Issue cover v11i17

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 11 (17); 2020

Research Papers

The prognostic value of COL3A1/FBN1/COL5A2/SPARC-mir-29a-3p-H19 associated ceRNA network in Gastric Cancer through bioinformatic exploration
Hongyu Shen, Lin Wang, Qinnan Chen, Juqing Xu, Jin Zhang, Leping Fang, Jun Wang, Weifei Fan
J. Cancer 2020; 11(17): 4933-4946. doi:10.7150/jca.45378
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Inflammation Score System using Preoperative Inflammatory Markers to Predict Prognosis for Hepatocellular Carcinoma after Hepatectomy: A Cohort Study
Qinjunjie Chen, Fengwei Li, Chengqian Zhong, Yiran Zou, Zheng Li, Yuzhen Gao, Qifei Zou, Yong Xia, Kui Wang, Feng Shen
J. Cancer 2020; 11(17): 4947-4956. doi:10.7150/jca.45274
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Concurrent or Sequential Chemoradiotherapy after 3-4 Cycles Induction Chemotherapy for LS-SCLC with Bulky Tumor
Jingjing Zhao, Wencheng Zhang, Puchun Er, Xi Chen, Yong Guan, Dong Qian, Jun Wang, Zhiyong Yuan, Lujun Zhao, Ping Wang, Qingsong Pang
J. Cancer 2020; 11(17): 4957-4964. doi:10.7150/jca.41136
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Identification of the key genes and characterizations of Tumor Immune Microenvironment in Lung Adenocarcinoma (LUAD) and Lung Squamous Cell Carcinoma (LUSC)
Lemeng Zhang, Jianhua Chen, Tianli Cheng, Hua Yang, Haitao Li, Changqie Pan
J. Cancer 2020; 11(17): 4965-4979. doi:10.7150/jca.42531
Abstract Full text PDF PubMed PMC

High viral loads of circulating Epstein-Barr virus DNA copy number in peripheral blood is associated with inferior prognosis in patients with mantle cell lymphoma
Xiao-Hui Zhou, Jin-Hua Liang, Li Wang, Hua-Yuan Zhu, Jia-Zhu Wu, Yi Xia, Yue Li, Shu-Chao Qin, Lei Fan, Jian-Yong Li, Wei Xu
J. Cancer 2020; 11(17): 4980-4988. doi:10.7150/jca.37484
Abstract Full text PDF PubMed PMC

A Retrospective Study of predicting risk of Metastasis among FDG-avid Bone Lesions in 18F-FDG PET/CT
Guangyu Yao, Yiyi Zhou, Yifeng Gu, Zhiyu Wang, Mengdi Yang, Jing Sun, Quanyong Luo, Hui Zhao
J. Cancer 2020; 11(17): 4989-4995. doi:10.7150/jca.45096
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Identification of a Glucose Metabolism-related Signature for prediction of Clinical Prognosis in Clear Cell Renal Cell Carcinoma
Sheng Wang, Ling Zhang, Zhihong Yu, Kequn Chai, Jiabin Chen
J. Cancer 2020; 11(17): 4996-5006. doi:10.7150/jca.45296
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Graphene Oxide Nanoparticles Induce Apoptosis in wild-type and CRISPR/Cas9-IGF/IGFBP3 knocked-out Osteosarcoma Cells
Mervin Burnett, Yasser Abuetabh, Ania Wronski, Fan Shen, Sujata Persad, Roger Leng, David Eisenstat, Consolato Sergi
J. Cancer 2020; 11(17): 5007-5023. doi:10.7150/jca.46464
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Identification of Leukocyte telomere length-related genetic variants contributing to predisposition of Esophageal Squamous Cell Carcinoma
Ziqiang Li, Yemei Song, Yeyang Xu, Yue Shen, Nasha Zhang, Ming Yang, Dianke Yu
J. Cancer 2020; 11(17): 5025-5031. doi:10.7150/jca.45165
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Inward Tension of Talin and Integrin-related Osmotic Pressure are involved Synergetically in the Invasion and Metastasis of Non-small Cell Lung Cancer
Ying Song, Chen Li, Yahan Fu, Qiu Xie, Jun Guo, Guangming Li, Huiwen Wu
J. Cancer 2020; 11(17): 5032-5041. doi:10.7150/jca.45494
Abstract Full text PDF PubMed PMC

