Issue cover v14i2

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 14 (2); 2023

Research Papers

Graphic abstract

Effectiveness Without Efficacy: Cautionary Tale from a Landmark Breast Cancer Randomized Controlled Trial
Yu Shen, Jing Ning, Heather Y Lin, Simona F. Shaitelman, Henry M Kuerer, Isabelle Bedrosian
J. Cancer 2023; 14(2): 193-199. doi:10.7150/jca.79797
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Tripartite motif containing 69 elicits ERK2-dependent EYA4 turnover to impart pancreatic tumorigenesis
Yu Jia, Hui-Yan Li, Jue Wang, Xing Chen, Lu Lou, Yan-Yan Wei, Ying Wang, Shi-Jing Mo
J. Cancer 2023; 14(2): 200-218. doi:10.7150/jca.79905
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Cancer-directed surgery brings survival benefits for patients with advanced prostate cancer: a population-based propensity-score matching study
Ru Chen, Yan Lu, Shigeo Horie, Monica Vogel, Ruochen Zhang, Ping Zheng, Yongbao Wei
J. Cancer 2023; 14(2): 231-238. doi:10.7150/jca.80232
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Role of MicroRNA-214 in Dishevelled1-Modulated β-catenin Signalling in Non-Small Cell Lung Cancer Progression
Huanyu Zhao, Zhao Wang, Guangping Wu, Yudie Lu, Jingrong Zheng, Yue Zhao, Yang Han, Jian Wang, Lianhe Yang, Jiang Du, Enhua Wang
J. Cancer 2023; 14(2): 239-249. doi:10.7150/jca.80291
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Identification of a CircRNA-miRNA-mRNA Network and Integrated Analysis of Immune Infiltration in Oral Squamous Cell Carcinoma
Dehua Hu, Yufeng Cai, Lan He, Hao Jiang
J. Cancer 2023; 14(2): 250-261. doi:10.7150/jca.79967
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MTA2 is one of 14 Transcription factors predicting recurrence free survival in gastric cancer and promotes cancer progression by targeting MCM5
Anshu Li, Yan Guo, Zhijie Yin, Xinghua Liu, Gengchen Xie
J. Cancer 2023; 14(2): 262-274. doi:10.7150/jca.77402
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Feasibility evaluation of intravoxel incoherent motion diffusion-weighted imaging in the diagnosis of skull-base invasion in nasopharyngeal carcinoma
Weiquan Wu, Jun Xia, Bin Li, Wenci Liu, Zhan Ge, Zhi Tan, Qiujin Bu, Wubiao Chen, Yuange Li
J. Cancer 2023; 14(2): 290-298. doi:10.7150/jca.80679
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Urinary Dysfunction: Frequency, Risk factors, and Interventions in patients with Cancer during Acute Inpatient Rehabilitation
Jegy Mary Tennison, Annie Pally, Bryan Michael Fellman, Ouida Lenaine Westney, Eduardo Bruera
J. Cancer 2023; 14(2): 299-305. doi:10.7150/jca.80620
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

C4orf47 contributes to the dormancy of pancreatic cancer under hypoxic conditions
Shinjiro Nagao, Hideya Onishi, Makoto Kawamoto, Shogo Masuda, Lin Na, Shinji Morisaki, Naoya Iwamoto, Yutaka Yamada, Satoko Koga, Shu Ichimiya, Kazunori Nakayama, Akira Imaizumi, Kinichi Nakashima, Yoshinao Oda, Masafumi Nakamura
J. Cancer 2023; 14(2): 306-317. doi:10.7150/jca.78993
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Subrenal Capsule Assay - SRCA: The Promising Re-Emergence of a Long-Forgotten Method in Preclinical Nuclear Medical Cancer Diagnostics
Zita Képes, György Trencsényi
J. Cancer 2023; 14(2): 183-192. doi:10.7150/jca.78599
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Role of CTNNA1 in Malignancies: An Updated Review
Jinhua Huang, Huihui Wang, Yuting Xu, Chunhua Li, Xinyue Lv, Xintong Han, Xiaochun Chen, Yu Chen, Zhiying Yu
J. Cancer 2023; 14(2): 219-230. doi:10.7150/jca.79236
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Functional Role of LncRNA UCA1 in Pancreatic Cancer: a mini-review
Cen-Cen Sun, Li Li, Zhi-Chen jiang, Zheng-Chuang Liu, Liang Wang, Hui-Ju Wang
J. Cancer 2023; 14(2): 275-280. doi:10.7150/jca.79171
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Low Pretreatment Albumin-to-Globulin Ratios Predict Poor Survival Outcomes in Patients with Head and Neck Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis
Yun-Ting Wang, Liang-Tseng Kuo, Chia-Hsuan Lai, Yuan-Hsiung Tsai, Yi-Chan Lee, Cheng-Ming Hsu, Chun-Ta Liao, Chung-Jan Kang, Ethan I. Huang, Ming-Shao Tsai, Geng-He Chang, Yao-Te Tsai
J. Cancer 2023; 14(2): 281-289. doi:10.7150/jca.80955
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Erratum

miR-365a-3p regulates ADAM10-JAK-STAT signaling to suppress the growth and metastasis of colorectal cancer cells: Erratum
Yong-gang Hong, Cheng Xin, Ji-dian Zhou, Xian-hua Gao, Lun Hao, Qi-zhi Liu, Wei Zhang, Li-qiang Hao
J. Cancer 2023; 14(2): 318-321. doi:10.7150/jca.79828
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image