Issue cover v15i9

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 15 (9); 2024

Research Papers

Graphic abstract

Nudifloside, a Secoiridoid Glucoside Derived from Callicarpa nudiflora, Inhibits Endothelial-to-Mesenchymal Transition and Angiogenesis in Endothelial Cells by Suppressing Ezrin Phosphorylation
Dongliang Zhuo, Yinlong Mei, Chaozhan Lin, Aizhi Wu, Yuehua Luo, Hong Lu, Jianjiang Fu
J. Cancer 2024; 15(9): 2448-2459. doi:10.7150/jca.91566
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

NEDD1 overexpression increases cell proliferation, tumor immune escape, and drug resistance in LUAD
Ting Zhuo, Zuotao Wu, Sirong Chen, Chuyi Yang, Hongyu Huang, Jinyan Gan, Jueqi Lyu, Juan Xiao, Zihao Li, Shouming Qin, Yanbin Wu
J. Cancer 2024; 15(9): 2460-2474. doi:10.7150/jca.91671
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

KYNU Expression Promotes Cisplatin Resistance in Esophageal Cancer
Yu Lu, Xianyang Zhao, Mingliang Yuan, Ming Zhao, Kaisheng Liu, Miaomiao Zhang, Xiaoyan Qiu, Xuechun Yu, Xinliang Liu, Dongping Wei, Jun Xie, Zhongbin Cheng
J. Cancer 2024; 15(9): 2475-2485. doi:10.7150/jca.93229
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of PANoptosis-related predictors for prognosis and tumor microenvironment by multiomics analysis in glioma
Fengzeng Sun, Miaomiao Liao, Zi Tao, Ruiqi Hu, Jun Qin, Weiwei Tao, Wentong Liu, Yiqi Wang, Guoliang Pi, Junrong Lei, Wendai Bao, Zhiqiang Dong
J. Cancer 2024; 15(9): 2486-2504. doi:10.7150/jca.94200
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

B7-H3 suppresses CD8+ T cell immunologic function through reprogramming glycolytic metabolism
Yulu Wu, Wenzhe Han, Xiufa Tang, Jiyuan Liu, Zhiyong Guo, Zhangao Li, Chenchen Cai, Lin Que
J. Cancer 2024; 15(9): 2505-2517. doi:10.7150/jca.90819
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

circular RNA circ-231 promotes protein biogenesis of TPI1 and PRDX6 through mediating the interaction of eIF4A3 with STAU1 to facilitate unwinding of secondary structure in 5′ UTR, enhancing progression of human esophageal squamous cell carcinoma (ESCC)
Guo-Wei Huang, Ti-Qun Yang, Qian-Qian Chen, Xing-Mu Liu, Ling-Hui Xie, Wei Huang, Xue-Ling Chen, Yi-Qun Geng, Jiang Gu
J. Cancer 2024; 15(9): 2518-2537. doi:10.7150/jca.92578
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PHGDH is Key to a Prognostic Multigene Signature and a Potential Therapeutic Target in Acute Myeloid Leukemia
Jiagui Zhong, Kezhi Huang, Shaofan Xie, Ailian Tan, Jiaqin Peng, Danian Nie, Liping Ma, Yiqing Li
J. Cancer 2024; 15(9): 2538-2548. doi:10.7150/jca.90822
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Ribosomal protein L22 like 1: a promising biomarker for lung adenocarcinoma
Yahua Wu, Na Yao, Bin Du, Yingjiao Zhu, Xiaohui Ji, Chengliu Lv, Jinhuo Lai
J. Cancer 2024; 15(9): 2549-2560. doi:10.7150/jca.91759
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

