Issue cover v9i4

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 9 (4); 2018

Research Papers

Interventional radiofrequency ablation: A promising therapeutic modality in the management of malignant biliary and pancreatic duct obstruction
M Mizandari, J Kumar, M Pai, T Chikovani, T Azrumelashvili, I Reccia, N Habib
J. Cancer 2018; 9(4): 629-637. doi:10.7150/jca.23280
Abstract Full text PDF PubMed PMC

High Expression of P38α and Preoperative Carbohydrate Antigen 19-9 Indicate Poor Prognosis in Patients with Pancreatic Ductal Adenocarcinoma
Jionghuang Chen, Ting Zhao, Shengnan Jia, Senhao Zhou, Liangjing Zhou, Shaowen Wang, Guoping Ding, Guixing Jiang, Liping Cao
J. Cancer 2018; 9(4): 650-659. doi:10.7150/jca.21683
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Lymph node staging systems in patients with gastric cancer treated with D2 resection plus adjuvant chemotherapy
Yi-Xin Zhou, Lu-Ping Yang, Zi-Xian Wang, Ming-Ming He, Jing-Ping Yun, Dong-Sheng Zhang, Feng Wang, Rui-Hua Xu
J. Cancer 2018; 9(4): 660-666. doi:10.7150/jca.22016
Abstract Full text PDF PubMed PMC

An arginine-rich cell penetrating peptide contained anti-gelatinase scFv-LDM fusion protein shows potent antitumor efficacy in pancreatic cancer
Genshen Zhong, Zhishan Xu, Ru Yang, Shenghua Zhang, Liang Li, Minna Wu, Hongtao Liu, Yongsu Zhen
J. Cancer 2018; 9(4): 674-682. doi:10.7150/jca.22277
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Clinical and Diagnostic Significance of Homer1 in hepatitis B virus-induced Hepatocellular Carcinoma
Ping Luo, Xiaobo Feng, Wei Jing, Man Zhu, Nandi Li, Hu Zhou, paul F worley, Hongyan Chai, Jiancheng Tu
J. Cancer 2018; 9(4): 683-689. doi:10.7150/jca.22279
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Efficacy and safety of different interventions in castration resistant prostate cancer progressing after docetaxel-based chemotherapy: Bayesian network analysis of randomized controlled trials
Yue Zhao, Hao Huang, Changhao Chen, Hao Liu, Hongwei Liu, Feng Su, Junming Bi, Thomas B. Lam, Jiaping Li, Tianxin Lin, Jian Huang
J. Cancer 2018; 9(4): 690-701. doi:10.7150/jca.22365
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Apolipoprotein A-I Is a Prognosticator of Nasopharyngeal Carcinoma in the Era of Intensity-modulated Radiotherapy
Hui Chang, Jia-wang Wei, Kai Chen, Shu Zhang, Fei Han, Li-xia Lu, Wei-wei Xiao, Yuan-hong Gao
J. Cancer 2018; 9(4): 702-710. doi:10.7150/jca.22836
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Overcoming chemoresistance in pancreatic cancer cells: role of the bitter taste receptor T2R10
Louisa Stern, Nathalia Giese, Thilo Hackert, Oliver Strobel, Peter Schirmacher, Klaus Felix, Matthias M. Gaida
J. Cancer 2018; 9(4): 711-725. doi:10.7150/jca.21803
Abstract Full text PDF PubMed PMC

GSTP1 Ile105Val polymorphism might be associated with the risk of radiation pneumonitis among lung cancer patients in Chinese population: A prospective study
Lehui Du, Wei Yu, Xiang Huang, Nana Zhao, Fang Liu, Fang tong, Sujing Zhang, Baolong Niu, Xiaoliang Liu, Shouping Xu, Yurong Huang, Xiangkun Dai, Chuanbin Xie, Gaoxiang Chen, Xiaohu Cong, Baolin Qu
J. Cancer 2018; 9(4): 726-735. doi:10.7150/jca.20643
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Niclosamide sensitizes nasopharyngeal carcinoma to radiation by downregulating Ku70/80 expression
Jingjing Li, Haiwen Li, Dechao Zhan, Mei Xiang, Jun Yang, Yufang Zuo, Yin Yu, Hechao Zhou, Danxian Jiang, Haiqing Luo, Zihong Chen, Zhonghua Yu, Zumin Xu
J. Cancer 2018; 9(4): 736-744. doi:10.7150/jca.20963
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Biological Function of Ribosomal Protein L10 on Cell Behavior in Human Epithelial Ovarian Cancer
Jimin Shi, Lingyun Zhang, Daibing Zhou, Jinguo Zhang, Qunbo Lin, Wencai Guan, Jihong Zhang, Weimin Ren, Guoxiong Xu
J. Cancer 2018; 9(4): 745-756. doi:10.7150/jca.21614
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Upregulation of HES1 Promotes Cell Proliferation and Invasion in Breast Cancer as a Prognosis Marker and Therapy Target via the AKT Pathway and EMT Process
Xiaoying Li, Yu Cao, Mu Li, Feng Jin
J. Cancer 2018; 9(4): 757-766. doi:10.7150/jca.22319
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Human salivary microRNAs in Cancer
Óscar Rapado-González, Blanca Majem, Laura Muinelo-Romay, Ana Álvarez-Castro, Anna Santamaría, Antonio Gil-Moreno, Rafael López-López, María Mercedes Suárez-Cunqueiro
J. Cancer 2018; 9(4): 638-649. doi:10.7150/jca.21180
Abstract Full text PDF PubMed PMC

mTOR signaling-related MicroRNAs and Cancer involvement
Ping WANG, Xiao-min LIU, Lei DING, Xin-ju ZHANG, Zhong-liang MA
J. Cancer 2018; 9(4): 667-673. doi:10.7150/jca.22119
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image