The miR-370/UQCRC2 axis facilitates tumorigenesis by regulating epithelial-mesenchymal transition in Gastric Cancer
Dan-wen Wang, Fei Su, Tao Zhang, Tie-cheng Yang, Hua-qiao Wang, Li-jie Yang, Fen-fang Zhou, Mao-hui Feng
J. Cancer 2020; 11(17): 5042-5055. doi:10.7150/jca.45553
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Prognostic significance of combined Lymphocyte-monocyte Ratio and Tumor-associated Macrophages in Gastric Cancer Patients after Radical Resection
Bin-bin Xu, Yu Xu, Jun Lu, Yuan Wu, Jia-bin Wang, Jian-xian Lin, Jian-wei Xie, Ping Li, Chao-hui Zheng, Ai-min Huang, Chang-ming Huang
J. Cancer 2020; 11(17): 5078-5087. doi:10.7150/jca.44440
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Knockdown of Kif20a inhibits growth of tumors in soft tissue sarcoma in vitro and in vivo
Zhenhua Zhu, Zheng Jin, Haibo Zhang, Mei Zhang, Dahui Sun
J. Cancer 2020; 11(17): 5088-5098. doi:10.7150/jca.44777
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Risk factors associated with Para-Aortic Lymph Node Failure after pelvic irradiation in patients with Cervical Cancer
Weiping Wang, Dunhuang Wang, Xiaoliang Liu, Yuncan Zhou, Jiabin Ma, Xiaorong Hou, Ke Hu, Fuquan Zhang
J. Cancer 2020; 11(17): 5099-5105. doi:10.7150/jca.45520
Abstract Full text PDF PubMed PMC

MST4 inhibits human hepatocellular carcinoma cell proliferation and induces cell cycle arrest via suppression of PI3K/AKT pathway
Wei-Chao Hao, Qiu-Ling Zhong, Wen-Qian Pang, Mei-Juan Dian, Jing Li, Liu-Xin Han, Wen-Tao Zhao, Xiao-Ling Zhang, Sheng-Jun Xiao, Dong Xiao, Xiao-Lin Lin, Jun-Shuang Jia
J. Cancer 2020; 11(17): 5106-5117. doi:10.7150/jca.45822
Abstract Full text PDF PubMed PMC

LncZEB1-AS1 regulates hepatocellular carcinoma bone metastasis via regulation of the miR-302b-EGFR-PI3K-AKT axis
Zhen-jiang Ma, Yao Wang, Hui-fen Li, Ming-Hua Liu, Feng-rui Bi, Long Ma, Hui Ma, Hong-li Yan
J. Cancer 2020; 11(17): 5118-5128. doi:10.7150/jca.45995
Abstract Full text PDF PubMed PMC

YTHDF1 rs6090311 A>G polymorphism reduces Hepatoblastoma risk: Evidence from a seven-center case-control study
Zhendong Luo, Guoyuan Li, Mi Wang, Jinhong Zhu, Zhonghua Yang, Yong Li, Jiao Zhang, Yijuan Xin, Suhong Li, Li Li, Zhenjian Zhuo, Jing He
J. Cancer 2020; 11(17): 5129-5134. doi:10.7150/jca.46120
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Prognostic role of ACTL10 in Cytogenetic Normal Acute Myeloid Leukemia
Rui Lai, Weilong Zhang, Xue He, Xinhui Liao, Xiaoni Liu, Wei Fu, Ping Yang, Jing Wang, Kai Hu, Xiaoliang Yuan, Xiuru Zhang, Hongmei Jing, Weiyou Liu
J. Cancer 2020; 11(17): 5150-5161. doi:10.7150/jca.39467
Abstract Full text PDF PubMed PMC

