Issue cover v10i8

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 10 (8); 2019

Research Papers

Identification of Optimal Baseline Blood Pressure Predicting Postoperative Digestive Tract Cancer-Specific Mortality in the FIESTA Cohort Involving 6865 Patients
Dan Hu, Rongqing Jia, Xinran Zhang, Xiandong Lin, Hejun Zhang, Yan Xia, Jinxiu Lin, Xiongwei Zheng, Feng Peng, Wenquan Niu
J. Cancer 2019; 10(8): 1794-1799. doi:10.7150/jca.30385
Full text PDF PubMed PMC

CUEDC2 Contributes to Cisplatin-Based Chemotherapy Resistance in Ovarian Serious Carcinoma by Regulating p38 MAPK Signaling
Aichun Wang, Jinhang Li, Tao Zhou, Tao Li, Hong Cai, Huaiyin Shi, Aijun Liu
J. Cancer 2019; 10(8): 1800-1807. doi:10.7150/jca.29889
Full text PDF PubMed PMC

LMO1 Super-Enhancer rs2168101 G>T Polymorphism Reduces Wilms Tumor Risk
Guoyuan Li, Wei Jia, Zijun Yin, Jinhong Zhu, Guochang Liu, Huimin Xia, Jing He, Wen Fu
J. Cancer 2019; 10(8): 1808-1813. doi:10.7150/jca.29842
Full text PDF PubMed PMC

Challenges of Providing Concordant Interpretation of Somatic Variants in Non-Small Cell Lung Cancer: A Multicenter Study
Peng Gao, Rui Zhang, Ziyang Li, Jiansheng Ding, Jiehong Xie, Jinming Li
J. Cancer 2019; 10(8): 1814-1824. doi:10.7150/jca.29535
Full text PDF PubMed PMC

Dysregulated Expression of Circular RNAs Serve as Prognostic and Clinicopathological Markers in Cancer
Xin Huang, Zhicai Zhang, Xiangcheng Qing, Weiyue Zhang, Binlong Zhong, Xiangyu Deng, Shangyu Wang, Cheng Cheng, Hongzhi Hu, Zengwu Shao
J. Cancer 2019; 10(8): 1825-1832. doi:10.7150/jca.29438
Full text PDF PubMed PMC

Pro-oncogene Pokemon Promotes Prostate Cancer Progression by Inducing STRN4 Expression
Fuquan Jiang, Qingfan Zheng, Liping Chang, Xu Li, Xinsheng Wang, Xinquan Gu
J. Cancer 2019; 10(8): 1833-1845. doi:10.7150/jca.29471
Full text PDF PubMed PMC

CDCA5, Transcribed by E2F1, Promotes Oncogenesis by Enhancing Cell Proliferation and Inhibiting Apoptosis via the AKT Pathway in Hepatocellular Carcinoma
Hao Chen, Jun Chen, Long Zhao, Wenfeng Song, Zefeng Xuan, Jian Chen, Zequn Li, Guangyuan Song, Liangjie Hong, Penghong Song, Shusen Zheng
J. Cancer 2019; 10(8): 1846-1854. doi:10.7150/jca.28809
Full text PDF PubMed PMC

BTF3 Silencing Inhibits the Proliferation of Osteosarcoma Cells
Qi Liu, Lin Jiang, Wanchun Wang, Tao Jiang
J. Cancer 2019; 10(8): 1855-1861. doi:10.7150/jca.28476
Full text PDF PubMed PMC

Fine Mapping in Chromosome 3q28 Identified Two Variants Associated with Lung Cancer Risk in Asian Population
Yang Wen, Chen Zhu, Ni Li, Zhihua Li, Yang Cheng, Jing Dong, Meng Zhu, Yuzhuo Wang, Juncheng Dai, Hongxia Ma, Guangfu Jin, Min Dai, Zhibin Hu, Hongbing Shen
J. Cancer 2019; 10(8): 1862-1869. doi:10.7150/jca.28379
Full text PDF PubMed PMC

AMPK Inhibition Suppresses the Malignant Phenotype of Pancreatic Cancer Cells in Part by Attenuating Aerobic Glycolysis
Mingyue Hu, Xiangxu Chen, Li Ma, Yu Ma, Yuan Li, Huihui Song, Jiajia Xu, Lingna Zhou, Xiaoxue Li, Yuhui Jiang, Bo Kong, Peilin Huang
J. Cancer 2019; 10(8): 1870-1878. doi:10.7150/jca.28299
Full text PDF PubMed PMC

