Issue cover v11i21

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 11 (21); 2020

Research Papers

The effects of a prior malignancy on the survival of patients with ovarian cancer: a population-based study
Xiaoyuan Bian, Jiafeng Xia, Kaicen Wang, Qiangqiang Wang, Liya Yang, Wenrui Wu, Lanjuan Li
J. Cancer 2020; 11(21): 6178-6187. doi:10.7150/jca.46584
Full text PDF PubMed PMC

High-matrix-stiffness induces promotion of hepatocellular carcinoma proliferation and suppression of apoptosis via miR-3682-3p-PHLDA1-FAS pathway
Bowen Yao, Yongshen Niu, Yazhao Li, Tianxiang Chen, Xinyu Wei, Qingguang Liu
J. Cancer 2020; 11(21): 6188-6203. doi:10.7150/jca.45998
Full text PDF PubMed PMC

Does radiotherapy increase the risk of colorectal cancer among prostate cancer patients? A large population-based study
Chung-Han Ho, Kuo-Chen Cheng, Chien-Ming Chao, Chih-Cheng Lai, Shyh-Ren Chiang, Chin-Ming Chen, Kuang-Ming Liao, Jhi-Joung Wang, Po-Huang Lee, Chao-Ming Hung, Chi-Ming Tai, Chong-Chi Chiu
J. Cancer 2020; 11(21): 6204-6212. doi:10.7150/jca.44726
Full text PDF PubMed PMC

Nomograms predicting Overall Survival and Cancer-specific Survival for Synchronous Colorectal Liver-limited Metastasis
Yuqiang Li, Wenxue Liu, Lilan Zhao, Cenap Güngör, Yang Xu, Xiangping Song, Dan Wang, Zhongyi Zhou, Yuan Zhou, Chenglong Li, Qian Pei, Fengbo Tan, Haiping Pei
J. Cancer 2020; 11(21): 6213-6225. doi:10.7150/jca.46155
Full text PDF PubMed PMC

PODNL1 promotes cell proliferation and migration in glioma via regulating Akt/mTOR pathway
Yibo Geng, Pengcheng Zuo, Xiao-ou Li, Liwei Zhang
J. Cancer 2020; 11(21): 6234-6242. doi:10.7150/jca.46901
Full text PDF PubMed PMC

Cancer patients in SARS-CoV-2 infection: a single-center experience from Wuhan
Jiafeng Wang, Jun Zhang, Yuexing Tu, Xianlong Zhou, Haijun Huang, Lina Shao, Legao Chen, Yan Zhao, Minghua Ge
J. Cancer 2020; 11(21): 6243-6247. doi:10.7150/jca.47065
Full text PDF PubMed PMC

IL36 indicating good prognosis in human Hepatocellular Carcinoma
Miao Hu, Ying Tong, Haisheng Fang, Jie Tang, Lang Liu, Yanni Hu, Jingze Li, Lan Zhong
J. Cancer 2020; 11(21): 6248-6255. doi:10.7150/jca.47106
Full text PDF PubMed PMC

The characteristics and long-term survival of patients with colorectal liver metastases with pathological complete response after chemotherapy
Da Xu, Xiao-Luan Yan, Jia-Ming Liu, Juan Li, Bao-Cai Xing
J. Cancer 2020; 11(21): 6256-6263. doi:10.7150/jca.47911
Full text PDF PubMed PMC

Long noncoding RNA LINC01391 restrained gastric cancer aerobic glycolysis and tumorigenesis via targeting miR-12116/CMTM2 axis
Cuijuan Qian, Zhurong Xu, Luyan Chen, Yichao Wang, Jun Yao
J. Cancer 2020; 11(21): 6264-6276. doi:10.7150/jca.48365
Full text PDF PubMed PMC

MiR-137 promotes anoikis through modulating the AKT signaling pathways in Pancreatic Cancer
Lin Li, Zhiwei He, Changhao Zhu, Shiyu Chen, Zhehao Yang, Jing Xu, Ningrui Bi, Chao Yu, Chengyi Sun
J. Cancer 2020; 11(21): 6277-6285. doi:10.7150/jca.44037
Full text PDF PubMed PMC