The correlation and role analysis of KCNK2/4/5/15 in Human Papillary Thyroid Carcinoma microenvironment
Xu Lin, Jing-Fang Wu, Dong-Mei Wang, Jing Zhang, Wen-Jing Zhang, Gang Xue
J. Cancer 2020; 11(17): 5162-5176. doi:10.7150/jca.45604
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Albumin-to-Alkaline Phosphatase Ratio is an Independent Prognostic Indicator in Combined Hepatocellular and Cholangiocarcinoma
Feng Zhang, Shenxin Lu, Mengxin Tian, Keshu Hu, Rongxin Chen, Boheng Zhang, Zhenggang Ren, Yinghong Shi, Xin Yin
J. Cancer 2020; 11(17): 5177-5186. doi:10.7150/jca.45633
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Prognostic values of m6A RNA methylation regulators in differentiated Thyroid Carcinoma
Nizhen Xu, Jian Chen, Gaofei He, Li Gao, Deguang Zhang
J. Cancer 2020; 11(17): 5187-5197. doi:10.7150/jca.41193
Abstract Full text PDF PubMed PMC

The Prognostic Value of the Chromobox Family in Human Ovarian Cancer
Yichi Xu, Shuya Pan, Yizuo Song, Chunyu Pan, Cheng Chen, Xueqiong Zhu
J. Cancer 2020; 11(17): 5198-5209. doi:10.7150/jca.44475
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Different Risk Target Volumes for Nasopharyngeal Carcinoma Treated with Simultaneous Integrated Boost Intensity-Modulated Radiotherapy
Fangzheng Wang, Chuner Jiang, Lei Wang, Fengqin Yan, Yongfeng Piao, Zhimin Ye, Min Xu, Jiping Liu, Zhenfu Fu, Yangming Jiang
J. Cancer 2020; 11(17): 5210-5222. doi:10.7150/jca.45767
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reduced-intensity versus Myeloablative Conditioning Regimens for Younger Adults with Acute Myeloid Leukemia and Myelodysplastic Syndrome: A systematic review and meta-analysis
Shengling Ma, Wei Shi, Ziying Li, Liang Tang, Huafang Wang, Linghui Xia, Yu Hu
J. Cancer 2020; 11(17): 5223-5235. doi:10.7150/jca.46081
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Prognostic implication and functional annotations of APOBEC3G expression in patients with Melanoma
Wei Han, Jun Xu, Guo-Liang Shen
J. Cancer 2020; 11(17): 5245-5256. doi:10.7150/jca.46383
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Radiobiology of stereotactic ablative radiotherapy (SABR): perspectives of clinical oncologists
Shan Li, Liangfang Shen
J. Cancer 2020; 11(17): 5056-5068. doi:10.7150/jca.44408
Abstract Full text PDF PubMed PMC

CK19-positive Hepatocellular Carcinoma is a Characteristic Subtype
Jian-Yong Zhuo, Di Lu, Win-Yen Tan, Shu-Sen Zheng, You-Qing Shen, Xiao Xu
J. Cancer 2020; 11(17): 5069-5077. doi:10.7150/jca.44697
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Antibiotics for cancer treatment: A double-edged sword
Yuan Gao, Qingyao Shang, Wenyu Li, Wenxuan Guo, Alexander Stojadinovic, Ciaran Mannion, Yan-gao Man, Tingtao Chen
J. Cancer 2020; 11(17): 5135-5149. doi:10.7150/jca.47470
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Friend or Foe? An Unrecognized Role of Uric Acid in Cancer Development and the Potential Anticancer Effects of Uric Acid-lowering Drugs
Shuyi Mi, Liang Gong, Ziqi Sui
J. Cancer 2020; 11(17): 5236-5244. doi:10.7150/jca.46200
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Commentary

Comment on the 'Oncoplastic Breast Reconstruction with Omental Flap: A Retrospective Study and Systematic Review'. The Omental Flap can be an excellent choice for oncoplastic Breast Reconstruction
Tert C. van Alphen, Maarten R. Fechner, Coralien L. Broekhuysen
J. Cancer 2020; 11(17): 5024. doi:10.7150/jca.35649
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image