Issue cover v15i11

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 15 (11); 2024

Research Papers

Graphic abstract

CSF2 Impairs Nrf2 Signaling through the Akt/Mtor Pathway in the Development of Bladder Cancer
Xi Yu, Shenglan Li, Shuai Ke, Chenglin Ye, Qinghua Wang, Huaxin Wang, Lei Wang
J. Cancer 2024; 15(11): 3242-3253. doi:10.7150/jca.94343
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of crucial genes through WGCNA in the progression of gastric cancer
Rui Liu, Jie Liu, Qiang Cao, Yanpeng Chu, Hao Chi, Jun Zhang, Jiangping Fu, Tianchi Zhang, Linguang Fan, Chaozhong Liang, Xiufang Luo, Xiaoli Yang, Bo Li
J. Cancer 2024; 15(11): 3284-3296. doi:10.7150/jca.95757
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

ACAT1 promotes proliferation and metastasis of bladder cancer via AKT/GSK3β/c-Myc signaling pathway
Tingjun Wang, Gang Wang, Danni Shan, Yayun Fang, Fenfang Zhou, Mengxue Yu, Lingao Ju, Gang Li, Wan Xiang, Kaiyu Qian, Yi Zhang, Yu Xiao, Xinghuan Wang
J. Cancer 2024; 15(11): 3297-3312. doi:10.7150/jca.95549
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Peripheral Blood Inflammatory Markers as A Reliable Predictor of Gastric Mucosal Metaplasia Change in the Middle-aged Population
Chia-Yu Lai, Chieh Lee, Ta-Sen Yeh, Ming-Ling Chang, Yu-Sheng Lin, Tsung-Hsing Chen
J. Cancer 2024; 15(11): 3313-3320. doi:10.7150/jca.95159
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exosomal SOX21-AS1 Regulates EREG by Sponging miR-451a and Promotes the Malignancy of Pancreatic Ductal Adenocarcinoma
Yong Yan, Jinyi Wang, Bin Xu, Jianming Ni, Tu Dai, Liying Wang, Hao Wang, Zhiyuan Hua, Kuan Li, Yongping Zhou
J. Cancer 2024; 15(11): 3321-3337. doi:10.7150/jca.95014
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