Dermatopontin inhibits WNT signaling pathway via CXXC finger protein 4 in hepatocellular carcinoma
Shihai Liu, Jing Qiu, Guifang He, Chao Geng, Weitai He, Changchang Liu, Duo Cai, Huazheng Pan, Qingwu Tian
J. Cancer 2020; 11(21): 6288-6298. doi:10.7150/jca.47157
Full text PDF PubMed PMC

Development and validation of a metastasis-related Gene Signature for predicting the Overall Survival in patients with Pancreatic Ductal Adenocarcinoma
Mengwei Wu, Xiaobin Li, Rui Liu, Hongwei Yuan, Wei Liu, Ziwen Liu
J. Cancer 2020; 11(21): 6299-6318. doi:10.7150/jca.47629
Full text PDF PubMed PMC

Prognostic value of CEA/CA72-4 immunohistochemistry in combination with cytology for detecting tumor cells in peritoneal lavage in gastric cancer
Linlin Qu, Liang He, Zhifang Jia, Quan Wang
J. Cancer 2020; 11(21): 6319-6325. doi:10.7150/jca.47113
Full text PDF PubMed PMC

O-6-methylguanine DNA methyltransferase is a favorable biomarker with proliferation suppressive potential in Breast Cancer
Danxia Lin, Yingsheng Xiao, Binliang Huang, Xiao Wu, Chunfa Chen, Yuanke Liang, De Zeng
J. Cancer 2020; 11(21): 6326-6336. doi:10.7150/jca.46466
Full text PDF PubMed PMC

miR-424-5p regulates cell proliferation and migration of esophageal squamous cell carcinoma by targeting SIRT4
Ying Cui, Jiani Yang, Yibing Bai, Yanqiao Zhang, Yuanfei Yao, Tongsen Zheng, Chao Liu, Feng Wu
J. Cancer 2020; 11(21): 6337-6347. doi:10.7150/jca.50587
Full text PDF PubMed PMC

Pristimerin induces apoptosis and inhibits proliferation, migration in H1299 Lung Cancer Cells
Jiajun Li, Qiaoru Guo, Xueping Lei, Lingling Zhang, Chaoyue Su, Yun Liu, Wenmin Zhou, Hubiao Chen, Hui Wang, Fenghua Wang, Yanyan Yan, Jianye Zhang
J. Cancer 2020; 11(21): 6348-6355. doi:10.7150/jca.44431
Full text PDF PubMed PMC

MicroRNA-29b-3p enhances radiosensitivity through modulating WISP1-mediated mitochondrial apoptosis in prostate cancer cells
Aihong Mao, Jinzhou Tang, Deping Tang, Fang Wang, Shiqi Liao, Hongxia Yuan, Caiping Tian, Chao Sun, Jing Si, Hong Zhang, Xiaojun Xia
J. Cancer 2020; 11(21): 6356-6364. doi:10.7150/jca.48216
Full text PDF PubMed PMC

Identification of CTLA-4 associated with tumor microenvironment and competing interactions in triple negative breast cancer by co-expression network analysis
Ziqi Peng, Peng Su, Yuhong Yang, Xue Yao, Yiqi Zhang, Feng Jin, Bowen Yang
J. Cancer 2020; 11(21): 6365-6375. doi:10.7150/jca.46301
Full text PDF PubMed PMC

PRELP has prognostic value and regulates cell proliferation and migration in hepatocellular carcinoma
Runqi Hong, Jiawei Gu, Gengming Niu, Zhiqing Hu, Xiaotian Zhang, Tao Song, Shanliang Han, Liang Hong, Chongwei Ke
J. Cancer 2020; 11(21): 6376-6389. doi:10.7150/jca.46309
Full text PDF PubMed PMC

Multiomics profile and prognostic gene signature of m6A regulators in uterine corpus endometrial carcinoma
Yizi Wang, Fang Ren, Zixuan Song, Xiaoying Wang, Xiaoxin Ma
J. Cancer 2020; 11(21): 6390-6401. doi:10.7150/jca.46386
Full text PDF PubMed PMC

MiR-135-5p inhibits TGF-β-induced epithelial-mesenchymal transition and metastasis by targeting SMAD3 in breast cancer
Wen Yang, Wen Feng, Fenglei Wu, Yuan Gao, Qian Sun, Nan Hu, Wei Lu, Jun Zhou
J. Cancer 2020; 11(21): 6402-6412. doi:10.7150/jca.47083
Full text PDF PubMed PMC

