Issue cover v12i23

◂ Previous issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 12 (23); 2021

Research Papers

Graphic abstract

Clinicopathological Significance of ATRX Expression in Nasopharyngeal Carcinoma Patients: A Retrospective Study
Yangchun Xie, Haihua Wang, Sisi Wang, Yuhua Feng, Yeqian Feng, Songqing Fan, Chunhong Hu, Xianling Liu, Tao Hou
J. Cancer 2021; 12(23): 6931-6936. doi:10.7150/jca.63333
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Mucin 1 promotes tumor progression through activating WNT/β-catenin signaling pathway in intrahepatic cholangiocarcinoma
Fei Song, Fei-Yu Chen, Sui-Yi Wu, Bo Hu, Xiao-liang Liang, Hao-Qin Yang, Jian-Wen Cheng, Peng-Xiang Wang, Wei Guo, Jian Zhou, Jia Fan, Zhong Chen, Xin-Rong Yang
J. Cancer 2021; 12(23): 6937-6947. doi:10.7150/jca.63235
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

CKS2 Overexpression Correlates with Prognosis and Immune Cell Infiltration in Lung Adenocarcinoma: A Comprehensive Study based on Bioinformatics and Experiments
Zhiping Wang, Mengyan Zhang, Yahua Wu, Yilin Yu, Qunhao Zheng, Jiancheng Li
J. Cancer 2021; 12(23): 6964-6978. doi:10.7150/jca.63625
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Hey1 promotes migration and invasion of melanoma cells via GRB2/PI3K/AKT signaling cascade
Yihuan Pu, Mingxing Lei, Yangmei Chen, Yanran Huang, Lingzhao Zhang, Jiayi Chen, Yujie Zhang, Xinyi Shao, Lin Liu, Jin Chen
J. Cancer 2021; 12(23): 6979-6988. doi:10.7150/jca.60974
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

SP1-upregulated LBX2-AS1 promotes the progression of glioma by targeting the miR-491-5p/LIF axis
Wentao Li, Ismatullah Soufiany, Xiao Lyu, Chenfei Lu, Yutian Wei, Zhumei Shi, Yongping You
J. Cancer 2021; 12(23): 6989-7002. doi:10.7150/jca.63289
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prognostic values of geriatric nutritional risk index (GNRI) and prognostic nutritional index (PNI) in elderly patients with Diffuse Large B-Cell Lymphoma
Dongmei Yan, Ziyuan Shen, Shuo Zhang, Lingling Hu, Qian Sun, Kailin Xu, Yingliang Jin, Wei Sang
J. Cancer 2021; 12(23): 7010-7017. doi:10.7150/jca.62340
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

A Prospective Cohort Study of Biomarkers in Squamous Cell Carcinoma of the Anal Canal (SCCAC) and their Influence on Treatment Outcomes
Camila Motta Venchiarutti Moniz, Rachel Pimenta Riechelmann, Suilane Coelho Ribeiro Oliveira, Giovanni Mendonça Bariani, Thomas Giollo Rivelli, Cintia Ortega, Allan Andresson Lima Pereira, Sibele Inácio Meireles, Rejane Franco, Andre Chen, Renata Colombo Bonadio, Caio Nahas, Jorge Sabbaga, Renata Almeida Coudry, Maria Ignez Braghiroli, Paulo Marcelo Hoff
J. Cancer 2021; 12(23): 7018-7025. doi:10.7150/jca.57678
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

N6-methyladenosine regulates ATM expression and downstream signaling
Xiaoyue Zhang, Peishan Liu, Xiang Zheng, Jia Wang, Qiu Peng, Zhengshuo Li, Lingyu Wei, Can Liu, Yangge Wu, Yuqing Wen, Qun Yan, Jian Ma
J. Cancer 2021; 12(23): 7041-7051. doi:10.7150/jca.64061
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Anticancer Effects of Helminthostachys zeylanica Ethyl acetate Extracts on Human Gastric Cancer Cells through Downregulation of the TNF-α-activated COX-2-cPLA2-PGE2 Pathway
Ming-Ming Tsai, Horng-Chyuan Lin, Ming-Chin Yu, Wan-Jung Lin, Mei-Yi Chu, Ching-Ching Tsai, Ching-Yi Cheng
J. Cancer 2021; 12(23): 7052-7068. doi:10.7150/jca.64638
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