miR-769-3p inhibits cellular proliferation of KSHV-infected SH-SY5Y cells through targeting mTOR
Dongdong Cao, Zhaofu Wu, Rui Yang, Lixia Yao, Jinhong Huang, Yufei Ding, Aynisahan Ruzi, Zemin Pan, Yuanming Pan, Dongmei Li, Wenyi Gu, Jinli Zhang
J. Cancer 2024; 15(11): 3338-3349. doi:10.7150/jca.93595
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Dermoscopy-based Radiomics Help Distinguish Basal Cell Carcinoma and Actinic Keratosis: A Large-scale Real-world Study Based on a 207-combination Machine Learning Computational Framework
Hewen Guan, Qihang Yuan, Kejia Lv, Yushuo Qi, Yuankuan Jiang, Shumeng Zhang, Dong Miao, Zhiyi Wang, Jingrong Lin
J. Cancer 2024; 15(11): 3350-3361. doi:10.7150/jca.94759
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Differential diagnosis of hepatocellular carcinoma and intrahepatic cholangiocarcinoma by ultrasonography combined with multiphase enhanced computed tomography
HaiYing Tian, Yuling Chen, XiaoHai Li, LiNa Zhao, Sha Li, ChunYan Liao, YeTing Wu, Bei Zhang
J. Cancer 2024; 15(11): 3362-3369. doi:10.7150/jca.94550
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Nomograms for Predicting Risk and Survival of Esophageal Cancer Lung Metastases: a SEER Analysis
Wenhui He, Youzhen Yu, Ziting Yan, Na Luo, Wenwen Yang, Fanfan Li, Hongying Jin, Yimei Zhang, Xiaoli Ma, Minjie Ma
J. Cancer 2024; 15(11): 3370-3380. doi:10.7150/jca.92389
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification and validation of a novel apoptosis-related prognostic risk score model for lung adenocarcinoma
Yan Wang, Jiaojiao Zhang, Yong Wan, Baibing Mi, Manxiang Li, Xinming Xie
J. Cancer 2024; 15(11): 3381-3393. doi:10.7150/jca.92616
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CD52 knockdown inhibits aerobic glycolysis and malignant behavior of NSCLC cells through AKT signaling pathway
Yini Cai, Jiali Zhao, Chen Luo, Ming Fang, Yanling Yi, Yu Chen, Peng Huang, Lingmin Liao, Long Huang
J. Cancer 2024; 15(11): 3394-3405. doi:10.7150/jca.86511
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exploring the Common Genetic Underpinnings of Chronic Pulmonary Disease and Esophageal Carcinoma Susceptibility
Dengfeng Zhang, Yu Zhou, Tianxing Lu, Jing Li, Longyu Zhu, Shujun Li, Yishuai Li, Xiaoliang Duan
J. Cancer 2024; 15(11): 3406-3417. doi:10.7150/jca.95437
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Relationship Between Resilience, Social Support, Existential Well-Being and Negative Emotions in Cervical Cancer Patients: a Mediation Analysis
Yaomei Ma, Shiyue Chen, Hanyu Dong, Ruimeng Guo, Ruoyan Liu, Juan Xie, Zhuoyu Sun
J. Cancer 2024; 15(11): 3418-3426. doi:10.7150/jca.91260
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Single-cell and spatial transcriptome sequencing uncover a platinum-resistant cluster overexpressed TACSTD2 in high-grade serous ovarian cancer
Xiaoyang Han, Yan Gao, Mei Jiang, Zhefeng Li, Jiahao Guo, Yue Li, Junjie Yi, Lisha Hou, Jin Cheng, Lei Feng, Yulan Jin, Xiaoting Zhao, Wentao Yue
J. Cancer 2024; 15(11): 3427-3440. doi:10.7150/jca.95269
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

5-Fluorouracil resistant CRC cells derived exosomes promote cancer-associated fibroblasts secreting more CXCL12
Tongxin Zhang, Zilong He, Xiaowei Qi, Yu Zhang, Yankui Liu, Linfang Jin, Teng Wang
J. Cancer 2024; 15(11): 3441-3451. doi:10.7150/jca.95248
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