USP15 promotes the progression of papillary thyroid cancer by regulating HMGB1 stability through its deubiquitination
Si-si Wang, Dao-xiong Ye, Bo Wang, Meng-yao Li, Wen-xin Zhao
J. Cancer 2024; 15(9): 2561-2572. doi:10.7150/jca.92386
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prognostic significance of BRCA1 and BRCA2 methylation status in circulating cell-free DNA of Pancreatic Cancer patients
Triantafyllia Koukaki, Ioanna Balgkouranidou, Eirini Biziota, Anastasios Karayiannakis, Helen Bolanaki, Evangelos Karamitrousis, Paul Zarogoulidis, Savas Deftereos, Charalampos Charalampidis, Aris Ioannidis, Dimitrios Matthaios, Kyriakos Amarantidis, Stylianos Kakolyris
J. Cancer 2024; 15(9): 2573-2579. doi:10.7150/jca.93184
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prognostic and Immune Landscape Analysis of Ubiquitination-related Genes in Hepatocellular Carcinoma: Based on Bulk and Single-cell RNA Sequencing Data
Zibo Yuan, Qingwei Zhu, Qingsong Wu, Zhe Zhang, Junwei Guo, Gongqiang Wu, Cuiping Zheng, Qiuran Xu, Dongsheng Huang, Di Cui
J. Cancer 2024; 15(9): 2580-2600. doi:10.7150/jca.93425
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ARID1B Deficiency Leads to Impaired DNA Damage Response and Activated cGAS-STING Pathway in Non-Small Cell Lung Cancer
Guangsheng Zhu, Jinghao Liu, Yongwen Li, Hua Huang, Chen Chen, Di Wu, Peijun Cao, Lianchun Su, Yanan Wang, Hongbing Zhang, Hongyu Liu, Jun Chen
J. Cancer 2024; 15(9): 2601-2612. doi:10.7150/jca.91955
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Defining the biological functions and clinical significance of AKR1C3 in gastric carcinogenesis through multiomics functional analysis and immune infiltration analysis
Yongfu Shao, Xuan Yu, Keshu Shan, Jianing Yan, Guoliang Ye
J. Cancer 2024; 15(9): 2646-2658. doi:10.7150/jca.94228
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Copper-binding protein modelling by single-cell transcriptome and Bulk transcriptome to predict overall survival in lung adenocarcinoma patients
Min Shengping, Wang Luyao, Xie Yiluo, Chen Huili, Wang Ruijie, Song Ge, Wang Xiaojing, Lian Chaoqun
J. Cancer 2024; 15(9): 2659-2677. doi:10.7150/jca.94588
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of Molecular Subtype and Prognostic Signature for Prostate Adenocarcinoma based on Neutrophil Extracellular Traps
Yanfen Zheng, Hui Sun, Shanshan Yang, Wei Liu, Guanmin Jiang
J. Cancer 2024; 15(9): 2678-2690. doi:10.7150/jca.93275
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Discovery of a novel ROS-based signature for predicting prognosis and immunosuppressive tumor microenvironment in lung adenocarcinoma
Yufeng Guo, Geyun Chang, Rui Wan, Xue Zhang, Zixiao Ma, Hua Bai, Jie Wang
J. Cancer 2024; 15(9): 2691-2711. doi:10.7150/jca.93975
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ASB6 as an Independent Prognostic Biomarker for Colorectal Cancer Progression Involves Lymphatic Invasion and Immune Infiltration
Qingyong Hu, Yahui Chen, Qianru Zhou, Shanshan Deng, Bo Mu, Jiancai Tang
J. Cancer 2024; 15(9): 2712-2730. doi:10.7150/jca.93066
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Potential Role of MAP3K14 in Hepatocellular Carcinoma: A Study Based on Comprehensive Bioinformatical Analysis and Validation
Ke Tang, Weiquan Lin, Dedong Wang, Xiangzhi Hu, Zhitao Chen, Jinbin Chen, Boheng Liang, Lin Zhang, Pengzhe Qin, Di Wu
J. Cancer 2024; 15(9): 2731-2745. doi:10.7150/jca.95322
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MiR-383-5p inhibits the proliferation and migration of lung adenocarcinoma cells by targeting SHMT2
Xianxia Bi, Luwei Wang, Hua Li, Ying Ma, Ruoyu Guo, Jicheng Yue, Lijun Kong, Xiangqian Gong, Fei Jiao, Eugene Chinn, Jinxia Hu
J. Cancer 2024; 15(9): 2746-2758. doi:10.7150/jca.89733
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Unraveling the role of the circadian clock genes in cervical squamous cell carcinoma and endocervical adenocarcinoma: A prognostic indicator for prognostic, immunotherapy response, and chemotherapy sensitivity
Jiayu Xu, Xueyuan Huang, Siqi Gou, Huanyu Luo, Shicheng Zeng, Qinhong Zhang, Qibiao Wu, Hao Chi, Guanhu Yang
J. Cancer 2024; 15(9): 2788-2804. doi:10.7150/jca.94063
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Machine Learning-based Development and Validation of a Cell Senescence Predictive and Prognostic Signature in Intrahepatic Cholangiocarcinoma
Ruida Yang, Feidi Sun, Yu Shi, Huanhuan Wang, Yangwei Fan, Yinying Wu, Ruihan Fan, Shaobo Wu, Liankang Sun
J. Cancer 2024; 15(9): 2810-2828. doi:10.7150/jca.92698
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Inverse association between age and risk of lymph node metastasis in patients with early gastric cancer: a surveillance, epidemiology, and end results analysis
Suya Pang, Weijun Wang, Jianning Zhou, Xin Jiang, Rong Lin
J. Cancer 2024; 15(9): 2829-2836. doi:10.7150/jca.94542
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Safety and Efficacy Analysis of Radical Surgery for 403 Patients with Colon Cancer over 80 Years Old
Ruilong Niu, Mandula Bao, Yujuan Jiang, Jinjie Zhang, Xiaowei Qin, Kangkang Zhang, Jianjun Bi, Wei Xing, Wei Guo, Jianwei Liang
J. Cancer 2024; 15(9): 2837-2844. doi:10.7150/jca.94016
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Comprehensive analysis of IGF2BP3 with expression features, prognosis, immune modulation and stemness in hepatocellular carcinoma and pan-cancer
Sha Qin, Haoer Jin, Yan Li, Xue Chen, Jiang He, Juxiong Xiao, Yan Qin, Chuyi Liu, Yitao Mao, Luqing Zhao
J. Cancer 2024; 15(9): 2845-2865. doi:10.7150/jca.92768
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Construction and multicohort validation of a colon cancer prognostic risk score system based on big data of neutrophil-associated differentially expressed genes
Yunxi Yang, Cheng Lu, Linbin Li, Chunfang Zheng, Yifan Wang, Jiahui Chen, Bingwei Sun
J. Cancer 2024; 15(9): 2866-2879. doi:10.7150/jca.94560
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

