Issue cover v11i2

◂ Last issue Next issue ▸ Archive Cover PDF   

Volume 11 (2); 2020

Research Papers

CD105 overexpression mediates drug-resistance in choriocarcinoma cells through BMP9/Smad pathway
Xiaoyu Wang, Liju Zong, Wenze Wang, Junjun Yang, Yang Xiang
J. Cancer 2020; 11(2): 272-283. doi:10.7150/jca.34965
Full text PDF PubMed PMC

Association between Vaginal Micro-environment Disorder and Cervical Intraepithelial Neoplasia in a Community Based Population in China
Li Li, Ling Ding, Tao Gao, Yuanjing Lyu, Ming Wang, Li Song, Xiaoxue Li, Wen Gao, Yang Han, Haixia Jia, Jintao Wang
J. Cancer 2020; 11(2): 284-291. doi:10.7150/jca.35022
Full text PDF PubMed PMC

Pattern of distant metastases in inflammatory breast cancer - A large-cohort retrospective study
Zheng Wang, Mo Chen, Junjie Pan, Xuan Wang, Xiao-Song Chen, Kun-Wei Shen
J. Cancer 2020; 11(2): 292-300. doi:10.7150/jca.34572
Full text PDF PubMed PMC

E2F1 promotes cancer cell sensitivity to cisplatin by regulating the cellular DNA damage response through miR-26b in esophageal squamous cell carcinoma
Kun Zhang, Bo Zhang, Yun Bai, Limeng Dai
J. Cancer 2020; 11(2): 301-310. doi:10.7150/jca.33983
Full text PDF PubMed PMC

Long Noncoding RNA DCST1-AS1 Promotes Cell Proliferation and Metastasis in Triple-negative Breast Cancer by Forming a Positive Regulatory Loop with miR-873-5p and MYC
Li Tang, Yuli Chen, Xun Tang, Da Wei, Xinyu Xu, Feng Yan
J. Cancer 2020; 11(2): 311-323. doi:10.7150/jca.33982
Full text PDF PubMed PMC

Integrin-Linked Kinase Is Involved In the Proliferation and Invasion of Esophageal Squamous Cell Carcinoma
Zhonghua Ning, Xiaozhong Zhu, Youqin Jiang, Aidi Gao, Shitao Zou, Chao Gu, Chao He, Yihong Chen, Wei-Qun Ding, Jundong Zhou
J. Cancer 2020; 11(2): 324-333. doi:10.7150/jca.33737
Full text PDF PubMed PMC

SFI Enhances Therapeutic Efficiency of Gefitinib: An Insight into Reversal of Resistance to Targeted Therapy in Non-small Cell Lung Cancer Cells
Zhenzhen Pan, Kai Wang, Qiufang Chen, Xiulan Zheng, Zhengyu Song, Xuansheng Ding
J. Cancer 2020; 11(2): 334-344. doi:10.7150/jca.32989
Full text PDF PubMed PMC

Integrin-mediated Signaling via Paxillin-GIT1-PIX Promotes Localized Rac Activation at the Leading Edge and Cell Migration
Youjun Li, Xinzhou Wu, Zhiqiang Liu, Kanghui Lu, Rushi Liu, Xiangrong Guo
J. Cancer 2020; 11(2): 345-352. doi:10.7150/jca.32853
Full text PDF PubMed PMC

Depletion of CDC5L inhibits bladder cancer tumorigenesis
Ziwei Zhang, Weipu Mao, Longsheng Wang, Mengnan Liu, Wentao Zhang, Yuan Wu, Junfeng Zhang, Shiyu Mao, Jiang Geng, Xudong Yao
J. Cancer 2020; 11(2): 353-363. doi:10.7150/jca.32850
Full text PDF PubMed PMC

Anti-oral Squamous Cell Carcinoma Effects of a Potent TAZ Inhibitor AR-42
Lingyu Su, Si Wang, Ting Yuan, Xudong Xie, Xiaoming Fu, Ping Ji, Lei Zhong, Wenzhao Liu
J. Cancer 2020; 11(2): 364-373. doi:10.7150/jca.32436
Full text PDF PubMed PMC

TBX2 Identified as a Potential Predictor of Bone Metastasis in Lung Adenocarcinoma via Integrated Bioinformatics Analyses and Verification of Functional Assay
Huajian Yu, Fangyu Zhao, Jing Li, Kechao Zhu, Hechun Lin, Zhen Pan, Miaoxin Zhu, Ming Yao, Mingxia Yan
J. Cancer 2020; 11(2): 388-402. doi:10.7150/jca.31636
Full text PDF PubMed PMC

Aberrant AFP expression characterizes a subset of hepatocellular carcinoma with distinct gene expression patterns and inferior prognosis
Wei Chen, Jianjun Peng, Jinning Ye, Weigang Dai, Guanghua Li, Yulong He
J. Cancer 2020; 11(2): 403-413. doi:10.7150/jca.31435
Full text PDF PubMed PMC