The Fibroblast TIAM2 Promotes Lung Cancer Cell Invasion and Metastasis
Shuoke Li, Yangwei Ou, Shaobo Liu, Jiye Yin, Wei Zhuo, Masha Huang, Tao Zhu, Wei Zhang, Honghao Zhou, Zhaoqian Liu
J. Cancer 2019; 10(8): 1879-1889. doi:10.7150/jca.30477
Full text PDF PubMed PMC

An Antibody Fab Fragment-based Chimeric Antigen Receptor Could Efficiently Eliminate Human Thyroid Cancer Cells
Honghong Duan, Huibin Huang, Guangjun Jing
J. Cancer 2019; 10(8): 1890-1895. doi:10.7150/jca.30163
Full text PDF PubMed PMC

Up-regulated of Angiopoietin-Like Protein 4 Predicts Poor Prognosis in Cervical Cancer
Dan Nie, Qianwen Zheng, Ling Liu, Xiguang Mao, Zhengyu Li
J. Cancer 2019; 10(8): 1896-1901. doi:10.7150/jca.29916
Full text PDF PubMed PMC

Prevalence and Characteristics of hrHPV Infection among 414,540 Women: A Multicenter Study in Central and Eastern China
Yi Wang, Yifan Meng, Wending Li, Xiaofei Zhang, Zaixing Deng, Mengjun Hu, Pingrong Shen, Shengfeng Xu, Chenglin Fu, Wen Jiang, Bing Wu, Kezhen Li, Gang Chen, Juncheng Wei, Ling Xi, Junbo Hu, Xing Xie, Ding Ma, Xiaodong Cheng, Peng Wu
J. Cancer 2019; 10(8): 1902-1908. doi:10.7150/jca.30157
Full text PDF PubMed PMC

A Retrospective Cohort Study of Nasopharyngeal Carcinoma Screening and Hepatocellular Carcinoma Screening in Zhongshang City
Xia Yu, Mingfang Ji, Weimin Cheng, Biaohua Wu, Shifeng Lian, Yun Du, Sumei Cao
J. Cancer 2019; 10(8): 1909-1914. doi:10.7150/jca.27676
Full text PDF PubMed PMC

Cyclin-Dependent Kinase Inhibitor 3 Promoted Cell Proliferation by Driving Cell Cycle from G1 to S Phase in Esophageal Squamous Cell Carcinoma
Juan Liu, Li Min, Shengtao Zhu, Qingdong Guo, Hengcun Li, Zheng Zhang, Yu Zhao, Changqin Xu, Shutian Zhang
J. Cancer 2019; 10(8): 1915-1922. doi:10.7150/jca.27053
Full text PDF PubMed PMC

Oxaliplatin-Based Regimen is Superior to Cisplatin-Based Regimen in Tumour Remission as First-line Chemotherapy for Advanced Gastric Cancer: A Meta-Analysis
Fei Zhang, Yiyin Zhang, Zhenya Jia, Hongyang Wu, Kangsheng Gu
J. Cancer 2019; 10(8): 1923-1929. doi:10.7150/jca.28896
Full text PDF PubMed PMC

Long Non-Coding RNA NONHSAT076754 Promotes Invasion and Metastasis in Epithelial Ovarian Cancer
Xiaojing Lin, Xiaoyan Tang, Tingting Zheng, Junjun Qiu, Keqin Hua
J. Cancer 2019; 10(8): 1930-1940. doi:10.7150/jca.29057
Full text PDF PubMed PMC

Hsa-let-7e-5p Inhibits the Proliferation and Metastasis of Head and Neck Squamous Cell Carcinoma Cells by Targeting Chemokine Receptor 7
Song Wang, Shan Jin, Min-Da Liu, Pai Pang, Hong Wu, Zhong-Zheng Qi, Fa-Yu Liu, Chang-Fu Sun
J. Cancer 2019; 10(8): 1941-1948. doi:10.7150/jca.29536
Full text PDF PubMed PMC

Review

Bacteria in Cancer Therapeutics: A Framework for Effective Therapeutic Bacterial Screening and Identification
Eta E. Ashu, Jianping Xu, Ze-Chun Yuan
J. Cancer 2019; 10(8): 1781-1793. doi:10.7150/jca.31699
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image