tsRNA: A Promising Biomarker in Breast Cancer
Ting Huang, Yuexin Zhao, Guoqin Jiang, Zhixue Yang
J. Cancer 2024; 15(9): 2613-2626. doi:10.7150/jca.93531
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Glucose metabolism reprogramming in gynecologic malignant tumors
Jianhong Ma, Zhiqiang Yao, Liangjian Ma, Qinyin Zhu, Jiajia Zhang, Ling Li, Chang Liu
J. Cancer 2024; 15(9): 2627-2645. doi:10.7150/jca.91131
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Roles of CircRNAs in Mitochondria
Donghong Liu, Xinyu Zhou, Yida He, Jun Zhao
J. Cancer 2024; 15(9): 2759-2769. doi:10.7150/jca.92111
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

PD-1/PD-L1 Inhibitor - Related Adverse Events and Their Management in Breast Cancer
Chuqi Lei, Xiangyi Kong, Yuan Li, Huaiyu Yang, Ke Zhang, Zhongzhao Wang, Hu Chang, Lixue Xuan
J. Cancer 2024; 15(9): 2770-2787. doi:10.7150/jca.85433
Full text PDF PubMed PMC

Erratum

Circular RNA Hsa_circRNA_101996 promotes the development of Gastric Cancer via Upregulating Matrix Metalloproteinases-2/Matrix Metalloproteinases-9 through MicroRNA-143/Ten-eleven translocation-2 Pathway: Erratum
Feng Huang, Jiajia Jiang, Yongliang Yao, Shiyue Hu, He Wang, Ma Zhu, Liya Yu, Qingqian Liu, Haoyuan Jia, Wenrong Xu
J. Cancer 2024; 15(9): 2805-2809. doi:10.7150/jca.96046
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image