Downregulation of SPARC Expression Decreases Cell Migration and Invasion Involving Epithelial-Mesenchymal Transition through the p-FAK/p-ERK Pathway in Esophageal Squamous Cell Carcinoma
Fei Zhang, Yiyin Zhang, Jie Da, Zhenya Jia, Hongyang Wu, Kangsheng Gu
J. Cancer 2020; 11(2): 414-420. doi:10.7150/jca.31427
Full text PDF PubMed PMC

Blockade of Adenosine A2b Receptor Reduces Tumor Growth and Migration in Renal Cell Carcinoma
Ye Yi, Yihong Zhou, Xi Chu, Xiaoping Zheng, Deng Fei, Jun Lei, Huiyue Qi, Yingbo Dai
J. Cancer 2020; 11(2): 421-431. doi:10.7150/jca.31245
Full text PDF PubMed PMC

Tankyrases/β-catenin Signaling Pathway as an Anti-proliferation and Anti-metastatic Target in Hepatocarcinoma Cell Lines
Jianghai Huang, Qiang Qu, Yong Guo, Yuqi Xiang, Deyun Feng
J. Cancer 2020; 11(2): 432-440. doi:10.7150/jca.30976
Full text PDF PubMed PMC

Twenty Metabolic Genes Based Signature Predicts Survival of Glioma Patients
Wenfang Xu, Zhenhao Liu, He Ren, Xueqing Peng, Aoshen Wu, Duan Ma, Gang Liu, Lei Liu
J. Cancer 2020; 11(2): 441-449. doi:10.7150/jca.30923
Full text PDF PubMed PMC

LINC00511 influences cellular proliferation through cyclin-dependent kinases in papillary thyroid carcinoma
Jingjing Xiang, Yaoyao Guan, Adheesh Bhandari, Erjie Xia, Jialiang Wen, Ouchen Wang
J. Cancer 2020; 11(2): 450-459. doi:10.7150/jca.35364
Full text PDF PubMed PMC

Genipin increases oxaliplatin-induced cell death through autophagy in gastric cancer
Bo Ram Kim, Yoon A Jeong, Dae Young Kim, Jung Lim Kim, Soyeon Jeong, Yoo Jin Na, Hye Kyeong Yun, Seong Hye Park, Min Jee Jo, Hassan Ashktorab, Duane T Smoot, Dae-Hee Lee, Sang Cheul Oh
J. Cancer 2020; 11(2): 460-467. doi:10.7150/jca.34773
Full text PDF PubMed PMC

Polymorphisms in the PVT1 Gene and Susceptibility to the Lung Cancer in a Chinese Northeast Population: a Case-control Study
Ziwei Zhang, Hang Li, Juan Li, Xiaoting Lv, Zitai Yang, Min Gao, Yanhong Bi, Shengli Wang, Zhigang Cui, Baosen Zhou, Zhihua Yin
J. Cancer 2020; 11(2): 468-478. doi:10.7150/jca.34320
Full text PDF PubMed PMC

Metformin and LW6 impairs pancreatic cancer cells and reduces nuclear localization of YAP1
Xianbin Zhang, Peng Liu, Yuru Shang, Hagen Kerndl, Simone Kumstel, Peng Gong, Brigitte Vollmar, Dietmar Zechner
J. Cancer 2020; 11(2): 479-487. doi:10.7150/jca.33029
Full text PDF PubMed PMC

Cryptotanshinone Inhibites Bladder Cancer Cell Proliferation and Promotes Apoptosis via the PTEN/PI3K/AKT Pathway
Yadong Liu, Fanlu Lin, Yaodong Chen, Rui Wang, Jiannan Liu, Yinshan Jin, Ruihua An
J. Cancer 2020; 11(2): 488-499. doi:10.7150/jca.31422
Full text PDF PubMed PMC

Rhein induces liver cancer cells apoptosis via activating ROS-dependent JNK/Jun/caspase-3 signaling pathway
Aili Wang, Huihong Jiang, Yuanyuan Liu, Jing Chen, Xue Zhou, Chenxi Zhao, Xia Chen, Mobin Lin
J. Cancer 2020; 11(2): 500-507. doi:10.7150/jca.30381
Full text PDF PubMed PMC

Evaluation of different scoring systems and gene mutations for the prognosis of myelodysplastic syndrome (MDS) in Chinese population
Meng-yi Du, Min Xu, Jun Deng, Lin Liu, Tao Guo, Ling-hui Xia, Yu Hu, Heng Mei
J. Cancer 2020; 11(2): 508-519. doi:10.7150/jca.30363
Full text PDF PubMed PMC

Translation of gastric disease progression at gene level expression
Stephanie Euridice Morales-Guerrero, Claudia Ivette Rivas-Ortiz, Sergio Ponce de León-Rosales, Armando Gamboa-Domínguez, Claudia Rangel-Escareño, Luis Federico Uscanga-Domínguez, Germán Rubén Aguilar-Gutiérrez, David Kershenobich-Stalnikowitz, Gonzalo Castillo-Rojas, Yolanda López-Vidal
J. Cancer 2020; 11(2): 520-532. doi:10.7150/jca.29038
Full text PDF PubMed PMC

Review

TRPV6 as A Target for Cancer Therapy
John M. Stewart
J. Cancer 2020; 11(2): 374-387. doi:10.7150/jca.31640
Full text PDF PubMed PMC

Popup Image