Genetic polymorphisms in folate-metabolizing genes associated with gastric cancer prognosis in northwest China subjects
Lijuan Yuan, Ziyu Liu, Gang Wei, Ping Yang, Xi E Hu, Falin Qu, Jianguo Lu, Xianli He, Guoqiang Bao
J. Cancer 2020; 11(21): 6413-6420. doi:10.7150/jca.46978
Full text PDF PubMed PMC

Nab-paclitaxel in combination with Bevacizumab in patients with non-squamous non-small cell lung cancer after failure of at least one prior systemic regimen
Xuezhi Hao, Yixiang Zhu, Yuxin Mu, Shouzheng Wang, Junling Li, Puyuan Xing
J. Cancer 2020; 11(21): 6421-6428. doi:10.7150/jca.47072
Full text PDF PubMed PMC

Association between kidney function and the risk of cancer: Results from the China Health and Retirement longitudinal study (CHARLS)
Lili Liu, Ming Zhu, Qinqin Meng, Yafeng Wang, Yaohui Zhao, Dawei Xie, Luxia Zhang, Ming-hui Zhao
J. Cancer 2020; 11(21): 6429-6436. doi:10.7150/jca.47175
Full text PDF PubMed PMC

Novel combination of celecoxib and metformin improves the antitumor effect by inhibiting the growth of Hepatocellular Carcinoma
Jun-Wen Hu, Bin Chen, Jie Zhang, Ya-Peng Qi, Jia-Hao Liang, Jian-Hong Zhong, Bang-De Xiang
J. Cancer 2020; 11(21): 6437-6444. doi:10.7150/jca.47532
Full text PDF PubMed PMC

Exosomal CA125 as A Promising Biomarker for Ovarian Cancer Diagnosis
Zhixiang Chen, Qianxin Liang, Hua Zeng, Qing Zhao, Zhaodi Guo, Rihui Zhong, Manlin Xie, Xiuping Cai, Jing Su, Zhiliang He, Lei Zheng, Kewei Zhao
J. Cancer 2020; 11(21): 6445-6453. doi:10.7150/jca.48531
Full text PDF PubMed PMC

Lung cancer biopsies: Comparison between simple 22G, 22G upgraded and 21G needle for EBUS-TBNA
Paul Zarogoulidis, Dimitris Petridis, Konstantinos Sapalidis, Kosmas Tsakiridis, Sofia Baka, Anastasios Vagionas, Wolfgang Hohenforst-Schmidt, Lutz Freitag, Haidong Huang, Chong Bai, Dimitris Drougas, Vasiliki Theofilatou, Konstantinos Romanidis, Eleni-Isidora Perdikouri, Savas Petanidis, Bojan Zaric, Tomi Kovacevic, Vladimir Stojsic, Tatjana Sarcev, Daliborka Bursac, Biljana Kukic, Branislav Perin, Nikolaos Courcoutsakis, Evagelia Athanasiou, Dimitrios Hatzibougias, Konstantinos Drevelegas, Ioannis Boukovinas, Maria Kosmidou, Christoforos Kosmidis
J. Cancer 2020; 11(21): 6454-6459. doi:10.7150/jca.48691
Full text PDF PubMed PMC

Long-term aspirin use for primary cancer prevention: An updated systematic review and subgroup meta-analysis of 29 randomized clinical trials
Qibiao Wu, Xiaojun Yao, Hongwei Chen, Zhengtang Liu, Ting Li, Xingxing Fan, Guilin Zhang, Lili Yu, Min Chen, Cong Xu, Ruonan Zhang, Bi Chen, Xinbing Sui, Elaine Lai-Han Leung
J. Cancer 2020; 11(21): 6460-6473. doi:10.7150/jca.49001
Full text PDF PubMed PMC

Review

miR-552: an important post-transcriptional regulator that affects human cancer
Yuhao Zou, Xin Zhao, Yin Li, Shiwei Duan
J. Cancer 2020; 11(21): 6226-6233. doi:10.7150/jca.46613
Full text PDF PubMed PMC

Commentary

Associated of rs895819 with risk of cervical cancer in Chinese women
Yu Weng, Bubu Wang, Lingyan Zheng
J. Cancer 2020; 11(21): 6286-6287. doi:10.7150/jca.46648
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image