Issue cover v11i3

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 11 (3); 2020

Research Papers

Inhibition of Carbonyl Reductase 1 Enhances Metastasis of Head and Neck Squamous Cell Carcinoma through β-catenin-Mediated Epithelial-Mesenchymal Transition
Miyong Yun, Ae Jin Choi, Seon Rang Woo, Joo Kyung Noh, Ji-Youn Sung, Jung-Woo Lee, Young-Gyu Eun
J. Cancer 2020; 11(3): 533-541. doi:10.7150/jca.34303
Full text PDF PubMed PMC

In silico analysis of the prognostic value of FAS mRNA in malignancies
Zhigang Chen, Jun Wu, Hailin Xu, Xiuyan Yu, Ke Wang
J. Cancer 2020; 11(3): 542-550. doi:10.7150/jca.35614
Full text PDF PubMed PMC

Cell Block as a Surrogate for Programmed Death-Ligand 1 Staining Testing in Patients of Non-Small Cell Lung Cancer
Zhengwei Dong, Yiwei Liu, Tao Jiang, Likun Hou, Fengying Wu, Guanghui Gao, Xuefei Li, Chao Zhao, Yan Wang, Shuo Yang, Shiqi Mao, Qian Liu, Yumei Li, Chuan Xu, Chunyan Wu, Shengxiang Ren, Caicun Zhou, Jun Zhang, Fred R. Hirsch
J. Cancer 2020; 11(3): 551-558. doi:10.7150/jca.35810
Full text PDF PubMed PMC

Nedaplatin reduces multidrug resistance of non-small cell lung cancer by downregulating the expression of long non-coding RNA MVIH
Changwen Jing, Zhuo Wang, Rui Lou, Jianzhong Wu, Chen Shi, Dan Chen, Rong Ma, Siwen Liu, Haixia Cao, Jifeng Feng
J. Cancer 2020; 11(3): 559-569. doi:10.7150/jca.35792
Full text PDF PubMed PMC

Hyperactivation of IL-6/STAT3 pathway leaded to the poor prognosis of post-TACE HCCs by HIF-1α/SNAI1 axis-induced epithelial to mesenchymal transition
Xiaohong Gai, Peng Zhou, Meng Xu, Zhikui Liu, Xin Zheng, Qingguang Liu
J. Cancer 2020; 11(3): 570-582. doi:10.7150/jca.35631
Full text PDF PubMed PMC

The Polymorphisms of lncRNA HOXA11-AS and the risk of Lung Cancer in Northeastern Chinese population
Min Gao, Hang Li, Yanhong Bi, Ziwei Zhang, Shengli Wang, Juan Li, Zitai Yang, Xiaoting Lv, Baosen Zhou, Zhihua Yin
J. Cancer 2020; 11(3): 592-598. doi:10.7150/jca.35411
Full text PDF PubMed PMC

CircRNA_100395 inhibits cell proliferation and metastasis in ovarian cancer via regulating miR-1228/p53/epithelial-mesenchymal transition (EMT) axis
Xian Li, Shuihua Lin, Zhifeng Mo, Jinxing Jiang, Haifeng Tang, Cailin Wu, Jian Song
J. Cancer 2020; 11(3): 599-609. doi:10.7150/jca.35041
Full text PDF PubMed PMC

JNK/AP1 Pathway Regulates MYC Expression and BCR Signaling through Ig Enhancers in Burkitt Lymphoma Cells
Xiaoling Ding, Xiaoying Wang, Xueting Zhu, Jie Zhang, Yiqing Zhu, Xiaoyi Shao, Xiaorong Zhou
J. Cancer 2020; 11(3): 610-618. doi:10.7150/jca.34055
Full text PDF PubMed PMC

Clinical prognostic implications of EPB41L4A expression in multiple myeloma
Weilong Zhang, Rui Lai, Xue He, Xiaoni Liu, Ye Zhang, Zuozhen Yang, Ping Yang, Jing Wang, Kai Hu, Xiaoliang Yuan, Xiuru Zhang, Weiyou Liu, Hongmei Jing
J. Cancer 2020; 11(3): 619-629. doi:10.7150/jca.33805
Full text PDF PubMed PMC

Serum exosomal miR-122 as a potential diagnostic and prognostic biomarker of colorectal cancer with liver metastasis
Li Sun, Xiangxiang Liu, Bei Pan, Xiuxiu Hu, Yefei Zhu, Yingying Su, Zhirui Guo, Guoying Zhang, Mu Xu, Xueni Xu, Huiling Sun, Shukui Wang
J. Cancer 2020; 11(3): 630-637. doi:10.7150/jca.33022
Full text PDF PubMed PMC

Identifying Predictive Factors of Recurrence after Radical Resection in Gastric Cancer by RNA Immune-oncology Panel
Yuehong Cui, Shan Yu, Mengxuan Zhu, Xi Cheng, Yiyi Yu, Zhaoqing Tang, Xuefei Wang, Jun Hou, Yingyong Hou, Dandan Ren, Beibei Mao, Rashid Khalid, Tianshu Liu
J. Cancer 2020; 11(3): 638-647. doi:10.7150/jca.38536
Full text PDF PubMed PMC