S100A8-Mediated Inflammatory Signaling Drives Colorectal Cancer Progression via the CXCL5/CXCR2 Axis
Libin Chen, Peng Shu, Xuemei Zhang, Shuyu Ye, Li Tian, Shourong Shen, Jian Ma, Feiyan Ai, Xiayu Li
J. Cancer 2024; 15(11): 3452-3465. doi:10.7150/jca.92588
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Heterogeneous Response of Tumor Cell Lines to Inhibition of Aspartate β-hydroxylase
Madiha Kanwal, Ingrid Polakova, Mark Olsen, Murtaza Khan Kasi, Ruth Tachezy, Michal Smahel
J. Cancer 2024; 15(11): 3466-3480. doi:10.7150/jca.94452
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Model to Predict Prognosis of Renal Cell Clear Cell Carcinoma Based on 3 Angiogenesis-related Long Non-coding RNAs
Guo Chen, Tiansheng Zhang, Feng Li, Chi Cui, Zhiyong Huang, Xin Gou, Yajun Song, Yang Li
J. Cancer 2024; 15(11): 3481-3494. doi:10.7150/jca.94685
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Immunoreactive Microenvironment Modulator GBP5 Suppresses Ovarian Cancer Progression by Inducing Canonical Pyroptosis
Chang Zou, Jiacheng Shen, Fangfang Xu, Yingjun Ye, Yuanyuan Wu, Shaohua Xu
J. Cancer 2024; 15(11): 3510-3530. doi:10.7150/jca.94616
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Influence of High-Risk Pathological Factors and their Interaction on the Survival Benefit of Adjuvant Chemotherapy in Stage II Rectal Cancer: A Retrospective Study
Kailong Zhao, Hongzhou Li, Wenwen Pang, Xuanzhu Zhao, Baofeng Zhang, Zhiqiang Fen, Leixin Jin, Jun Xue, Tianhao Chu, Suying Yan, Wanting Wang, Qiurong Han, Yao Yao, Xipeng Zhang, Xiaomin Su, Chunze Zhang
J. Cancer 2024; 15(11): 3531-3538. doi:10.7150/jca.95769
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Efficacy and Safety of Anlotinib Plus Etoposide with Cisplatin/Carboplatin in the First-Line Treatment of Lung Cancer: A Phase II Clinical Study
Xiao-ming Lv, Yang Liu, Yan Feng, Hong-liang Liang, Wei-wei Zhi
J. Cancer 2024; 15(11): 3539-3546. doi:10.7150/jca.91701
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exploring the role of innate immunity in Cholangiocarcinoma: implications for prognosis, immune infiltration, and tumor metastasis
Wenhuan Sun, Jianrong Ge, Long Zhang, Fangfang Zhou, Jisheng Liu
J. Cancer 2024; 15(11): 3547-3565. doi:10.7150/jca.94194
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Exploring the HIF-1α signalling pathway and the mechanism of YiQiHuoXue decoction against Precancerous Lesions of Gastric Cancer based on Network Pharmacology and Molecular Docking
Suting Qian, Feifei Xie, Haoyu Zhao, Xin Hua, Ting Jiang, Chuchu Zhang, Zepeng Cao, Jianshun Yu, Qingsheng Liu
J. Cancer 2024; 15(11): 3566-3579. doi:10.7150/jca.95938
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Decoding Gastric Cancer: Machine Learning Insights Into The Significance Of COMMDs Family In Immunotherapy And Diagnosis
Rong Wan, Lujuan Pan, Qi Wang, Guanliang Shen, RuoNan Guo, Yueqiu Qin, Xufeng Huang, Ruo Wang, Xin Fan
J. Cancer 2024; 15(11): 3580-3595. doi:10.7150/jca.94360
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification and Validation of a Cancer-Testis Antigen-Related Signature to Predict the Prognosis in Stomach Adenocarcinoma
Geng Bian, Jie Cao, Weiyu Li, Dabing Huang, Xiping Ding, Xiaodong Zang, Yingquan Ye, Ping Li
J. Cancer 2024; 15(11): 3596-3611. doi:10.7150/jca.91842
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Optimal Screening and Detection Strategies for Cervical Lesions: A Retrospective Study
Yueming Yang, Lijiang Xu, Songhua Yuan, Jin Lv, Pengchen Chen, Wei Wang
J. Cancer 2024; 15(11): 3612-3624. doi:10.7150/jca.96128
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Possible non-linear relation between prostate specific antigen and vitamin D: a machine learning study based on cross-section data
Jia Shi, Chunyan Yin, Jinyi Wu
J. Cancer 2024; 15(11): 3625-3632. doi:10.7150/jca.96052
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Revisiting Temozolomide's role in solid tumors: Old is gold?
Dimitrios Matthaios, Ioanna Balgkouranidou, Konstantinos Neanidis, Andreas Sofis, Anastasia Pikouli, Konstantinos Romanidis, Aglaia Pappa, Michael Karamouzis, Anna Zygogianni, Charalampos Charalampidis, Paul Zarogoulidis, George Rigas, Alex Galanis
J. Cancer 2024; 15(11): 3254-3271. doi:10.7150/jca.94109
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Neutrophil Extracellular Traps in Breast Cancer: Roles in Metastasis and Beyond
Xi Xu, Xinyu Wang, Zhuomeng Zheng, Yuxuan Guo, Guangchun He, Yian Wang, Shujun Fu, Chanjuan Zheng, Xiyun Deng
J. Cancer 2024; 15(11): 3272-3283. doi:10.7150/jca.94669
Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Immunotherapeutic Strategies for Intra-cranial Metastatic Melanoma - a Meta-analysis and Systematic Review
Hiu Kwan Carolyn Tang, Ankit Rao, Christina Peters, Tanvi Ambulkar, Michael FX Ho, Bo Wang, Poulam Patel
J. Cancer 2024; 15(11): 3495-3509. doi:10.7150/jca.93306
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image