EZH2-mediated epigenetic suppression of lncRNA PCAT18 predicts a poor prognosis and regulates the expression of p16 by interacting with miR-570a-3p in gastric cancer
Liangjun Zhu, Chongguo Zhang, Jiao Xue, Xuezhi He, Dandan Yin, Qingqing Zhu, Yongqian Shu, Wei De
J. Cancer 2021; 12(23): 7069-7078. doi:10.7150/jca.63415
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Predicting early refractoriness of transarterial chemoembolization in patients with hepatocellular carcinoma using a random forest algorithm: A pilot study
Zhi-Min Zou, Tian-Zhi An, Jun-Xiang Li, Zi-Shu Zhang, Yu-Dong Xiao, Jun Liu
J. Cancer 2021; 12(23): 7079-7087. doi:10.7150/jca.63370
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The expression of NLK is functionally associated with colorectal cancers (CRC)
Xinyan Chen, Yifan Zhou, Yufeng Wan, Tingting Chen, Huaqing Zhu, Xiaowen Cheng
J. Cancer 2021; 12(23): 7088-7100. doi:10.7150/jca.62526
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Comprehensive bioinformatics analyses of APOBECs family and identification of APOBEC3D as the unfavorable prognostic biomarker in clear cell renal cell carcinoma
Zhenpeng Zhu, Xing Ji, Weijie Zhu, Tianyu Cai, Chunru Xu, Cong Huang, Shiming He, Yanqing Gong, Xuesong Li, Jian Lin, Liqun Zhou
J. Cancer 2021; 12(23): 7101-7110. doi:10.7150/jca.61972
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

MiR-182-5p promotes the Metastasis and Epithelial-mesenchymal Transition in Non-small Cell Lung Cancer by Targeting EPAS1
Wenxiao Yang, Yinan Yin, Ling Bi, Yichao Wang, Jialin Yao, Ling Xu, Lijing Jiao
J. Cancer 2021; 12(23): 7120-7129. doi:10.7150/jca.60419
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Immunohistochemical Detection of Human Papillomavirus 16 E7 Oncoprotein in Cervical Lesions
Jiang Zhu, Lingjing Chen, Qiaoli Zheng, Rui Han, Xianzhen Chen, Qiang Zhou, Hao Cheng
J. Cancer 2021; 12(23): 7130-7137. doi:10.7150/jca.60554
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Downregulation of miR-375 contributes to ERBB2-mediated VEGFA overexpression in esophageal cancer
Shuchang Ren, Xiaohui Tan, Melinda Z. Fu, Shuyang Ren, Xiaoling Wu, Tao Chen, Patricia S. Latham, Paul Lin, Yan-gao Man, Sidney W. Fu
J. Cancer 2021; 12(23): 7138-7146. doi:10.7150/jca.63836
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Elevated expression of Tweety homologue 3 predicts poor clinical outcomes in ovarian cancer
Junhan Zhou, Yichi Xu, Xin Chen, Fengyun Chen, Jianan Zhang, Xueqiong Zhu
J. Cancer 2021; 12(23): 7147-7157. doi:10.7150/jca.63539
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

GOLM1 Drives Colorectal Cancer Metastasis by Regulating Myeloid-derived Suppressor Cells
Yunzhi Dang, Jiao Yu, Shuhong Zhao, Long Jin, Ximing Cao, Qing Wang
J. Cancer 2021; 12(23): 7158-7166. doi:10.7150/jca.61567
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Prevalence of genotype-specific human papillomavirus in cytology specimens and cervical biopsies, and its implication in cervical cancer risk stratification: a retrospective study of 10647 cases
Feng Zhou, Yuezhou Chen, Amanda Louise Strickland, Hao Chen, Xiaofei Zhang
J. Cancer 2021; 12(23): 7167-7176. doi:10.7150/jca.60601
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

