer 2018; 9(15): 2640-2649. doi:10.7150/jca.25056
Full text PDF PubMed PMC

Erratum

Correction: Construction of a multiplex mutation hot spot PCR panel: the first step towards colorectal cancer genotyping on the GS Junior platform
Bálint Péterfia
J. Cancer 2018; 9(15): 2743. doi:10.7150/jca.27625
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image