Increased Tim-3 expression on TILs during treatment with the Anchored GM-CSF vaccine and anti-PD-1 antibodies is inversely correlated with response in prostate cancer
Xinji Zhang, Haixiong Chen, Guanfeng Li, Xiangyun Zhou, Yuqiang Shi, Feng Zou, Yuanxiang Chen, Jimin Gao, Shaomin Yang, Shihao Wu, Zhaolin Long
J. Cancer 2020; 11(3): 648-656. doi:10.7150/jca.29705
Full text PDF PubMed PMC

Bazedoxifene enhances paclitaxel efficacy to suppress glioblastoma via altering Hippo/YAP pathway
Weiwei Fu, Peng Zhao, Hong Li, Haiyang Fu, Xuejun Liu, Yingchao Liu, Jie Wu, Weiwei Fu
J. Cancer 2020; 11(3): 657-667. doi:10.7150/jca.38350
Full text PDF PubMed PMC

Hypothesis: Retinoblastoma protein inactivation mediates effects of histone deacetylase inhibitor-induced Wnt hyperactivation in colorectal cancer cells
Michael Bordonaro
J. Cancer 2020; 11(3): 668-677. doi:10.7150/jca.37864
Full text PDF PubMed PMC

Young age increases risk for lymph node positivity in gastric cancer: A Chinese multi-institutional database and US SEER database study
Yuming Jiang, Weicai Huang, Jingjing Xie, Zhen Han, Chuanli Chen, Sujuan Xi, Zepang Sun, Yanfeng Hu, Liying Zhao, Jiang Yu, Tuanjie Li, Zhiwei Zhou, Shirong Cai, Guoxin Li
J. Cancer 2020; 11(3): 678-685. doi:10.7150/jca.37531
Full text PDF PubMed PMC

Efficacy of EGFR-TKIs with or without angiogenesis inhibitors in advanced non-small-cell lung cancer: A systematic review and meta-analysis
Zhaoxin Chen, Jia Wei, Xiaoting Ma, Jing Yu
J. Cancer 2020; 11(3): 686-695. doi:10.7150/jca.34957
Full text PDF PubMed PMC

Development of flow cytometry assays for measuring cell-membrane enzyme activity on individual cells
Michael Gorry, Toshie Yoneyama, Lazar Vujanovic, Marcia L. Moss, Michelle A. Garlin, Miles A Miller, James Herman, Laura P. Stabile, Nikola L. Vujanovic
J. Cancer 2020; 11(3): 702-715. doi:10.7150/jca.30813
Full text PDF PubMed PMC

Combining Bioinformatics and Experiments to Identify and Verify Key Genes with Prognostic Values in Endometrial Carcinoma
Wenchao Zhang, Lingling Gao, Caixia Wang, Shuang Wang, Di Sun, Xiao Li, Miao Liu, Yue Qi, Juanjuan Liu, Bei Lin
J. Cancer 2020; 11(3): 716-732. doi:10.7150/jca.35854
Full text PDF PubMed PMC

The Nucleolin Antagonist N6L Inhibits LINE1 Retrotransposon Activity in Non-Small Cell Lung Carcinoma Cells
Kenneth S. Ramos, Sara Moore, Isabel Runge, Marco A. Tavera-Garcia, Ilaria Cascone, Jose Courty, Elsa M. Reyes-Reyes
J. Cancer 2020; 11(3): 733-740. doi:10.7150/jca.37776
Full text PDF PubMed PMC

Anti-PD-1 Therapy plus Chemotherapy and/or Bevacizumab as Second Line or later Treatment for Patients with Advanced Non-Small Cell Lung Cancer
Fan Zhang, Di Huang, Tao Li, Sujie Zhang, Jinliang Wang, Yuzi Zhang, Guoqiang Wang, Zhengyi Zhao, Junxun Ma, Lijie Wang, Danyang Sun, Pengfei Cui, Shangli Cai, Shunchang Jiao, Lei Zhao, Yi Hu
J. Cancer 2020; 11(3): 741-749. doi:10.7150/jca.37966
Full text PDF PubMed PMC

Death Domain-Associated Protein Promotes Colon Cancer Metastasis through Direct Interaction with ZEB1
Yanliang Liu, Fengqin Guo, Xu Zhu, Wenyi Guo, Tao Fu, Weixing Wang
J. Cancer 2020; 11(3): 750-758. doi:10.7150/jca.34233
Full text PDF PubMed PMC

MicroRNA-144-3p Inhibits Tumorigenesis of Oral Squamous Cell Carcinoma by downregulating ERO1L
Xian Li, Yong Li, Chao Jiang, Liang Chen, Ning Gan
J. Cancer 2020; 11(3): 759-768. doi:10.7150/jca.33267
Full text PDF PubMed PMC

Reviews

Diabetes and its Potential Impact on Head and Neck Oncogenesis
Xiaofeng Wang, Huiyu Wang, Tianfu Zhang, Lu Cai, Enyong Dai, Jinting He
J. Cancer 2020; 11(3): 583-591. doi:10.7150/jca.35607
Full text PDF PubMed PMC

Emerging role of glucocorticoid receptor in castration resistant prostate cancer: A potential therapeutic target
Raj Kumar
J. Cancer 2020; 11(3): 696-701. doi:10.7150/jca.32497
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image