High Expression of ERK-related RASGRF2 predicts Poor prognosis in patients with Stomach Adenocarcinoma and correlates with M2 macrophage
Yaqi Du, Zhengguang Wang, Weina Wan
J. Cancer 2021; 12(23): 7177-7189. doi:10.7150/jca.63029
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Plasma MicroRNA Panel Predicts Early Tumor Recurrence in Patients with Hepatocellular Carcinoma after Liver Transplantation
Ao Huang, De-Zhen Guo, Yu-Peng Wang, Guo-Huan Yang, Qi-Man Sun, Xin Zhang, Yi-Feng He, Kang Song, Xiao-Wu Huang, Xin-Rong Yang, Jia Fan, Jian Zhou, Jie Hu
J. Cancer 2021; 12(23): 7190-7200. doi:10.7150/jca.59612
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

INPP4B exerts a dual role in gastric cancer progression and prognosis
Youliang Wu, Xiaodong Wang, Yida Lu, Huizhen Wang, Mingliang Wang, Yexiang You, Xiaoli Su, Dengqun Sun, Yanjun Sun, Yongxiang Li
J. Cancer 2021; 12(23): 7201-7213. doi:10.7150/jca.58397
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Decipher the Helicobacter pylori Protein Targeting in the Nucleus of Host Cell and their Implications in Gallbladder Cancer: An insilico approach
Yunjian Wang, Ahamad Imran, Ashwag Shami, Anis Ahmad Chaudhary, Shahanavaj Khan
J. Cancer 2021; 12(23): 7214-7222. doi:10.7150/jca.63517
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Clinical Nomograms for Predicting the Overall Survival and Cancer-specific Survival of patients with Ovarian Carcinosarcoma patients after Primary Surgery
Fang Ren, Shengtan Wang, Feifei Li, Jian Gao, Haoya Xu, Xianli Li, Liancheng Zhu
J. Cancer 2021; 12(23): 7223-7236. doi:10.7150/jca.63224
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Effectiveness and Safety of Chinese Herbal Injections Combined with Fluoropyrimidine and Oxaliplatin-based Chemotherapy for Advanced Colorectal Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis of 63 Randomized Controlled Trials
Shuo Wang, Xueqian Wang, Tong Zhou, Shuaihang Hu, Peiyu Tian, Zheng Li, Yuxiao Li, Jun Dong, Yuerong Gui, Dandan Wang, Ying Zhang, Wei Hou
J. Cancer 2021; 12(23): 7237-7254. doi:10.7150/jca.60895
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Graphic abstract

Advancements in Human Breast Cancer Targeted Therapy and Immunotherapy
Mayassa J. Bou-Dargham, Sophia Draughon, Vance Cantrell, Zahraa I. Khamis, Qing-Xiang Amy Sang
J. Cancer 2021; 12(23): 6949-6963. doi:10.7150/jca.64205
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

The Therapeutic Effects of Acupuncture and Electroacupuncture on Cancer-related Symptoms and Side-Effects
Qiu-Qin Han, Yi Fu, Jia-Mei Le, Yu-Jie Ma, Xin-Dong Wei, Hou-Lin Ji, Haochen Jiang, Yueqiu Gao, Hailong Wu
J. Cancer 2021; 12(23): 7003-7009. doi:10.7150/jca.55803
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

uPAR: An Essential Factor for Tumor Development
Tao Lv, Ying Zhao, Xinni Jiang, Hemei Yuan, Haibo Wang, Xuelin Cui, Jiashun Xu, Jingye Zhao, Jianlin Wang
J. Cancer 2021; 12(23): 7026-7040. doi:10.7150/jca.62281
Abstract Full text PDF PubMed PMC


Graphic abstract

Colony Stimulating Factor-1 and its Receptor in Gastrointestinal Malignant Tumors
Hong-wu Li, Shi-lei Tang
J. Cancer 2021; 12(23): 7111-7119. doi:10.7150/jca.60379
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Retraction

Retraction: IL-6 Promotes Cancer Stemness and Oncogenicity in U2OS and MG-63 Osteosarcoma Cells by Upregulating the OPN-STAT3 Pathway
Journal of Cancer
J. Cancer 2021; 12(23): 6948. doi:10.7150/jca.67290
Abstract Full text PDF PubMed PMC

Popup Image